T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

NOVINKY

NOVINKY

Co dokáže lež?

Prof. Halík doporučuje dokumentární film o informační válce a vlivu dezinformací v České republice.

foto: web ČT

NOVINKY

14. května 2017

Hlas pro Zemana je opravdu špatný vtip

Miloš Zeman v době vážné vládní krize odjel ze země k čínským soudruhům a k Putinovi, aby nám všem názorně ukázal, kam ho srdce táhne a kam by chtěl táhnout naši zemi. Pokus představit sebe jako Trumpova miláčka, stavícího mosty mezi Východem a Západem, se ukázal jako další Zemanův trapný megalomanský výmysl: na Západě ho nikdo nebere vážně. Při každé své zahraniční cestě nás překvapí novou ostudou, kterou dále vrší již nepočitatelnou hromadu, počínající vrávoráním nad korunovačními klenoty a oplzlými výroky v rádiu, od něhož musí rodiče preventivně odtahovat děti, kdykoliv se ujme slova hlava státu. Tentokrát ovšem překonal všechno očekávání svým výrokem vůči Putinovi, že „novináře je třeba likvidovat“. Dokonce sám kremelský diktátor musel ta slova zmírňovat, že je třeba je jen „redukovat“. Sotva to dořekl, mluvčí Ovčáček prohlásil předem za zlomyslné hlupáky všechny, kdo zase určitě nepochopí, jak povedený vtip to byl.

Vtip, jako každý výrok, je třeba chápat v kontextu. Inženýr Zeman řekl ten vtip lídrovi země, kde jsou opoziční novináři opravdu likvidováni – vzpomeňme na zavraždění Anny Politkovské a mnoha a mnoha dalších. Je to projev vrcholné arogance, nebo příznak totální ztráty soudnosti? Zemanovu vtipnost je možné připodobnit k státníkovi demokratické země, který by za Třetí říše přijel do Berlína a k Vůdci frivolně prohodil, že Židé se mají likvidovat. Jeho mluvčí by vzápětí upřesnil, že šlo přece jen o neškodný vtip. Nechal by snad nějaký národ takového vtipálka v čele státu vládnout dál? Je opravdu možné, že se u nás ještě najdou lidé, kteří stále Zemanovi a jeho vtipům tleskají a ani teď se jim neotevřely oči? Můžeme hlas pro takového politika chápat jinak než jako opravdu špatný vtip?

Tentokrát bych parafrázoval spíš zmírňující reakci Zemanova kremelského přítele: Takové politiky jistě nemáme likvidovat, avšak je životně nutné jejich počet na klíčových postech redukovat.

Galerie mrtvých kritiků Putinova režimu


Komentář prof. Halíka převzali: ChristNet , LN , EuroZprávy , Plitky , denik

NOVINKY

10. května 2017

Pozdrav účastníkům manifestace "Proč? Proto!"

Vážení spoluobčané, přátelé,

chtěl bych touto cestou pozdravit a podpořit vaše shromáždění a poděkovat jeho organizátorům.

Před několika dny oblétla světem výmluvná fotografie české skautky, která odvážně a klidně diskutuje s rozběsněnými neonacisty. Byl jsem hrdý na české skauty, kteří i tímto způsobem berou vážně slib pomáhat vlasti a bližním. Svým příkladem zavazují i nás, abychom byli více odvážní a rozhodní v občanském životě.

Platí to zejména dnes, kdy nestoudné a nezodpovědné chování politika čelícího vážným obviněním a jeho hradního ochránce hrubě poškozuje politickou kulturu i mravní klima naší země, posouvá nás od Evropy směrem k divokému Východu. Z toho by měl – zejména při volbách – vyvodit důsledky každý, komu záleží na osudu naší vlasti. Po událostech posledních dní už nikdo nemá výmluvu, že neviděl či nevěděl, jak ti lidé jednají a kterým směrem chtějí obrátit kormidlo směřování naší země. Jsme na křižovatce. Dost lhostejnosti: jsme odhodláni se aktivně zasazovat za demokracii, kulturu práva a mravní zásady ve veřejném životě. Ti, kdo tyto zásady hrubě porušují, nemají ve veřejném životě co dělat. Na tom se musíme sjednotit přes všechny názorové hranice.

Tomáš Halík

(foto ČTK/AP)

NOVINKY

Cenu Papežské rady pro kulturu obdrží letos Tomáš Halík

Prof. Tomáš Halík obdrží letošní cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu), kterou každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury, zejména za podporu dialogu mezi kulturami. Toto ocenění obdrželi v minulosti např. režisér Krzysztof Zanussi či skladatelé Krzysztof Penderecki a Arvo Pärt.

celá zpráva: Cirkev.cz, ChristNet, PerartemadDeum, ČT24

NOVINKY

Společný hlas: spolupráce židů, křesťanů a muslimů v ČR

Společný hlas - neformální iniciativa zástupců tří abrahámovských náboženství – judaismu, křesťanství a islámu v České republice – se už několikrát vyjádřila k aktuálním otázkám. V lednu 2015 vystoupila s protestem proti násilí v redakci Charlie Hebdo, jindy se vymezila proti násilí ve jménu náboženství či ve prospěch hodnot rodiny ve společnosti. Členy iniciativy jsou například rabín Karol Sidon, rabín Ron Hoffberg, imám Samer Shehadeh, kněz Tomáš Halík, předseda pražské muslimské obce Vadimír Sáňka a byl jím i zesnulý Miloslav kardinál Vlk. [f]

NOVINKY

J. Fingerland rozpráví s T. Halíkem

Prof. Halík bude hostem květnové "Diskuze v Maislovce".

NOVINKY

„Hat das Christentum in Europa noch eine Zukunft?“

.

NOVINKY

Pozdrav a požehnání od papeže Františka

Jeho svatost je vděčný za Vaši starost a přízeň, které ho stále provázejí. Rád by vyjádřil přání stále plodnější účasti na poli kultury za účelem šíření trvalých hodnot evangelia v dnešní společnosti a uděluje ze srdce Vám a všem těm, kteří pracují v této chválihodné instituci, své apoštolské požehnání, které můžete dále předávat dalším drahým osobám.

Při této příležitosti bych Vám rád i já potvrdil svou podporu.

S oddaností v Kristu

Mons. Paolo Borgia

NOVINKY

24. dubna 2017

DVTV Apel

Populismus je nemoc dneška, intelektuálové jsou nepohodlní jako za totality, říká v DVTV Apel Halík

NOVINKY

Kniha prof. Halíka mezi finalisty

Kniha Chci, abys byl, jejíž anglický překlad vyšel v University of Notre Dame Press v roce 2016, je nominována v kategorii odborných knih v oboru filozofie. Vítěz bude oznámen v rámci konference Asociace amerických knihoven, která se uskuteční 22.–27. června v Chicagu.

Posláním ocenění Foreword Book of the Year Awards je upozornit knihovníky a knihkupce na výjimečné publikace nezávislých vydavatelů a jejich autory. Vítězné tituly vybírá porota složená ze čtenářů, knihovníků a knihkupců.

NOVINKY

22. dubna 2017

Velikonoční křest a nový život

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - pořad - audio

Starší komentáře:
Únor 1948 a jeho neblahé dědictví
2017 - rok významných výročí

NOVINKY

Velikonoční kázání 2017

K jednotlivým homiliím letošního Svatého týdne a Tridua se můžete vrátit jak v audioarchivu, tak i v textové nebo video podobě:

Květná neděle
Poslední večeře Páně - video
Velký pátek - video
Velká noc - video
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - video

NOVINKY

Rozhovory v knihovně: Kategoriální pastorace

Dne 5. 4. 2017 se v pražském emauzském klášteře konalo kolokvium s tématem: Kategoriální pastorace - zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR.

NOVINKY

Nejnovější příspěvky

27.5. Rozhovory-Text: Zeman chátrá. Prokremelské mafie si možná najdou náhradníka
20.5. Rozhovory-Text: Pravda a láska zvítězí až na posledním soudu
14.5. Hlas pro Zemana je opravdu špatný vtip
10.5. Pozdrav účastníkům manifestace "Proč? Proto!"
24.4. Video: Populismus je nemoc dneška
22.4. Velikonoční křest a nový život
19.4. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
16.4. Velikonoční kázání
5.4. Video: Kategoriální pastorace
5.3. Rozhovory-Video: StylTip 3/3
25.2. K věcem veřejným: Únor 1948 a jeho neblahé dědictví
15.2. Video: Společný hlas
15.2. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
6.2. Rozhovory-Text: Náboženský fundamentalismus?
19.1. Rozhovory-Text: Dosavadní církevní praxe je nelidská a nekřesťanská
16.1. Rozhovory-Video: StylTip 2/3
15.1. Rozhovory-Audio: Na návštěvě u Karla Čapka
7.1. K věcem veřejným: Rok významných výročí

[ Další >> ]

NOVINKY

1. dubna 2017

Papež jmenoval Halíka svým zpovědníkem, přeje si ho i jako svého nástupce

Papež František doufá, že jeho nástupcem bude zvolen nikoliv kardinál či biskup, nýbrž obyčejný katolický kněz. Tímto kandidátem podle vysokých vatikánských míst by mohl být bývalý blízký přítel nedávno zemřelého Mons. Miloslava kardinála Vlka, neobyčejný kněz Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., který již dnes píše pro papeže většinu kázání, slavnostních projevů, homilií a organizuje jeho zahraničí cesty.

Právě dnes papež Halíka ustanovil svým osobním zpovědníkem. Halík se již k tomu návrhu vyjádřil: "Bude-li mě církev potřebovat, řeknu své ano, abych dal své nadání a schopnosti ve prospěch božího lidu." Podle předběžných průzkumů agentury "Czech Trust", bude-li Halík zvolen papežem, mohutně vzroste i počet nových katolíků v České republice.


(převzato bez laskavého svolení serveru Christnet)

NOVINKY

Svět na rozcestí - Litomyšl, 22. 3. 2017

Dne 22. března v 17:00 hod. se uskuteční v Klenutém sále Zámeckého návrší v Litomyšli panelová diskuze “Svět na rozcestí” jako vyvrcholení letošního ročníku projektu Světová škola, jehož koordinátorem je společnost Člověk v tísni. Pozvání na ni přijali profesor Tomáš Halík, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, šéfredaktor Respektu Erik Tabery a ředitelka společnosti ARPOK Lenka Pánková. Vstup na diskuzi je volný, všichni srdečně zváni.

NOVINKY

19. března 2017

Nazývej dobro dobrem a zlo zlem

Mé vzpomínky na kardinála Vlka


S Miloslavem Vlkem nás pojilo přátelství a spolupráce bezmála půl století, tedy 49 let. Pamatuji si na přesně na naše první setkání za Pražského jara v březnu 1968. Podařilo se mi v nově vzniklé Akademické radě studentů prosadit, že na celouniverzitní studentská setkání byli zváni i studenti cyrilometodějské teologické fakulty, která byla po únoru 1948 vyloučena ze svazku univerzity a vyhnána do Litoměřic. S jedním z těch seminaristů jsme po schůzi skončili ve studentské hospůdce blízko Filozofické fakulty. Ačkoliv byl o patnáct let starší (dříve absolvoval filozofickou fakultu), rychle jsme se spřátelili a vyprávěli si o svých životních plánech.

Řekl, že za rok má být vysvěcen, ale pak půjde ještě postgraduálně na starozákonní studia do Jeruzaléma. Já jsem mu řekl, že mým životním snem je jednou přednášet na filozofické fakultě, a svěřil jsem se mu i se snahou najít kněze, který by se věnoval pastoraci vysokoškolských studentů. Kdyby nám někdo tenkrát ukázal v kouzelném zrcadle naši budoucnost, byli bychom mu těžko věřili. Ruské tanky za několik měsíců rozdrtily naše plány. Do Jeruzaléma jsme vstoupili poprvé spolu, ale až za dvacet čtyři let. Tehdy – na podzim 1992 – jsem tím knězem pro vysokoškoláky byl já sám a můj spolustolovník – Miloslav Vlk – byl mým představeným, pražským arcibiskupem.

Mezitím, během "normalizační" perzekuce církve, se naše cesty intenzivně prolnuly v "ilegalitě", v riskantních aktivitách "podzemní církve", zejména během osmdesátých let. Tenkrát Miloslav Vlk ztratil "státní souhlas" k vykonávání kněžského povolání a mně – tajně vysvěcenému ve východoněmeckém Erfurtu v roce 1978 - se o veřejném kněžském působení nemohlo ani zdát. Oto Mádr, neoficiální hlava církve v ilegalitě, si nás oba povolal do jakéhosi řídícího štábu a brain trustu, který kromě jiného napomohl tomu, že se z kardinála Tomáška, dotud velmi opatrného biskupa, postupně stal viditelný symbol morálního odporu proti totalitě.

Do tohoto týmu, kde byli představení hlavních v ilegalitě působících řeholních řádů a zástupci všech diecézí, jsem přinesl projekt Desetiletí duchovní obnovy národa a Miloslav Vlk, zastupující tam hnutí fokoláre, byl jedním z těch, kteří nám v realizaci této iniciativy pomáhali. Tam se také diskutovalo o možnostech přehodnocení vztahu katolické církve k Janu Husovi. Kardinál Tomášek, který Husa vnímal stále očima předválečného katolictví, k tomu neměl mnoho ochoty, až s nástupem Miloslava Vlka na arcibiskupský stolec došlo k ustavení ekumenické komise, v níž se teologové a historici zabývali Husovým odkazem - a tato naše práce vyvrcholila významnou husovskou konferenci ve Vatikánu v prosinci 1999.

Naše dlouholeté přátelství dokázalo vždy překonat i některé poněkud různé pohledy na vývoj církve na počátku 90. let, ale i tehdy jsem cítil ze strany svého biskupa důvěru, pochopení a podporu. To se prohloubilo zejména poté, kdy se kardinál Vlk sám přesvědčil o neudržitelných poměrech na katolické teologické fakultě a přispěl k její reformě. Díky jeho podpoře se duchovní správa studentů u kostela Nejsvětějšího Salvátora stala první personální farností v České republice, Akademickou farností Praha. Kardinál Vlk byl po mnoho let až do poslední doby svého života každý měsíc pravidelným aktivním účastníkem debat s osobnostmi vědeckého, kulturního i veřejného života v rámci "Laboratoře dialogu" na České křesťanské akademii, kterou výrazně podporoval. Byl také jednou z tváří iniciativy Společný hlas sdružující k spolupráci zástupce křesťanů, Židů a muslimů v České republice.

Nesmírně jsem si vážil jeho statečnosti a přímočarosti, s kterou dokázal bez diplomatických vytáček pozdvihnout hlas k otevřené kritice představitelů politické moci - nejen v době komunistické perzekuce, nýbrž i po roce 1989, kdykoliv cítil, že arogance, populismus a demagogie politiků nebo ideologie "marxismu naruby", přeceňující ekonomii na úkor práva, ohrožuje morální zdraví české společnosti. Neváhal podepsat Impuls 99 a řadu petic vyslovujících se k veřejnému životu, ale neváhal se postavit i proti nespravedlnostem v církvi samé, což dokázal zejména otevřenou podporou odvolaného arcibiskupa Bezáka.

Tím se zařadil do tradice velkých pražských arcibiskupů včetně Berana a Tomáška, kteří v duchu biblických proroků i našich světců odmítli mlčet k zlořádům veřejného života, zejména v zacházení s mocí. Naplnil to, co tradiční obřad biskupského svěcení kladl svěcencům na srdce: Nazývej dobro dobrem a zlo zlem.


Publikováno: Respekt.cz

NOVINKY

Make the World Think Again

Mons. Halík bude koncem března přednášet na Universitě v Bostonu na téma:
Make the World Think Again: Reason, Hope, and Faith in an Age of Populism.
BU pdf Eventinum [f]

NOVINKY

Závěrečná část rozhovoru pro Regionální televizi

Regionální televize odvysílala závěrečnou část třídílného rozhovoru s Mons. Halíkem.

Předchozí díly.

NOVINKY

25. února 2017

Únor 1948 a jeho neblahé dědictví

NOVINKY

Společný hlas 2017

NOVINKY

Křesťané, Židé a muslimové se společně modlili za kardinála Vlka

Na setkání iniciativy Společný hlas, která sdružuje křesťany, Židy a muslimy v České republice k vzájemnému poznávání, dialogu a spolupráci, se věřící těchto tří náboženství společně modlili za nemocného kardinála Vlka a poslali mu společný dopis. Kardinál Vlk, který se po několik let aktivně účastnil všech akcí této iniciativy, uveřejnil na svých internetových stránkách tento dopis i své poděkování.

NOVINKY

Tomáš Halík reprezentuje evropskou teologii v Africe

Ve dnech 30. ledna až 5. února 2017 se koná v Angole historické setkání předních afrických a evropských katolických teologů. Na pozvání arcibiskupa z Luandy a prezidenta katolické biskupské konference Angoly mons. Filomena Diase na konferenci vystoupí rovněž český teolog a nositel Templetonovy ceny prof. Tomáš Halík. Tomáš Halík promluví na téma „Umění číst znamení doby. Teologická hermeneutika soudobé kultury.“

Foto 3.2.2017:

NOVINKY

Volba prezidenta a viceprezidentů České křesťanské akademie

Na valné hromadě České křesťanské akademie 28. ledna 2017 byl prof. Tomáš Halík, který vykonává funkci prezidenta České křesťanské akademie od roku 1990, znovu zvolen do čela akademie na dalších šest let. Ve svých funkcích byli rovněž potvrzeni oba viceprezidenti ČKA, doc. Jaroslav Šebek a doc. Pavel Hošek. Česká křesťanské akademie má v současné době 1241 členů a 62 místních skupin po celé České republice. Akademie se věnuje přednáškové činnosti, pořádání konferencí, seminářů, kolokvií, výstav a dalších kulturních akcí. Věnuje se výzkumné, poradenské a publikační činnosti a rozsáhlé mezinárodní spolupráci.

NOVINKY

Druhá část rozhovoru pro Regionální televizi

Regionální televize odvysílala v pondělí 16. ledna druhou část rozhovoru natočenou tentokrát v domácím prostředí Mons. Halíka.

První část (v kostele Nejsv. Salvátora):

NOVINKY

16. ledna 2017

K pozvání papeže Františka do ČR

ČTK: Měl by podle Vašeho názoru papež přijmout pozvání prezidenta Zemana a myslíte, že se návštěva v Lidicích uskuteční?

TH: Jsem hluboce přesvědčen, že by papež rozhodně toto pozvání přijmout neměl a doufám, že ho nepřijme. Miloš Zeman tímto pozváním totiž nesleduje uctění památky lidických obětí, ale jde mu o zneužití popularity papeže k vlastní sebeprezentaci v předvolební prezidentské kampani. Bylo by to o to trapnější, že mezi solidárním postojem papeže Františka k obětem současných válek a populistickým postojem Miloše Zemana je naprostý morální protiklad.
Lidice sice představují symbol dávného utrpení, ale tento symbol byl silně ideologicky zneužíván už v době komunismu a je znovu diskreditován v posledních letech, kdy si památku Lidic „privatizovali“ velmi problematičtí lidé typu Jany Bobošíkové a zkompromitovaného vedení Svazu bojovníků za svobodu, což vedlo k protestu řady skutečných obětí nacismu, včetně posledních přeživších „lidických žen“.
Věřím, že i biskupská konference, pražská nunciatura a papežovi poradci si jsou vědomi toho, že první návštěva papeže Františka by měla být důkladně připravena jako duchovní a pastorační událost a neměla se zvrhnout v prvoplánově zneužitelnou politickou agitku. Navíc, bude-li návštěva o rok či více odložena, je reálná naděje, že se papež na Hradě setká s důstojnějším reprezentantem českého státu.


Z odpovědi Mons. Halíka citoval ChristNet, Echo24, Lidovky, Denik, Novinky, Týden a další média, ohradil se Hrad.

NOVINKY

7. ledna 2017

2017 - rok významných výročí

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - pořad - audio

NOVINKY

Zemřela sr. Anna Magdalena Schwarzová

V pondělí 2. ledna 2017 zemřela v Krakově ve věku 95 let sestra karmelitka Anna Magdalena Schwarzová, spolupracovnice tajně vysvěceného kněze Tomáše Halíka v dobách "podzemní církve" a přímluvkyně Akademické farnosti v Praze. Mons. Halík za zesnulou sloužil následujícího dne requiem v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.
Zprávu uveřejnil ChristNet.
K poslechu je zvukový záznam promluvy.

Sestra Magdalena na mši sv. v Akademické farnosti 27.12.2015 (foto: Filip L. Skála)

NOVINKY

Nově zařazeno

---- 2016 ----

21.12. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
19.12. Rozhovory-Video: Kam nás vede globalizace?
19.12. Rozhovory-Audio: Hostem "Rendez-vous s Marcelou Antošovou"
16.12. Rozhovory-Video: StylTip 1/3
 7.12. Rozhovory-Video: Křesťanství jako nástroj populistů?
23.11. Video: Den Unglauben umarmen
19.11. Proslovy: Pontifici 2016
17.11. Proslovy: Pevná země
16.11. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
12.11. K věcem veřejným: Zápas o naději po americké volbě
26.10. Letošní svátek republiky – mravní křižovatka české společnosti
22.10. Rozhovory-Video: HydePark civilizace: Jeho Svatost dalajlama
22.10. Výzva k neúčasti na letošním udělování státních vyznamenání
22.10. Video: Fórum dialogu 2016: Křesťané a muslimové v Evropě – včera, dnes a zítra
21.10. Video: Fórum dialogu 2016: Proměny Evropy, proměny křesťanství?
18.10. Video: Forum 2000: The world and its current challenges
 4.10. Kázání: Zahájení akademického roku
29.9. Rozhovory-Video: .pod lampou: Tomáš Halík o islame, strachu a spoločnom Bohu
25.9. Kázání: Kázání o nebi a o pekle
11.9. Náboženství a společnost: 11. září – varování před globálním terorismem
 4.9. Kázání: Křesťanství jako škola svobody
31.8. Knihy: Gott los werden? Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen
31.8. Knihy: I Want You to Be: On the God of Love
28.8. Kázání: O vnitřním Bohu, vnitřním člověku a předních místech na hostině
21.8. Náboženství a společnost: Vzpomínky na působení v podzemní církvi
15.8. Rozhovory-Text: Rozhovor pro Euro.cz
14.8. Kázání: O meči, posvátných textech a tašce papeže Františka
10.8. Rozhovory-Audio: Duel: Tomáš Halík a Milan Badal
13.7. Rozhovory-Video: In conversation with Prof Frank Brennan SJ AO, Brisbane
11.7. Rozhovory-Video: Monsignor Tomas Halik visits Melbourne
 3.7. Kázání: Svátek apoštola Tomáše
 1.7. Rozhovory-Audio: Interview Plus
28.6. Rozhovory-Video: DVTV: Referendum je cesta do pekel
28.6. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
27.6. Rozhovory-Video: Jak žije a pracuje prof. Halík
27.6. Rozhovory-Text: Zeman není hoden vykonávat funkci prezidenta
25.6. Rozhovory-Text: Rozhovor pro denik.cz
15.6. K věcem veřejným: Hlas ze srdce Evropy
15.6. Rozhovory-Video: Hovory o nás
25.5. Rozhovory-Video: Soužití křesťanů a muslimů v budoucí Evropě
25.5. Rozhovory-Video: Rozhovor Jeronýma s Mons. T. Halíkem
24.5. Rozhovory-Video: Večera s Havranom
21.5. Video: Tomáš Halík o Kroměřížské výzvě
20.5. Audio: Odpovědnost za morální klima společnosti
18.5. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
 5.5. Rozhovory-Video: Den Evropy 2016
 1.5. Rozhovory-Video: 168 hodin: Halík proti všem
26.4. Rozhovory-Audio: Hostem "20 minut Radiožurmálu"
22.4. Video: Návrat náboženství a střet civilizací
22.4. Rozhovory-Video: Interview ČT 24
16.4. Rozhovory-Video: Postsekulárna spoločnosť a my (diskuse)
16.4. Video: Postsekulárna spoločnosť a my (přednáška)
15.4. Audio: Velikonoční víra
12.4. Rozhovory-Text: Zeman tragicky rozdělil společnost
 5.4. Rozhovory-Text: František jako lakmusový papírek
 2.4. Knihy: Chci, abys byl - vychází v Portugalsku
30.3. Audio: Nové výzvy EU (PK FSV UK)
30.3. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
29.3. Kázání: Mše za oběti komunistického režimu v Číně
27.3. Kázání: Homilie Svatého týdne a Tridua 2016
21.3. Knihy: Noc zpovědníka - v nizozemštině
20.3. Kázání: Květná neděle 2016
18.3. Rozhovory-Audio: Hostem "Nočního mikrofora"
18.3. Audio: Návrat náboženství (Agora 2016)
16.3. Video: Je smrt stále tabu?, ČKA
13.3. Rozhovory-Audio: Hostem pořadu "Hovory"
 9.3. Audio: Náboženství a ideologie (PF UK)
 3.3. Proslovy: Hledání evropské identity
17.2. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
 9.2. Rozhovory-Video: ČT 24: Fokus V. Moravce
 1.2. Knihy: Vzdáleným nablízku v čínštině
16.1. Video: Odkaz Jana Palacha, FF UK
 6.1. Rozhovory-Text: Rozhovor pro Student Times
 1.1. Rozhovory-Video: ČT 2: "Společný výslech" - s Dominikem Dukou

[ 2015 ]

NOVINKY

Vigilie slavnosti Narození Páně ("Půlnoční") u Salvátora 2016

Letošní "půlnoční" již poněkolikáté živě vysílá Český rozhlas (zpráva).
Následně je k poslechu v archivu ČRo i farnosti.

NOVINKY

Kam nás vede globalizace?

Přijďte do Malostranské besedy diskutovat s teologem a filozofem Prof. PhDr. Tomášem Halíkem Th.D. a ekonomem Tomášem Sedláčkem o globalizaci. A užít si trochu jazzu…

Pátý díl originálního diskuzního cyklu - organizuje Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Nadací Hannse Seidela

Aktualizováno - video záznam:

NOVINKY

Křesťanství jako nástroj populistů?

V reakci na migraci z muslimských zemí se i u nás ozývá volání po nutnosti hájit křesťanské hodnoty. Jde o účelový slogan populistů, nebo se společnost opravdu začíná o náboženství více zajímat? A jaká je role náboženství v liberální demokracii? Odpovědi v Souvislostech bude hledat Jan Pokorný se svými hosty, kterými budou: socioložka Dana Hamplová, Jiří Hanuš z Historického ústavu Masarykovy univerzity, teolog a sociolog Tomáš Halík a kazatel Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. (anotace ČT)

NOVINKY

Mons. Halík v Brně

Ve druhém adventním týdnu již tradičně Mons. Halík zavítá do Brna:

NOVINKY

Tomáš Halík obdrží ve Varšavě cenu PONTIFICI

Klub katolické inteligence (KIK) udělí v sobotu 19. listopadu ve Varšavě Tomáši Halíkovi cenu „Pontifici“ („Staviteli mostů“). Titul „pontifex“ je každoročně udělován jedné osobnosti za „vynikající přínos k šíření hodnot společného dobra, dialogu a angažovanosti pro bližní“. V minulosti tuto cenu dostal např. filmový režisér Krzysztof Zanussi (2009) nebo polský primas arcibiskup Henryk Muszyński (2007).

Tomáš Halík získal v Polsku už řadu jiných ocenění, např. cenu Fenix za nejlepší knihu zahraničního autora nebo Rytířský kříž Řádu za zásluhy od polského prezidenta Komorovského. V překladech do polštiny bylo vydáno už 17 knih Tomáše Halíka, který tak patří v Polsku k nejznámějším a nejčtenějším českým autorům.

Text proslovu

NOVINKY

12. listopadu 2016

Zápas o naději po americké volbě

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - AFP - audio

NOVINKY

Letošní svátek republiky – mravní křižovatka české společnosti

Po nestoudném chování Miloše Zemana, po mnoha prohlášeních jeho mluvčího, který se tragikomicky zaplétá do vlastních lží, po zbabělosti přímých svědků rozhovoru prezidenta s ministrem Hermanem, po ostudném servilním dopisu našich ústavních činitelů do Číny a po zasloužile zpupné odpovědi čínských komunistických vůdců se rozhodnutí účastnit se nebo neúčastnit letošní hradní oslavy státního svátku stává nejen testem osobní statečnosti a občanské zodpovědnosti pozvaných, nýbrž i významnou mravní křižovatkou současné české společnosti. Platí to nejen pro politiky, nýbrž zejména pro představitele kultury, církví a akademického světa, kteří nesou zvláštní odpovědnost za duchovní a mravní klima společnosti.

Alibistické prohlášení, že účast na letošní oslavě je přece projevem loajality k státu jako takovému, a nikoliv k jeho současnému prezidentovi, neobstojí: Miloš Zeman už dávno „zprivatizoval“ státní svátek tím, že vyznamenává po léta stále více těch, kteří se nezasloužili o stát, nýbrž pouze projevovali podporu a loajalitu Miloši Zemanovi, včetně lidí s komunistickou minulostí a hvězdiček zábavního průmyslu. Neúčast na letošní hradní oslavě je velmi potřebným „ne“ k způsobu, jakým se chová současný prezident a kam on a lidé kolem něho vedou náš stát.

Velmi si vážím rektorů vysokých škol, kardinála Vlka, biskupa Holuba, představitelů Ekumenické rady církví a židovské obce a všech dalších, kteří navázali na tradici osobností, jako byli Jan Patočka, Josef Zvěřina a mnozí další, kteří jasným postojem prokázali schopnost rozlišovat hodnoty a nepodporovat zlo. Druhá tradice – dávat opatrnicky přednost loajalitě k moci před odvahou k pravdě –, ta smutná tradice činovníků Pacem in terris a kariéristů a oportunistů v akademickém světě, je něco, na co by slušní lidé už dnes neměli navazovat. Jak osvobozující byla slova kardinála Tomáška v dramatických dnech listopadu 1989, jasné vyznání, kde stojí on a česká katolická církev!

Ano, dnes opět jde o mnoho. Před srpnem 1968 bylo snad možné některé komunisty považovat za idealisty, kteří věřili, že je možné komunismu dát „lidskou tvář“ – po srpnu už neměli nárok na tuto omluvu. Nyní, poté co Miloš Zeman opakovaně ukázal, že Rusko a zejména Čína jsou mu mnohem bližší než naši západní spojenci, už není možné omlouvat lidi, kteří ho nadále podporují – třeba i pasivní účastí na slavnosti udělování státních vyznamenání, před níž dal prezident znovu najevo, jaký je a kde stojí. Je snad možné k omu mlčet?

NOVINKY

22. října 2016

Výzva k neúčasti na letošním udělování státních vyznamenání

Chtěl bych poté, co se ukázalo, jak hanebným způsobem Miloš Zeman vydíral ministra Hermana v souvislosti s návštěvou Jeho Svatosti dalajlamy, a z nízké msty vyškrtl ze seznamu vyznamenaných jeho strýce, vyzvat všechny slušné lidi mezi pozvanými na hradní recepci 28. října – a zejména představitele církví, kulturního a akademického světa – aby se na protest a ze solidarity s panem Jiřím Brady udělování státních vyznamenání letos nezúčastnili. Myslím, že letošní vyznamenaní by se měli dotázat svého svědomí, zda mohou sami za takových okolností beze studu vyznamenání přijmout.

Ministr Herman mluví pravdu, mohu na svou čest dosvědčit, že poté, co s prezidentem hovořil, mi popsal tento rozhovor, včetně Zemanova nátlaku a vyhrůžky přesně tak, jak o tom nyní hovoří v médiích a já jsem mu poděkoval za jeho odvahu řídit se vlastním svědomím. Doufám, že stejnou odvahu projeví nyní i přímí svědci toho rozhovoru. Ministr Herman – podobně jako slovenský prezident Kiska – se zachovali jako politici suverénního státu. Čína svými výhrůžkami pouze testuje, zda státy, s nimiž obchoduje, jsou reprezentovány osobnostmi, které je třeba respektovat, nebo zbabělci, kteří svou lokajskou servilitou dávají najevo, že se k jejich zemi Čína může chovat jako ke své kolonii. Omluvný dopis našich ústavních činitelů je jedním z nejhanebnějších dokumentů v naší moderní historii.

Nelze pomíjet fakt, že Miloš Zeman byl několikrát – i soudně – usvědčen ze lži. K jeho chování už není možné mlčet, protože mlčení by znamenalo spoluvinu na soustavném obracení kormidla naší země pryč od Evropy a západního světa a na vyvolávání nedůvěry našich spojenců, spoluvinu na zradě mravního a politického odkazu Václava Havla, na snižování vážnosti naší země ve světě a poškozování morálního klimatu české společnosti. Není možné se tvářit, že se nic neděje. Proti zbabělosti a lhostejnosti ke zlu ve veřejném životě je třeba prokázat občanskou zodpovědnost a charakterovou pevnost, aby se jasně ukázalo, kde kdo stojí, za čím je ochoten stát a zač jako člověk a občan stojí.

Tomáš Halík

ČT: Rozhovor s Mons. Halíkem

Zpráva ag. Reuters

NOVINKY

Fórum dialogu 2016

V pátek 21. a v sobotu 22. října 2016 pořádá Česká křesťanská akademie v prostorách emauzského opatství v Praze další ročník Fóra dialogu.

Záznamy jednotlivých přednášek a diskusí bude možno shlédnout prostřednictvím YouTube.

(záznamy z loňského ročníku)

NOVINKY

Asijským vzdáleným nablízku

Další jazykové mutace - tentokrát korejské - se v těchto dnech dočkala nejoceňovanější a nejpřekládanější kniha teologicko filosofických esejů prof. Tomáše Halíka "Vzdáleným nablízku" (resp. Patience with God). Po českých v roce 2007 již oslovila mj. i čtenáře anglické, německé, polské, francouzské, italské, španělské, portugalské či nizozemské.

NOVINKY

13. komnata

Je tomu už 10 let, co vznikala tato 13. komnata - ale jak vidno, jsou témata, která neztrácejí na své aktuálnosti.

Archiv ČT: článek video

NOVINKY

Zahájení akademického roku 2016/17

Kázání z úterý 4.10.2016 - text - audio - AFP - video

NOVINKY

Byť nebylo pekla, nebe...

Kázání z neděle 25.9.2016 - text - audio - AFP - video

NOVINKY

11. září – varování před globálním terorismem

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - AFP - audio

NOVINKY

Křesťanství jako škola svobody

Kázání z neděle 4.9.2016 - text - audio - AFP - video

NOVINKY

Gott los werden? Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen

Výsledek společného projektu Anselma Grüna a Tomáše Halíka avizovaného již cca před rokem (u příležitosti návštěvy A. Grüna v Akademické farnosti v Praze) spatřil v těchto dnech světlo světa. Kniha vychází nejprve v německém jazyce v nakladatelství Vier Türme, další jazykové mutace vyjdou v nejbližší době též v Brazílii, Itálii, Korei, Holandsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Španělsku a v USA. Českým čtenářům knihu nabídne koncem října NLN pod názvem Svět bez Boha (Ateismus jako druh náboženské zkušenosti).

Kniha bude autory osobně představena v následujících týdnech na několika místech v Německu (včetně frankfurtského knižního veletrhu) i v ČR; první takové setkání autorů se čtenáři připravila Katolická akademie v Berlíně na pondělí 5. září.
Několik vět o tématech knihy zaznělo i v televizním rozhovoru Labyrintem víry (video).

NOVINKY

I Want You to Be: On the God of Love

V nakladatelství University of Notre Dame Press právě vychází anglická verze knihy Mons. Halíka "Chci, abys byl" (přeložil Gerald Turner).
Po knihách Night of the Confessor (Noc zpovědníka, NLN 2005) a Patience With God (Vzdáleným nablízku, NLN 2007) je to již třetí oslovení anglicky hovořícího světa. Čtenářům přejeme mnoho radosti a užitku z četby.

NOVINKY

O vnitřním Bohu, vnitřním člověku a předních místech na hostině

Kázání z neděle 28.8.2016 - text - audio - AFP - video

NOVINKY

O meči, posvátných textech a tašce papeže Františka

Kázání z neděle 14.8.2016 - text - audio - AFP - ChristNet

NOVINKY

Mons. Halík v Asii

Na zpáteční cestě z Austrálie se Mons. Halík krátce seznámil se situací církve ve Vietnamu a v Hong Kongu. V Hong Kongu, kde byla letos uveřejněna jeho kniha Vzdáleným nablízku v čínském překladu a vzbudila živý zájem na místní teologické fakultě, se setkal se svými čtenáři a diskutoval s čínskými křesťanskými teology o roli náboženství a teologie v době konfrontace civilizací a procesu prolínání kultur.

V letech 2015–2017 uskutečňuji řadu podobných rozhovorů s křesťanskými mysliteli v Evropě, Americe, Austrálii, Asii a Africe v rámci mezinárodního výzkumného úkolu o budoucnosti náboženství, globalizaci křesťanství a mezináboženském dialogu a dokončuji přípravné práce pro novou knihu o současných proměnách náboženství, zejména ve vztahu teologie k politice, filozofii a spiritualitě,“ uvedl Tomáš Halík.

NOVINKY

27. července 2016

Prohlášení k vraždám ve Francii

Brutální vražda ve francouzském kostele, podobně jako všechny předchozí teroristické akce, je naléhavou výzvou pro všechny lidi dobré vůle, křesťany, muslimy, sekulární humanisty i vyznavače jiných náboženství, aby společně podnikli vše pro to, aby násilí na nevinných bylo nejen jednoznačně odsouzeno, ale všemi dostupnými prostředky zastaveno. Hlavním cílem extrémistů z IS je vyvolat konflikt mezi západním a muslimským světem tím, že se pokusí namluvit muslimům, že Západ neodmítá pouze fanatické džihadisty, ale islám jako takový. Hlavním spojencem v této válce džihadistů proti Západu jsou lidé, kteří nedovedou rozlišit mezi islámem a džihadistickými teroristy (např. „konvičkovci“ v našich zemích, ale ozvalo se to i ve vystoupení pracovníka pražského arcibiskupství pátera Badala v ČT24). Čeští muslimové, kteří jsou Konvičkovým hnutím „Islám v ČR nechceme“ stále napadáni a provokováni, útok jednoznačně odsoudili. V psychologické válce, která pomalu přerůstá v horkou válku, je podstatné udržet většinu muslimského světa ve společném odporu vůči fanatickým džihadistům. Proto je tak nesmírně důležitý dialog s muslimskými náboženskými vůdci, kteří jsou nejdůležitějšími spojenci v ideovém zápasu vůči džihadistům a mohou odvrátit nebezpečí radikalizace miliardy muslimů na naší planetě.

K návrhům na zpřísnění postihů za „schvalování terorismu“ dodávám, že to, co je třeba přísně postihovat - ale především překonávat vzděláním a výchovou - je šíření předsudků a nenávisti (také na sociálních sítích) vůči jiným náboženstvím, rasám a kulturám a vůči menšinám: to je nejnebezpečnější podhoubí radikalizace a terorismu v našem světě.

Tomáš Halík

NOVINKY

NOVINKY

Gratulace kardinála Duky a poděkování Tomáše Halíka

Vážený pane profesore,

blahopřeji k udělení čestného titulu na jedné z historicky nejvýznačnějších univerzit v Evropě. Oxfordská univerzita spolu s ostatními evropskými univerzitami byla mimo jiné vždy strážkyní zásady, která říká, že si máme vážit svých oponentů, i když s nimi leckdy nesouhlasíme.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský


Vaše Eminence, nejdůstojnější otče kardinále,
milý Dominiku,

děkuji Ti za upřímné a laskavé blahopřání k oxfordskému doktorátu. Reprezentoval jsem tam i naši církev.
Oxford je město mučedníků reformace i protireformace, kteří u vědomí, že Boha a svědomí je třeba poslouchat víc než lidi, obětovali životy v zápasu proti aroganci moci. V kapli sv. Edmunda Kampiána SJ, vysvěceného v pražském Salvátoru, jsem se modlil za nás oba i všechny pastýře církve, abychom zejména v této složité době dostali dary moudrosti a statečnosti, rozlišování znamení doby a ochotu naslouchat Bohu i druhým. Ano, na některé otázky veřejného života máme jiný názor. Naštěstí nejde o věci víry, nýbrž o takové, v nichž je pluralita názorů v rámci církve nejen legitimní, ale snad i žádoucí.
Předpokládám, že oba část léta po hektickém roce budeme věnovat kontemplaci a sebereflexi svých činů, slov a postojů před Boží tváří a že i to umožní, že se někdy na podzim „po přejití vichřic všech“ sejdeme k vyjasňujícímu bratrskému rozhovoru jako tolikrát v uplynulých desetiletích v dobách dobrých i zlých. Potěšíme tím jistě dobré anděly a zklameme sluhy toho, který je lhář a rozdělovač od počátku.
Přeji plnost Božího světla a vedení Duchem Tobě, naší církvi i naší vlasti, tolik postrádající věrohodné mravní autority, a také zraňované Evropě a našemu vratkému světu.

Bratrsky Tvůj
Tomáš Halík

NOVINKY

22. června 2016

OXFORD POCTIL HALÍKA

Zatímco doma svou věrností "životu v pravdě" a neohroženou kritikou mocných přivolává (konec konců jako každý správný prorok) jen odsudky světské i církevní vrchnosti, svobodný demokratický svět oceňuje jeho dílo - po Ceně Romana Guardiniho (2010) a Templetonově ceně (2014) - i nejvyšším akademickým titulem, čestným doktorátem Oxfordské university. Prof. Halík se tak řadí vedle presidentů Masaryka, Beneše a Havla - jediných Čechů/Čechoslováků, kteří byli takto poctěni.

Zpráva ČTK
Zpráva LN - fotogalerie
Zpráva Denik.cz - Rozhovor pro Denik.cz
Zpráva MK ČR
Zpráva cirkev.cz

(foto: LN - V.Vačkov)

NOVINKY

21. června 2016

Zemanovy lži jsou donebevolající

Pan prezident asi nikoliv náhodou načasoval útok na mou osobu v předvečer dne, kdy obdržím jako čtvrtý Čech - po prezidentech Masarykovi, Benešovi a Havlovi - čestný doktorát univerzity v Oxfordu. Všechna čtyři tvrzení v jeho krátkém vystoupení jsou nepravdivá. Nikdy jsem ani neohlašoval prezidentskou kandidaturu, ani ji neodvolával - už18 let od chvíle, kdy mne v této souvislosti zmínil prezident Václav Havel a kdy se objevuje mé jméno na předních místech anket, tvrdím, že stále vidím víc důvodů proti, než pro a že bych kandidoval jen v krajním případě. Není pravda, že mi nějaká církevní autorita kandidaturu zakázala (možná dělal Miloš Zeman na některého z hierarchů nátlak, ale nikdo z nich se mnou o tom nikdy nejednal), ani není pravda, že to církevní právo vylučuje. Pouze bych musel dostat buď dispens z Vatikánu, nebo požádat o dočasné uvolnění z kněžské služby (podobně jako kněz Petr Piťha, polistopadový člen vlády). Rovněž není pravda, že jsem kdy řekl, že je v Čechách málo moudrých lidí a že proto nebudu kandidovat (podobný výraz mi pouze přisoudil jeden neseriózní novinový titulek). Svůj národ miluji a ctím, pracuji pro něj s plným nasazením a snažím se ho důstojně reprezentovat na mezinárodním poli.
Nikdy bych nevyslovil to, co Miloš Zeman doslova řekl v roce 1992 (s odvoláním na údajný výrok C. Höschla): „Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.“ Myslím, že prezident, který soustavně lže, není hoden svého úřadu.


Praha 21. června (ČTK) ... Zeman v projevu také zmínil "kněze, který chtěl kandidovat na prezidenta". Na mysli měl katolického kněze a teologa Tomáše Halíka. "Podle církevního práva mu to církevní autority zakázaly," řekl Zeman. Poznamenal, že místo toho, aby kněz vystoupil a řekl, že chtěl kandidovat, ale nemůže, tak prohlásil, že nemohl kandidovat, protože v českém národě je příliš málo moudrých lidí. "Nu a já se ptám. Není právě toto odstrašující případ, kdy vlastně říkám 'můj národ mě není hoden'. Není náhodou pravda, že ve skutečnosti tento člověk není hoden svého národa?", dodal prezident.

NOVINKY

Rusko za Brežněva bylo menší hrozbou

Rozhovor pro LN - otištěno 18. 6. 2016, str. 11

NOVINKY

Výzva k společné odpovědnosti – an appeal for joint responsibility

Otevřený dopis britským občanům před referendem o setrvání v EU

HLAS ZE SRDCE EVROPY
A VOICE FROM THE HEART OF EUROPE

NOVINKY

Noční univerzita: Návrat náboženství a střet civilizací

TV Noe zařadila do svého programu záznam přednášky Mons. Tomáše Halíka, který na Studentském Velehradu v dubnu 2016 nastolil žhavé otázky současnosti a hledal odpovědi na to, jaké jsou výzvy pro naši dobu. Jakou roli v těchto otázkách bude hrát náboženství, jak bude vypadat křesťanství a zvlášť katolické křesťanství v následujících letech.

NOVINKY

Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství zahajuje

Diskusním setkáním na téma Náboženství a nacionalismus ve střední Evropě: Využívání a zneužívání náboženských hodnot v politice zahájí dne 16. června 2016 od 16 hodin v Zrcadlové kapli pražského Klementina svou činnost mezinárodní Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství, zřízené k 1. 6. 2016 děkankou FF UK. Diskuse se zúčastní Grzegorz Ekiert, ředitel centra středoevropských studií na Harvardské univerzitě, Shalini Randeira, ředitelka Vídeňského institutu humanitních věd, a Tomáš Halík, jeden z iniciátorů vzniku centra a předseda jeho rady. (pozvánka - pdf)

Následující den pak od 14 hod. přednáší prof. Grzegorz Ekiert v Knihovně Václava Havla na téma 25 years of post-communist transformations in East Central Europe: from a success story to the revenge of history. (pozvánka - pdf)

NOVINKY

Hovory o nás

Blíží se Česká republika opět k rozcestí mezi Západem a Východem? Co jsou vlastně západní hodnoty? A jak reagovat na obavy a nejistoty velké části české i evropské společnosti?

Na tyto otázky budou hledat odpověď účastníci veřejného debatního setkání, které se uskuteční ve středu 15. června v 18 hodin v Jihočeském divadle pod záštitou senátora Jiřího Šestáka. [f] (plakát)

Pozvání k debatě přijali
kněz a filozof Tomáš Halík,
bývalý velvyslanec v USA či Rusku Petr Kolář
a šéfredaktor politického zpravodajství Hospodářských novin Jindřich Šídlo.
Večerem bude provázet senátor Jiří Šesták.

NOVINKY

Večera s Havranom: Církev a společnost

Prof. Tomáš Halík přijal pozvání do květnového diskusního pořadu Slovenské televize "Večera s Havranom". Odvysílán byl 24.5.2016, záznam je možno zhlédnout v archivu.

NOVINKY

Soužití křesťanů a muslimů v budoucí Evropě

Na půdě sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenické ul., za velkého zájmu veřejnosti proběhla ve středu 25.5.2016 diskuse na aktuální témata spojená se současnou migrační vlnou. Jako hlavní řečníci se představili Dan Drápal a Tomáš Halík, moderátorem večera byl Pavel Černý.
Audio záznam k poslechu
Video na YouTube

NOVINKY

Mons. Halík v Lipsku

Mons. Tomáš Halík přednáší v Lipsku na 100. Katholikentag, konaných ve dnech 25.-29.5.2016.

NOVINKY

Svatojánská pouť v Železném Brodě

Jako každoročně v máji zavítal Mons. Halík na pozvání místní skupiny České křesťanské akademie do Železného Brodu, kde v pátek večer přednášel a diskutoval na téma "Odpovědnost za morální klima společnosti" (audio) a v sobotu pak celebroval poutní mši sv. v kostelíku sv. Jana Nepomuckého na Poušti (audio).

(foto Filip L. Skála)

NOVINKY

Jak to vidí... 2016/IV-V

V dubnu a květnu 2016 přijal prof. Halík pozvání do těchto pořadů veřejnoprávních médií:
22.4. Interview ČT24 - video
26.4. Dvacet minut Radiožurnálu - audio - článek
1.5. 168 hodin - video - článek
18.5. Jak to vidí - audio - článek - přepis

Dále přednášel a debatoval
15.4. v Bratislavě u kapucínů - audio
16.4. v Bratislavě na III. symposiu Kampanila.sk - video - video
5.5. v rámci oslav Dne Evropy 2016 - video
12.5. na mezinárodním semináři WCCM
20.5. v Železném Brodě - audio
25.5. s Danem Drápalem - audio - video
- poskytl
15.4. rozhovor Slovenskému rozhlasu - audio - web
- podpořil
21.5. Kroměřížskou výzvu - video
- celebroval mše sv. mimo Prahu
15.4. v Bratislavě - audio
21.5. v Železném Brodě - audio
- zúčastnil se televizní diskuse
24.5. Večera s Havranom - video
- a rozmlouval
25.5. s Jeronýmem Pražským - video

NOVINKY

Spiritualita pro sekularizovanou společnost

Filosofická fakulta UK hostí dvoudenní mezinár. seminář WCCM o současné spiritualitě. Druhý den patří kanadskému psychologovi Charlesi Taylorovi a prof. Tomáši Halíkovi.

NOVINKY

Budoucnost Evropy

Prof. Tomáš Halík přijal pozvání do debaty 5.5.2016 na Střeleckém ostrově v rámci oslav Dne Evropy 2016. Záznam na YouTube.

NOVINKY

Interview ČT24

Prof. Tomáš Halík poskytl České televizi rozhovor, v němž se dotýká zásadních témat současného světa i naší republiky.
Byl odvysílán v pátek 22.4.2016 a je možno jej zhlédnout v archivu ČT.
(foto: web ČT24)

NOVINKY

Mons. Halík v Bratislavě

V pátek 15.4. od 19 hod. bude Mons. Halík sloužit mši sv. v Bratislavě u kapucínů (audio), po ní následuje krátká přednáška a beseda na téma "Velikonoční víra" (audio).
V sobotu 16.4. přednáší na symposiu OZ Kampanila "Postsekulární společnost". (video, video) Během návštěvy Bratislavy poskytl rozhovor Slovenskému rozhlasu (audio)

NOVINKY

Partugalské Paulinky počtvrté

V nakladatelství Paulinas (Portugalsko) letos vychází již čtvrtá kniha Mons. Tomáše Halíka. Po titulech Paciência com Deus (Vzdáleným nablízku, 2013), A noite do Confessor (Noc zpovědníka, 2014) a O Meu Deus é um Deus Ferido (Dotkni se ran, 2015) se na cestu k portugalským čtenářům v pondělí 11. dubna vydává překlad knihy Chci, abys byl (NLN, 2012) - Quero que Tu sejas!

Fotogalerie

Video na YouTube

NOVINKY

Nové výzvy Evropské unie

Prof. Tomáš Halík v diskusi s prof. Václavem Bělohradským (drobná změna oproti původnímu plakátu). Záznam k poslechu.

NOVINKY

Mše sv. za oběti komunistického režimu v Číně

Úterní mši sv. 29.3.2016 slouží Mons. Halík za oběti čínského komunistického režimu i všech dalších současných i minulých násilných a totalitních režimů.

Text - Audio

(foto Ondřej Besperát)

NOVINKY

Velikonoční kázání 2016

K jednotlivým homiliím letošního Svatého týdne a Tridua se můžete vrátit jak v audioarchivu, tak i v textové podobě:

Květná neděle
Poslední večeře Páně
Velký pátek
Velká noc
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

NOVINKY

Hledání evropské identity

Text proslovu k evropským biskupům na zasedání COMECE 3. 3. 2016

NOVINKY

Jak to vidí... 2016/II-III

V únoru a březnu 2016 přijal prof. Halík pozvání do těchto pořadů veřejnoprávních médií:

9.2. Fokus V. Moravce - video
17.2. Jak to vidí - audio - článek - přepis
13.3. Hovory s Evou Hůlkovou - audio - článek
18.3. Noční mikroforum - audio
30.3. Jak to vidí - audio - článek

Dále přednášel
9.3. na Právnické fakultě UK na téma Náboženství a ideologie - audio
18.3. na konferenci Agora 2016 na téma Návrat náboženství - naděje, nebo hrozba? - audio
30.3. na FSV UK na téma Nové výzvy Evropské unie - audio

NOVINKY

Tomáš Halík převezme čestný doktorát na univerzitě v Oxfordu

Profesor Tomáš Halík je jednou z deseti osobností, které 22. června převezmou na Oxfordské univerzitě čestný doktorát.

Tisková konference 9.3.2016

NOVINKY

Tomáš Halík v Nizozemsku

U příležitosti nizozemského vydání knihy Noc zpovědníka („De nacht van de biechtvader“) Tomáš Halík vystoupí 21. a 22. března v Haagu (přednáška „Story of Easter continuing in us“), Tilburgu (Annual Lecture, 'Reading the Signs of the Times'. Christianity between Secularity and Post-secularity) a Heeswijk-Dintheru (přednáška a setkání se čtenáři v knihkupectví Berne).

NOVINKY

Náboženství a ideologie

Studentské hnutí za solidaritu ve spolupráci se spolkem Common Law Society zve na přednášku prof. Halíka ve středu 9. 3. 2016 v budově Právnické fakulty UK v Praze. Vstup je volný. [f]

NOVINKY

Tomáš Halík bude přednášet evropským biskupům v Bruselu

Tomáš Halík bude přednášet biskupům sdruženým v COMECE (Komise biskupských konferencí EU) v Bruselu. Během jejich plenárního zasedání, které se koná ve dnech 2. – 4. března 2016, se stane jedním ze tří řečníků na téma radikalizace v Evropě.

V průběhu plenárního zasedání se budou evropští biskupové zamýšlet nad tématem „Povolání Evropy k podpoře míru ve světě“. Experti na geopolitickou situaci EU je uvedou do aktuální situace na jižní a východní hranici Unie, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Morgheriniová přiblíží biskupům novou strategii zahraniční a bezpečnostní politiky. Přítomní také budou jednat o návrhu zprávy o povolání Evropy a míru ve světě.

Volně přístupná bude večerní diskuze "Preventing and countering radicalisation" 3. března 2016. Zde vystoupí prof. Tomáš Halík, dále ředitel Islámského centra v Anglii Mohammad Ali Shomali a koordinátorka poradců EU pro otázky terorismu Christiane Höhn.

NOVINKY

Kniha Tomáše Halíka v čínštině

V těchto dnech se ve všech hlavních křesťanských knihupectvích v Hong-Kongu objevilo čínské vydání knihy Tomáše Halíka Vzdáleným nablízku.
Tato kniha, které Evropská společnost pro katolickou teologii udělila Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za léta 2009-2011 a Americký národní knižní klub ji v roce 2011 prohlásil teologickou knihou měsíce, vyšla již v 18 jazycích včetně turečtiny.
Na podzim letošního roku vyjde i v korejštině.

NOVINKY

26 let veřejného působení

Před 26 lety, v den svátku obrácení svatého apoštola Pavla, 25. ledna 1990 sloužil Tomáš Halík v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze svoji "opožděnou primici".

A 1. únorem se završuje 26 let akademické pastorace (od roku 2004 Akademická farnost Praha) v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu.

NOVINKY

Prof. Tomáš Halík v Římě

Na zpáteční cestě z přednáškově studijního pobytu v USA (Institute for Advanced Study) se prof. Halík zastaví na 2 dny v Římě, kde bude přednášet

 • na mezinárodní konferenci na Papežské univerzitě Urbaniana o pronásledování křesťanů [fb], pořádané Univerzitou Notre Dame k 50. výročí vydání dokumentu Dignitatis humanae o náboženské svobodě a
 • na konferenci "Aggiornamento - damals und heute. Eine Perspektive für die Zukunft" na Papežské univerzitě Gregoriana, pořádané velvyslanectvím Spolkové republiky Německo při Svatém Stolci k 50. výročí ukončení 2. vatikánského koncilu (program).

NOVINKY

Jak to vidí... Tomáš Halík

Po několikaměsíční přestávce (způsobené pobytem v USA) se prof. Tomáš Halík vrací do studia ČRo2, kde se ve středu 23.12. od 8.30 podělí s posluchači o své názory a postřehy v pořadu Jak to vidí... - audio - přepis

Téhož dne v Magazínu Právo vychází rozsáhlý předvánoční rozhovor.

A večer ve 22.35 je na programu ČT24 (v Událostech, komentářích) rozhovor s dr. Václavem Bělohradským.

Na Boží hod hovoří s Evou Hůlkovou ve speciálu studia Leonardo - audio

V pátek 1.1.2016 pak ČT2 od 17.15 odvysílá čtyřicetiminutový Společný výslech s Mons. Dominikem Dukou.

NOVINKY

Vánoce 2015

Večerní mší sv. na 4. neděli adventní skončil ve zcela zaplněném kostele Nejsvětějšího Salvátora adventní (a pravidelný celoroční) program.

Bohoslužby o Vánocích:

 • 24.12. 24.00 (resp. 25.12. 0.00) - Slavnost Narození Páně ("půlnoční")
 • 25.12. 14.00 - Slavnost Narození Páně ("ve dne")
 • 27.12. - nedělní mše sv. ve 14 a ve 20 hod.
 • 1.1.2016 14.00 - Slavnost Matky Boží Panny Marie
 • 3.1. - nedělní mše sv. ve 14 a ve 20 hod.
 • 5.1. - pokračuje běžný program farnosti

(foto Filip L. Skála)

NOVINKY

Fórum dialogu 2015

Česká křesťanská akademie pořádá ve dnech 18. a 19. prosince 2015 I. fórum dialogu na téma "Víra a společnost". Jako přednášející a diskutující vystoupí kromě Mons. Halíka i kardinál Vlk, dr. Cílek, prof. Sokol, doc. Šebek a další hosté. Na webu ČKA naleznete podrobný program; konference má své "události" i na facebooku: [f] [f].
(foto Filip L. Skála)

NOVINKY

Cyklus "Labyrintem víry" se uzavírá

TV Noe v pátek 18.12.2015 odvysílá poslední díl druhé řady cyklu "Labyrintem víry s Tomášem Halíkem", jehož titul zní: Žít v dialogu, Žít s tajemstvím.

Přehled všech dílů I. i II. řady naleznete např. na webu farnosti.

NOVINKY

Mons. Tomáš Halík v Brně

Ani v letošním (poněkud atypickém) roce Mons. Halík nevynechá svoji pravidelnou adventní štaci a ve středu 16.12. bude v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie od 17 hod. přednášet na téma "II. vatikánský koncil a jak dál? Potřebuje církev nový koncil?" Od 19 hod. bude pak v témže kostele sloužit mši sv. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (Biskupství brněnské)

(foto: Zuzana Anna Sochorová)

Audio záznam přednášky a homilie

NOVINKY

Mons. Tomáš Halík opět ve své farnosti

Farníci a přátelé pražské akademické farnosti přivítali v 3. neděli adventní svého faráře ve zcela zaplněném kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu. Kázání si můžete i dodatečně poslechnout ve farním audio-archivu.

NOVINKY

Máme s muslimy stejného Boha?

(článek publikován v KT č.50, 8. 12. 2015)

NOVINKY

Pakt z katakomb

Text přednášky pro konferenci "Aggiornamento - damals und heute".

(publikováno v LN, 5.12.2015 - příloha Česká pozice)

NOVINKY

Tomáš Halík jmenován víceprezidentem mezinárodní vědecké rady ve Washingtonu

Během svého pobytu v USA byl prof. Tomáš Halík jmenován víceprezidentem celosvětově působící Rady pro výzkum hodnot a filozofie (Council for Research in Values and Philosophy - CRVP) se sídlem ve Washingtonu DC. Tato významná mezinárodní instituce sdružuje přední světové filozofy a vědce ve společenskovědních oborech, vytváří síť výzkumných týmů po celé planetě, organizuje mj. Světové kongresy filozofie, které se v minulosti konaly např. v New Yorku, Keni, Bogotě, Jeruzalémě a Athénách (příští Světový kongres filozofie se bude konat v roce 2018 v Pekingu). Prof. Halík se podílel od roku 2011 na jednom z mezinárodních výzkumných projektů této instituce a od počátku letošního roku je řádným členem Rady. Rada působí celosvětově od sedmdesátých let a roku 2013 byla v Athénách poctěna Cenou za globální dialog (Global Dialogue Prize). Na základě výzkumu světového kulturního dědictví a současných změn ve světě vydala na 300 svazků vědeckých prací.

NOVINKY

Nově zařazeno 2015

---- 2015 ----

25.12. Rozhovory-Audio: Hostem E. Hůlkové ve speciálu Studia Leonardo
23.12. Rozhovory-Video: ČT 24: Krize Evropy
23.12. Rozhovory-Text: Předvánoční rozhovor pro Magazín Práva
23.12. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
19.12. Rozhovory-Audio: Hostem "Osobnost Plus"
18.12. Video: Budoucí úloha církve
18.12. Video: Reflexe 25 let působení ČKA ve společnosti a její perspektivy
16.12. Audio: II. vatikánský koncil a jak dál? (VKH Brno)
8.12. Články: Máme s muslimy stejného Boha?
5.12. Proslovy: Pakt z katakomb
29.11. Rozhovory-Video: ČT1: 168 hodin - Oleandr moci
18.11. Rozhovory-Video: ČT 24: Jak vést válku s terorismem?
14.11. Články: Není ateista jako ateista
11.11. Eseje: The Afternoon of Christianity
9.11. Rozhovory-Video: Tomáš Halík and Ian Buruma: The Global Refugee Crisis
24.10. Eseje: Dlouhá cesta uzdravování
20.10. Video: A Long Period of Healing (Wilson Center, USA)
13.10. Články: O uprchlících i sebevražedném demokratickém skoku
9.10. Rozhovory-Video: ČT 24: Překvapivý nositel Nobelovy ceny míru
3.10. Články: Rozum a věcnost místo hysterie a panikaření
25.9. Rozhovory-Video: ČT 24: Papežův projev v OSN
18.9. Proslovy: Requiem za prof. Radima Palouše
5.8. Rozhovory-Video: DVTV: Počet uprchlíků? Větší problém jsou xenofobní nálady
20.7. Rozhovory-Video: Události, komentáře: Uprchlíci do Česka
17.7. Video: Víra a porozumění (Kopřivnice)
6.7. Rozhovory-Video: ČT24 Hyde Park: Odkaz Jana Husa
14.6. Kázání: Requiem za Ludvíka Vaculíka
13.6. Rozhovory-Video: Aktuální otázky ekumenického dialogu
12.6. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
20.5. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
14.4. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
28.3. Proslovy: Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
21.3. Kázání: Bůh překvapení (Rožnov pod Radhoštěm)
18.3. Kázání: Den pro Kubu
17.3. Rozhovory-Video: Hostem TN.cz
16.3. Knihy: O Meu Deus é um Deus Ferido
13.3. Video: Písek - diskusní setkání se studenty
11.3. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
5.3. Video: Renewing the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision
27.2. Rozhovory-Video: Respektování s Halíkem, Sedláčkem...
21.2. Články: Případ Charlie
17.2. Rozhovory-Text: Rozhovor pro Blesk
13.2. Rozhovory-Video: Debata s respektem: Jsme všichni Charlie Hebdo?
11.2. Video: Společensko-politické poselství papeže Františka (kolokvium ČKA)
3.2. Rozhovory-Text: Rozhovor pro "aktuality.sk"
30.1. Rozhovory-Audio: Hostem Frekvence 1
29.1. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
29.1. Články: 10 odpovědí
29.1. Rozhovory-Text: Rozhovor pro "Denník N"
16.1. Články: Evropa vs. muslimové. Maříme historickou šanci
14.1. Rozhovory-Audio: ČRo1: Tomáš Halík není Charlie. Novinář by měl umět rozlišit mezi satirou a urážkou
13.1. Rozhovory-Video: ČT24: Terorismus, svoboda a etika (Události, komentáře)
13.1. Rozhovory-Video: DVTV: Je správné být Charlie? Halík vs. Tabery
12.1. Články: Proč nejsem Charlie

[ 2014 ]

NOVINKY

Afternoon of Christianity: Church and Theology for a Post-Secular Age

On Monday, November 16 and Tuesday, November 17, the Notre Dame Institute for Advanced Study (NDIAS) invites you to take part in "Afternoon of Christianity: Church and Theology for a Post-Secular Age," a Templeton Colloquium led by Msgr. Dr. Tomáš Halík, 2014 Templeton Prize Laureate and Professor of Philosophy at Charles University in Prague.

Tomáš Halík is in residence fall 2015 as a Templeton Fellow at the NDIAS.

Introductory essay - pdf - www

Afternoon of Christianity

NOVINKY

Není ateista jako ateista

Odpověď filozofu Tomáši Hříbkovi (publikováno v LN, 14.XI.2015, str. 22)

NOVINKY

Prof. Tomáš Halík v USA - IX.-XII. 2015

Od září do prosince působí na Institute for Advanced Study na University of Notre Dame ve státě Indiana. Pracuje zde na projektu, nazvaném Afternoon of Christianity. Na cestě do USA přednášel na pozvání emeritního papeže Benedikta XVI. pro kruh jeho bývalých doktorandů (Ratzinger-Schüler-Kreis) v papežském letním sídle v Castel Gandolfu u Říma).

V říjnu přednášel ve Washingtonu na Georgetown University, na Woodrow Wilson International Center for Scholars (přednášku Long Period of Healing v rámci Annual Freedom Lectures - video) a na Velvyslanectví ČR přednášku o intelektuálním a duchovním poselství Karla Čapka a sloužil mši v katedrále National Shrine pro české krajany. Ve Filadelfii byl přijat městskou radou a setkal se s honorárním konzulem Peterem Rafaeli.

V listopadu navštívil New York, účastnil se oběda, který na jeho počest uspořádala prezidentka Union Theological Seminary prof. Serene Jones a besedoval s profesory tamní teologické fakulty, setkal se s rektorem St. Joseph Seminary Mons. Peterem Vaccari, v rámci Festivalu evropské literatury besedoval s teologem Peterem Colossi, předčítal ze své knihy „Chci, abys byl“ a besedoval s publicistou Ianem Burumou o „uprchlické krizi“ na Carnegie Council for International Etics (beseda byla natáčena 30 televizními stanicemi - video).

Ve dnech 16.-17. listopadu pořádá univerzita Notre Dame Templetonovskou konferenci o teologii a filozofii náboženství Tomáše Halíka pod názvem Afternoon of Christianity (pdf). Konference se aktivně účastní řada významných teologů, filozofů, sociologů a politologů z různých amerických univerzit.

Na zpáteční cestě do České republiky se prof. Halík zastaví na 2 dny v Římě, kde bude přednášet na mezinárodní konferenci na Papežské univerzitě Urbaniana o pronásledování křesťanů, pořádané Univerzitou Notre Dame k 50. výročí vydání dokumentu Dignitatis humanae o náboženské svobodě a na konferenci na Papežské univerzitě Gregoriana, pořádané velvyslanectvím Spolkové republiky Německo při Svatém Stolci k 50. výročí ukončení 2. vatikánského koncilu.

NOVINKY

Mons. Tomáš Halík na festivalu New Literature from Europe 2015

Tomáš Halík at the New Literature from Europe Festival - Program

7.XI. Tomáš Halík in Conversation on Faith, Love, and God [f]

7.XI. Come Together: An Afternoon Reading [f]

9.XI. Tomáš Halík and Ian Buruma: The Global Refugee Crisis [f] - video

In conversation with Professor Tomáš Halík at Czech Center NY

NOVINKY

Labyrintem víry s Tomášem Halíkem II.

Od 6. listopadu 2015 TV Noe vysílá druhou řadu rozhovorů P. Jana Regnera SJ s Mons. Tomášem Halíkem.

Premiéra vždy v pátek ve 22.00, reprizy ve 2-3 následujících dnech (viz program).

Jednotlivé díly první řady (2011) je možno shlédnout v archivu TV Noe:

 1. Co je bez chvění, není pevné
 2. Oslovit Zachea
 3. Vzýván i nevzýván
 4. Noc zpovědníka
 5. Vzdáleným nablízku
 6. Dotkni se ran
 7. Stromu zbývá naděje
 8. Divadlo pro anděly

NOVINKY

Mons. Tomáš Halík přednášel ve Washingtonu

V říjnu 2015 Mons. Halík kázal, přednášel a diskutoval na několika místech ve Washingtonu, D.C.

Ve Wilson Center přednesl 20.10. část eseje Dlouhá cesta uzdravování.

NOVINKY

37 let kněžské služby

Před 37 lety, 21. října 1978 (v předvečer intronizace papeže Jana Pavla II.) přijal Tomáš Halík z rukou biskupa Hugo Aufderbecka (tajně, v tehdejší NDR) kněžské svěcení.

Téhož dne se (v tehdejším Československu) narodila vizionářka Iveta Korčáková.

NOVINKY

Mons. Tomáš Halík přednáší na univerzitách v USA

Mons. Tomáš Halík se bezprostředně po účasti (v roli hlavního řečníka) na třídenním semináři v Castel Gandolfo, který pořádá emeritní papež Benedikt XVI., přesouvá do Spojených států, kde bude až do poloviny prosince hostovat na University of Notre Dame a přednášet též na Georgetown University ve Washingtonu. Jako přednášející vystoupí též v St. Joseph Seminary v New Yorku.

Po dobu nepřítomnosti Mons. Halíka jedná jménem farnosti farní vikář P. Jan Regner SJ.

Informace o říjnovém programu ve Washingtonu, D.C.

Počátkem listopadu vystoupí na Carnegie Council ("The Global Refugee Crisis") a na Festivalu nové evropské literatury v New Yorku (plakát, info).

V polovině listopadu pořádá univerzita Notre Dame spolu s Templetonovou nadací celoamerickou vědeckou konferenci o přínosu Tomáše Halíka k soudobému filozofickému a teologickému myšlení.

NOVINKY

Nová kázání v audio archivu

Také audio archiv Akademické farnosti již vstoupil do nového akademického roku.

V těchto týdnech střídavě kázání farních vikářů.

NOVINKY

Tomáš Halík přednášel kruhu žáků Benedikta XVI.

Tomáš Halík v pátek 28. a v sobotu 29.8.2015 přednášel v letním papežské sídle v Castel Gandolfo emeritnímu papeži Benediktu XVI. a kruhu jeho žáků. V neděli s ním koncelebroval mši sv. a v pondělí se s ním setkal na soukromé večeři a při následném osobním rozhovoru.

Před několika lety členové "kruhu žáků" předali a doporučili papeži Benediktovi knihu Tomáš Halíka Vzdáleným nablízku, která v tom roce získala Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy. Papež Benedikt zřejmě vybral Tomáš Halíka pod dojmem četby této knihy a svou roli sehrálo i to, že Tomáš Halík získal v roce 2014 prestižní Templetonovu cenu.

Na závěr semináře koncelebrují účastníci s emeritním papežem mši ve Vatikáně a Benedikt XVI. s každým jednotlivě hovoří. Letos pozval Tomáše Halíka na večeři a osobní rozhovor ještě následující den.

NOVINKY

Nově zařazeno 2014

---- 2014 ----

25.12. Rozhovory-Audio: Host do domu
21.12. Rozhovory-Audio: Rendez-vous s Marcelou Antošovou
17.12. Video: Obnovíš tvář země. FSS Brno
17.12. Video: Náboženské svátky - tradice vs. byznys. PEF Brno
8.12. Proslovy: Přednáška na UK při "Templeton Day"
5.12. Rozhovory-Text: Fanatici se již spojili, rozumné to čeká
13.11. Proslovy: Ježíšův příběh zůstává otevřený
7.11. Rozhovory-Text: Naše země patří na Západ
6.11. Proslovy: Oxfordská přednáška
2.11. Video: K 37. evropskému setkání Taizé v Praze
23.10. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
18.10. Video: Demokracie a svoboda (XX. DJZ)
17.10. Video: Víra a společenská odpovědnost (XX. DJZ)
22.9. Rozhovory-Video: Hostem radia impuls
5.9. Rozhovory-Text: Rozhovor pro Echo24.cz
25.8. Rozhovory-Video: Hostem DVTV
12.8. Knihy: Doplněny nové tituly a fotografie (nyní celkem 61 položek)
12.8. Bibliografie: Doplněny a uspořádány nové tituly
9.8. Články: Kamberský, podejte mi index!
23.7. Rozhovory-Text: Teď už na mě nedoplivnou. Rozhovor pro Aktuálně.cz
25.6. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
28.5. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
20.5. Náboženství a společnost: Otevřený dopis muslimské komunitě v ČR
14.5. Proslovy: Proslov při převzetí Templetonovy ceny v Londýně
14.5. Video: Slavnostní předání Templetonovy ceny v Londýně
3.5. Rozhovory-Text: Bůh není pokladnička. Rozhovor pro Víkend Dnes (MFD)
30.4. Video: O přátelství s Danielem Kroupou a kandidatuře do EP
24.4. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
20.4. Rozhovory-Audio: Hostem pořadu "Návštěva" - ČRo HK
6.4. Rozhovory-Audio: Hostem "PressKlubu" Frekvence 1
26.3. Video: Nedokončená revoluce Václava Havla. Den vědy FF UK
25.3. Rozhovory-Audio: Hostem "Jak to vidí"
15.3. Rozhovory-Audio: Hostem "Doteků víry"
14.3. Rozhovory-Video: Hostem "Interview ČT24"
14.3. Rozhovory-Text: Rozhovory pro iForum, LN a přílohu Pátek
13.3. Proslovy: Proslov při tiskové konferenci na British Academy v Londýně
13.3. Video: Templeton Prize News Conference, T. Halík speaks on the Big Questions
12.3. Video: Pojmy z filozofie: Bůh ve filozofii a v náboženství (Mluvící hlavy)
18.2. Knihy v češtině: Žít v dialogu
13.2. Rozhovory-Video: Rozhovor pro časopis Reflex
18.1. V archivu kázání (Odkazy - web farnosti): Výročí Jana Palacha
3.1. Rozhovory-Audio: Host Radiožurnálu
1.1. V archivu kázání (Odkazy - web farnosti): Slavnost Matky Boží Panny Marie

---- 2013 ----

21.12. Rozhovory-Audio: Rendez-vous s Marcelou Antošovou
21.12. Rozhovory-Text: Rozhovor pro Lidové noviny
18.12. Rozhovory-Audio: Jak to vidí... (výročí úmrtí Václava Havla)
16.12. Video: Přednáška "Náboženství a postmoderní myšlení"
2.12. Rozhovory-Video: Záznam ze Švandova divadla v Praze

NOVINKY

8. prosince 2014

Slavnostní setkání s laureáty Templetonovy ceny

Univerzita Karlova a Templetonova nadace pořádají slavnostní setkání s laureáty Templetonovy ceny v pondělí dne 8. prosince 2014 od 17.00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina.

Program:
Úvodní slovo prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., prorektora UK pro tvůrčí a ediční činnost
Zdravice Dr. Johna M. Templetona, Jr., předsedy Templetonovy nadace
Zdravice Mgr. Daniela Hermana, ministra kultury České republiky
Projev prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektora Univerzity Karlovy v Praze
Udělení zlaté pamětní medaile UK
Přednáška prof. Charlese Taylora, držitele Templetonovy ceny za rok 2007
Hudební vystoupení
Přednáška prof. PhDr. Tomáše Halíka, ThD., držitele Templetonovy ceny za rok 2014

NOVINKY

2. prosince 2014

Mons. Halík na setkání představitelů světových náboženství

Vatikán/Praha

Jedenáct vrcholných představitelů křesťanských církví a světových náboženství - židovství, islámu, buddhismu, šintoismu a hinduismu - přicestuje v úterý do Vatikánu na pozvání papeže Františka. Cílem historického setkání je přijetí deklarace proti otroctví. K jednání pozval papež František osobně i několik expertů na mezináboženské vztahy z různých částí světa. Podle České biskupské konference je mezi nimi také letošní nositel Templetonovy ceny, český kněz a teolog Tomáš Halík.

NOVINKY

22. listopadu 2014

Prof. Halík přednáší v San Diegu

Program mezinárodní konference Americké asociace pro studium náboženství (AAR) v San Diego v Kalifornii, na níž se sjelo téměř sedm tisíc akademiků z USA a celého anglicky mluvícího světa, obohatil v sobotu večer laureát Templetonovy ceny Tomáš Halík jednou z letošního cyklus "Templetonovských přednášek", konaných na různých světových univerzitách.

Přednášku Tomáše Halíka o vztahu náboženství a sekularity v Evropě uvedl prezident Templetonovy nadace dr. John Templeton jr. a navázal na ni koreferátem filozof Charles Taylor, nositel Templetonovy ceny za rok 2007.

NOVINKY

2. listopadu 2014

Mezinárodní ocenění Tomáše Halíka

Profesor Tomáš Halík, který se stal v květnu letošního roku prvním českým nositelem prestižní Templetonovy ceny, obdrží v listopadu t.r. další významná mezinárodní akademická ocenění. Dne 6. listopadu bude jeho jménem pojmenována nová přednášková aula univerzity v Oxfordu a dne 13. 11. obdrží čestný doktorát teologie nejstarší německé university, univerzity v Erfurtu. Tomáš Halík působil jako hostující profesor na Oxfordské univerzitě v podzimním semestru 2001. V Erfurtu byl tajně vysvěcen na kněze biskupem Hugo Aufderbeckem v roce 1978.

Slavnosti v Oxfordu se účastní rektor a prorektor oxfordské university, ministr kultury Daniel Herman, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a další političtí a akademičtí funkcionáři; Univerzitu Karlovu bude zastupovat prorektorka pro evropské záležitosti prof. Lenka Rovná. Odpoledne 6. 11. bude Tomáš Halík přednášet v oxfordské koleji San Anthony o dějinné roli Václava Havla a Jana Pavla II.

Na slavnostní promoci v Erfurtu budou Univerzitu Karlovu zastupovat rektor univerzity prof. Tomáš Zima a děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož. Laudatio pronese děkan Teologické fakulty Erfurtské univerzity prof. Michael Gabel. Slavnostního aktu se zúčastní se i němečtí biskupové včetně emeritního světícího biskupa biskupa Hanse-Reinharda Kocha, který byl v roce 1978 přítomen kněžskému svěcení Tomáše Halíka.

NOVINKY

Autorské čtení a autogramiáda

Nakladatelství Lidové noviny a prof. Tomš Halík Vás srdečně zvou na veřejnou prezentaci nové knihy "Obnovíš tvář země" spojenou s autorským čtením a autogramiádou.

 • kdy: 18. 11. 2014
 • čas: 16:00
 • kde: Kavárna Krásný ztráty (Náprstkova 10, Praha 1)

NOVINKY

13. března 2014

Templetonova cena pro Mons. Halíka

Templetonovu cenu, které se neoficiálně říká Nobelova cena za náboženství, letos obdržel profesor Tomáš Halík. Cenu uděluje Templetonova nadace, obvykle ji předává princ Filip v Buckinghamském paláci.

NOVINKY

Nové knihy z Nakladatelství LN

Ve čtvrtek 13. III. 2014 vychází v Nakladatelství LN nová kniha

Žít v dialogu - 2.díl Podnětů k promýšlení víry


V úterý 26. XI. 2013 vyšla v Nakladatelství LN nová kniha

Žít s tajemstvím s podtitulem: Podněty k promýšlení víry

Autor vybral klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let své tvorby a utřídil je do dvou svazků podle nejzávažnějších témat, jimž věnoval pozornost. V tomto, prvním, díle jsou to především centrální otázky víry, zrající v neustálém rozhovoru s pochybností a nevírou.

Představení knihy + autorské čtení: 4. XII. 2013 od 17 hod, Krásné ztráty

NOVINKY

24 let veřejného působení

Před 24 lety, v den svátku obrácení svatého apoštola Pavla, 25. ledna 1990 sloužil Tomáš Halík v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze svoji "opožděnou primici".

A 1. únorem vstupuje do 25. roku akademická pastorace (od roku 2004 Akademická farnost Praha) v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu.

NOVINKY

Evropská komise svolala evropské intelektuály

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a italský ministerský předseda Enrico Letta svolali jménem Evropské komise na 8. a 9. prosince 2013 do Milána osobnosti evropské kultury, vědy a umění k poradě o budoucí vizi Evropy. Z České republiky byli pozváni filozof a teolog Tomáš Halík a ekonom Tomáš Sedláček. Jde o druhé Generální shromáždění s tématem „myšlení o Evropě“, které má přispět k přípravě významného dokumentu v rámci projektu Evropské komise „New Narrative for Europe“.

Po skončení zasedání prof. Halík představí na půdě českého kulturního centra svou druhou knihu, která právě vyšla v italském překladu pod názvem „La Notte del Confessore“ (české vydání: Noc zpovědníka, NLN 2005).

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Víra znamená překonání fixace na sebe, znamená otevřenost – k ní nutně patří otevřenost pro druhé. Víra nevidí jako „humanistická psychologie“, jedna z posledních ideologií pozdní moderny, konečný cíl života v „sebeuskutečnění“. Spíše by se dalo říci, že sebeuskutečněnění vidí v sebepřekročení.