Tomáš Halík has won this year's Templeton Prize on March 13.

Biografia

Życiorys ks. Tomasza Halika - poszerzony

Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík ThDr.

Urodzony 1.6.1948 w Pradze, syn historyka literatury, wydawcy dzieł braci Čapków, PhDr. Miroslava Halíka.

W latach 1966-71 studiował socjologię i filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola (uczeń prof. Patočki), tytuł doktora filozofii uzyskał w 1972 r.; jesienią 1968 ukończył trymestr socjologii i filozofii religii na University of Wales w Bangorze (Wielka Brytania). W roku 1984 zyskał uprawnienia z psychologii klinicznej. Teologię studiował tajnie w Pradze (uczeń J. Zvĕřiny), a po roku 1989 podyplomowo (ze specjalizacją religioznawczą) na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie w r. 1992 uzyskał akademicki stopień licencjacki. Jesienią 1992 ...