T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)

Kdo je to vlastně kněz a čím se odlišuje od ostatních lidí (vynecháme-li katolický celibát)?

Kněz je člověk, který má zvláštní odpovědnost za hlásání evangelia (nejen slovy) a za duchovní doprovázení těch, kteří jsou svěřeni do jeho péče. Je to nejen zaměstnání, nýbrž "povolání", které je třeba, aby nejen kandidát sám, ale i druzí rozpoznali a přezkoumali. Proto k pověření kněžskou službou patří jako nutný předpoklad nejen vzdělání, ale i dlouholetá osobnostní formace. Kněžství má mnoho společných rysů s řadou "pomáhajících povolání", jako je psycholog, učitel, sociální pracovník, lékař, poradce apod.; to, co je specifické, je "svátost svěcení" - duchovní zplnomocnění ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Bůh je ve světě „přítomen“ a „viditelný“ v aktech víry, lásky a naděje věřících lidí, nikoliv jako nějaká jinak uchopitelná entita.