T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

STÁTEM VNUCENÝ ATEISMUS (srpen 2000)

Jsem přesvědčen, že hlavním protikladem a nepřítelem víry - onoho specifického náboženského postoje, který vyrůstá z profetické tradice Bible - není ateismus, nýbrž idolatrie. Státem vnucený ateismus je idolatrie, podobně, jako státem vnucené náboženství je idolatrií; bohem, který je adorován, je státní moc sama, případně její nositelé (strana, vůdce) a její symboly. Proto musí být státem vnucenému ateismu - stejně jako státem vnucenému náboženství , ať tímto náboženstvím je cokoliv - řečeno radikální NE ze strany každého, kdo bere vážně víru v jednoho Boha, stvořitele nebe a země, stejně jako toto NE musí říci každý, kdo bere vážně lidskou svobodu. Obhájci víry a obhájci svobody ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Každý má mít právo a svobodu vyznávat, zvěstovat, nabízet a šířit svou víru, svou zkušenost s poznáním pravdy – ale nikdo nemá právo ji druhým vnucovat násilím. Oddanost pravdě musí být spojena s respektem ke svobodě druhých hledat ji podle svého vlastního svědomí.