T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)

1) Po volbě Václava Klause prezidentem jste vydal své známé prohlášení (viz ChristeNet...). Jak se nyní díváte na situaci v Česku v době "pohavlovské", v době Klause a Paroubka?

Bohužel, na tuto Vaši otázku nedokážu říct nic povzbudivého. Každý rok po návratu z letního pobytu v poustevně - po několikatýdenní totální abstinenci také od veškerých médií - s překvapením zjišťuji, že jsem zanedbáváním zájmu o domácí scénu naprosto o nic nepřišel. A tak letos na podzim jsem z psychohygyenických důvodů začal sledovat českou politiku jen zcela okrajově (stačí mi ranní zprávy a komentáře BBC) - a denně děkuji Bohu, že jsem do ní ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Bůh, který by mohl nebýt, který by sídlil v jakési pofiderní sféře nahodilých jsoucen, o nichž bychom mohli vést spory zda „jsou“ či „nejsou“, to není Bůh mé víry. Nevěřím v boha za skutečností či mimo skutečnost, nýbrž v Boha jako hlubinu skutečnosti.