T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)

Dotaz Sauly, adresovaný internetovému portálu www.cirev.cz

Mám otázku, poslední dobou čtu hodně knížek od prof. Halíka. A peru se svým osobním pocitem, že vím, že Bůh opravdu je, když jsem uvěřila a prožívám mnohé Jeho doteky již mnoho let.. Knihy prof. Halíka ale varují před tou představou, že víme, protože v podstatě nic nevíme. A tedy i tvrdit, že my víme, že Bůh je, je farizejské a může jim to ublížit v jejich hledání. Že láska k lidem se projevuje úctou a k úctě k nim nemohu vyjadřovat, že já vím. Tím určitě nechci říci, že lidem kolem ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Existuje ještě další ukazatel zdravé víry: krása. Kde je víra zdravá, tam se jejím vyjádřením stává silné, pravdivé umění. Když přicházím do církevních institucí, které vypadají jako příšerné panoptikum přeslazeného katolického kýče, nemohu se zbavit podezření, že za ztrátou vkusu se skrývá i ztráta rozlišování mezi zbožností a bigotností, mezi vírou a pověrou.