T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)

Rozhovor s čerstvým šedesátníkem Tomášem Halíkem

Jubilea jsou příležitostí k zastavení a ohlédnutí. Máte vůbec chvilku se někdy zastavit?

Moc ne. Během roku pracuji jako dva třicátníci; když se po pár hodinách spánku budím ledovou sprchou, prosím často Hospodina, aby si mě konečně vzal a nechal v nebi jednou pořádně prospat – a Hospodin skrze přívaly vod odpovídá: Kdepak, ještě tam máš spoustu práce! Ale naučil jsem se za ta hyperaktivní léta „kontemplaci v akci“. Pod vší tou aktivitou nepřestávám přemýšlet o Nejvyšším a snažím se mu naslouchat. Ale pořádně se zastavit a zamyslet, to až v létě o samotě v ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Opravdovost víry a její skutečná síla nespočívá ani v doprovodných emocích, ani v subjektivně pociťované jistotě přesvědčení, nýbrž v míře, kterou víra proměňuje celek života, styl smýšlení i jednání. Jde o styl smýšlení a jednání, nejen o „dobré skutky“; strom se jistě „pozná po ovoci“, ale nejde jen o to ovoce, nýbrž o strom jako celek. Hlavní hranici netvoří rozlišení na víru silnou či slabou, nýbrž na živou a mrtvou.