T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Proslovy

PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY

Vaše magnificence, honorabiles cives academici, kolegyně a kolegové, vzácní hosté, dámy a pánové!

Vzpomínám, že jsem naposled přesně u tohoto pulpitu stál před 42 lety při své doktorské promoci v roce 1972, uprostřed tvrdých čistek během „normalizace“ po sovětské okupaci. Ve svém proslovu jsem tenkrát vzpomněl oběti Jana Palacha a poděkoval našim učitelům, kteří byli z univerzity vyloučeni; svůj proslov jsem zakončil citátem Karla Čapka „pravda je víc než moc, protože je trvalá.“ Za ten proslov jsem zaplatil zákazem akademického působení na českých vysokých školách „navěky“; naštěstí ona komunistická věčnost za 17 let skončila. Tenkrát jsem si nedovedl představit, za ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Všechna tvrzení víry, zapomínají-li, že jsou řečena s oním „snad“ naděje, se stávají naivními a arogantními zároveň. Ono „snad“ se z lidské perspektivy jeví jako pochybnost, není však „pochybností o Bohu“ (která by, přísně vzato, byla skutečně hříchem, hříchem nevděčnosti a lenosti naslouchat), spíše pokorným vědomím rozdílu mezi Boží velikostí a omezenou kapacitou našeho jazyka a chápání. Ale viděno z druhé strany, je ono „snad“ slovem naděje.