T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

NOVINKY

Mons. Halík v Bratislavě

V pátek 15.4. od 19 hod. bude Mons. Halík sloužit mši sv. v Bratislavě u kapucínů (audio), po ní následuje krátká přednáška a beseda na téma "Velikonoční víra" (audio).
V sobotu 16.4. přednáší na symposiu OZ Kampanila "Postsekulární společnost". (video, video) Během návštěvy Bratislavy poskytl rozhovor Slovenskému rozhlasu (audio)

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Kdyby věřící nebral vážně své náboženství, kdyby nebyl přesvědčen, že jeho víra vyjadřuje pravdu, že je pravdivá, nemohl by být brán vážně ani druhými; paradoxně by pak nemohl být brán vážně ani jeho deklarovaný respekt k podobnému nároku jeho partnera a jeho náboženství. Vztah víry k pravdě není něčím, nad čím bychom mohli lehkomyslně mávnout rukou. Je ovšem zásadní rozdíl mezi stanoviskem „my máme pravdu“ a „jenom my máme pravdu“.