T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

STRUČNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ČTK KE KAUZÁM ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ (březen 2010)

"Podle rakouských výzkumů 25 procent dívek a 8-10 procent chlapců je vystaveno nějaké formě sexuálního zneužívání a 8 případů z deseti se děje v rodině, zbytek v různých jiných zařízeních, na letních táborech i ve školách - bohužel i církevních. V USA se obvinění týká 4 procent kněží. Oceňuji to, že církev na rozdíl od jiných institucí, které mají podobné či větší problémy, dostala konečně odvahu sama tyto bolestné záležitosti důsledně a otevřeně probírat se všemi riziky - včetně toho, že se objeví i nepodložená obvinění z touhy po finančním odškodnění a že veřejnost bude tyto skandály neoprávněně generalizovat.

Jakkoliv nelze ani ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Bůh je hlubinou skutečnosti. Nakolik ve svém životě a při svém chápání života a v porozumění světu překračujeme pokušení k mělkosti a povrchnosti, natolik stojíme na cestě, která vede k „obydlí světla“.