T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

NOVINKY

Tomáš Halík převezme čestný doktorát na univerzitě v Oxfordu

Profesor Tomáš Halík je jednou z deseti osobností, které 22. června převezmou na Oxfordské univerzitě čestný doktorát.

Tisková konference 9.3.2016

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Náboženský zápal pro pravdu a vášnivá oddanost poslání šířit její říši nezřídka vedly k násilí. Východiskem z bludiště dějin násilí však není zřeknout se vášně pro pravdu, ba ani nároku vlastní víry, že obsahuje pravdu a vztahuje se k celku pravdy, nýbrž důsledné odmítnutí pokušení šířit pravdu násilím.