T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

NOVINKY

Interview ČT24

Prof. Tomáš Halík poskytl České televizi rozhovor, v němž se dotýká zásadních témat současného světa i naší republiky.
Byl odvysílán v pátek 22.4.2016 a je možno jej zhlédnout v archivu ČT.
(foto: web ČT24)

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Víra je pro mě síla, energie, která přetváří život z monologu v dialog. Člověk má přirozeně tendenci chápat svůj život jako monolog – jako sebevyjádření, sebeuskutečnění. Považuje za samozřejmé dívat se ze své vlastní osobní perspektivy, vnímat a hodnotit život a svět z hlediska svých osobních úspěchů a neúspěchů, svých osobních preferencí, vkusu, vlastních zkušeností. Psychologové nazývají tuto přirozenou počáteční sebe-střednost primárním narcismem a naše kultura silně přispívá k tomu, aby se člověk z tohoto zaujetí sebou samým nevymanil.