T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

SPOR O NÁBOŽENSTVÍ? ()

Současný konflikt jako výzva k myšlení

Zneklidňuje mne fašizující tón, jímž řada českých populistických politiků a žurnalistů začala okřikovat všechny, kdo nyní neskandují jen válečnická hesla na obranu "reálného kapitalismu"a spíše pokračují v tom, co je skutečnou podstatou Západu: schopnost stálé kritické reflexe vlastní civilizace, vidění věcí v širším dějinném a kulturním kontextu. Žádná kvalitní politická a státnická rozhodnutí se nemohou opírat jen o "jednoduché odpovědi"; snahy dávat na složité otázky jednoduché odpovědi obvykle vedou k tragickým koncům. Lidé schopní přemýšlení jsou povinni si klást otázky, jak bude vypadat soužití civilizací, jakmile skončí tato akutní fáze sporu, jaké jsou ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Bůh není na povrchu a není ani v zásvětí, kterého se tak štítil Nietzsche (a právem, pokud v něm viděl jako zbabělý azyl před odpovědností za svět), Bůh není ani v tom nebi, které Brecht doporučoval přenechat „andělům a vrabcům“. A řeknu-li, že je uvnitř, nemám na mysli pietistickou svatyňku v srdci. Bůh je hlubinou skutečnosti. Hlubina není v tomto případě opakem výšiny, nýbrž protikladem mělkosti a povrchnosti.