T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)

Náboženství ve světě bohatých i chudých

(na ČT2 každou neděli od září do prosince 2006 od 18.45 hod.)

Neagitovat ani nepolemizovat, nýbrž snažit se porozumět tomu, oč jde věřícím pěti největších světových náboženství. Takový je cíl autorů 18dílného seriálu Prolínání světů, který nyní můžeme každou neděli v podvečer sledovat na 2. programu ČT. Během slavnostního uvedení seriálu v Centru náboženské tvorby brněnského studia České televize jsme se P. Tomáše Halíka zeptali:

Měl jste i nějakou osobní motivaci k této práci?

Připravit mnohodílný seriál o náboženství pro dnešní českou veřejnost je opravdu nelehký, a proto vzrušující a přitažlivý úkol. Myslím ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Zda jsi odpověděl vírou na Bohem zjevenou pravdu o stvoření, bude Bůh sám na konci tvého života hodnotit patrně spíše zvážením toho, jak ses k světu kolem sebe choval, než toho, co sis o světě a způsobu jeho vzniku myslel. Víra je to, co je implicite zahrnuto v tvém jednání, životních postojích!