T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)

Zatoužil jste někdy získat tuto cenu?

Každého přírodovědce asi někdy napadne, že by bylo báječné, kdyby jednou získal Nobelovu cenu. A Templetonova cena je v mém oboru ekvivalentem Nobelovy ceny. Ale jakmile to normálního člověka napadne, vnitřní cenzor mu řekne: Neblázni, na to ani nepomýšlej, to je příliš vysoko.

O nominaci jste musel vědět.

Ano, věděl jsem, že jsem nominován.

Tentokrát poprvé?

Ano, bylo to letos poprvé. Vím, že je každoročně nominováno mnoho osobností a řada z nich léta čeká, proto jsem opravdu nečekal, že budu hned vybrán, i když moji nominaci podepřela řada velmi významných osobností.

Kdo například?

Pokud ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Je třeba trpělivě naslouchat druhým a snažit se jim porozumět a lépe je poznat - avšak dialog nastává až tehdy, když také my hovoříme a druzí naslouchají. Snažit se jen vzájemně přizpůsobit, napodobovat jeden druhého, opakovat jen to, co říká druhý nebo zůstat pouze u toho, co máme společné, to by neučinilo dialog opravdu cenným a plodným.