T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

K věcem veřejným

KAMBERSKÝ, PODEJTE MI INDEX! (srpen 2014)

Milý pane Kamberský,

při krátkém vyrušení z každoročního letního ticha v poustevně jsem si s pobavením přečetl, co všechno v českých médiích v době okurkové sezóny natropila novinářská kachna, že existuje nějaký tajemný tandem Sekyra – Halík s dalekosáhlými politickými plány. Jak velmi málo stojím o prezidentské křeslo na Hradě, odpovídám novinářům s malými přestávkami stejnými slovy už šestnáct let, takže jsem necítil potřebu nynější články komentovat. Ale Vás, pane Kamberský, jako svého bývalého studenta, jehož eseje jsem kdysi opravoval a známkoval, si dovolím upozornit na několik hrubek ve vašem krátkém článku.

Vaše proroctví „dřív peklo zmrzne, než bude Halík prezidentem ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Vysíláme-li své modlitby k „nebi“, pak tím říkáme, že Boží tajemství není spoutáno v hranicích, které jsou nám dosažitelné. Ovšem není třeba ho hledat „na nebesích“ - on je už reálně přítomen na zemi v těchto modlitbách samých, jak učí Pavel: Když se modlíme, sám Boží Duch se modlí v nás vzdechy nevypravitelnými (srov. Řím 8, 26). Je v naší modlitbě, v naší touze, v našem hledání, v našich otázkách samých.