T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)

Jedním z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů 20. století byl Romano Guardini. Dokázal kvalifikovaně vést dialog o otázkách své doby a zároveň byl i velkým znalcem spirituality a duchovního života. Vidím zde jistou afinitu mezi ním a Vaším zaměřením, ostatně ho často citujete . V čem je pro Vás Romano Guardini inspirací?

O Guardinim bylo výstižně řečeno, že ve svém díle spojuje německou hloubku s románskou jasností – uvádí do hloubek tajemství vybroušeným jazykem krásné literatury, místo suchého vědeckého jazyka volí styl mistrovské esejistiky. Pro několik generací křesťanů i hledajících byly Guardiniho knihy o spiritualitě podobně objevné, jako pro mnohé dnes jsou knihy např ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Člověk nesmí nevděčně odvrhovat dar rozumu, který má od Boha. Víra bez otázek by navíc mohla natolik zarůst plevelem lidských předsudků a fantazijních obrazů, kulturně-náboženského balastu, že by ten plevel v nás udusil Boží semeno víry. Dokud naše víra má poutnický charakter a nezměnila se v „blažené patření“, vyhrazené jen těm, kteří po pozemském putování spočinuli v Boží náruči, potřebuje kritický korektiv pochybujícího rozumu: právě tato pokorná otevřenost k dialogu s rozumem ji chrání před poklesem do mělčin ideologie.