T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

STÁTEM VNUCENÝ ATEISMUS (srpen 2000)

Jsem přesvědčen, že hlavním protikladem a nepřítelem víry - onoho specifického náboženského postoje, který vyrůstá z profetické tradice Bible - není ateismus, nýbrž idolatrie. Státem vnucený ateismus je idolatrie, podobně, jako státem vnucené náboženství je idolatrií; bohem, který je adorován, je státní moc sama, případně její nositelé (strana, vůdce) a její symboly. Proto musí být státem vnucenému ateismu - stejně jako státem vnucenému náboženství , ať tímto náboženstvím je cokoliv - řečeno radikální NE ze strany každého, kdo bere vážně víru v jednoho Boha, stvořitele nebe a země, stejně jako toto NE musí říci každý, kdo bere vážně lidskou svobodu. Obhájci víry a obhájci svobody ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše ...

Myšlenka na den

Věřící není nikdy úplně věřícím, protože leckdy také jemu se v hluku světa (nebo v oněch chvílích nejistoty a úzkosti) či vinou jeho vlastní nepozornosti ztrácí onen oslovující hlas; ano, někdy jsme my věřící také příliš zbabělí či líní, abychom mu odpovídali, anebo odpovídáme špatně a nevěrohodně.