T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)

Jakou cítíte náladu ve společnosti?

Mizernou. Souvisí to s výsledky voleb, s hádanicemi politiků, nedořešenými korupčními aférami, svou roli hrají i obavy z finanční krize. Znepokojující jsou i sociálně-rasové nepokoje – tam by ovšem lidi měla nejvíce zneklidnit narůstající podpora běžných občanů severočeských měst neonacistickým bojůvkám, v nichž začínají vidět své jediné ochránce, když vládní programy pro sociální začlenění Romů nepřinášejí žádoucí výsledky a většinou se asi ani pořádně nerozeběhly. Velmi se obávám toho, že lidé ztrácejí důvěru v demokratický systém.

Nezdá se vám, že většinově přestali vadit komunisté?

V mém okolí to lidem jedno není. Ale je otázka, jestli jsou ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Do čestného dialogu mohou lidé vstoupit jen tehdy, když názory druhého nepovažují už předem jen za snůšku lží a omylů. Je však potřebné, aby obě strany zároveň dokázaly srozumitelně a věrohodně vysvětlit a hájit také své vlastní hodnoty.