T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)

Jaký je váš vztah ke stáří?

Velmi důvěrný – narodil jsem se, když mé mamince bylo 45 let a mému otci skoro 50, prakticky celé dětství a mládí jsem strávil většinou se staršími lidmi a tenhle svět mi dokonce připadal mnohem zajímavější než dětská společnost. O mých čtyřicátinách mi řekl můj zpovědník P. Reinsberg zásadu, kterou kdysi slyšel od jednoho jezuity: Do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřiceti s mladými. A protože zakrátko přišel rok 1989 a můj návrat na univerzitu a možnost působit ve studentském kostele, život sám mi přihrál tuto kartu. Přesto jsem se nikdy neodtahoval od starých ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

To, co je velkým úkolem křesťanské teologie dnes, je stále hlouběji promýšlet důsledky pojetí Boha jako Trojice – Boha, který je spojením jednoty a různosti, spojením oné s ničím nesrovnatelné jedinečnosti Boha s vnitřní pluralitou společenství „osob“. Bůh, který je sám v sobě společenstvím, je totiž svatým pramenem plurality stvořeného světa, říká ano naší různosti, pestrosti a mnohovrstevnatosti.