T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)

rozhovor s Tomášem Halíkem vedl Petr Svoboda

Jste z generace, která měla to štěstí studovat u Jana Patočky. Jak na jeho přednášky vzpomínáte? A navštěvoval jste i jeho proslulé bytové semináře?

Profesora Patočku jsem znal vlastně trochu už od svého dětství, byl přítelem mého otce, vydavatele díla bratří Čapků a už jako chlapec jsem slyšel některé jeho přednášky pro Společnost bratří Čapků. Pak mne podstatně ovlivnil během mého studia na FF UK koncem šedesátých let, kde jsem zažil celého jeho působení – zkoušel mne (mimochodem velmi přísně) i u státnic. A pak jsem samozřejmě zažil i některé jeho bytové semináře – kromě ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Věřit v jednoho Boha znamená především být svobodný, být osvobozen od vlády „bůžků“. Znamená to zmocnění (a zároveň dlouhodobý úkol) odpírat nárokům relativních hodnot hrát v našem životě roli Absolutna.