T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)

Jak vnímají dnešní lidé "posvátno" zlomových rituálů v roce, jako jsou Vánoce nebo Nový rok? Co vlastně slaví o Vánocích většina české společnosti, která uvádí, že je bez vyznání?

Nevěřím na reálnou existenci tvora, zvaného "dnešní člověk" - to je jen žurnalistická fikce. Dnes vedle sebe žijí nesčetné skupiny lidí, z nichž někteří slaví narození Spasitele, jiní návrat k vlastnímu dětství, jiní jednají pod tlakem reklam a obecného pocitu, že kdyby o vánocích nekupovali dárky a nepřejídali se, zklamali by očekávání členů své rodiny, další vítají každý důvod k napití a zas jiní jsou prostě šťastní, že přežili další rok anebo ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Bůh, onen tajemný kontext našeho života, je nám dán jen jako předmět naděje. A i když se snažíme pečivě číst všechny jeho vzkazy, slova i tajemné šifry, svatá Písma a poklady tradice a znamení doby, i když s velkou katolickou poslušností věříme všemu, „co svatá církev k věření předkládá“, všechny tyto dobré, užitečné, ba nezastupitelné kroky na této skutečnosti nic nemění.