T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)

Před dvěma lety jste oslavil kulatiny. Byla to pro Vás příležitost k ohlédnutí se dozadu?

Jistě: šestá dekáda byla pracovně a duchovně nejplodnější etapa mého dosavadního života a proto byla také nejšťastnější. Až po padesátce jsem začal psát pořádné knihy (osobně považuji za trochu opovážlivé, když se člověk o to pokouší dříve); mezi padesátkou a šedesátkou jsem toho také nejvíc přečetl a navštívil všech šest kontinentů naší planety, nejvíc jsem se naučil a mohl jsem pomoci nejvíce lidem. Díval jsem se ovšem také do budoucnosti: stále se ode mne coby šedesátníka očekává výkon za dva třicátníky, tak jsem udělal dohodu ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše ...

Myšlenka na den

V tomto světě, tváří v tvář všemu, co nám sugeruje zcela cynické chápání života, má naše víra „jen“ podobu naděje. Je však možné k něčemu takovému, jako je naděje, přidat slůvko „jen“? Naděje je přece ta ohromná síla k onomu „a přece“, „ještě jednou“!