T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Životopis v datech

Životopis v datech

1948

  • 1. června narozen v Praze, syn PhDr. Miroslava Halíka, editora díla bratří Čapků, a Marie Halíkové, roz. Wimmerové

1961

  • v pořadu Čs. rozhlasu čte ze svých chlapeckých „husitských románů“

1965

  • absolvuje „Rozhlasovou univerzitu“ studií o postojích mladé generace
  • začíná se soukromým studiem filozofie a náboženství

1966

  • maturita na SVVŠ v Praze-Michli
  • příklon ke katolické církvi, první zpověď a první přijímání

1966-71

  • studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě UK v Praze, žák profesora Jana Patočky

1967

  • zakládá Diskusní klub na Filozofické fakultě UK, seznámení s Václavem Havlem
  • účastní se ekumenických seminářů v Jirchářích a v Uhřiněvsi

1968

  • aktivní účast ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Křesťanský teolog není ideolog, je to „církví placený pochybovač“ – nesmí-li přestat pochybovat, musí nakonec pochybovat i o pochybnostech. Nezralá víra (fundamentalismus) pochybnosti potlačuje (a často promítá do těch druhých), zatímco dospělá víra věří i přes pochybnosti. Dělá odvážný krok důvěry do hloubky tajemství a má dost síly unést kritické otázky a pochybnosti, i když na některé z nich zatím nemůže dát uspokojivou odpověď. K víře patří i „eschatologická trpělivost“.