T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2018

Vyjádření prof. Halíka k volbám - 13.1.2018

Padl mýtus neporazitelného Zemana. Pokud všichni občané, kteří cítí zodpovědnost za to, abychom patřili k západní demokratické kultuře, se nyní spojí a podpoří profesora Drahoše, máme jedinečnou šanci smýt špínu a hanbu z pražského Hradu a uniknout z pasti zemanovsko-babišovské mafie, která nás táhne z Evropy k divokému Východu. Nadcházející zápas dvou kultur - džentlmenství a barbarství - ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Nový Zákon na několika místech tvrdí, že před Hospodinem obstojí pouze ta víra, která je žita, že Bůh oceňuje postoje, jednání, činy, které odpovídají pravdám víry, byť nevycházejí explicitně z „uvědomělé náboženské motivace“. Naopak zas pouhé „přesvědčení“ (názory, slova a rituální gesta), nevtělené do života, před ním neznamená nic - je vlastně pokrytectvím, „mrtvou vírou“.