T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)

rozhovor s Tomášem Halíkem vedl Petr Svoboda

Jste z generace, která měla to štěstí studovat u Jana Patočky. Jak na jeho přednášky vzpomínáte? A navštěvoval jste i jeho proslulé bytové semináře?

Profesora Patočku jsem znal vlastně trochu už od svého dětství, byl přítelem mého otce, vydavatele díla bratří Čapků a už jako chlapec jsem slyšel některé jeho přednášky pro Společnost bratří Čapků. Pak mne podstatně ovlivnil během mého studia na FF UK koncem šedesátých let, kde jsem zažil celého jeho působení – zkoušel mne (mimochodem velmi přísně) i u státnic. A pak jsem samozřejmě zažil i některé jeho bytové semináře – kromě ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše ...

Myšlenka na den

Vysíláme-li své modlitby k „nebi“, pak tím říkáme, že Boží tajemství není spoutáno v hranicích, které jsou nám dosažitelné. Ovšem není třeba ho hledat „na nebesích“ - on je už reálně přítomen na zemi v těchto modlitbách samých, jak učí Pavel: Když se modlíme, sám Boží Duch se modlí v nás vzdechy nevypravitelnými (srov. Řím 8, 26). Je v naší modlitbě, v naší touze, v našem hledání, v našich otázkách samých.