T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)

Co Vám přináší útěchu v těžkých časech?

  1. Zkušenost, že jsem mnohokrát v životě dodatečně pochopil smysl řady událostí, které ve chvíli, kdy jsem je prožíval, mi připadaly těžké a nesmyslné. Doufám, že smysl těch, které nepochopím ani později v tomto životě, pochopím alespoň tehdy až vše uvidím plně v Božím světle.
  2. Výrok jednoho horského vůdce: „Neexistuje špatné počasí, je jen nevhodné oblečení.“ Tedy: Tíha každé životní situace může být ulehčena tím, že se na ni co nejlépe připravíme.
  3. Ve sbírce dopisů, které děti na výzvu svého učitele „napsali Pánu Bohu“, mne zaujal dopis jednoho malého chlapce: „Pane Bože, dělám, co ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Kdyby byl náš vztah k Bohu založen jen na přesvědčení o jeho existenci, k němuž lze

bezbolestně dojít prostřednictvím emocí radosti z harmonie ve vesmíru či rozumovým

kalkulem nad řetězem příčin a následků, pak by nebyl tím, co mám na mysli, když hovořím o

víře. Víra je podle starých učitelů církve paprsek, jímž Bůh sám proniká do temnot lidského

života.