T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

K věcem veřejným

PROČ NEJSEM CTITELEM VÁCLAVA KLAUSE (listopad 2000)

Každý muž touží po protivníkovi, kterého by si mohl vážit. Dlouho jsem doufal, že jsem takového ideového soupeře nalezl ve Václavu Klausovi. Tato má naděje však nepřežila rok 2000.

Když v tomto roce stanul Václav Klaus před soudem jako svědek v procesu s Novákem, v skrytu duše jsem doufal, že se zachová jako chlap: přizná se, že o podvodech věděl, nebo řekne, že o nich sice nevěděl, ale jako předseda strany a ekonom o hospodaření své strany vědět měl a že z toho vyvozuje politickou odpovědnost. Od Klause jsme se však dočkali toho, čím se české soudní síně hemží: zatloukání ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Určitý přístup člověka ke světu, svědčící o tom, že skutečnost chápe jako svěřený dar, lze označit jako postoj víry. A naopak: Určitý „životní styl“ člověka svědčí o tom, že je „sám sobě bohem“ nebo že zbožnil (zabsolutizoval) nějakou dílčí hodnotu - a to obé je „modloslužba“, opak postoje víry.