T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

K věcem veřejným

ROZUM A VĚCNOST MÍSTO HYSTERIE A PANIKAŘENÍ (září 2015)

Zlaté pravidlo

„Náš svět stojí tváří v tvář krizi uprchlíků, v měřítku, které tu nebylo od II. světové války. To před nás staví velké výzvy a mnoho těžkých rozhodnutí. Také na tomto kontinentu se tisíce lidí vydává na sever hledat větší příležitosti v naději na lepší život pro sebe a pro své blízké. Což také my nehledáme pro své děti totéž? Jejich počet nás nesmí zaskakovat, musíme je vnímat jako lidské osoby, vidět jejich tváře, naslouchat jejich příběhům a snažit se co nejlépe odpovědět na jejich situaci. Odpovídat způsobem, který je vždy lidský, spravedlivý a bratrský. Měli bychom se vyhnout ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Skutečnost nemá dno, je radikálně otevřená – a tedy i má mysl a mé srdce musí zůstat otevřené. Musím zůstat pozorný, bdělý a respektující Tajemství; nemohu se do něj vlámat, zmocnit se ho, ovládnout ho, odklidit ho, „být s ním hotov“. Mohu být jen tiše otevřený a vědět, že ono tajemství nemá charakter „ono“, není neživé, slepé a hluché, není lhostejné, ani němé.