T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)

Před dvěma lety jste oslavil kulatiny. Byla to pro Vás příležitost k ohlédnutí se dozadu?

Jistě: šestá dekáda byla pracovně a duchovně nejplodnější etapa mého dosavadního života a proto byla také nejšťastnější. Až po padesátce jsem začal psát pořádné knihy (osobně považuji za trochu opovážlivé, když se člověk o to pokouší dříve); mezi padesátkou a šedesátkou jsem toho také nejvíc přečetl a navštívil všech šest kontinentů naší planety, nejvíc jsem se naučil a mohl jsem pomoci nejvíce lidem. Díval jsem se ovšem také do budoucnosti: stále se ode mne coby šedesátníka očekává výkon za dva třicátníky, tak jsem udělal dohodu ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Víra je pro mě síla, energie, která přetváří život z monologu v dialog. Člověk má přirozeně tendenci chápat svůj život jako monolog – jako sebevyjádření, sebeuskutečnění. Považuje za samozřejmé dívat se ze své vlastní osobní perspektivy, vnímat a hodnotit život a svět z hlediska svých osobních úspěchů a neúspěchů, svých osobních preferencí, vkusu, vlastních zkušeností. Psychologové nazývají tuto přirozenou počáteční sebe-střednost primárním narcismem a naše kultura silně přispívá k tomu, aby se člověk z tohoto zaujetí sebou samým nevymanil.