T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)

Dialog kultur v měnícím se světě a životní styl křesťanů v éře globalizace, takový byl název přednášky Prof. PhDr.ThDr. Tomáše Halíka, která se uskutečnila v minulém týdnu v Jihlavě. Prof. Halík do Jihlavy přijel na pozvání místní pobočky České křesťanské akademie.

Není v éře globalizace funkce náboženství trochu na ústupu? Je vůbec možné existující a tak různorodá náboženství spojit formou dialogu? Není snad úmyslem vytvořit jediné náboženství? Nejedná se spíše o jakýsi vynucený dialog, kdy víme, že je nutné s lidmi, národy či představiteli různých náboženství s odlišnými názory a kulturou, diskutovat?

"Celé dějiny lidstva prostupují setkávání nejrůznějších kultur ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Někteří se začali domnívat, že „po Osvětimi“ už není možné věřit v Boha. Řekl bych, že spíš už není možné věřit v sílu novověkého humanismu zabránit triumfu zla a násilí v dějinách a že je třeba odložit osvícensko-humanistickou představu boha jakožto garanta harmonie v přírodě a dějinách. Pro mě jsou ty temné stránky moderních dějin spíš výzvou objevit drama Boha, k němuž patří jak tma Velkého pátku, tak naděje, že tato tma nebude a nesmí mít poslední slovo.