T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2015

Mons. Tomáš Halík na festivalu New Literature from Europe 2015

Tomáš Halík at the New Literature from Europe Festival - Program

7.XI. Tomáš Halík in Conversation on Faith, Love, and God [f]

7.XI. Come Together: An Afternoon Reading [f]

9.XI. Tomáš Halík and Ian Buruma: The Global Refugee Crisis [f] - video

In conversation with Professor Tomáš Halík at Czech Center NY

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Pracuji-li s předpokladem, že jak víra, tak nevíra mají svůj kus pravdy, pak se nechci spokojit s lacině postmoderním heslem „každý má svou pravdu!“ Zajímá-li mne „pravda nevíry“, pak ne proto, abych ji blazeovaně „uznal“, nýbrž abych jejím promyšlením a protrpěním obohatil svou víru.