T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

PŘEDPOKLADEM DIALOGU JE OCHOTA POROZUMĚT (říjen 2010)

(Odpověď na článek T. Hříbka "Zač mají být ateisté vděčni?" z LN 9.10.2010)

Tomáš Hříbek ve svém článku připouští, že spojenectví sekulárních humanistů s věřícími, kteří jsou odpůrci náboženského fundamentalismu, je pro budoucnost světa nesmírně důležité a vítá mou angažovanost a vstřícnost v tomto dialogu; končí však konstatováním, že toto spojenectví bude těžké. Inu, to opravdu bude, pokud by na tuto vstřícnost ateisté odpovídali tak neseriózně jako on, demagogickým trikem zcela ve stylu Hříbkova guru Dawkinse: Nejdřív musí z náboženství udělat karikaturu, aby se do něj lépe střílelo. Křesťané jsou zabedněnci a věří nesmyslům – a pokud nějaký křesťan ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Víra, aby mohla činit své velké věci a vést k naší spáse, potřebuje velkou touhu a silnou naději. Naději, která se neopírá o „věci světa“ a neupíná se k nim, naopak nás osvobozuje od lpění a závislosti na nich. Naději, která vedla kroky víry našeho otce Abrahama, když uslyšel Hospodinovu výzvu a „vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde.“ Naději nám přináší poselství evangelia, že „Bůh je větší než naše srdce“, že v tomto životním zápase můžeme přes všechny porážky nakonec zvítězit tím, že budeme přemoženi Bohem.