T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2015

Mons. Tomáš Halík v Brně

Ani v letošním (poněkud atypickém) roce Mons. Halík nevynechá svoji pravidelnou adventní štaci a ve středu 16.12. bude v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie od 17 hod. přednášet na téma "II. vatikánský koncil a jak dál? Potřebuje církev nový koncil?" Od 19 hod. bude pak v témže kostele sloužit mši sv. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (Biskupství brněnské)

(foto: Zuzana Anna Sochorová)

Audio záznam přednášky a homilie

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

Myšlenka na den

Živá, skutečná víra k člověku nepřicházívá tak, že by se musel či mohl příliš dlouho rozhodovat, podobně jako se nerozhoduje, má-li se zamilovat či ne. Zjistí, že už věří, podobně jako zjistí, že je zamilovaný; a teprve pak se zpravidla ptá, jak a kdy se to přihodilo a hledá důvody, proč to vlastně není tak šílené, jak se to může zvnějšku zdát nevěřícím či nezamilovaným kolem něho (a jak se to v některých chvílích jeví i jemu samotnému)