T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)

Co Vám přináší útěchu v těžkých časech?

  1. Zkušenost, že jsem mnohokrát v životě dodatečně pochopil smysl řady událostí, které ve chvíli, kdy jsem je prožíval, mi připadaly těžké a nesmyslné. Doufám, že smysl těch, které nepochopím ani později v tomto životě, pochopím alespoň tehdy až vše uvidím plně v Božím světle.
  2. Výrok jednoho horského vůdce: „Neexistuje špatné počasí, je jen nevhodné oblečení.“ Tedy: Tíha každé životní situace může být ulehčena tím, že se na ni co nejlépe připravíme.
  3. Ve sbírce dopisů, které děti na výzvu svého učitele „napsali Pánu Bohu“, mne zaujal dopis jednoho malého chlapce: „Pane Bože, dělám, co ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

Myšlenka na den

Bůh, který se zjevil Mojžíšovi na poušti v ohnivém keři, k němu přišel jako výzva a úkol, jako naděje a zaslíbení: Budu s tebou, když splníš úkol, který ti ukládám, jdi a vysvoboď můj lid. A na opětovnou otázku zjevuje své jméno a podstatu: Budu s tebou. Toto nám musí stačit; víc o sobě prozradit nechce.