T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)

Profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti v Praze u Nejsv. Salvátora, prezident České křesťanské akademie a člen Evropské akademie věd a umění, vzděláním filozof, sociolog, teolog a religionista, který byl za totality činný v náboženském a kulturním disentu, po roce 1989 podnikl studijní a přednáškové cesty po všech šesti kontinentech, byl hostujícím profesorem mimo jiné na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu, je nositelem mezinárodních ocenění za zásluhy o šíření tolerance a duchovní svobody a expertem v oblasti mezináboženského a mezikulturního dialogu, jehož Jan Pavel II. jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Benedikt XVI. Monsignorem ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Bůh není na povrchu a není ani v zásvětí, kterého se tak štítil Nietzsche (a právem, pokud v něm viděl jako zbabělý azyl před odpovědností za svět), Bůh není ani v tom nebi, které Brecht doporučoval přenechat „andělům a vrabcům“. A řeknu-li, že je uvnitř, nemám na mysli pietistickou svatyňku v srdci. Bůh je hlubinou skutečnosti. Hlubina není v tomto případě opakem výšiny, nýbrž protikladem mělkosti a povrchnosti.