T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)

(titulek redakce LN – pozn. TH)

Většina zápisů v návštěvní knize výstavy Bodies vyjadřuje nadšení ze shlédnutých exponátů. Některé zápisy jsou přitom vzkazy těm, kteří výstavu kritizují. Ve čtvrtek odpoledne tam jeden návštěvník napsal: „Páter Halík by se měl přijít podívat, získal by další rozměr v pohledu na stvoření! Bylo to supr!“ Navštívil jste už tu výstavu?

Opatřil jsem si jsem si velmi rozsáhlou fotodokumentaci výstavy a pročetl množství argumentů pro i proti výstavě z debat v zahraničí. Vím tedy, o čem mluvím. Na výstavě jsem osobně z principu nebyl - považoval bych to kromě jiného za nefair vůči těm zemřelým. Necítím ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Možná, že neselhává sama ochota věřit v „život budoucího věku“, nýbrž spíše imaginace, která často víru doprovází. Imaginaci si někdy lidé pletou s vírou samou: věřit pro ně znamená, utvořit si o něčem živou představu a tuto představu zabudovat do svého vnitřního světa. Když lidé tvrdí, že něčemu nevěří, důvod zpravidla nespočívá v tom, že to není „rozumově dokázáno. Mnohdy tím chtějí říci, že si to prostě nedovedou představit. Avšak víra je právě cestou – vlastně jedinou a nenahraditelnou cestou - tam, kam nedosáhnu svou představivostí, do říše věcí, „které lidské oko nespatřilo, ucho neslyšelo a na mysl lidskou nevstoupilo“. Právě nahou víru, bez obrazů a představ, velebili mystici včetně Eckharta a Jana od Kříže.