T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)

Staroslavná univerzita v Cambridge pořádá každé dva roky druhý týden po Velikonocích prestižní veřejnou přednášku, nazvanou podle zakladatele tamní koleje sv. Edmunda (St. Edmund´s College) barona Anatola von Hügel „Von Hügel Lecture“. Podle stanov jsou přednášejícími významní myslitelé, kteří mohou přispět ke křesťanské interpretaci problémů současné společnosti; od roku 1985 tuto přednášku proslovili např. nositel Nobelovy ceny míru, jihoafrický arcibiskup Desmond Tutu, dále zakladatel latinskoamerické teologie osvobození prof. Gustavo Gutierrez nebo prezident Papežské rady pro dialog se světovými náboženstvími arcibiskup Michael Fitzgerald. Letošní jubilejní Von Hügel Lecture přednesl ve čtvrtek 7. dubna poprvé host ze středovýchodní Evropy, profesor pražské ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Každý člověk dostal (od Boha, ať si to uvědomuje či ne), určitou míru moci, tj. svobody něco udělat, něco mohl (a tudíž a tou měrou i za něco mohl). Kdo tuto moc zneužil či zanedbal, kdo raději nebyl ochoten svou svobodu objevit a realizovat (viděl sebe sama jen jako oběť a produkt vnějších poměrů), je vinen. Nebyl věrný onomu nejpodstatnějšímu závazku, který je druhou stranou lidské svobody.