T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

K věcem veřejným

POCHODEŇ 2003? (únor 2002)

Je sebeupálení studenta humpolského gymnásia na Václavské náměstí - při vší míře soustrasti s bolestně zmařeným mladým životem - marginální zprávou pro černou kroniku, anebo nese v sobě nějakou výzvu veřejnosti, kterou bychom neměli přeslechnout?

Čteme-li pozorně text, který mladík po sobě zanechal, jistě můžeme najít náznaky, svědčící pro první možnost - chce se nám rychle odsunout tuto událost do análů patologie. Odkazy na stránky s absurdními výlevy sekty Vesmírní lidé, apokalyptické vidění stavu světa, naivně-utopické návrhy na všenápravu a zmínky o neúnosných osobních problémech opravdu těžko umožňují postavit nešťastného pisatele výzvy do jedné řady s Janem Palachem a Janem Zajícem. Navíc i ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Víra ve smyslu křesťanské teologie nestojí na lidském úsudku o Bohu, jeho existenci a povaze, nýbrž spočívá v odpovědi na jeho sebesdělení (Zjevení). Přesto není možné zapomenout na to, že lidský akt víry, jakkoliv je „darem milosti“, zůstává zároveň lidským aktem – to jest vydaným nejrůznějším aspektům lidské omezenosti, ovlivnitelnosti kulturním prostředím etc.