T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)

Už se to stalo pravidlem: Když se spekuluje, kdo by se mohl stát příštím prezidentem, objevuje se jméno kněze a sociologa Tomáše Halíka. On však takovou výzvu odmítá, prý by ho na hlavu státu bylo škoda. Radši bude dál přednášet, kázat a diskutovat. „Takhle jsem lidem prospěšnější“, říká.

Co říkáte návrhu nové budovy Národní knihovny? Mám rád odvážnou moderní architekturu, ale ten návrh mi spíš připomíná estetiku šedesátých let. Z funkčního hlediska byl však zřejmě nejlepší.

Ptám se proto, že váš tatínek v Národní knihovně dlouho pracoval. Co on by na tento návrh říkal? On by se asi lépe cítil ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Sekulární čili implicitní víra nesahá výslovně až k „absolutnímu Ty“, k Bohu. Avšak pokud bere vážně „ty“ svých bližních, bude jí nakonec řečeno, že právě v těchto setkáním bylo ono „absolutní Ty“ plně přítomno. Což jsme zapomněli na Ježíšovo podobenství o posledním soudu, kde se milosrdní a solidární lidé s údivem dovídají, že službou trpícím posloužili samotnému Kristu?