T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

PŘÍSPĚVEK PRO MEZINÁBOŽENSKÝ PANEL NA KONFERENCI FORUM 2000 (říjen 2009)

Myslím, že pro vztah politiky (v našem případě demokratického státu) a náboženství (v našem západní světě především judeo-křesťanskou tradici) by bylo možné použít výraz, kterým stará křesťanská teologie definovala vztah lidství a božství v Kristu: nesmíšeně a neodděleně. Snahy nekriticky spojovat a míchat náboženství a politiku stejně jako snahy striktně je od sebe separovat jsou velmi riskantní. Jejich výsledkem mohou být dva stejně neblahé jevy - na jedné straně náboženství, diskreditující sebe sama spojením s mocí a násilím, případně fundamentalistické, triumfalistické a netolerantní náboženství jako „kontrakultura“ , tvořící kontraproduktivní gheto, „ostrov“ uprostřed soudobé západní civilizace. Na druhé straně pak neméně fanatický„sekularismus ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Respektovat tajemství neznamená rezignovat, ochabnout v úsilí více vědět, neznamená nezodpovědně, líně a nevděčně nechat ležet ladem velký dar rozumu a nevyužívat otevřenost mysli. Nicméně stále platí Pascalovo: Nejvyšším výkonem rozumu je uznat své vlastní hranice.