T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)

Jako jeden z mála kněží se vyjadřujete k veřejnému dění. Proč jsou kolegové zticha?

Úplně zticha nejsou. Kardinál Duka má pravidelný pořad v Českém rozhlase, občas je slyšet biskupa Malého. Je třeba rozlišovat neoficiální hlasy zevnitř církve a ten oficiální, který představuje Česká biskupské konference. Biskupové se vyjadřují především prostřednictvím pastýřských listů nebo prohlášení. Ta se nemají týkat marginálních politických záležitostí. Biskupové však mají mravní povinnost jménem církve pozvednout hlas proti jakémukoliv porušování lidských práv a jevům, jakými jsou rasismus, extrémismus, násilí či korupce.

Proč jste se tedy neozvali loni během krize v Severních Čechách?

To se v několika pastýřských ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Nejen pro nevěřícího, nýbrž i pro věřícího tu Bůh je jako možnost. Ovšem vstoupit do této možnosti, to není nějaké opatrné přijetí neprověřené a nejisté hypotézy, nelze to jen „tak nějak nezávazně“ zkusit a nechat si při tom otevřená vrátka zpátky. Je to závažný a závazný krok, salto, které proměňuje celý život v náboženský experiment.