T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Dlouhý životopis

Podrobný životopis

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Narozen 1. 6. 1948 v Praze, syn editora spisu bří Čapků PhDr. Miroslava Halika. V letech 1966-71 vystudoval sociologii a filosofii na FF UK (žák prof. Patočky), titul PhDr. získal 1972; na podzim 1968 absolvoval trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of Wales v Bangoru ve Velké Britanii. V roce 1984 atestoval z klinické psychologie. Teologii studoval tajně v Praze (žák J. Zvěřiny) a po roce 1989 postgraduálně (se zaměřením na religionistiku) na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, kde v r. 1992 získal akademickou hodnost Th.Lic. Na podzim 1992 se habilitoval ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Zkušenost mne učí rozlišovat explicitní víru a implicitní víru. Ta prvá, explicitní, je reflektovaná, uvědomělá, vyjádřená slovy. Ale i u lidí, kteří se k víře nehlásí, ba nepovažují se za nekřesťany, můžeme někdy nalézt v jejich jednání „implicite“ přítomné hodnoty, které jsou podstatné pro postoj víry.