T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

KULATÝ STŮL: PŘIBLÍŽILA SE ZA POSLEDNÍ LÉTA (leden 2010)

Ze strany katolické církve byly během 20. století učiněny některé významné a nezvratné kroky. První z nich byla známá věta Jana XXIII.: „Uvědomme si, že mezi křesťany různých církvemi je mnohem víc toho, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje.“ V tomto duchu byly také formulovány dekrety II. vatikánského koncilu - cesta k sjednocení křesťanů je v nich chápána jako základní podmínka věrohodnosti křesťanů v naší době a jeden z prioritních úkolů katolické církve.

Přispěl k tomu i pontifikát Jana Pavla II. Myslím si, že jeho text v knize Překročit práh naděje zní jasně a je mi líto, že řada ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Sekulární čili implicitní víra nesahá výslovně až k „absolutnímu Ty“, k Bohu. Avšak pokud bere vážně „ty“ svých bližních, bude jí nakonec řečeno, že právě v těchto setkáním bylo ono „absolutní Ty“ plně přítomno. Což jsme zapomněli na Ježíšovo podobenství o posledním soudu, kde se milosrdní a solidární lidé s údivem dovídají, že službou trpícím posloužili samotnému Kristu?