T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)

„Nejen jedovatá ideologie panslovanství, ale i Benešova poválečná utopie o mostu mezi ‚Východem a Západem‘ byly a jsou neobyčejně nebezpečné,“ říká profesor Tomáš Halík v rozhovoru, který LN poskytl před vzpomínkovou akcí na Oxfordské univerzitě u příležitosti 25. výročí pádu komunismu. Úřad prezidenta? Spíš někdo jiný.

„Vyvětrat důkladně Hrad a vrátit Masarykovu stolci jeho důstojnost, to bude těžká práce. Měl by se jí spíš ujmout někdo mladší,“ říká o své případné kandidatuře Tomáš Halík.


rozhovor s Ondřejem Koutníkem pro LN

Nevyděsil jste se – v uvozovkách tedy –, když jste se dozvěděl, že oxfordská posluchárna byla pojmenována podle vás? Nestává se často ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Bytí Boha, v něhož věříme, se liší od bytí věcí, které jsou ve smyslu předmětného, našim smyslům dostupného výskytu. Bůh není tak, jak jsou věci. Je-li, pak je jinak. Je-li Bůh, pak je svým vlastním, božským, jedinečným způsobem – tak, jak je jen on a nikdo jiný. Kdyby byl jinak, nebyl by to Bůh, jeden a jedinečný, byl by to jen exemplář božství, bůžek, modla, jsoucno mezi jsoucny, věc mezi věcmi.