T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Vzpomínky

Vzpomínky

I. Rodové kořeny

Pocházím po meči i po přeslici ze dvou starých chodských rodů. Oba přišly ve středověku z Bavorska a téměř všichni moji předkové - až do sňatku mých rodičů - sídlili v městě Domažlicích blízko bavorských hranic. Praze však daly oba tyto rody také několik zajímavých lidí: z jedné větve pocházel filozof a přírodovědec Emanuel Rádl a z druhé Antonín rytíř Randa, „Jeho Veličenstva císaře skutečný tajný rada a ministr“, prezident České akademie věd a umění“, rektor Univerzity Karlovy a zakladatel české právní vědy. Můj pradědeček Jan Halík bojoval za revoluce roku 1848 ve studentských legiích proti vojskům generála Windischgrätze ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

V tomto světě, tváří v tvář všemu, co nám sugeruje zcela cynické chápání života, má naše víra „jen“ podobu naděje. Je však možné k něčemu takovému, jako je naděje, přidat slůvko „jen“? Naděje je přece ta ohromná síla k onomu „a přece“, „ještě jednou“!