T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)

Anketa časopisu Salve (říjen 2009)

Potřebuje teologie (víra) filosofii?

Víra jako „vlitá božská ctnost“ je sama o sobě bez filozofie myslitelná; avšak víra jako lidský akt, jako svobodná odpověď na Boží oslovení, zahrnuje celou lidskou osobnost včetně intelektuální stránky – a tam už začíná prostor pro filozofii. A má-li víra vstoupit také do kultury a mezilidské komunikace, má-li být zvěstována, hlásána, předávána – a jinak nemá šanci žít -, tam se neobejde bez artikulace v pojmech – a tím už jsme na poli filozofie. Má-li přežít jednu generaci a stát se „tradicí“, tam je – vzhledem k proměnám kultury a jazyka – nutná její neustálá reinterpretace ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Kdyby byl náš vztah k Bohu založen jen na přesvědčení o jeho existenci, k němuž lze

bezbolestně dojít prostřednictvím emocí radosti z harmonie ve vesmíru či rozumovým

kalkulem nad řetězem příčin a následků, pak by nebyl tím, co mám na mysli, když hovořím o

víře. Víra je podle starých učitelů církve paprsek, jímž Bůh sám proniká do temnot lidského

života.