T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)

V úterý odpoledne na vaše otázky odpovídal teolog Tomáš Halík. V moderovaném online chatu 23. 8. 2011 od 16:30 do 17:30 hodin.

Dobrý den, pane profesore. Jaký je váš vztah i islámu? I přesto, že u nás nemá pevné kořeny, tak v Evropě je mnoho jeho vyznavačů. Jaké má jako monoteistické náboženství styčné body s křesťanstvím. Děkuji za odpověď.(Bronislav.Poul) Odpověď: Islám je mnohovrstevná kulturní a duchovní tradice, která má s křesťanstvím a židovstvím společnou víru v jednoho Boha a řadu etických zásad. Jako v každém náboženství se v něm vyskytují lidé a směry, které víru zneužívají ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Člověk nesmí nevděčně odvrhovat dar rozumu, který má od Boha. Víra bez otázek by navíc mohla natolik zarůst plevelem lidských předsudků a fantazijních obrazů, kulturně-náboženského balastu, že by ten plevel v nás udusil Boží semeno víry. Dokud naše víra má poutnický charakter a nezměnila se v „blažené patření“, vyhrazené jen těm, kteří po pozemském putování spočinuli v Boží náruči, potřebuje kritický korektiv pochybujícího rozumu: právě tato pokorná otevřenost k dialogu s rozumem ji chrání před poklesem do mělčin ideologie.