T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2017

Společný hlas 2017

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše ...

Myšlenka na den

Sebeuskutečnění je s hlediska víry vedlejší, doprovodný produkt sebepřekročení; je to hodnota, které se dostává návdavkem těm, kteří primárně hledají něco jiného. Vzpomeňme na paradoxní výroky Kristovy: Kdo miluje svůj život, ten ho ztratí, kdo ho klade až na druhé místo, ten ho nalezne. „Kdo nejprve hledá Boží království a jeho spravedlnost, tomu všechny ostatní věci budou přidány“. „Nepadne-li pšeničné zrno do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li, přinese mnohý užitek.“