T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

K věcem veřejným

OTÁZKA PILÁTOVA (duben 2011)

Na Velký pátek se v kostelech se přečítají pašije evangelisty Jana. Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: “Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát mu řekl: „Co je pravda?“

Dlouhá léta jsem se divil, proč mu Ježíš na tuto otázku vůbec neodpověděl, proč mlčel. Možná, že římský místodržitel zaháněl nudu v Judey četbou stoických filozofů a Ježíš nyní vůbec nevyužil příležitosti, aby mu na tuto stěžejní filozofickou otázku odpověděl, aby mu něco řekl o ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Zkušenost mne učí rozlišovat explicitní víru a implicitní víru. Ta prvá, explicitní, je reflektovaná, uvědomělá, vyjádřená slovy. Ale i u lidí, kteří se k víře nehlásí, ba nepovažují se za nekřesťany, můžeme někdy nalézt v jejich jednání „implicite“ přítomné hodnoty, které jsou podstatné pro postoj víry.