T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)

říká Tomáš Halík, farář od Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Tomáše Halíka lze těžko zastihnout. Pokud právě nepřednáší na univerzitě, cestuje po světě, dává duchovní cvičení, v nějakém skrytém útočišti píše knihu a vymýšlí, jak uskutečnit desítky zajímavých nápadů. Vždy má co říci. Chce-li jej ale někdo vidět ve skutečnosti, musí zajít do „Tomášova kostela“, k Nejsvětějšímu Salvátorovi v Praze, kde pater Halík působí v první personální farnosti v naší zemi.

Kdybys měl vydestilovat z Tomáše Halíka větu, která jej nejlépe charakterizuje, jak by zněla? „Víra je odvaha přijmout pravdu života bez iluzí, s důvěrou, že každá životní situace je Boží ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Myšlenka na den

Bůh, onen tajemný kontext našeho života, je nám dán jen jako předmět naděje. A i když se snažíme pečivě číst všechny jeho vzkazy, slova i tajemné šifry, svatá Písma a poklady tradice a znamení doby, i když s velkou katolickou poslušností věříme všemu, „co svatá církev k věření předkládá“, všechny tyto dobré, užitečné, ba nezastupitelné kroky na této skutečnosti nic nemění.