T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Náboženství a společnost

CO SE DĚJE V HLAVÁCH NÁBOŽENSKÝCH FANATIKŮ (prosinec 2008)

Události v Bombaji opět probouzejí v médiích inflaci pojmů jako je fundamentalismus, náboženský fanatismus, extremismus, terorismus..

Pojem fundamentalismus, jímž se označovala skupina amerických protestantů na prahu 20. století, je dnes používán tak široce, že prakticky ztrácí smysl. Snad bychom spíše měli používat termín „fundamentalistické sklony“- pro označení pokušení dávat jednoduché odpovědi na složité otázky. To odpovídá na hlubokou potřebu lidí orientovat se ve světě, mít jasná pravidla, vrátit se z nebezpečné přítomnosti do „zlatého věku“. Existuje i fundamentalismus sekulární: nacionalismus, rasismus nebo extrémně zelené výzvy „zpět k přírodě“ či radikální feminismus jsou často jen jinými variantami snah hledat spásu před ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Bůh „není“ - Bůh se děje.