Tomáš Halík has won this year's Templeton Prize on March 13.

2008

Čestným papežským prelátem - kard. Vlk předává jmenovací dekret Benedikta XVI. (2008)

My Life