Tomáš Halík has won this year's Templeton Prize on March 13.

2011

Udělení čestného titulu Muž smíření za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (Varšavská synagoga 2011)

My Life