T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2022

Víra nevěřících

V pondělí 11. dubna prof. Tomáš Halík přednese ve velkém sále Městské knihovny v Praze přednášku tématicky navazující na mezinárodní interdisciplinární výzkumný projekt, jehož je hlavním řešitelem, a na jeho novou knihu Odpoledne křesťanství.

2022

2022

Svatá noc

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 12. 2022

2022

Procitají andělé

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 18. 12. 2022 (4. neděle adventní)

2022

Naše odpovědnost v přelomové době

Poselství prezidenta ČKA Mons. prof. Tomáše Halíka na závěr roku 2022

2022

Radost a svoboda

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 11. 12. 2022 (3. neděle adventní)

2022

Plemeno zmijí

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 4. 12. 2022 (2. neděle adventní)

2022

Tomáš Halík uvádí svou knihu v Itálii

Mons. Halík uvádí italské vydání své knihy Odpoledne křesťanství přednáškami
v Milánu (29.XI. - video),
ve Florencii (30.XI. - Vita e Pensiero - plakát - foto - foto)
a Římě (2.XII. - zpráva - cirkev.cz - foto - video),
počínaje přednáškou na Katolické universitě v Milánu a konče slavnostním uvedením knihy na Papežské Lateránské univerzitě v Římě.

Na slavnostním uvedení knihy ve Vatikánu promluví mj. kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro lidský rozvoj, Mons. Armando Matteo, sekretář Dikasteria pro nauku víry a Philippe Bordeyne, prezident Institutu Jana Pavla II. na Papežské Lateránské univerzitě.

Kniha Tomáše Halíka byla vydána nakladatelstvím Vita e Pensiero, byla již vydána v Polsku, Německu a Portugalsku a v příštím roce se připravují vydání v dalších sedmi jazycích včetně ukrajinštiny a korejštiny.

2022

Noc pokročila, den se přiblížil

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 27. 11. 2022 (1. neděle adventní)

2022

Procitají andělé

Pod názvem "Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době" vychází již druhá sbírka (autorsky literárně upravených) "covidových" promluv a kázání Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - tentokrát z druhého nejvýznamnějšího liturgického okruhu - Adventu a Vánoc.

2022

Tomáš Halík vede exercicie rakouských biskupů

Letošní duchovní cvičení rakouské biskupské konference ve dnech 21.-25. listopadu vede Mons. Tomáš Halík. Duchovních cvičení, která se konají v benediktinském klášteře St. Lambert, se účastní všichni rakouští biskupové včetně kardinála Schönborna. Exercicie jsou zaměřeny na spirituální a teologické aspekty synodální reformy.

2022

Království pravdy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 20. 11. 2022 (Krista Krále)

2022

V krizích zvedněte hlavy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 13. 11. 2022 (33. neděle v mezidobí)

2022

Má smrt poslední slovo?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 11. 2022 (32. neděle v mezidobí)

2022

Křesťanství v postkřesťanské době

Záznam panelové diskuse [f] v Dominikánské 8 - 3. 11. 2022

2022

Oslovit Zachea / Myslete na chorál

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 30. 10. 2022 (31. neděle v mezidobí)

2022

Úskalí náboženských farizeů

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 23. 10. 2022 (30. neděle v mezidobí)

2022

Nalezne Syn člověka na zemi víru?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 10. 2022 (29. neděle v mezidobí)

2022

VIII. Fórum dialogu

Česká křesťanská akademie v sobotu 15. října 2022 uspořádala v prostorách emauzského kláštera již osmý ročník Fóra dialogu. Zájemci, kteří se nemohli zúčastnit přímo na místě, měli možnost sledovat on-line přenos (a krátce pak i záznam) celého dne na YouTube.

Jakmile mediální sekce ČKA záznam zpracuje, bude možno jednotlivé přednášky a diskuse i dodatečně zhlédnout

PROGRAM - Úvodní přednáška Tomáše Halíka

2022

Kde je těch devět?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 9. 10. 2022 (28. neděle v mezidobí)

2022

Dej nám více víry

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 2. 10. 2022 (27. neděle v mezidobí)

2022

Spolu proti nesnášenlivosti a strachu

(TS ČBK) Teolog a sociolog P. Tomáš Halík spolu s několika dalšími osobnostmi světa náboženství i politiky vydal výzvu s názvem Náboženství – naděje pro chvějící se svět. Jak P. Halík sám uvádí „ptáme se, co dělat, aby se náboženství opět stalo zdrojem naděje, řešením problémů, a ne jejich součástí." Cílem výzvy je podnítit náboženské představitele, aby vzájemně spolupracovali v současné době globálních hrozeb, kdy svět potřebuje naději.


Zde uvádíme výzvu v plném znění:

Náboženství - naděje pro chvějící se svět

1. Svět, který se zmítá
Žijeme ve světě, který se zmítá. Výzvy, kterým lidstvo čelí, jsou obrovské:

 • V mnoha částech světa se vedou barbarské války; hrozba přemíry zbraní hromadného ničení (atomových, biologických, chemických) a jaderných katastrof ve válečných zónách je akutní.
 • Citlivý klimatický systém dosáhl mnoha kritických bodů, jejichž překročení ohrožuje životní prostředí Země.
 • Války, beznaděj způsobená chudobou a klimatické katastrofy přiměly k útěku již více než 100 milionů lidí; politické napětí v hostitelských zemích roste.
 • V bohatých zemích probíhá proces informatizace, který mění sociální strukturu podobně jako industrializace.
 • Pandemie tyto procesy zastínila a odsunula do pozadí. Mezitím se dostaly do politiky.

2. Mnoho lidí je znepokojeno, šíří se strach.
Mnozí lidé pociťují tyto hrozby v každodenním životě stále častěji. V Evropě hoří lesy. Řeky mají nebývale nízký stav vody. Jinde jsou záplavy. Vzhledem k tomu, že kukuřice a pšenice z Ukrajiny nemohou být bez překážek přepravovány, je hlad v mnoha částech světa ještě větší. Ceny energií celosvětově rostou. Životní náklady se stávají nedostupnými pro sociálně slabé i v bohatých zemích. Takové zkušenosti lidi zneklidňují. Vyvolávají v lidech strach. Strach však ničí solidaritu a vytváří atmosféru rostoucí rivality.

Někteří političtí populisté a náboženští fundamentalisté využívají strach, lži a chamtivost k prohlubování rozdílů mezi národy, kulturami a náboženstvími, k podněcování nenávisti a násilí, k šíření nacionalismu (národního egoismu) a xenofobie.

3. Hledání zdrojů naděje
V této světové situaci my, signatáři této výzvy, spolu s mnoha lidmi dobré vůle hledáme zdroje, které nám pomohou obstát tváří v tvář strachu a odvážně čelit výzvám. Toho nelze dosáhnout sliby o bezpečnosti. Jedině důvěra nás povzbuzuje k tomu, abychom našli naději a začali jednat. Čím je situace ve světě neutěšenější, tím více naděje svět potřebuje. Jen díky této naději neztratí odpovědné osoby a obyvatelstvo důvěru, že velké výzvy lze překonat.

4. Náboženství jako zdroj naděje
Pro miliony lidí byla a stále jsou světová náboženství zdrojem naděje a síly k překonání strachu, egoismu a rezignace, inspirací pro solidární život.

Velká touha po sjednocení lidstva ve spravedlnosti a míru, za kterou se zasazují náboženství, neztratila nic ze své síly a motivuje stále více lidí, zejména v dobách strachu.

5. Náboženství jsou často součástí problému, nikoli jeho řešením
Zároveň si uvědomujeme, že náboženské komunity jsou v této době, kdy je jich tak naléhavě zapotřebí, v obtížné situaci. Dokonce i mnozí věřící - včetně papeže Františka - bolestně přiznávají, že náboženství (náboženské komunity) jsou často součástí problému, a nikoli součástí řešení.

 • Křesťanské církve v Evropě ztrácejí z řady závažných důvodů důvěru. Často jsou příliš zahleděné do sebe, tedy "nemocné", jak diagnostikoval papež František.
 • Nejen křesťanské církve, ale i islám se celosvětově nachází v hluboké krizi důvěry. Spojení náboženství a násilí již vážně poškodilo křesťanství v Evropě. Nábožensky motivované teroristické násilí ohrožuje důvěryhodnost celosvětové muslimské komunity.
 • Mnohé také právem pobuřuje spojenectví mezi válčícími ruskými politiky a patriarchou ruské pravoslavné církve.

6. Obnova náboženských společenství pro dobro světa
Ve světových náboženstvích však existují účinné síly, které toto tragické spojení mezi Bohem a násilím odmítají a chtějí ho překonat. Náboženství by se ve svém politickém angažmá ve světě měla řídit svými prorockými zdroji, a ne zájmy mocných. Pravé náboženství proměňuje násilí v (univerzální) lásku. V tom je zakořeněna důstojnost, rovnost, svoboda, spravedlnost a mír se všemi lidmi a přírodou.

V této vážné chvíli se my, signatáři této výzvy, kteří patříme k různým náboženským společenstvím, obracíme do vlastních řad a na všechna náboženská společenství a všechny lidi dobré vůle.

Chceme naléhavě připomenout sobě i všem ostatním:

 • Všechna náboženská společenství potřebují kritickou sebereflexi a úsilí o sebeprohloubení a obnovu, aby znovu získala svou často oprávněně ztracenou důvěryhodnost a morální autoritu. Součástí naděje, kterou potřebujeme, je vnitřní reforma a teologická paměť dějin.
 • Mají-li být náboženské komunity nástrojem smíření a míru, musí zejména nyní překonat všechny projevy vzájemné rivality a usilovat o kulturu vzájemného uznání a respektu.
 • Všechna náboženská společenství potřebují odvahu a pokoru k "sebetranscendenci", tj. k tomu, aby se oprostila sama od sebe a překonala svůj "kolektivní narcismus", aby nesledovala pouze své institucionální a ideologické zájmy, ale aby převzala spoluodpovědnost za náš společný svět.

7. Ne smrtelné křeče, nýbrž porodní křeče
Papeži Františkovi – ve shodě s Druhým vatikánským koncilem (Nostrae aetate 2) - velmi záleží na tom, aby náboženství a všichni lidé dobré vůle spolupracovali pro dobro světa. V dokumentu o bratrství všech lidí pro mírové soužití ve světě připomíná spolu s velkým imámem Ahmadem Al-Tayyebem, že Bůh "stvořil všechny lidi se stejnými právy, stejnými povinnostmi a stejnou důstojností a vyzval je, aby žili společně jako bratři a sestry".

Náboženství podporují naději, že současné problémy, které sužují svět, nejsou smrtelnou křečí Země a lidstva, ale porodními bolestmi světa, kde lidé žijí ve spravedlnosti a míru v souladu s přírodou.


Iniciátoři:
Tomáš Halík (sociolog a teolog, Praha)
Annette Schavan (bývalá německá spolková ministryně, Ulm)
Paul M. Zulehner (pastorální teolog, sociolog náboženství a hodnot, Vídeň)
foto

První signatáři:
José Casanova (sociolog náboženství, Georgetown University, Washington)
Massimo Faggioli (teolog a religionista, University of Villanova, Philadelphia)
Kasper Mariusz Kaproń OFM (liturgista, Teologická fakulta San Pablo – Cochabamba, Bolívie)
Azza Karam (generální tajemník Religions for Peace, International, New York)
Alberto Melloni (historik, zakladatel Evropské akademie náboženství, Bologna)
Zbigniew Nosowski (šéfredaktor časopisu “Więź”, spolupředseda Polské rady křesťanů a židů, Varšava)
Wolfgang Schürer (zakladatel "Ring for Peace", Lindau a St. Gallen)
Maram Stern (viceprezidentka Světového židovského kongresu, Brusel a New York)
Hanna Suchocka (bývalá premiérka Polska, Poznaň )
Charles Taylor (filozof, Montreal)
foto


Výzva je zveřejněna u příležitosti 7. kongresu představitelů světových náboženství
(zpráva - zpráva)


PDF: EN - FR - IT - ES - PL

2022

33 tezí o církvi v době změny epoch

Mons. Tomáš Halík promluví v Římě na kurzu formace pro nové biskupy.
V prvních týdnech září 2022 se v Římě koná v prostorách univerzity Regina Apostolorum každoroční formační kurz pro nové biskupy, který organizuje vatikánské Dikasterium pro biskupy. Začal 1. září a hlavním tématem je „Ohlašovat evangelium v měnící se době: služba biskupa“.
Vzhledem k tomu, že v předchozích letech nebylo možné kurz uspořádat kvůli covidu, koná se letos ve dvou turnusech a dohromady se ho účastní asi 320 biskupů ze všech kontinentů. V rámci druhého týdne – pro biskupy z Evropy, USA, Kanady, Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie – byl Mons. Tomáš Halík pozván pronést 14. září 2022 přednášku o "znameních doby a úloze církve". Svou přednášku nazval „33 tezí o církvi v době změny epoch“.
Na závěr kurzu bude v bazilice sv. Petra kardinál Ouellet předsedat společné mši a poté účastníky přijme papež František.

Církev v době velkých změn

2022

Zvon #9801

Tomáš Halík v neděli 28. 8. 2022 požehnal slavnostně odhalený Zvon #9801 (fb).

Zprávy & další foto: e-cirkev - Novinky - Dům & zahrada - fb #9801 - video - KT video

foto: Karel Cudlín

2022

Poslední muž na Měsíci

Nedělní oslavy Proměnění Páně se na pozvání Tomáše Halíka zúčastnil americký astronaut Harrison Schmitt, jeden ze čtyř dosud žijících a poslední z těch, kteří přistáli na Měsíci v rámci programu Apollo.
audio - foto1 - foto2

2022

Smetanova Litomyšl 2022

Promluva Mons. Tomáše Halíka při děkovné mši sv. na závěr festivalu - 3. 7. 2022

2022

Byli jste povoláni ke svobodě!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 26. 6. 2022

2022

Tělo a krev Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 6. 2022

2022

Bůh před námi, nad námi a v nás

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 12. 6. 2022

2022

Čas druhých letnic?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 5. 6. 2022

2022

Jednota v Duchu není uniformita

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 29. 5. 2022

2022

U mě doma bydlí především knihy

Tomáš Halík hostem televizního cyklu "Máte knihovnu? A mohla bych ji vidět?"

2022

The 7th Edward Schillebeeckx Lecture

Po odkladech způsobených pandemií covidu přednáší Tomáš Halík v úterý 24. května 2022 v Leuven "schillebeeckovskou" přednášku "The world as our common home. The church in search of holiness and unity" [f]

2022

Gewond christendom

V pondělí 23. 5. přednáška v Gentu

2022

Učiň nás nástrojem svého pokoje

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 22. 5. 2022

2022

Adame, kde jsi?

Ve čtvrtek 19.5. přednáší Tomáš Halík v Římě na papežské gregoriánské univerzitě
Program - YouTube - YT-playlist

2022

Malá mediální smršť

Jako obvykle když se objeví nějaká "horká témata", média si u prof. Halíka "podávají dveře".

1.5. 2022: Rusko rozumí jen řeči síly - rozhovor pro iRozhlas
3.5. 2022: Duka vždycky rád s někým zápasí (DVTV)
4.5. 2022: Nevím, jestli bych zprávu o Putinově smrti přijal s radostí (Deník N - R.Kalenská)
4.5. 2022: S Markem Váchou v pořadu 360° (CNN Prima News)
15.5. 2022: Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku (ČRo Plus)

2022

Budoucnost jako Boží dar

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 15. 5. 2022

2022

Svatojánská krojovaná pouť Na Poušti

Tomáš Halík již po sedmnácté sloužil svatojánskou poutní mši sv. v Železném Brodě.

"V převratné době, kdy se nás hluboce dotýká ruská agrese nejen proti Ukrajině, nýbrž proti celému civilizovanému světu, je důležité opatrovat místa zklidnění a posily, jako je každoroční svatojánská pouť „Na Poušti“ v Železném Brodě. Letos už po sedmnácté obdivuji obětavost a kreativitu zdejší komunity, která opravila tento kostelík, nacvičuje hudbu a zpěv a nabízí na pouti plody svých nápadů a svých rukou.
Zažívám tu víru, vtělenou do života občanské společnosti, otevřenou a radostnou.
Svatého Jana Nepomuckého uctíváme jako patrona mostů. V době rozděleného světa, rozdělení uvnitř společnosti, uvnitř církve a někdy uvnitř rodin potřebujeme stavitele mostů mezi lidmi a kulturami."

foto: Jiří Mikulica - fotogalerie

2022

O literatuře

Tomáš Halík v rozhovoru s Petrem Vizinou

V sobotu 14. 5. pak následuje 26. obnovená svatojánská pouť (fotogalerie)

2022

Na nové cesty

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 8. 5. 2022

2022

Petrovo trojí vyznání

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 1. 5. 2022

2022

Християнство і війна: українські виклики

Ve čtvrtek 28.4. od 16.hod se koná v přímém přenosu ze Lvova on-line diskuse Tomáše Halíka s filozofem Katolické univerzity ve Lvově o souvislostech války na Ukrajině. [f]
Video: [f]

2022

Rány světa jsou ranami našeho Boha

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 4. 2022

2022

Slavnost našeho vzkříšení

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 17. 4. 2022

2022

Víra nevěřících

V pondělí 11. dubna prof. Tomáš Halík přednese ve velkém sále Městské knihovny v Praze přednášku tématicky navazující na mezinárodní interdisciplinární výzkumný projekt, jehož je hlavním řešitelem, a na jeho novou knihu Odpoledne křesťanství.

2022

Květná neděle 2022

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 10. 4. 2022

2022

Golgota dnešní doby

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 3. 4. 2022

2022

[Re]fonder la gouvernance

Tomáš Halík přednáší na "studijním dni" ve Štrasburku. - Živě na YouTube

2022

Návrat marnotratného syna

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 27. 3. 2022

2022

Sekulární podoba víry, naděje a lásky

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 20. 3. 2022

2022

Světlo s hory Tábor

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 13. 3. 2022

2022

Řekni ďáblovi ne!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 3. 2022

2022

Evropa stojí za Ukrajinou

Vystoupení Mons. Tomáše Halíka od času 10:04

2022

Popeleční mše sv.

2022

Nemůžeme mlčet

Setkání náboženských představitelů na podporu lidí na Ukrajině - Praha, 28. 2. 2022

2022

Vyjmi trám ze svého oka!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 27. 2. 2022

2022

"Návrat, nebo proměna náboženství?"

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) v Olomouci zve na přednášku prof. Tomáše Halíka a následnou mši - středa 23. února 2022 - UPOL - stream - YT - ADO - fb
Audiozáznam - fotogalerie - podcast Pijavice

2022

Milujte své nepřátele

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 20. 2. 2022

2022

Blahoslavenství

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 13. 2. 2022

2022

Povolání a pokání

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 2. 2022

Doplněná a živější večerní verze - "z pootevřeného kostela"

2022

Via crucis

Paulínky uvádějí ... 14 zastavení podle Tomáše Halíka - YouTube
(přes Portugalsko)

2022

Cesta k dospělosti víry

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 30. 1. 2022

Poněkud odlišná odpolední a večerní kázání - "z pootevřeného kostela"

2022

Jednota v různosti

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 23. 1. 2022

Brilantní odpolední kázání - "z pootevřeného kostela"

2022

Svatba v Káně galilejské

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 1. 2022

2022

K palachovskému výročí

Tomáš Halík poskytl o příležitosti výročí Jana Palacha obsáhlý rozhovor serveru EuroZprávy.cz

2022

K synodální proměně církve

Výzva papeže Františka k synodální proměně církve je především velkou šancí navázat na hlavní smysl Druhého vatikánského koncilu.
Reformu církve v čase Odpoledne křesťanství ale musí doprovázet spirituální a teologická obnova. >>> Celý text

2022

Svátek Křtu Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 9. 1. 2022

2022

Slovo se stalo tělem - 2. neděle po Narození Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 2. 1. 2022

Odpolední kázání - "z pootevřeného kostela"