T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Ocenění

Ocenění

Tomáš Halík získal řadu prestižních domácích i mezinárodních cen za zásluhy o mezináboženský a mezikulturní dialog, za svou vědeckou, pedagogickou a publikační aktivitu, za zásluhy o obhajobu duchovní svobody a lidských práv a ceny za literaturu.

 • 1997 – Cena Masarykovy akademie za tvůrčí činnost (Prague)
 • 2002 – The Andrew Elias Human Tolerance Award za vynikající zásluhy v šíření hodnot tolerance a duchovní a intelektuální svobody (USA)
 • 2003 – Cena kardinála Königa za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody , Rakousko (Laudator: Václav Havel)
 • 2006 – Cena za literaturu Českého literárního fondu za knihu Noc zpovědníka (Praha)
 • 2007 – Cena Fenix Svazu polských knihkupců za nejlepší knihu zahraničníh autora za knihu Vzýván i nevzýván (Polsko)
 • 2007 – Cena české společnosti pro vědy a umění za literární, vědeckoua pedagogickou aktivitu
 • 2008 – titul monsignore, čestný prelát Jeho svatosti, udělen papežem Benediktem XVI.
 • 2009 - Cena Pravda a právo za zásluhy o lidská práva (Praha)
 • 2010 – Cena Romano Guardiniho za vynikající zásluhy o interpretaci současné doby a společnosti, Německo (Laudator: ministr Karel Schwarzenberg a cardinal R. Marx, mnichovský arcibiskup)
 • 2010 – Zlatá medaile sv. Vojtěcha arcibiskupství pražského za mimořádně účinné přiblížení obrazu církve a evangelia spoluobčanům, Prague (Laudator: Kardinál Dominik Duka)
 • 2010 – Medaile za mimořádné zásluhy za mezináboženský a mezikulturní dialog (Islámská společnost Mosaika-Platform, Praha)
 • 2011 – Čestný titul “Muž smíření roku 2010” za vynikající zásluhy o dialog mezi křesťany a Židy (Rada křesťanů a Židů, Polsko)
 • 2012 – Rytířský řád řádu za zásluhy Polské republiky, udělený prezidentem Polské republiky Komorowskim
 • 2014 - Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual Realities
 • 2016 - Čestný doktorát Oxfordské university