T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

● NOVINKY ●

● NOVINKY ●

Prayer for Peace and Christian Unity at European Parliament

Ekumenická modlitba za mír a jednotu křesťanů. Evropský parlament, úterý 6. 6. 2023

Oficiální zpráva:

Na každoročním ekumenickém modlitebním setkání v Evropském parlamentu v Bruselu, organizovaném CEC (Radou evropských církví) a COMECE (Radou biskupských konferencí zemí EU) byl letos o hlavní promluvu požádán Mons. Tomáš Halík. Zmínil se kromě jiného o situaci na Ukrajině: „Když se scházíme k modlitbě, nesmíme zapomenout na Kalvárii naší doby, Ukrajinu. Krev nevinných obětí Putinova zločinného režimu a utrpení ukrajinských dětí, zavlečených do Ruska, volá k Hospodinu zástupů. Nikoliv politické kompromisy a klid hřbitovů, nýbrž jen spravedlnost a spravedlivý mír může vrátit mír do země, která dnes podpisuje svou žádost o přijetí do rodiny svobodných evropských národů svou krví. Je vážnou morální povinnosti světové rodiny křesťanů říci veřejně, hlasitě a otevřeně lidem jako je patriarcha Kyrill, že schvalovat ruskou genocidu na Ukrajině je zrada Krista a apostáze od evangelia. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, Bohu a vraždícímu agresorovi. Representanti církve se nesmějí stát loutkami v rukou gangsterů a válečných zločinců a nesmějí se provinit ani mlčením, lhostejností, falešnou neutralitou nebo diplomatickou opatrností v duchu „moudrosti tohoto světa.“

Halík připomenul, že ze zkušeností velkých křesťanských myslitelů, kteří bezprostředně prožili hrůzy první a druhé světové války – jako byli Paul Tillich, Teilhard de Chardin a Dietrich Bonhoeffer – se zrodily jejich odvážné teologické vize. Položil si otázku, jaké nové impulsy může přinést teologická a spirituální reflexe naší doby, kterou papež František nazývá „fragmentovanou třetí světovou válkou“.

Tomáš Halík se domnívá, že zárodkem inspirující vize pro naši dobu může být výzva papeže Františka k synodální reformě, pokud budeme synodalitu, „společnou cestu“, promýšlet a uskutečňovat jako široce ekumenickou iniciativu, jako „sebepřekročení křesťanství“.

V závěru zdůraznil povinnost církví stavět se proti zneužívání křesťanské rétoriky ze strany populistů, nacionalistů a zastánců „neliberální demokracie“ – autoritativního státu. „Evropská kulturní symfonie nepotřebuje křesťanství jako politickou ideologii, nýbrž jasný, srozumitelný a věrohodný křesťanský hlas, inspirující příklad ekumenické jednoty v různosti, příklad synodality – společné cesty vzájemného naslouchání, respektu, solidarity a spolupráce.“

● NOVINKY ●

Trojjediný Bůh

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 4. 6. 2023

● NOVINKY ●

Jak to vidí... pětasedmdesátník

U příležitosti životního jubilea přijal Tomáš Halík pozvání Televize NOE do pořadu Jak to vidí...

Česká televize do svého programu (čtvrtek 1.6. od 21.35 a pátek 2.6. od 17.50) zařadila časosběrný dokument Tomáš Halík: Dialogy se světem režisérky V. Korčákové (2018).

Katolický týdeník č. 22 přináší rozhovor pod titulkem "Roli starce se teprve učím".

● NOVINKY ●

Letnice

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 28. 5. 2023

● NOVINKY ●

Nanebevstoupení - počátek globalizace?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 21. 5. 2023

● NOVINKY ●

Svatojánská krojovaná pouť "Na Poušti" 2023

Na pozvání farnosti (zpravodaj) a místní skupiny ČKA Tomáš Halík i letos sloužil svatojánskou poutní mši sv. v Železném Brodě - v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti.
Zazněla při ní (ve světové premiéře!) nově zkomponovaná mše "Svatojanská" Bohuslava Lédla. Zpíval kostelíčkový filharmonický sbor pod vedením autora.

Záznam k poslechu

(foto: FiLiP)

● NOVINKY ●

"Papež František ve stopách Komenského?"

Již tradičně v předvečer svatojánské železnobrodské pouti Tomáš Halík přednáší v Kulturním centru Kino.

Pátek 19. 5. 2023 od 19 hod.

● NOVINKY ●

O naději a statečnosti (6. neděle velikonoční)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 14. 5. 2023

● NOVINKY ●

„Já a Otec jedno jsme“ (5. neděle velikonoční)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 5. 2023

● NOVINKY ●

Návštěva Tomáše Halíka v Jižní Koreji

Mons. Tomáš Halík uskutečnil na pozvání korejských biskupů a Rady laiků Asie v prvním květnovém týdnu přednáškovou cestu po čtyřech diecézích Jižní Koreje. Cesta se uskutečnila v rámci oslav desátého výročí pontifikátu papeže Františka a při příležitosti korejského vydání knihy Odpoledne křesťanství, která je už pátou knihou Tomáše Halíka v korejštině. Jeho knihy zde vycházejí v desetitisícových nákladech a jsou v Koreji velmi známé a oblíbené.

„Přijel jsem přednášet o synodální obnově církve a zažil jsem při všech setkáních zde skutečnou synodalitu: byli zde společně biskupové, kněží i laici, profesoři teologie i seminaristé. Společně jsme také rozjímali a upřímně sdíleli své zkušenosti. Církev v Koreji i v České republice se podílela na přechodu od diktatury k demokracii. Dnes však nemůžeme žít jen z minulých zásluh, nýbrž musíme hledat odpovědi na současné problémy, způsobené krizí procesu globalizace. Je třeba tvořivě domýšlet podněty papeže Františka, a přitom se vzájemně inspirovat,“ řekl Tomáš Halík.

Korejská společnost neustále bohatne, přitom však naráží na mnoho problémů: má extrémně nízkou porodnost a vysokou sebevražednost mladých lidí. Při setkání s biskupy a s profesory teologie se také hovořilo o mnoha aspektech procesu sjednocení Koreje, pokud jednou padne severokorejský komunistický režim a úloze církví v tomto procesu. Přednáškovou cestu prof. Halíka komentovala rovněž média a dokumentovala korejská katolická televize.

● NOVINKY ●

Kristův hlas (4. neděle velikonoční)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 30. 4. 2023

● NOVINKY ●

Svobodné rozhodování je náročná cesta

Tomáš Halík hostem Štěpána Křečka - 27. 4. 2023

● NOVINKY ●

Lámání chleba (3. neděle velikonoční)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 23. 4. 2023

● NOVINKY ●

Tomáš Halík přednáší v Polsku

Program přednáškové cesty - duben 2023

Štětín - středa 19. 4. 2023 - od 16.30: Setkání nad knihou Odpoledne křesťanství - plakát

Štětín - středa 19. 4. 2023 - od 19 hod.: „Nešťastný dar svobody: Bonhoeffer - Havelplakát

Varšava - čtvrtek 20. 4. 2023 - od 17 hod.: „Spiritualita v sekularizovaném městěplakát

● NOVINKY ●

Zraněná víra (2. neděle velikonoční)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 4. 2023

● NOVINKY ●

Plamen naděje (Bílá sobota)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 8. 4. 2023

● NOVINKY ●

Tvůj kříž zvěstujeme (Velký pátek)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 4. 2023

● NOVINKY ●

Společný stůl (Zelený čtvrtek)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 4. 2023

● NOVINKY ●

Nikdy nepusťte strach ke kormidlu svého života

Zveřejněn podcast s Tomášem Halíkem z 9. února 2023

● NOVINKY ●

Tomáš Halík hostem Leonardo plus

Sekularizace náboženství nezničila, jen ho proměnila, vysvětluje různé podoby spirituality Halík

Neděle 2. 4. 2023 - ČRo Leonardo Plus

● NOVINKY ●

Úžasné životy

Tomáš Halík o Janu Sokolovi v cyklu Českého rozhlasu.
Neděle 2. 4. 2023, po 8. hod.

● NOVINKY ●

Velikonoce - Příběh s otevřeným koncem

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 2. 4. 2023

● NOVINKY ●

Já jsem vzkříšení

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 26. 3. 2023

● NOVINKY ●

Tomáš Halík přednášel v Lucembursku

● NOVINKY ●

Uzdravení slepého

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 19. 3. 2023

● NOVINKY ●

V duchu a v pravdě

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 12. 3. 2023

● NOVINKY ●

Zkušenost víry - Tábor a Getsemane

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 5. 3. 2023

● NOVINKY ●

Karneval skončil

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 26. 2. 2023

● NOVINKY ●

TEMNÝ ÚNOR

Tomáš Halík přijal pozvání k účasti ve 2. názorovém fóru Památníku ticha

● NOVINKY ●

Oko za oko

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 19. 2. 2023

● NOVINKY ●

Volba mezi vírou a nevírou

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 12. 2. 2023

● NOVINKY ●

Evropské synodální shromáždění - Praha 2023

Poté, co vystoupení Mons. Halíka bylo možno v pondělí 6. 2. 2023 od 10 hod. živě sledovat, na YouTube je uložen i záznam.

Proglas: Text, rozhovor

● NOVINKY ●

Identita křesťanství - sůl a světlo

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 5. 2. 2023

● NOVINKY ●

Blahoslavenství

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 29. 1. 2023

● NOVINKY ●

International Symposium on Human Flourishing and Spirituality

Tomáš Halík na mezinárodním symposiu pořádaném UniJes ve španělské Seville přednáší v sobotu 18. června 2022 na téma "Spirituality as a healing power for the world"

program: pdf
foto: Twitter
Na leden 2023 je plánováno vydání sborníku příspěvků

● NOVINKY ●

Archiv zpráv

Starší zprávy naleznete v archivu

● NOVINKY ●

“The Trauma of Communism”

The Nanovic Institute for European Studies at the University of Notre Dame will host a three-day virtual academic conference on “The Trauma of Communism” from Tuesday, June 29 to Thursday, July 1, 2021.

● NOVINKY ●

Situation von Kirche und Glauben in der Pandemie

Die digitale Frühjahrs-Vollversammlung 2021 des Zentralkomitees der deutschen Katholiken - 23. und 24. April 2021.
Impulsvortrag von Thomás Halik: www - pdf

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh, který se zjevil Mojžíšovi na poušti v ohnivém keři, k němu přišel jako výzva a úkol, jako naděje a zaslíbení: Budu s tebou, když splníš úkol, který ti ukládám, jdi a vysvoboď můj lid. A na opětovnou otázku zjevuje své jméno a podstatu: Budu s tebou. Toto nám musí stačit; víc o sobě prozradit nechce.