T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

● NOVINKY ●

● NOVINKY ●

Evropské synodální shromáždění - Praha 2023

Poté, co vystoupení Mons. Halíka bylo možno v pondělí 6. 2. 2023 od 10 hod. živě sledovat, na YouTube je uložen i záznam.

● NOVINKY ●

Identita křesťanství - sůl a světlo

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 5. 2. 2023

● NOVINKY ●

Blahoslavenství

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 29. 1. 2023

● NOVINKY ●

Mons. Halík mezi prvními gratulanty nově zvolenému presidentu ČR

Praha-Karlín, 28. I. 2023 18.15

● NOVINKY ●

Jezulátko, chraň nás před lháři!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 22. 1. 2023

● NOVINKY ●

O prezidentských volbách a papeži Benediktu XVI.

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 15. 1. 2023

● NOVINKY ●

Zjevení Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 8. 1. 2023

● NOVINKY ●

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 1. 1. 2023

● NOVINKY ●

Svatá noc

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 12. 2022

● NOVINKY ●

Procitají andělé

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 18. 12. 2022 (4. neděle adventní)

● NOVINKY ●

Naše odpovědnost v přelomové době

Poselství prezidenta ČKA Mons. prof. Tomáše Halíka na závěr roku 2022

● NOVINKY ●

Radost a svoboda

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 11. 12. 2022 (3. neděle adventní)

● NOVINKY ●

Plemeno zmijí

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 4. 12. 2022 (2. neděle adventní)

● NOVINKY ●

Tomáš Halík uvádí svou knihu v Itálii

Mons. Halík uvádí italské vydání své knihy Odpoledne křesťanství přednáškami
v Milánu (29.XI. - video),
ve Florencii (30.XI. - Vita e Pensiero - plakát - foto - foto)
a Římě (2.XII. - zpráva - cirkev.cz - foto - video),
počínaje přednáškou na Katolické universitě v Milánu a konče slavnostním uvedením knihy na Papežské Lateránské univerzitě v Římě.

Na slavnostním uvedení knihy ve Vatikánu promluví mj. kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro lidský rozvoj, Mons. Armando Matteo, sekretář Dikasteria pro nauku víry a Philippe Bordeyne, prezident Institutu Jana Pavla II. na Papežské Lateránské univerzitě.

Kniha Tomáše Halíka byla vydána nakladatelstvím Vita e Pensiero, byla již vydána v Polsku, Německu a Portugalsku a v příštím roce se připravují vydání v dalších sedmi jazycích včetně ukrajinštiny a korejštiny.

● NOVINKY ●

Noc pokročila, den se přiblížil

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 27. 11. 2022 (1. neděle adventní)

● NOVINKY ●

Procitají andělé

Pod názvem "Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době" vychází již druhá sbírka (autorsky literárně upravených) "covidových" promluv a kázání Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - tentokrát z druhého nejvýznamnějšího liturgického okruhu - Adventu a Vánoc.

● NOVINKY ●

Tomáš Halík vede exercicie rakouských biskupů

Letošní duchovní cvičení rakouské biskupské konference ve dnech 21.-25. listopadu vede Mons. Tomáš Halík. Duchovních cvičení, která se konají v benediktinském klášteře St. Lambert, se účastní všichni rakouští biskupové včetně kardinála Schönborna. Exercicie jsou zaměřeny na spirituální a teologické aspekty synodální reformy.

● NOVINKY ●

Království pravdy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 20. 11. 2022 (Krista Krále)

● NOVINKY ●

V krizích zvedněte hlavy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 13. 11. 2022 (33. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Má smrt poslední slovo?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 11. 2022 (32. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Křesťanství v postkřesťanské době

Záznam panelové diskuse [f] v Dominikánské 8 - 3. 11. 2022

● NOVINKY ●

Oslovit Zachea / Myslete na chorál

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 30. 10. 2022 (31. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Úskalí náboženských farizeů

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 23. 10. 2022 (30. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Nalezne Syn člověka na zemi víru?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 10. 2022 (29. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

VIII. Fórum dialogu

Česká křesťanská akademie v sobotu 15. října 2022 uspořádala v prostorách emauzského kláštera již osmý ročník Fóra dialogu. Zájemci, kteří se nemohli zúčastnit přímo na místě, měli možnost sledovat on-line přenos (a krátce pak i záznam) celého dne na YouTube.

Jakmile mediální sekce ČKA záznam zpracuje, bude možno jednotlivé přednášky a diskuse i dodatečně zhlédnout

PROGRAM - Úvodní přednáška Tomáše Halíka

● NOVINKY ●

Kde je těch devět?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 9. 10. 2022 (28. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Dej nám více víry

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 2. 10. 2022 (27. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Spolu proti nesnášenlivosti a strachu

(TS ČBK) Teolog a sociolog P. Tomáš Halík spolu s několika dalšími osobnostmi světa náboženství i politiky vydal výzvu s názvem Náboženství – naděje pro chvějící se svět. Jak P. Halík sám uvádí „ptáme se, co dělat, aby se náboženství opět stalo zdrojem naděje, řešením problémů, a ne jejich součástí." Cílem výzvy je podnítit náboženské představitele, aby vzájemně spolupracovali v současné době globálních hrozeb, kdy svět potřebuje naději.


Zde uvádíme výzvu v plném znění:

Náboženství - naděje pro chvějící se svět

1. Svět, který se zmítá
Žijeme ve světě, který se zmítá. Výzvy, kterým lidstvo čelí, jsou obrovské:

 • V mnoha částech světa se vedou barbarské války; hrozba přemíry zbraní hromadného ničení (atomových, biologických, chemických) a jaderných katastrof ve válečných zónách je akutní.
 • Citlivý klimatický systém dosáhl mnoha kritických bodů, jejichž překročení ohrožuje životní prostředí Země.
 • Války, beznaděj způsobená chudobou a klimatické katastrofy přiměly k útěku již více než 100 milionů lidí; politické napětí v hostitelských zemích roste.
 • V bohatých zemích probíhá proces informatizace, který mění sociální strukturu podobně jako industrializace.
 • Pandemie tyto procesy zastínila a odsunula do pozadí. Mezitím se dostaly do politiky.

2. Mnoho lidí je znepokojeno, šíří se strach.
Mnozí lidé pociťují tyto hrozby v každodenním životě stále častěji. V Evropě hoří lesy. Řeky mají nebývale nízký stav vody. Jinde jsou záplavy. Vzhledem k tomu, že kukuřice a pšenice z Ukrajiny nemohou být bez překážek přepravovány, je hlad v mnoha částech světa ještě větší. Ceny energií celosvětově rostou. Životní náklady se stávají nedostupnými pro sociálně slabé i v bohatých zemích. Takové zkušenosti lidi zneklidňují. Vyvolávají v lidech strach. Strach však ničí solidaritu a vytváří atmosféru rostoucí rivality.

Někteří političtí populisté a náboženští fundamentalisté využívají strach, lži a chamtivost k prohlubování rozdílů mezi národy, kulturami a náboženstvími, k podněcování nenávisti a násilí, k šíření nacionalismu (národního egoismu) a xenofobie.

3. Hledání zdrojů naděje
V této světové situaci my, signatáři této výzvy, spolu s mnoha lidmi dobré vůle hledáme zdroje, které nám pomohou obstát tváří v tvář strachu a odvážně čelit výzvám. Toho nelze dosáhnout sliby o bezpečnosti. Jedině důvěra nás povzbuzuje k tomu, abychom našli naději a začali jednat. Čím je situace ve světě neutěšenější, tím více naděje svět potřebuje. Jen díky této naději neztratí odpovědné osoby a obyvatelstvo důvěru, že velké výzvy lze překonat.

4. Náboženství jako zdroj naděje
Pro miliony lidí byla a stále jsou světová náboženství zdrojem naděje a síly k překonání strachu, egoismu a rezignace, inspirací pro solidární život.

Velká touha po sjednocení lidstva ve spravedlnosti a míru, za kterou se zasazují náboženství, neztratila nic ze své síly a motivuje stále více lidí, zejména v dobách strachu.

5. Náboženství jsou často součástí problému, nikoli jeho řešením
Zároveň si uvědomujeme, že náboženské komunity jsou v této době, kdy je jich tak naléhavě zapotřebí, v obtížné situaci. Dokonce i mnozí věřící - včetně papeže Františka - bolestně přiznávají, že náboženství (náboženské komunity) jsou často součástí problému, a nikoli součástí řešení.

 • Křesťanské církve v Evropě ztrácejí z řady závažných důvodů důvěru. Často jsou příliš zahleděné do sebe, tedy "nemocné", jak diagnostikoval papež František.
 • Nejen křesťanské církve, ale i islám se celosvětově nachází v hluboké krizi důvěry. Spojení náboženství a násilí již vážně poškodilo křesťanství v Evropě. Nábožensky motivované teroristické násilí ohrožuje důvěryhodnost celosvětové muslimské komunity.
 • Mnohé také právem pobuřuje spojenectví mezi válčícími ruskými politiky a patriarchou ruské pravoslavné církve.

6. Obnova náboženských společenství pro dobro světa
Ve světových náboženstvích však existují účinné síly, které toto tragické spojení mezi Bohem a násilím odmítají a chtějí ho překonat. Náboženství by se ve svém politickém angažmá ve světě měla řídit svými prorockými zdroji, a ne zájmy mocných. Pravé náboženství proměňuje násilí v (univerzální) lásku. V tom je zakořeněna důstojnost, rovnost, svoboda, spravedlnost a mír se všemi lidmi a přírodou.

V této vážné chvíli se my, signatáři této výzvy, kteří patříme k různým náboženským společenstvím, obracíme do vlastních řad a na všechna náboženská společenství a všechny lidi dobré vůle.

Chceme naléhavě připomenout sobě i všem ostatním:

 • Všechna náboženská společenství potřebují kritickou sebereflexi a úsilí o sebeprohloubení a obnovu, aby znovu získala svou často oprávněně ztracenou důvěryhodnost a morální autoritu. Součástí naděje, kterou potřebujeme, je vnitřní reforma a teologická paměť dějin.
 • Mají-li být náboženské komunity nástrojem smíření a míru, musí zejména nyní překonat všechny projevy vzájemné rivality a usilovat o kulturu vzájemného uznání a respektu.
 • Všechna náboženská společenství potřebují odvahu a pokoru k "sebetranscendenci", tj. k tomu, aby se oprostila sama od sebe a překonala svůj "kolektivní narcismus", aby nesledovala pouze své institucionální a ideologické zájmy, ale aby převzala spoluodpovědnost za náš společný svět.

7. Ne smrtelné křeče, nýbrž porodní křeče
Papeži Františkovi – ve shodě s Druhým vatikánským koncilem (Nostrae aetate 2) - velmi záleží na tom, aby náboženství a všichni lidé dobré vůle spolupracovali pro dobro světa. V dokumentu o bratrství všech lidí pro mírové soužití ve světě připomíná spolu s velkým imámem Ahmadem Al-Tayyebem, že Bůh "stvořil všechny lidi se stejnými právy, stejnými povinnostmi a stejnou důstojností a vyzval je, aby žili společně jako bratři a sestry".

Náboženství podporují naději, že současné problémy, které sužují svět, nejsou smrtelnou křečí Země a lidstva, ale porodními bolestmi světa, kde lidé žijí ve spravedlnosti a míru v souladu s přírodou.


Iniciátoři:
Tomáš Halík (sociolog a teolog, Praha)
Annette Schavan (bývalá německá spolková ministryně, Ulm)
Paul M. Zulehner (pastorální teolog, sociolog náboženství a hodnot, Vídeň)
foto

První signatáři:
José Casanova (sociolog náboženství, Georgetown University, Washington)
Massimo Faggioli (teolog a religionista, University of Villanova, Philadelphia)
Kasper Mariusz Kaproń OFM (liturgista, Teologická fakulta San Pablo – Cochabamba, Bolívie)
Azza Karam (generální tajemník Religions for Peace, International, New York)
Alberto Melloni (historik, zakladatel Evropské akademie náboženství, Bologna)
Zbigniew Nosowski (šéfredaktor časopisu “Więź”, spolupředseda Polské rady křesťanů a židů, Varšava)
Wolfgang Schürer (zakladatel "Ring for Peace", Lindau a St. Gallen)
Maram Stern (viceprezidentka Světového židovského kongresu, Brusel a New York)
Hanna Suchocka (bývalá premiérka Polska, Poznaň )
Charles Taylor (filozof, Montreal)
foto


Výzva je zveřejněna u příležitosti 7. kongresu představitelů světových náboženství
(zpráva - zpráva)


PDF: EN - FR - IT - ES - PL

● NOVINKY ●

33 tezí o církvi v době změny epoch

Mons. Tomáš Halík promluví v Římě na kurzu formace pro nové biskupy.
V prvních týdnech září 2022 se v Římě koná v prostorách univerzity Regina Apostolorum každoroční formační kurz pro nové biskupy, který organizuje vatikánské Dikasterium pro biskupy. Začal 1. září a hlavním tématem je „Ohlašovat evangelium v měnící se době: služba biskupa“.
Vzhledem k tomu, že v předchozích letech nebylo možné kurz uspořádat kvůli covidu, koná se letos ve dvou turnusech a dohromady se ho účastní asi 320 biskupů ze všech kontinentů. V rámci druhého týdne – pro biskupy z Evropy, USA, Kanady, Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie – byl Mons. Tomáš Halík pozván pronést 14. září 2022 přednášku o "znameních doby a úloze církve". Svou přednášku nazval „33 tezí o církvi v době změny epoch“.
Na závěr kurzu bude v bazilice sv. Petra kardinál Ouellet předsedat společné mši a poté účastníky přijme papež František.

Církev v době velkých změn

● NOVINKY ●

Zvon #9801

Tomáš Halík v neděli 28. 8. 2022 požehnal slavnostně odhalený Zvon #9801 (fb).

Zprávy & další foto: e-cirkev - Novinky - Dům & zahrada - fb #9801 - video - KT video

foto: Karel Cudlín

● NOVINKY ●

Poslední muž na Měsíci

Nedělní oslavy Proměnění Páně se na pozvání Tomáše Halíka zúčastnil americký astronaut Harrison Schmitt, jeden ze čtyř dosud žijících a poslední z těch, kteří přistáli na Měsíci v rámci programu Apollo.
audio - foto1 - foto2

● NOVINKY ●

Smetanova Litomyšl 2022

Promluva Mons. Tomáše Halíka při děkovné mši sv. na závěr festivalu - 3. 7. 2022

● NOVINKY ●

Byli jste povoláni ke svobodě!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 26. 6. 2022

● NOVINKY ●

International Symposium on Human Flourishing and Spirituality

Tomáš Halík na mezinárodním symposiu pořádaném UniJes ve španělské Seville přednáší v sobotu 18. června 2022 na téma "Spirituality as a healing power for the world"

program: pdf
foto: Twitter
Na leden 2023 je plánováno vydání sborníku příspěvků

● NOVINKY ●

Tělo a krev Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 6. 2022

● NOVINKY ●

Archiv zpráv

Starší zprávy naleznete v archivu

● NOVINKY ●

“The Trauma of Communism”

The Nanovic Institute for European Studies at the University of Notre Dame will host a three-day virtual academic conference on “The Trauma of Communism” from Tuesday, June 29 to Thursday, July 1, 2021.

● NOVINKY ●

Situation von Kirche und Glauben in der Pandemie

Die digitale Frühjahrs-Vollversammlung 2021 des Zentralkomitees der deutschen Katholiken - 23. und 24. April 2021.
Impulsvortrag von Thomás Halik: www - pdf

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh, onen tajemný kontext našeho života, je nám dán jen jako předmět naděje. A i když se snažíme pečivě číst všechny jeho vzkazy, slova i tajemné šifry, svatá Písma a poklady tradice a znamení doby, i když s velkou katolickou poslušností věříme všemu, „co svatá církev k věření předkládá“, všechny tyto dobré, užitečné, ba nezastupitelné kroky na této skutečnosti nic nemění.