T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Audio a video

Video

30. června 2017

Věčný život

29. června 2017

Smysl života

15. dubna 2017

Velká noc 2017

14. dubna 2017

Velký pátek 2017

5. dubna 2017

Kategoriální pastorace

16. února 2017

Společný hlas 2017

23. listopadu 2016

Den Unglauben umarmen

16. března 2016

Je smrt stále tabu?

16. ledna 2016

Odkaz Jana Palacha, FF UK

9. března 2011

Popelec umělců 2011 (ČT)

25. února 2009

Popelec umělců 2009 (ČT)

Audio

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

Myšlenka na den

Živá, skutečná víra k člověku nepřicházívá tak, že by se musel či mohl příliš dlouho rozhodovat, podobně jako se nerozhoduje, má-li se zamilovat či ne. Zjistí, že už věří, podobně jako zjistí, že je zamilovaný; a teprve pak se zpravidla ptá, jak a kdy se to přihodilo a hledá důvody, proč to vlastně není tak šílené, jak se to může zvnějšku zdát nevěřícím či nezamilovaným kolem něho (a jak se to v některých chvílích jeví i jemu samotnému)