T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Bibliografie

Knihy v češtině - NLN

• To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody. NLN 2018 - ISBN 978-80-7422-642-7

• Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (s Anselmem Grünem). NLN 2017 - ISBN 978-80-7422-524-6

• Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-353-2

• Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry (2. díl). NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-286-3

• Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry (1. díl). NLN 2013 - ISBN 978-80-7422-255-9

• Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství. NLN 2012 - ISBN 978-80-7422-177-4

• Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). NLN 2011 - ISBN 978-80-7422-117-0

• Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment. NLN 2010 - ISBN 978-80-7422-051-7

• Stromu zbývá naděje: Krize jako šance. NLN 2009 - ISBN 978-80-7106-989-8

• Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti. NLN 2008 - ISBN 978-80-7106-979-9

• Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. NLN 2007 - ISBN 978-80-7106-907-2

• Prolínání světů: Ze života světových náboženství. NLN 2006 - ISBN 80-7106-834-9

• Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době. NLN 2005 - ISBN 80-7106-777-6

• Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. NLN 2004 - ISBN 80-7106-692-3

• Oslovit Zachea. (soubor proslovů a kázání). NLN 2003 - ISBN 80-7106-547-1

• Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. NLN 2002 - ISBN 80-7106-628-1

Knihy v češtině - ostatní

• Štefan Hríb: Kam se ztratil Bůh (Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-09-0

• Smířená různost (rozhovory, Tomasz Dostatni). Praha, Portál 2011 - ISBN 978-80-7367-860-9

• Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). 1. vyd. Praha, Bonaventura 2009 - ISBN 978-80-85197-50-1

• Ptal jsem se cest (rozhovory, Jan Jandourek). 1. vyd. Praha, Portál 1997 - ISBN 80-7178-143-6

• Víra a kultura: Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Praha, Zvon 1995 - ISBN 80-7113-117-2

• Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Brno, Cesta 1993 - ISBN 80-85319-27-6

• Večerní modlitby. Brno, Cesta 1993 - ISBN 80-85319-21-7

• O přítomnou církev a společnost. Praha, Křesťanská akademie 1992 - ISBN 80-900615-5-9

Knihy v angličtině

• I Want You to Be: On the God of Love. University of Notre Dame Press 2016 (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-0-268-10072-8

• A Czech Perspective on Faith in a Secular Age (Ser. IVA, Vol. 51; Ser. VIII, Vol. 10). Council for Research in Values & Philosophy 2015 - ISBN 978-156518300-1

• Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty. Doubleday/Image, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-0-385-52452-0

• Patience With God: The story of Zacchaeus continuing in us. Doubleday, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2010 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-0-385-52449-0

Knihy v němčině

• Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (17. 9. 2018) - ISBN 978-3-8436-1115-2

• Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat. St. Benno (6. Februar 2018) - ISBN 978-3-746251493

• Glaube und sein Bruder Zweifel. Herder Verlag, 2017 - ISBN 978-3-451-37885-0

• Gott los werden? - Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen (A.Grün & T.Halík). Vier-Türme-Verlag, 2016 - ISBN 978-3-7365-0030-3

• Ich will, dass du bist: Über den Gott der Liebe. Herder Verlag, 2015 - ISBN 978-3-451-34757-3

• Nicht ohne Hoffnung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014

• All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33288-3

• Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2013 (česky: Dotkni se ran, NLN 2008) - ISBN 978-3-451-30739-3

• Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-3-451-30620-4

• Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2010 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-3-451-30382-1

• „Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. St.-Benno-Verl., Leipzig 1993 (česky: O přítomnou církev a společnost, 1992) - ISBN 3-7462-1079-8

Knihy v italštině

• Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano (Anselm Grun & Tomas Halik), Queriniana 2017 - ISBN 978-88-3993178-8

• Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 201X (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-88-3433247-4

• La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza, Paoline 2013 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-88-3154361-3

• Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano 2012 (česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-88-209-8916-3

• Mistica, anima della filosofia? Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, Palermo 1999

Knihy ve francouzštině

• Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu. CERF Paris 2014 - ISBN 978-2-204-09737-3

• (původně avizováno jako: Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. CERF Paris 2013)

Knihy ve španělštině

• ¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan. 2018 - ISBN 978-84-293-2718-2

• Paradojas de la fe en tiempos posoptomistas. Herder, Barcelona 2017 - ISBN 978-84-254-3456-3

• Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos. Herder, Barcelona 2014 - ISBN 978-84-254-3373-3

• Un proyecto de renovación espiritual. Narcea, Madrid 1996 - ISBN 978-84-277-1174-7 (84-277-1174-3)

Knihy v portugalštině

• O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam. Paulinas, Prior Velho 2017 - ISBN 978-989-673-567-8

• Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor? Paulinas, Prior Velho 2016 - ISBN 978-989-673-521-0

• O Meu Deus é um Deus Ferido. Ao tocar as feridas do mundo, tocamos em Deus. Paulinas, Prior Velho 2015 - ISBN 978-989-673-441-1

• A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Paulinas, Prior Velho 2014 - ISBN 978-989-673-363-6

• Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, Prior Velho 2013 - ISBN 978-989-673-258-1

Knihy v brazilské portugalštině

• Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram. Vozes 2017 - ISBN 978-853265468_ (8532654681)

• A Noite do Confessor. A Fé Cristã Num Mundo de Incerteza. Vozes 2016 - ISBN 978-8532652102 (8532652107)

• Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Vozes 2016 - ISBN 978-8532652461 (8532652468)

• Paciência com Deus. Oportunidade Para Um Encontro - Coleção No Espírito. Paulinas, 2015 - ISBN 978-8535638585 (853563858X)

Knihy v polštině

• Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary. WAM, 2017 (Svět bez Boha) - ISBN 978-83-277-1297-4

• Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít v dialogu) - ISBN 978-83-6472133-5

• Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít s tajemstvím) - ISBN 978-83-6472134-2

• Chcę, abyś był. Znak, Kraków 2014 - ISBN 978-83-240-3221-1

• Hurra, nie jestem Bogiem! AGORA, Warszawa 2013 - ISBN 978-83-268-1240-8

• Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Znak, Krakow 2013 (Smířená různost) - ISBN 978-83-240-2115-4

• Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012 (Prolínání světů) - ISBN 978-83-7030-759-2

• Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Znak, Kraków 2011 (Divadlo pro anděly) - ISBN 978-83-240-1593-1

• Dotknij ran. Znak, Kraków 2010 (Dotkni se ran) - ISBN 978-83-240-1306-7

• Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Znak, Kraków 2010 (Stromu zbývá naděje) - ISBN 978-83-240-1412-5

• Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. WAM, Kraków 2009 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-83-7505-368-5

• Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-83-7030-534-5

• Wzywany czy newzywany. WAM, Kraków 2006 (Vzýván i nevzýván) - ISBN 83-7318-621-2

• Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. WAM, Kraków 2006 (Oslovit Zachea, první část) - ISBN 83-7318-748-0

• Przemówić do Zacheusza. WAM, Kraków 2005 (Oslovit Zachea, druhá část) - ISBN 83-7318-531-3

• Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. WAM, Kraków 2004 (Co je bez chvění, není pevné) - ISBN 83-7318-307-8

• Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). W drodze, Poznaň 2001 (Ptal jsem se cest) - ISBN 83-7033-349-4

• Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. W drodze, Poznaň 1997 - ISBN 83-7033-127-0

Knihy ve slovinštině

• Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Teološka fakulteta, Lublaň 2012 (Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-961-6844-16-1

• Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. KUD apokalipsa, Lublaň 2010 (Dotkni se ran) - ISBN 978-961-6644-67-9

• Blizu pola: Molk na Antarktiki. Društvo apokalipsa, Lublaň 2008 (výběr z: Co je bez chvění) - ISBN 978-961-6644-34-1

Knihy v chorvatštině

• Strpljenje s Bogom, FMC Svjetlo riječi, Sarajevo 2014

Knihy v ukrajinštině

• Terpelivist iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Svichado, Lviv 2012 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-966-395-599-5

• Nič spovidnika. Misioner, Lviv 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-966-658-222-8

Knihy v maďarštině

• A gyóntató éjszakája. Kairosz, Budapest 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-963-662-294-7

Knihy v nizozemštině

• Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-2114493-1

• Ik wil dat jij bent: over God van liefde. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-239-7135-1

• De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Boekencentrum Uitgevers 2016 - ISBN 978-90-239-7066-8

• Geduld met God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum Uitgevers 2014 - ISBN 978-90-239-2766-2

Knihy v turečtině

• Tanri'yi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor. Yeni Anandolu Yayinlari-Yay (Gerçeğe Doğru Kitaplari), Istanbul 2014 - ISBN 978-6056475719

Knihy v korejštině

• Čas čekat na Boha (Patience with God / Vzdáleným nablízku) 2016 - ISBN 978-894191614-7

Knihy v čínštině

• Vzdáleným nablízku. Hong Kong 2016 - ISBN 978-962294248-6

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Do čestného dialogu mohou lidé vstoupit jen tehdy, když názory druhého nepovažují už předem jen za snůšku lží a omylů. Je však potřebné, aby obě strany zároveň dokázaly srozumitelně a věrohodně vysvětlit a hájit také své vlastní hodnoty.