T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Bibliografie

Knihy v češtině - NLN

Dopisy papeži: Povzbuzení na nové cesty. NLN 2024 - ISBN 978-80-7422-958-9

Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době. NLN 2022 - ISBN 978-80-7422-904-6

Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně. NLN 2021 - ISBN 978-80-7422-824-7

Čas prázdných kostelů. NLN 2020 - ISBN 978-80-7422-761-5

To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody. NLN 2018 - ISBN 978-80-7422-642-7

Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (s Anselmem Grünem). NLN 2017 - ISBN 978-80-7422-524-6

Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-353-2

Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry (2. díl). NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-286-3

Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry (1. díl). NLN 2013 - ISBN 978-80-7422-255-9

Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství. NLN 2012 - ISBN 978-80-7422-177-4

Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). NLN 2011 - ISBN 978-80-7422-117-0

Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment. NLN 2010 - ISBN 978-80-7422-051-7

Stromu zbývá naděje: Krize jako šance. NLN 2009 - ISBN 978-80-7106-989-8

Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti. NLN 2008 - ISBN 978-80-7106-979-9

Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. NLN 2007 - ISBN 978-80-7106-907-2

Prolínání světů: Ze života světových náboženství. NLN 2006 - ISBN 80-7106-834-9

Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době. NLN 2005 - ISBN 80-7106-777-6

Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. NLN 2004 - ISBN 80-7106-692-3

Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání). NLN 2003 - ISBN 80-7106-547-1

Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností. NLN 2002 - ISBN 80-7106-628-1

Knihy v češtině - ostatní

Via crucis. Paulínky 2022 - ISBN 978-80-7450-419-8

• Štefan Hríb: Kam se ztratil Bůh (Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-09-0

Smířená různost (rozhovory, Tomasz Dostatni). Portál 2011 - ISBN 978-80-7367-860-9

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti (5 autorů). Cesta domů 2010 - ISBN 978-80-904616-3-6 (978-80-88126-22-5 2. vydání 2017)

Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). 1. vyd. Praha, Bonaventura 2009 - ISBN 978-80-85197-50-1

K čemu dnes humanitní vědy? (Sedm osobností reaguje na přezíravý postoj...). FFUK + Togga 2008 - ISBN 978-80-7308-234-5

Ptal jsem se cest (rozhovory, Jan Jandourek). 1. vyd. (288s.) Portál 1997 - ISBN 80-7178-143-6; 2.v. (2001): 978-80-7178-573-6; 3.v. (2010, 384s.): 978-80-7367-720-6

Víra a kultura: Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Zvon 1995 - ISBN 80-7113-117-2

Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Cesta 1993 - ISBN 80-85319-27-6

Večerní modlitby. Cesta 1992 - ISBN 80-85319-21-7 (dotisk 2007 80-7295-075-4, 978-80-7295-075-1)

O přítomnou církev a společnost. Praha, Křesťanská akademie 1992 - ISBN 80-900615-5-9

Knihy v angličtině

The Afternoon of Christianity: The Courage to Change. University of Notre Dame Press 2024 - ISBN 978-0-268-20747-2

The Way of the Cross: Meditations on Encountering Jesus. Paulist Press 2023 - ISBN 978-0-8091-5627-6

Touch the Wounds: On Suffering, Trust, and Transformation. University of Notre Dame Press 2023 - ISBN 978-0-268-20489-1

Is Got absent? Faith, Atheism, and Our Search for Meaning (A.Grün & T.Halík). Paulist Press 2019 - ISBN 978-0-8091-5343-5

From the Underground Church to Freedom. University of Notre Dame Press X.2019 ("To že byl život?", NLN 2018) - ISBN 978-0-268-10677-5

I Want You to Be: On the God of Love. University of Notre Dame Press 2016 ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-0-268-10072-8

A Czech Perspective on Faith in a Secular Age (& P.Hošek, eds.). Council for Research in Values & Philosophy 2015 (Ser. IVA, Vol. 51; Ser. VIII, Vol. 10 pdf) - ISBN 978-1-56518-300-1

Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty. Doubleday/Image, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2012 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-0-385-52452-0

Patience With God: The story of Zacchaeus continuing in us. Doubleday, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2010 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-0-385-52449-0

Knihy v němčině

Das Geheimnis der Weihnacht: Advents- und Weihnachtspredigten voller Hoffnung. Herder Verlag, 2023 - ISBN 978-3-451-39561-1

Der Nachmittag des Christentums: Eine Zeitansage. Herder Verlag, 2022 - ISBN 978-3-451-03355-1

Ich glaube an einen Gott, der fehlt: (více autorů). St. Benno Verlag - ISBN 978-3-7462-6103-4

Weil Gott sich sehnt, Mensch zu seinWeihnachtliche Meditationen. St. Benno Verlag, 8.9.2021 - ISBN 978-3-7462-5973-4

Die Zeit der leeren Kirchen: Von der Krise zur Vertiefung des Glaubens. Herder Verlag, 2021 - ISBN 978-3-451-38994-8

Christsein und die Corona-Krise - Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt (W.Kasper, G.Augustin - eds.). Grünewald (Patmos), 2020 - ISBN 978-3-7867-3244-0

Gott los werden - Warum der Glaube den Unglauben braucht (A.Grün & T.Halík). Herder, 2019 ("Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti", NLN 2017) - ISBN 978-3-451-03166-3

Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment. Herder Verlag, 2019 ("Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment", NLN 2010) - ISBN 978-3-451-38469-1

Wir teilen diesen Traum: Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren "Pro Pope Francis" (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (1.4.2019) - ISBN 978-3-8436-1116-9 - kindle

Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (17. 9. 2018) - ISBN 978-3-8436-1115-2

Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat. St. Benno (6. Februar 2018) - ISBN 978-3-7462-5149-3

Glaube und sein Bruder Zweifel. Herder Verlag, 2017 - ISBN 978-3-451-37885-0

Gott los werden? - Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen (A.Grün & T.Halík). Vier-Türme-Verlag, 2016 - ISBN 978-3-7365-0030-3

Ich will, dass du bist: Über den Gott der Liebe. Herder Verlag, 2015 ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-3-451-34757-3

Nicht ohne Hoffnung: Glaube im postoptimistischen Zeitalter. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33087-2

All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33288-3

Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2013 ("Dotkni se ran", NLN 2008) - ISBN 978-3-451-30739-3

Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2012 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-3-451-30620-4

Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2010 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-3-451-30382-1

„Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. St.-Benno-Verl., Leipzig 1993 ("O přítomnou církev a společnost", 1992) - ISBN 3-7462-1079-8

Knihy v italštině

Un tempo per piantare e un tempo per sradicare: Quaresima e Pasqua di un'epoca inquieta. Vita e Pensiero 23.2.2024 - ISBN 978-88-343-5519-0

Si destano gli angeli: Avvento e Natale di un‘epoca inquieta. Vita e Pensiero 17.11.2023 - ISBN 978-88-343-5522-0

Verso una nuova riforma del cristianesimo?. Vita e Pensiero 2023 - ISBN (pdf) 978-88-343-5618-0

Pomeriggio del cristianesimo: Il coraggio di cambiare. Vita e Pensiero 11. 11. 2022 - ISBN 978-88-343-5041-0

Incontrare il crocifisso. Via Crucis. Paoline 2022 - ISBN 978-88-315-5465-7

Tocca le ferite. Per una spiritualità della non-indifferenza. Vita e Pensiero 2021 - ISBN 978-88-343-4389-0

Cambiamenti d'epoca. (E.Castellucci - T.Halík - G.Lafont) VII.2020 - eBook 978-88-1097625-8

Il segno delle chiese vuote. Per una ripartenza del cristianesimo. Vita e Pensiero 2020 - ISBN 978-88-343-4209-1

Pazienza con Dio. Vita e Pensiero 2020 - ISBN 978-88-343-3947-3

Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano (& A.Grün), Queriniana 2017 - ISBN 978-88-399-3178-8

Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 201X ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-88-343-3247-4

La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza, Paoline 2013 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-88-315-4361-3

Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano 2012 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-88-209-8916-3

Mistica, anima della filosofia? Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, Palermo 1999

Knihy ve francouzštině

Chemin de croix. MEDIASPAUL, 17.2.2022 - ISBN 978-2-71221603-0

Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu. CERF Paris 2014 - ISBN 978-2-204-09737-3

• (původně avizováno jako: Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. CERF Paris 2013)

Knihy ve španělštině

La tarde del cristianismo. Valor para la transformación. Herder 28.2.2023 - ISBN 978-84-254-4828-7

Viacrucis PPC EDITORIAL, 24.2.2022 - ISBN 978-84-2883850-4

Quiero que seas: Sobre el Dios del amor. Herder 2.X.2018 - ISBN: 978-84-254-3868-4

¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan (& A.Grün) 2018 - ISBN 978-84-293-2718-2

Paradojas de la fe en tiempos posoptomistas. Herder, Barcelona 2017 - ISBN 978-84-254-3456-3

Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos. Herder, Barcelona 2014 - ISBN 978-84-254-3373-3

Un proyecto de renovación espiritual. Narcea, Madrid 1996 - ISBN 978-84-277-1174-7 (84-277-1174-3)

Knihy v portugalštině

A Tarde do Cristianismo. O tempo da transformação. Paulinas, 2022 - ISBN 978-989-673-852-5

Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, 3.5.2021 (Kindle edition)

Via Crucis. Encontro com Jesus no caminho da cruz na nossa vida e na nossa história. Paulinas, 2021 - ISBN 978-989-673-781-8

O tempo das igrejas vazias. Paulinas, 2021 - ISBN 978-989-673-775-7

O sinal das igrejas vazias. Para um Cristianismo que volta a partir. Paulinas, 2020

Diante de Ti, os meus caminhos. Paulinas, Prior Velho 2018 - ISBN 978-989-673-662-0

O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam (& A.Grün) Paulinas, Prior Velho 2017 - ISBN 978-989-673-567-8

Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor? Paulinas, Prior Velho 2016 ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-989-673-521-0

O meu Deus é um Deus ferido. Ao tocar as feridas do mundo, tocamos em Deus. Paulinas, Prior Velho 2015 ("Dotkni se ran", NLN 2008) - ISBN 978-989-673-441-1

A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Paulinas, Prior Velho 2014 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-989-673-363-6

Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, Prior Velho 2013 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-989-673-285-1

Knihy v brazilské portugalštině

O entardecer do cristianismo: A coragem de mudar. Vozes 2023 - ISBN 978-85-326-6568-3

Fragmentos de uma pandemia. (8 aut.) PUCPress, Curitiba 2020 - ISBN 978-65-87802-31-2

Não sem esperança. O retorno da religiao em tempos pos-otimistas. Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-85-326-5905-7

Quero que sejas: Podemos acreditar no Deus do amor? Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-85-326-5779-4

Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram (& A.Grün) Vozes 2017 - ISBN 978-85-326-5468-7 (8532654681)

Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Vozes 2016 - ISBN 978-85-326-5246-1 (8532652468)

A Noite do Confessor. A Fé Cristã Num Mundo de Incerteza. Vozes 2016 - ISBN 978-85-326-5210-2 (8532652107)

Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, 2015 - ISBN 978-85-356-3858-5 (853563858X)

Knihy v polštině

Przebudzenie aniołów. WAM, 2022 ("Procitají andělé") - ISBN 978-83-277-3133-3

Popołudnie chrześcijaństwa. WAM, 2022 ("Odpoledne křesťanství") - ISBN 978-83-277-3046-6

Zamyślenia na Wielki Tydzień. WAM, 2022 ("Via crucis") - ISBN 978-83-8144-690-7

Czas pustych kościołów. WAM, 2020 ("Čas prázdných kostelů") - ISBN 978-83-277-1830-3

Od Podziemnego Kościoła do labiryntu wolności. Autobiografia. Znak, 2020 ("To že byl život?") - ISBN 978-83-240-6054-2

Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary (& A.Grün). WAM, 2017 ("Svět bez Boha") - ISBN 978-83-277-1297-4

Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 ("Žít v dialogu") - ISBN 978-83-6472133-5

Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 ("Žít s tajemstvím") - ISBN 978-83-6472134-2

Chcę, abyś był. Znak, Kraków 2014 ("Chci, abys byl") - ISBN 978-83-240-3221-1

Hurra, nie jestem Bogiem! AGORA, Warszawa 2013 - ISBN 978-83-268-1240-8

Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Znak, Krakow 2013 ("Smířená různost") - ISBN 978-83-240-2115-4

Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012 ("Prolínání světů") - ISBN 978-83-7030-759-2

Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Znak, Kraków 2011 ("Divadlo pro anděly") - ISBN 978-83-240-1593-1

Dotknij ran. Znak, Kraków 2010 ("Dotkni se ran") - ISBN 978-83-240-1306-7

Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Znak, Kraków 2010 ("Stromu zbývá naděje") - ISBN 978-83-240-1412-5

Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. WAM, Kraków 2009 ("Vzdáleným nablízku") - ISBN 978-83-7505-368-5; 2.v: 978-83-7505-913-7; 3.v.(2016): 978-83-277-1229-5; 4.v.(2022): 978-83-277-3042-8

Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007 ("Noc zpovědníka") - ISBN 978-83-7030-534-5

Wzywany czy newzywany. WAM, Kraków 2006 ("Vzýván i nevzýván") - ISBN 83-7318-621-2

Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. WAM, Kraków 2006 ("Oslovit Zachea", 1/2) - ISBN 83-7318-748-0; (2. vyd. 2015 - ISBN 978-83-277-1062-8)

Przemówić do Zacheusza. WAM, Kraków 2005 ("Oslovit Zachea", 2/2) - ISBN 83-7318-531-3

Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. WAM, Kraków 2004 ("Co je bez chvění, není pevné") - ISBN 83-7318-307-8

Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). W drodze, Poznaň 2001 ("Ptal jsem se cest") - ISBN 83-7033-349-4

Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. W drodze, Poznaň 1997 - ISBN 83-7033-127-0

Knihy ve slovinštině

Znebimo se Boga: ko se vera in nevera objameta (+ A.Grün) Družina 2018 - ISBN 978-961-04-0527-6

Spovednikova noč: krščanska vera v času negotovosti in novega upanja. Družina 2017 - ISBN 978-961-04-0382-1

Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Teološka fakulteta, Lublaň 2012 - ISBN 978-961-6844-16-1

Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. KUD apokalipsa, Lublaň 2010 - ISBN 978-961-6644-67-9

Blizu pola: Molk na Antarktiki. Društvo apokalipsa, Lublaň 2008 (výběr z: Co je bez chvění) - ISBN 978-961-6644-34-1

Knihy v chorvatštině

Strpljenje s Bogom: Pripovijest o Zakeju danas (Jozo Džambo: z Gedult mit Gott), FMC Svjetlo riječi, Sarajevo 2015 - ISBN 978-9958-24-028-7

Knihy v ukrajinštině

Пополудень християнства/Popoludeň christianstva. Svichado, Lviv 2024 (Odpoledne křesťanství) - ISBN 978-966-938-660-1

Життя без Бога/Žittja bez Boga: (& Anselm Grün). Svichado, Lviv 2022 - ISBN 978-966-938-555-0

Час порожніх храмів/Čas porožnich chramiv. Svichado, Lviv 2022 (Čas prázdných kostelů) - ISBN 978-966-938-483-6

Терпеливість із Богом/Terpelivist iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Svichado, Lviv 2012 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-966-395-599-5

НІЧ СПОВІДНИКА/Nič spovidnika. Misioner, Lviv 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-966-658-222-8

Knihy v maďarštině

A távollévők közelében. Remény, Dunajská Streda 2022 - ISBN 978-80-89814-18-3

Távol az Isten. Bencés, Pannonhalma 2018 (A.Grün & T.Halík) - ISBN 978-963-314-130-4

A gyóntató éjszakája. Kairosz, Budapest 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-963-662-294-7

Knihy v nizozemštině

De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw. KokBoekcentrum 2023 - ISBN 978-90-4353895-4

Omdat God ernaar verlangt mens te zijn. Overwegingen bij Kerst en Pasen. KokBoekcentrum 2022 - ISBN 978-90-4353873-2

Theater voor engelen. Het leven als een religieus experiment. KokBoekcentrum 2022 - ISBN 978-90-4353643-1

In het geheim geloven. Autobiografie. KokBoekcentrum 2020 - ISBN 978-90-4353381-2

Niet zonder hoop. Religieuze crisis als kans. KokBoekcentrum 2019 - ISBN 978-90-4353252-5

Raak de wonden aan van. Over niet zien en toch geloven. Boekencentrum Uitgevers 2018 - ISBN 978-90-239-5417-1

Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten (& A.Grün) Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-2114493-1

Ik wil dat jij bent: over God van liefde. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-239-7135-1

De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Boekencentrum Uitgevers 2016 - ISBN 978-90-239-7066-8

Geduld met God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum Uitgevers 2014 - ISBN 978-90-239-2766-2

Knihy ve švédštině

Tålamod med Gud. Libris 2019 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-917387744-2

Knihy v litevštině

Kantrybės su Dievu: Zachiejaus istorija tęsiasi mumyse. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019 (přel. Almis Grybauskas) - ISBN 978-9955-29-427-6

Knihy v turečtině

Tanri'yi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor. Yeni Anandolu Yayinlari-Yay (Gerçeğe Doğru Kitaplari), Istanbul 2014 - ISBN 978-6056475719

Knihy v korejštině

• 그리스도교의 오후 (Odpoledne křesťanství) Bundo 20.4.2023 - ISBN 978-89-419-2307-7 • 고해 사제의 밤 (Noc zpovědníka) Bundo 25.3.2021 - ISBN 978-89-419-2103-5 • 신이 없는 세상 Godless World (& A.Grün) 2018 - ISBN 978-89-419-1806-6
• 상처 입은 신앙 - “내 상처를 보고 만져라" Zraněná víra (Dotkni se ran) 2018 - ISBN 978-89-419-1811-0
• 하느님을 기다리는 시간 Čekání na Boha (Patience with God / Vzdáleným nablízku) 2016 YT - ISBN 978-89-419-1614-7

Knihy v čínštině

• 擁抱懷疑的信仰 (Vzdáleným nablízku) Hong Kong 2016 - ISBN 978-962-294248-6

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Někteří věřící před zátarasem nečekaných vlastních pochybností couvnou zpátky, do očekávaného bezpečí počátků – ať už do „dětských stádií“ své vlastní víry nebo do nějaké nápodoby církevní minulosti. Takoví lidé pak často hledají útočiště v sektářské podobě náboženství. Některá prostředí nabízejí nejrůznější skanzeny církevní minulosti – snaží se simulovat svět „prosté lidové zbožnosti“ nebo „modernitou nezkažený“ typ teologie, liturgie a spirituality minulých staletí. Ale i zde platí: „nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky“.