T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Bibliografie

Knihy v češtině - NLN

Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně. NLN 2021 - ISBN 978-80-7422-824-7

Čas prázdných kostelů. NLN 2020 - ISBN 978-80-7422-761-5

To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody. NLN 2018 - ISBN 978-80-7422-642-7

Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (s Anselmem Grünem). NLN 2017 - ISBN 978-80-7422-524-6

Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-353-2

Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry (2. díl). NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-286-3

Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry (1. díl). NLN 2013 - ISBN 978-80-7422-255-9

Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství. NLN 2012 - ISBN 978-80-7422-177-4

Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). NLN 2011 - ISBN 978-80-7422-117-0

Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment. NLN 2010 - ISBN 978-80-7422-051-7

Stromu zbývá naděje: Krize jako šance. NLN 2009 - ISBN 978-80-7106-989-8

Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti. NLN 2008 - ISBN 978-80-7106-979-9

K čemu dnes humanitní vědy? (Sedm osobností reaguje na přezíravý postoj...). FFUK + Togga 2008 - ISBN 978-80-7308-234-5

Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. NLN 2007 - ISBN 978-80-7106-907-2

Prolínání světů: Ze života světových náboženství. NLN 2006 - ISBN 80-7106-834-9

Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době. NLN 2005 - ISBN 80-7106-777-6

Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. NLN 2004 - ISBN 80-7106-692-3

Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání). NLN 2003 - ISBN 80-7106-547-1

Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností. NLN 2002 - ISBN 80-7106-628-1

Knihy v češtině - ostatní

Via crucis. Paulínky 2022 - ISBN 978-80-7450-419-8

• Štefan Hríb: Kam se ztratil Bůh (Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-09-0

Smířená různost (rozhovory, Tomasz Dostatni). Portál 2011 - ISBN 978-80-7367-860-9

Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). 1. vyd. Praha, Bonaventura 2009 - ISBN 978-80-85197-50-1

Ptal jsem se cest (rozhovory, Jan Jandourek). 1. vyd. Portál 1997 - ISBN 80-7178-143-6

Víra a kultura: Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Zvon 1995 - ISBN 80-7113-117-2

Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Cesta 1993 - ISBN 80-85319-27-6

Večerní modlitby. Cesta 1992 - ISBN 80-85319-21-7 (dotisk 2007 80-7295-075-4, 978-80-7295-075-1)

O přítomnou církev a společnost. Praha, Křesťanská akademie 1992 - ISBN 80-900615-5-9

Knihy v angličtině

The Way of the Cross: Meditations on Encountering Jesus. Paulist Press 2023 - ISBN 978-0-8091-5627-6

Touch the Wounds: On Suffering, Trust, and Transformation. University of Notre Dame Press 2023 - ISBN 978-0-268-20489-1

Is Got absent? Faith, Atheism, and Our Search for Meaning (A.Grün & T.Halík). Paulist Press 2019 - ISBN 978-0-8091-5343-5

From the Underground Church to Freedom. University of Notre Dame Press X.2019 ("To že byl život?", NLN 2018) - ISBN 978-0-268-10677-5

I Want You to Be: On the God of Love. University of Notre Dame Press 2016 ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-0-268-10072-8

A Czech Perspective on Faith in a Secular Age (& P.Hošek, eds.). Council for Research in Values & Philosophy 2015 (Ser. IVA, Vol. 51; Ser. VIII, Vol. 10 pdf) - ISBN 978-1-56518-300-1

Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty. Doubleday/Image, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2012 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-0-385-52452-0

Patience With God: The story of Zacchaeus continuing in us. Doubleday, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2010 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-0-385-52449-0

Knihy v němčině

Der Nachmittag des Christentums: Eine Zeitansage. Herder Verlag, 2022 - ISBN 978-3-451-03355-1

Die Zeit der leeren Kirchen: Von der Krise zur Vertiefung des Glaubens. Herder Verlag, 2021 - ISBN 978-3-451-38994-8

Christsein und die Corona-Krise - Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt (W.Kasper, G.Augustin - eds.). Grünewald (Patmos), 2020 - ISBN 978-3-7867-3244-0

Gott los werden - Warum der Glaube den Unglauben braucht (A.Grün & T.Halík). Herder, 2019 ("Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti", NLN 2017) - ISBN 978-3-451-03166-3

Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment. Herder Verlag, 2019 ("Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment", NLN 2010) - ISBN 978-3-451-38469-1

Wir teilen diesen Traum: Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren "Pro Pope Francis" (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (1.4.2019) - ISBN 978-3-8436-1116-9 - kindle

Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (17. 9. 2018) - ISBN 978-3-8436-1115-2

Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat. St. Benno (6. Februar 2018) - ISBN 978-3-746251493

Glaube und sein Bruder Zweifel. Herder Verlag, 2017 - ISBN 978-3-451-37885-0

Gott los werden? - Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen (A.Grün & T.Halík). Vier-Türme-Verlag, 2016 - ISBN 978-3-7365-0030-3

Ich will, dass du bist: Über den Gott der Liebe. Herder Verlag, 2015 ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-3-451-34757-3

Nicht ohne Hoffnung: Glaube im postoptimistischen Zeitalter. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33087-2

All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33288-3

Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2013 ("Dotkni se ran", NLN 2008) - ISBN 978-3-451-30739-3

Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2012 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-3-451-30620-4

Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2010 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-3-451-30382-1

„Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. St.-Benno-Verl., Leipzig 1993 ("O přítomnou církev a společnost", 1992) - ISBN 3-7462-1079-8

Knihy v italštině

Incontrare il crocifisso. Via Crucis. Paoline 2022 - ISBN 978-88-315-5465-7

Tocca le ferite. Per una spiritualità della non-indifferenza. Vita e Pensiero 2021 - ISBN 978-88-343-4389-0

Cambiamenti d'epoca. (E.Castellucci - T.Halík - G.Lafont) VII.2020 - eBook 978-88-1097625-8

Il segno delle chiese vuote. Per una ripartenza del cristianesimo. Vita e Pensiero 2020 - ISBN 978-88-343-4209-1

Pazienza con Dio. Vita e Pensiero 2020 - ISBN 978-88-343-3947-3

Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano (& A.Grün), Queriniana 2017 - ISBN 978-88-399-3178-8

Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 201X ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-88-343-3247-4

La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza, Paoline 2013 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-88-315-4361-3

Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano 2012 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-88-209-8916-3

Mistica, anima della filosofia? Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, Palermo 1999

Knihy ve francouzštině

Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu. CERF Paris 2014 - ISBN 978-2-204-09737-3

• (původně avizováno jako: Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. CERF Paris 2013)

Knihy ve španělštině

Quiero que seas: Sobre el Dios del amor. Herder 2.X.2018 - ISBN: 978-84-254-3868-4

¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan (& A.Grün) 2018 - ISBN 978-84-293-2718-2

Paradojas de la fe en tiempos posoptomistas. Herder, Barcelona 2017 - ISBN 978-84-254-3456-3

Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos. Herder, Barcelona 2014 - ISBN 978-84-254-3373-3

Un proyecto de renovación espiritual. Narcea, Madrid 1996 - ISBN 978-84-277-1174-7 (84-277-1174-3)

Knihy v portugalštině

A Tarde do Cristianismo. O tempo da transformação. Paulinas, 2022 - ISBN 978-989-673-xxx-x

Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, 3.5.2021 (Kindle edition)

Via Crucis. Encontro com Jesus no caminho da cruz na nossa vida e na nossa história. Paulinas, 2021 - ISBN 978-989-673-781-8

O tempo das igrejas vazias. Paulinas, 2021 - ISBN 978-989-673-775-7

O sinal das igrejas vazias. Para um Cristianismo que volta a partir. Paulinas, 2020

Diante de Ti, os meus caminhos. Paulinas, Prior Velho 2018 - ISBN 978-989-673-662-0

O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam (& A.Grün) Paulinas, Prior Velho 2017 - ISBN 978-989-673-567-8

Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor? Paulinas, Prior Velho 2016 ("Chci, abys byl", NLN 2012) - ISBN 978-989-673-521-0

O meu Deus é um Deus ferido. Ao tocar as feridas do mundo, tocamos em Deus. Paulinas, Prior Velho 2015 ("Dotkni se ran", NLN 2008) - ISBN 978-989-673-441-1

A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Paulinas, Prior Velho 2014 ("Noc zpovědníka", NLN 2005) - ISBN 978-989-673-363-6

Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, Prior Velho 2013 ("Vzdáleným nablízku", NLN 2007) - ISBN 978-989-673-285-1

Knihy v brazilské portugalštině

Não sem esperança. O retorno da religiao em tempos pos-otimistas. Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-85-326-5905-7

Quero que sejas: Podemos acreditar no Deus do amor? Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-85-326-5779-4

Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram (& A.Grün) Vozes 2017 - ISBN 978-85-326-5468-7 (8532654681)

Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Vozes 2016 - ISBN 978-85-326-5246-1 (8532652468)

A Noite do Confessor. A Fé Cristã Num Mundo de Incerteza. Vozes 2016 - ISBN 978-85-326-5210-2 (8532652107)

Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, 2015 - ISBN 978-85-356-3858-5 (853563858X)

Knihy v polštině

Popołudnie chrześcijaństwa. WAM, 2022 ("Odpoledne křesťanství") - ISBN 978-83-277-3046-6

Zamyślenia na Wielki Tydzień. WAM, 2022 ("Via crucis") - ISBN 978-83-8144-690-7

Czas pustych kościołów. WAM, 2020 ("Čas prázdných kostelů") - ISBN 978-83-277-1830-3

Od Podziemnego Kościoła do labiryntu wolności. Autobiografia. Znak, 2020 ("To že byl život?") - ISBN 978-83-240-6054-2

Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary (& A.Grün). WAM, 2017 ("Svět bez Boha") - ISBN 978-83-277-1297-4

Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 ("Žít v dialogu") - ISBN 978-83-6472133-5

Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 ("Žít s tajemstvím") - ISBN 978-83-6472134-2

Chcę, abyś był. Znak, Kraków 2014 ("Chci, abys byl") - ISBN 978-83-240-3221-1

Hurra, nie jestem Bogiem! AGORA, Warszawa 2013 - ISBN 978-83-268-1240-8

Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Znak, Krakow 2013 ("Smířená různost") - ISBN 978-83-240-2115-4

Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012 ("Prolínání světů") - ISBN 978-83-7030-759-2

Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Znak, Kraków 2011 ("Divadlo pro anděly") - ISBN 978-83-240-1593-1

Dotknij ran. Znak, Kraków 2010 ("Dotkni se ran") - ISBN 978-83-240-1306-7

Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Znak, Kraków 2010 ("Stromu zbývá naděje") - ISBN 978-83-240-1412-5

Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. WAM, Kraków 2009 ("Vzdáleným nablízku") - ISBN 978-83-7505-368-5; 2.v: 978-83-7505-913-7; 3.v.(2016): - 978-83-277-1229-5

Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007 ("Noc zpovědníka") - ISBN 978-83-7030-534-5

Wzywany czy newzywany. WAM, Kraków 2006 ("Vzýván i nevzýván") - ISBN 83-7318-621-2

Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. WAM, Kraków 2006 ("Oslovit Zachea", 1/2) - ISBN 83-7318-748-0; (2. vyd. 2015 - ISBN 978-83-277-1062-8)

Przemówić do Zacheusza. WAM, Kraków 2005 ("Oslovit Zachea", 2/2) - ISBN 83-7318-531-3

Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. WAM, Kraków 2004 ("Co je bez chvění, není pevné") - ISBN 83-7318-307-8

Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). W drodze, Poznaň 2001 ("Ptal jsem se cest") - ISBN 83-7033-349-4

Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. W drodze, Poznaň 1997 - ISBN 83-7033-127-0

Knihy ve slovinštině

Znebimo se Boga: ko se vera in nevera objameta (+ A.Grün) Družina 2018 - ISBN 978-961-04-0527-6

Spovednikova noč: krščanska vera v času negotovosti in novega upanja. Družina 2017 - ISBN 978-961-04-0382-1

Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Teološka fakulteta, Lublaň 2012 - ISBN 978-961-6844-16-1

Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. KUD apokalipsa, Lublaň 2010 - ISBN 978-961-6644-67-9

Blizu pola: Molk na Antarktiki. Društvo apokalipsa, Lublaň 2008 (výběr z: Co je bez chvění) - ISBN 978-961-6644-34-1

Knihy v chorvatštině

Strpljenje s Bogom: Pripovijest o Zakeju danas (Jozo Džambo: z Gedult mit Gott), FMC Svjetlo riječi, Sarajevo 2015 - ISBN 978-9958-24-028-7

Knihy v ukrajinštině

Terpelivist iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Svichado, Lviv 2012 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-966-395-599-5

Nič spovidnika. Misioner, Lviv 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-966-658-222-8

Knihy v maďarštině

A távollévők közelében. Remény, Dunajská Streda 2022 - ISBN 978-80-89814-18-3

Távol az Isten. Bencés, Pannonhalma 2018 (A.Grün & T.Halík) - ISBN 978-963-314-130-4

A gyóntató éjszakája. Kairosz, Budapest 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-963-662-294-7

Knihy v nizozemštině

In het geheim geloven. Autobiografie. KokBoekcentrum 2020 - ISBN 978-90-4353381-2

Niet zonder hoop. Religieuze crisis als kans. KokBoekcentrum 2019 - ISBN 978-90-4353252-5

Raak de wonden aan van. Over niet zien en toch geloven. Boekencentrum Uitgevers 2018 - ISBN 978-90-239-5417-1

Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten (& A.Grün) Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-2114493-1

Ik wil dat jij bent: over God van liefde. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-239-7135-1

De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Boekencentrum Uitgevers 2016 - ISBN 978-90-239-7066-8

Geduld met God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum Uitgevers 2014 - ISBN 978-90-239-2766-2

Knihy ve švédštině

Tålamod med Gud. Libris 2019 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-917387744-2

Knihy v litevštině

Kantrybės su Dievu: Zachiejaus istorija tęsiasi mumyse. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019 (přel. Almis Grybauskas) - ISBN 978-9955-29-427-6

Knihy v turečtině

Tanri'yi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor. Yeni Anandolu Yayinlari-Yay (Gerçeğe Doğru Kitaplari), Istanbul 2014 - ISBN 978-6056475719

Knihy v korejštině

• 신이 없는 세상 Godless World (& A.Grün) 2018 - ISBN 978-89-4191806-6
• 상처 입은 신앙 - “내 상처를 보고 만져라" Zraněná víra (Dotkni se ran) 2018 - ISBN 978-89-4191811-0
• 하느님을 기다리는 시간 Čekání na Boha (Patience with God / Vzdáleným nablízku) 2016 YT - ISBN 978-89-4191614-7

Knihy v čínštině

• 擁抱懷疑的信仰 (Vzdáleným nablízku) Hong Kong 2016 - ISBN 978-962-294248-6

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Spor a zápas s Bohem je možný uvnitř světa víry a právě jen tam. Zmítá-li námi pochybnost a pobouření tváří v tvář zlu, pak nám nepomohou sofistikované teorie; alternativní bohové jsou nespolehlivé nicky a popření Boha také mnoho nepomůže. Živý Bůh je však partnerem pro takové tázání.