T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Bibliografie

Knihy v češtině - NLN

• To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody. NLN 2018 - ISBN 978-80-7422-642-7

• Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (s Anselmem Grünem). NLN 2017 - ISBN 978-80-7422-524-6

• Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998. NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-353-2

• Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry (2. díl). NLN 2014 - ISBN 978-80-7422-286-3

• Žít s tajemstvím: Podněty k promýšlení víry (1. díl). NLN 2013 - ISBN 978-80-7422-255-9

• Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství. NLN 2012 - ISBN 978-80-7422-177-4

• Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). NLN 2011 - ISBN 978-80-7422-117-0

• Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment. NLN 2010 - ISBN 978-80-7422-051-7

• Stromu zbývá naděje: Krize jako šance. NLN 2009 - ISBN 978-80-7106-989-8

• Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti. NLN 2008 - ISBN 978-80-7106-979-9

• Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou. NLN 2007 - ISBN 978-80-7106-907-2

• Prolínání světů: Ze života světových náboženství. NLN 2006 - ISBN 80-7106-834-9

• Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době. NLN 2005 - ISBN 80-7106-777-6

• Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. NLN 2004 - ISBN 80-7106-692-3

• Oslovit Zachea. (soubor proslovů a kázání). NLN 2003 - ISBN 80-7106-547-1

• Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. NLN 2002 - ISBN 80-7106-628-1

Knihy v češtině - ostatní

• Štefan Hríb: Kam se ztratil Bůh (Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory: M.Vácha, K.Satoria, T.Halík). W Press 2017 - ISBN 978-80-89879-09-0

• Smířená různost (rozhovory, Tomasz Dostatni). Praha, Portál 2011 - ISBN 978-80-7367-860-9

• Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC). 1. vyd. Praha, Bonaventura 2009 - ISBN 978-80-85197-50-1

• Ptal jsem se cest (rozhovory, Jan Jandourek). 1. vyd. Praha, Portál 1997 - ISBN 80-7178-143-6

• Víra a kultura: Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie. Praha, Zvon 1995 - ISBN 80-7113-117-2

• Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Brno, Cesta 1993 - ISBN 80-85319-27-6

• Večerní modlitby. Brno, Cesta 1993 - ISBN 80-85319-21-7

• O přítomnou církev a společnost. Praha, Křesťanská akademie 1992 - ISBN 80-900615-5-9

Knihy v angličtině

• From the Underground Church to Freedom. University of Notre Dame Press X.2019 (česky: To že byl život?, NLN 2018) - ISBN 978-0-268-10677-5

• I Want You to Be: On the God of Love. University of Notre Dame Press 2016 (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-0-268-10072-8

• A Czech Perspective on Faith in a Secular Age (Ser. IVA, Vol. 51; Ser. VIII, Vol. 10). Council for Research in Values & Philosophy 2015 - ISBN 978-156518300-1

• Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty. Doubleday/Image, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-0-385-52452-0

• Patience With God: The story of Zacchaeus continuing in us. Doubleday, New York–London-Toronto-Sydney-Auckland 2010 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-0-385-52449-0

Knihy v němčině

• Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment. Herder Verlag, 2019 (česky: Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment, NLN 2010) - ISBN 978-3-451-38469-1

• Wir teilen diesen Traum: Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren "Pro Pope Francis" (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (1.4.2019) - kindle

• Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk (P.Zulehner & T.Halík). Patmos (17. 9. 2018) - ISBN 978-3-8436-1115-2

• Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat. St. Benno (6. Februar 2018) - ISBN 978-3-746251493

• Glaube und sein Bruder Zweifel. Herder Verlag, 2017 - ISBN 978-3-451-37885-0

• Gott los werden? - Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen (A.Grün & T.Halík). Vier-Türme-Verlag, 2016 - ISBN 978-3-7365-0030-3

• Ich will, dass du bist: Über den Gott der Liebe. Herder Verlag, 2015 - ISBN 978-3-451-34757-3

• Nicht ohne Hoffnung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014

• All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2014 - ISBN 978-3-451-33288-3

• Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2013 (česky: Dotkni se ran, NLN 2008) - ISBN 978-3-451-30739-3

• Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2012 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-3-451-30620-4

• Geduld mit Gott: Die Geschichte von Zachäus heute: Leidenschaft und Geduld in Zeiten des Glaubens und des Unglaubens. Herder Verlag, Freiburg-Wien 2010 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-3-451-30382-1

• „Du wirst das Angesicht der erde erneuern“: Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. St.-Benno-Verl., Leipzig 1993 (česky: O přítomnou církev a společnost, 1992) - ISBN 3-7462-1079-8

Knihy v italštině

• Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano (Anselm Grun & Tomas Halik), Queriniana 2017 - ISBN 978-88-3993178-8

• Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano, Vita e Pensiero 201X (česky: Chci, abys byl, NLN 2012) - ISBN 978-88-3433247-4

• La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza, Paoline 2013 (česky: Noc zpovědníka, NLN 2005) - ISBN 978-88-3154361-3

• Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo. Libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano 2012 (česky: Vzdáleným nablízku, NLN 2007) - ISBN 978-88-209-8916-3

• Mistica, anima della filosofia? Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, Palermo 1999

Knihy ve francouzštině

• Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu. CERF Paris 2014 - ISBN 978-2-204-09737-3

• (původně avizováno jako: Patience avec Dieu: l'histoire de Zachée, continue à nous. CERF Paris 2013)

Knihy ve španělštině

• Quiero que seas: Sobre el Dios del amor. Herder 2.X.2018 - ISBN: 978-84-254-3868-4

• ¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan. 2018 - ISBN 978-84-293-2718-2

• Paradojas de la fe en tiempos posoptomistas. Herder, Barcelona 2017 - ISBN 978-84-254-3456-3

• Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos. Herder, Barcelona 2014 - ISBN 978-84-254-3373-3

• Un proyecto de renovación espiritual. Narcea, Madrid 1996 - ISBN 978-84-277-1174-7 (84-277-1174-3)

Knihy v portugalštině

• Diante de Ti, os meus caminhos. Paulinas, Prior Velho 2018 - ISBN 978-989-673-662-0

• O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam. Paulinas, Prior Velho 2017 - ISBN 978-989-673-567-8

• Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor? Paulinas, Prior Velho 2016 - ISBN 978-989-673-521-0

• O Meu Deus é um Deus Ferido. Ao tocar as feridas do mundo, tocamos em Deus. Paulinas, Prior Velho 2015 - ISBN 978-989-673-441-1

• A noite do Confessor. A fé cristã numa era de incerteza. Paulinas, Prior Velho 2014 - ISBN 978-989-673-363-6

• Paciência com Deus. Oportunidade para um encontro. Paulinas, Prior Velho 2013 - ISBN 978-989-673-258-1

Knihy v brazilské portugalštině

• Não sem esperança. O retorno da religiao em tempos pos-otimistas. Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-853-265-905-7

• Quero que sejas: Podemos acreditar no Deus do amor? Vozes 2018 (Travessa) - ISBN 978-853-265-779-4

• Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram. Vozes 2017 - ISBN 978-853-265-468-7 (8532654681)

• A Noite do Confessor. A Fé Cristã Num Mundo de Incerteza. Vozes 2016 - ISBN 978-853-265-210-2 (8532652107)

• Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação. Vozes 2016 - ISBN 978-853-265-246-1 (8532652468)

• Paciência com Deus. Oportunidade Para Um Encontro - Coleção No Espírito. Paulinas, 2015 - ISBN 978-853-563858-5 (853563858X)

Knihy v polštině

• Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary. WAM, 2017 (Svět bez Boha) - ISBN 978-83-277-1297-4

• Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít v dialogu) - ISBN 978-83-6472133-5

• Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą. Charaktery, 2015 (Žít s tajemstvím) - ISBN 978-83-6472134-2

• Chcę, abyś był. Znak, Kraków 2014 - ISBN 978-83-240-3221-1

• Hurra, nie jestem Bogiem! AGORA, Warszawa 2013 - ISBN 978-83-268-1240-8

• Różnorodność pojednana (Rozmowy, Tomasz Dostatni). Znak, Krakow 2013 (Smířená různost) - ISBN 978-83-240-2115-4

• Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012 (Prolínání světů) - ISBN 978-83-7030-759-2

• Teatr dla aniołów: życie jako religijny eksperyment. Znak, Kraków 2011 (Divadlo pro anděly) - ISBN 978-83-240-1593-1

• Dotknij ran. Znak, Kraków 2010 (Dotkni se ran) - ISBN 978-83-240-1306-7

• Drzewo ma jescze nadzieję: Kryzys jako szansa. Znak, Kraków 2010 (Stromu zbývá naděje) - ISBN 978-83-240-1412-5

• Cierpliwość wobec Boga: Spotkanie wiary z niewiarą. WAM, Kraków 2009 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-83-7505-368-5

• Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-83-7030-534-5

• Wzywany czy newzywany. WAM, Kraków 2006 (Vzýván i nevzýván) - ISBN 83-7318-621-2

• Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta. WAM, Kraków 2006 (Oslovit Zachea, první část) - ISBN 83-7318-748-0

• Przemówić do Zacheusza. WAM, Kraków 2005 (Oslovit Zachea, druhá část) - ISBN 83-7318-531-3

• Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. WAM, Kraków 2004 (Co je bez chvění, není pevné) - ISBN 83-7318-307-8

• Radziłem się dróg (Rozmowy, Jan Jandourek). W drodze, Poznaň 2001 (Ptal jsem se cest) - ISBN 83-7033-349-4

• Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku. W drodze, Poznaň 1997 - ISBN 83-7033-127-0

Knihy ve slovinštině

• Znebimo se Boga. Ko se vera in nevera objameta. Družina 2018 - ISBN 978-961-04-0527-6

• Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero. Teološka fakulteta, Lublaň 2012 (Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-961-6844-16-1

• Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti. KUD apokalipsa, Lublaň 2010 (Dotkni se ran) - ISBN 978-961-6644-67-9

• Blizu pola: Molk na Antarktiki. Društvo apokalipsa, Lublaň 2008 (výběr z: Co je bez chvění) - ISBN 978-961-6644-34-1

Knihy v chorvatštině

• Strpljenje s Bogom, FMC Svjetlo riječi, Sarajevo 2014

Knihy v ukrajinštině

• Terpelivist iz Bogom: Zуstrič viri z neviroju. Svichado, Lviv 2012 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-966-395-599-5

• Nič spovidnika. Misioner, Lviv 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-966-658-222-8

Knihy v maďarštině

• A gyóntató éjszakája. Kairosz, Budapest 2010 (Noc zpovědníka) - ISBN 978-963-662-294-7

Knihy v nizozemštině

• Raak de wonden aan van. Over niet zien en toch geloven. Boekencentrum Uitgevers 2018 - ISBN 978-90-2395417-1

• Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-2114493-1

• Ik wil dat jij bent: over God van liefde. Boekencentrum Uitgevers 2017 - ISBN 978-90-239-7135-1

• De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Boekencentrum Uitgevers 2016 - ISBN 978-90-239-7066-8

• Geduld met God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum Uitgevers 2014 - ISBN 978-90-239-2766-2

Knihy ve švédštině

• Tålamod med Gud. Libris 2019 (Trpělivost s Bohem, česky: Vzdáleným nablízku) - ISBN 978-917387744-2

Knihy v turečtině

• Tanri'yi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor. Yeni Anandolu Yayinlari-Yay (Gerçeğe Doğru Kitaplari), Istanbul 2014 - ISBN 978-6056475719

Knihy v korejštině

• Čas čekat na Boha (Patience with God / Vzdáleným nablízku) 2016 - ISBN 978-894191614-7

Knihy v čínštině

• Vzdáleným nablízku. Hong Kong 2016 - ISBN 978-962294248-6

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Myslím, že každý, kdo o své víře přemýšlí, má přirozeně různé pochybnosti a kritické otázky. A obávám se těch, kteří nejsou schopni své vlastní kritické pochybnosti a otázky unést, kteří – poněvadž chtějí, aby jim jejich víra poskytla už definitivní jistoty – zaměňují svůj pohled víry s eschatologickou visio beatifica, s „blaženým patřením“. Pletou si takříkajíc zemi a nebe.