T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Program

Program

Programy v Akademické farnosti Praha (kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu)

Mše sv.: neděle ve 14 hod. a ve 20 hod., úterý v 18 (dříve v 19) hod.
(v době akademických prázdnin VII - IX pouze neděle 20.00 !)

IX. - XI. 2017 prof. Halík nepřítomen, hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA

IX. - XI. 2015 prof. Halík nepřítomen, hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA

Příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru ve čtvrtek od 19 (dříve od 20) do cca 21 hod. v Kryptě kostela (vchod sakristií z nádvoří Klementina)

Od 9. 10. 2019 každé úterý od 19 hod. v sakristii kostela KURS ZÁKLADŮ VÍRY – platí jako příprava pro zájemce o křest dospělých, první přijímání, příp. biřmování

Při všech těchto akcích občas střídán kaplany. Aktuální informace na stránkách Akademické farnosti

Program

Přednášky na FF UK

LS 2017/18:

středa 15.50 – 17.30 hod Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře
čtvrtek 10.50 – 12.30 hod Křesťanství 20. století
čtvrtek 14.10 – 15.40 hod Postmoderní filosofie náboženství

Přednášky ve Velké aule FF UK, Palachovo nám., Praha 1 jsou přístupné i vážným zájemcům z jiných fakult UK.

Konzultace pro studenty FF UK 15.45 – 17.00 hod 2. patro, 225 M


Přednášky a konzultace na FF UK se v zimním semestru 2017/18 nekonají! (prof. Halík hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA )


LS 2015/16:

úterý 10.50 – 12.30 hod Sociologie náboženství
čtvrtek 10.50 – 12.30 hod Křesťanství mezi modernou a postmodernou
čtvrtek 14.10 – 15.40 hod Filozofie náboženství.

Přednášky ve Velké aule FF UK, Palachovo nám., Praha 1 jsou přístupné i vážným zájemcům z jiných fakult UK.

Konzultace pro studenty FF UK 15.45 – 17.00 hod 2. patro, 225 M


Přednášky a konzultace na FF UK se v zimním semestru 2015/16 nekonají! (prof. Halík hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA )


Přednášky a konzultace na FF UK se v zimním semestru 2014/15 nekonají! (volný semestr z důvodu množství přednášek v zahraničí)


Akad. rok 2013/14:

Každý čtvrtek 10.50 – 12.30 hod Sociologie náboženství, 14.10 – 15.40 hod Filozofie náboženství.

Přednášky ve Velké aule FF UK, Palachovo nám., Praha 1 jsou přístupné i vážným zájemcům z jiných fakult UK.

Konzultace pro studenty FF UK 15.45 – 17.15 hod 2. patro, 225 M

Program

Aktuální program zrušen

Mons. Tomáš Halík ze zdravotních důvodů ruší do odvolání (cca do konce února 2016) veškerý program na FF UK i ve farnosti.

Program

Další program

Seznam jednorázových vystoupení:

Kdy? 17. října 2019
Kde? Velvyslanectví SRN, Praha
Co? "Hovory o náboženství"
Kdy? 19. října 2019
Kde? ČKA, Praha - Emauzy
Co? Fórum dialogu
Kdy? 21. října 2019
Kde? Velvyslanectví SRN, Praha
Co? Převzetí státního vyznamenání
Kdy? 24. října 2019
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (1) Víra, křesťanství a náboženství - nezaměňujme tři rozdílné jevy
Kdy? 28. října 2019
Kde? Jihlava, Horácké divadlo, 12.00
Co? "Jak proměnit strach" (MFDF 2019)
Kdy? 30. října 2019
Kde? UHK, 16.30
Co? Diskuse „Greta, Gott & Evropa: Výzvy pro budoucnost Evropy“
Kdy? 30. října 2019
Kde? HK, "Salaš"
Co? "Křesťan v dnešním světě"
Kdy? 2. listopadu 2019
Kde? Praha, Forum Karlin
Co? TEDx: Svár
Kdy? 4. listopadu 2019
Kde? Tábor, Gymnázium Pierra de Coubertina, 10.30
Co? Beseda se studenty a pedagogy
Kdy? 4. listopadu 2019
Kde? Tábor, Jednota, 15.00
Co? "Současná duchovní situace"
Kdy? 5. listopadu 2019
Kde? Praha, Luxor, 17.00
Co? Uvedení knihy Labyrint světa a ráj srdce
Kdy? 7. listopadu 2019
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (2) Bible – svědectví o proměnách víry: od hebrejských proroků k apoštolu pohanů
Kdy? 14. listopadu 2019
Kde? Cité de la Culture-Tunis, 18.00
Co? Vernisáž výstavy fotografií „Sametová revoluce“
Kdy? 16. listopadu 2019
Kde? Praha, GJK
Co? Symposion2019 - diskuse se studenty
Kdy? 17. listopadu 2019
Kde? Praha, Václ.n., 16.30
Co? Koncert pro budoucnost
Kdy? 19. listopadu 2019
Kde? Bratislava, TFTU, 16.00
Co? "Budoucnost církve: Tři eklesiologické modely"
Kdy? 20. listopadu 2019
Kde? Bratislava, EBFUK, 13.00
Co? "Číst znamení doby: Teologická hermeneutika současné společnosti a kultury"
Kdy? 23. listopadu 2019
Kde? Krakov, Polsko
Co? Převzetí Medaile sv. Jíří
Kdy? 26. listopadu 2019
Kde? Praha - Staroměstská radnice
Co? 25 let Vězeňské duchovenské péče: „kategoriální pastorace v kontextu svobodné společnosti“
Kdy? 2. prosince 2019
Kde? Kostel Nejsv. Salvátora, 11.00
Co? 30 let obnoveného skautingu
Kdy? 9. prosince 2019
Kde? Dominikánská8, 18.00
Co? Diskuzní večer: Dvojí sekularizace Evropy?
Kdy? 18. prosince 2019
Kde? ÚVN Praha
Co? Adventní seminář
Kdy? 16. ledna 2020
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (3) Pokus o velkou syntézu: Proměna víry ve filozofii a náboženství
Kdy? 11. března 2020
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (4) Sekularizace: Křesťanství přestává být náboženstvím
Kdy? 31. prosince 2099
Kde? V sekci [ARCHIV událostí]
Co? Události minulé

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Chci, abys byl. V onom chci není „pouhé přání“, nýbrž existenciální přisvědčení. Proto otázka, zda člověk bytostně a z hloubi srdce chce, aby Bůh byl, může být položena jak těm, kteří si myslí, že Bůh není, tak těm, kteří si myslí, že je; a ovšem i těm, kteří vědí, že nevědí, co vůbec znamená „být“ v případě Boha.