T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Program

Program

Programy v Akademické farnosti Praha (kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu)

Mše sv.: neděle ve 14 hod. a ve 20 hod., úterý v 18 (dříve v 19) hod.
(v době akademických prázdnin VII - IX pouze neděle 20.00 !)

IX. - XI. 2017 prof. Halík nepřítomen, hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA

IX. - XI. 2015 prof. Halík nepřítomen, hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA

Příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru ve čtvrtek od 19 (dříve od 20) do cca 21 hod. v Kryptě kostela (vchod sakristií z nádvoří Klementina)

Od 9. 10. 2019 každé úterý od 19 hod. v sakristii kostela KURS ZÁKLADŮ VÍRY – platí jako příprava pro zájemce o křest dospělých, první přijímání, příp. biřmování

Při všech těchto akcích občas střídán kaplany. Aktuální informace na stránkách Akademické farnosti

Program

Přednášky na FF UK

LS 2017/18:

středa 15.50 – 17.30 hod Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře
čtvrtek 10.50 – 12.30 hod Křesťanství 20. století
čtvrtek 14.10 – 15.40 hod Postmoderní filosofie náboženství

Přednášky ve Velké aule FF UK, Palachovo nám., Praha 1 jsou přístupné i vážným zájemcům z jiných fakult UK.

Konzultace pro studenty FF UK 15.45 – 17.00 hod 2. patro, 225 M


Přednášky a konzultace na FF UK se v zimním semestru 2017/18 nekonají! (prof. Halík hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA )


LS 2015/16:

úterý 10.50 – 12.30 hod Sociologie náboženství
čtvrtek 10.50 – 12.30 hod Křesťanství mezi modernou a postmodernou
čtvrtek 14.10 – 15.40 hod Filozofie náboženství.

Přednášky ve Velké aule FF UK, Palachovo nám., Praha 1 jsou přístupné i vážným zájemcům z jiných fakult UK.

Konzultace pro studenty FF UK 15.45 – 17.00 hod 2. patro, 225 M


Přednášky a konzultace na FF UK se v zimním semestru 2015/16 nekonají! (prof. Halík hostuje na University of Notre Dame, Indiana, USA )


Přednášky a konzultace na FF UK se v zimním semestru 2014/15 nekonají! (volný semestr z důvodu množství přednášek v zahraničí)


Akad. rok 2013/14:

Každý čtvrtek 10.50 – 12.30 hod Sociologie náboženství, 14.10 – 15.40 hod Filozofie náboženství.

Přednášky ve Velké aule FF UK, Palachovo nám., Praha 1 jsou přístupné i vážným zájemcům z jiných fakult UK.

Konzultace pro studenty FF UK 15.45 – 17.15 hod 2. patro, 225 M

Program

Aktuální program zrušen

Mons. Tomáš Halík ze zdravotních důvodů ruší do odvolání (cca do konce února 2016) veškerý program na FF UK i ve farnosti.

Program

Další program

Seznam jednorázových vystoupení:

Kdy? 9. září 2019
Kde? Noe TV, 21.00, živé vysílání
Co? Hostem pořadu "K jádru věci" - s Danielou Brůhovou
Kdy? 1. října 2019
Kde? Kostel Nejsv. Salvatora, 18.00
Co? Slavnostní zahájení akad. roku
Kdy? 4. října 2019
Kde? Praha, Pátečníci
Co? "Proměny víry a náboženství"
Kdy? 7. října 2019
Kde? Praha "Sněmovní 7", 18.00
Co? Náboženství - Destruktivní nebo terapeutická síla?
Kdy? 9. října 2019
Kde? Praha, PF UK, 18.00
Co? "Náboženství v postmoderním světě"
Kdy? 12. října 2019
Kde? Zagreb, Croatia
Co? General Assembly JCEP
Kdy? 14. října 2019
Kde? Knihovna Václava Havla
Co? "Demokracie a pravda" (Forum 2000 - Festival demokracie)
Kdy? 16. října 2019
Kde? Plzeň
Co? Konference „Národní identita ve sjednocené Evropě“
Kdy? 17. října 2019
Kde? Velvyslanectví SRN, Praha
Co? "Hovory o náboženství"
Kdy? 19. října 2019
Kde? ČKA, Praha - Emauzy
Co? Fórum dialogu
Kdy? 24. října 2019
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (1) Víra, křesťanství a náboženství - nezaměňujme tři rozdílné jevy
Kdy? 28. října 2019
Kde? Jihlava, Horácké divadlo, 12.00
Co? "Jak proměnit strach" (MFDF 2019)
Kdy? 30. října 2019
Kde? HK, "Salaš"
Co? "Křesťan v dnešním světě"
Kdy? 30. října 2019
Kde? UHK, 16.30
Co? Diskuse „Greta, Gott & Evropa: Výzvy pro budoucnost Evropy“
Kdy? 2. listopadu 2019
Kde? Praha, Forum Karlin
Co? TEDx: Svár
Kdy? 4. listopadu 2019
Kde? Tábor, Jednota, 15.00
Co? "Současná duchovní situace"
Kdy? 4. listopadu 2019
Kde? Tábor, Gymnázium Pierra de Coubertina, 10.30
Co? Beseda se studenty a pedagogy
Kdy? 5. listopadu 2019
Kde? Praha, Luxor, 17.00
Co? Uvedení knihy Labyrint světa a ráj srdce
Kdy? 7. listopadu 2019
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (2) Bible – svědectví o proměnách víry: od hebrejských proroků k apoštolu pohanů
Kdy? 14. listopadu 2019
Kde? Cité de la Culture-Tunis, 18.00
Co? Vernisáž výstavy fotografií „Sametová revoluce“
Kdy? 16. listopadu 2019
Kde? Praha, GJK
Co? Symposion2019 - diskuse se studenty
Kdy? 17. listopadu 2019
Kde? Praha, Václ.n., 16.30
Co? Koncert pro budoucnost
Kdy? 19. listopadu 2019
Kde? Bratislava, TFTU, 16.00
Co? "Budoucnost církve: Tři eklesiologické modely"
Kdy? 20. listopadu 2019
Kde? Bratislava, EBFUK, 13.00
Co? "Číst znamení doby: Teologická hermeneutika současné společnosti a kultury"
Kdy? 9. prosince 2019
Kde? Dominikánská8, 18.00
Co? Diskuzní večer: Dvojí sekularizace Evropy?
Kdy? 18. prosince 2019
Kde? ÚVN Praha
Co? Adventní seminář
Kdy? 16. ledna 2020
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (3) Pokus o velkou syntézu: Proměna víry ve filozofii a náboženství
Kdy? 11. března 2020
Kde? Praha, Pátečníci "Proměny víry a náboženství"
Co? (4) Sekularizace: Křesťanství přestává být náboženstvím
Kdy? 31. prosince 2099
Kde? V sekci [ARCHIV událostí]
Co? Události minulé

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Bůh negarantuje bezbolestný průběh ani oslnivý úspěch věci, kterou po nás žádá; pouze slibuje: Budu s tebou. Budu s tebou i v temných nocích na této cestě, tak jako jsem byl s Jákobem: někdy tě posílím spánkem plným prorockých snů, jindy budu s tebou zápasit jako tenkrát na břehu říčky Jabok. Budu s tebou jako s Abrahamem ve zlomové chvíli strašné zkoušky na hoře Moria, budu tebou jako s vyčerpaným Elijášem na poušti, když jsem mu poslal výzvu, aby pokračoval v pouti, ale i chléb k posilnění na cestu.