T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Všechna tvrzení víry, zapomínají-li, že jsou řečena s oním „snad“ naděje, se stávají naivními a arogantními zároveň. Ono „snad“ se z lidské perspektivy jeví jako pochybnost, není však „pochybností o Bohu“ (která by, přísně vzato, byla skutečně hříchem, hříchem nevděčnosti a lenosti naslouchat), spíše pokorným vědomím rozdílu mezi Boží velikostí a omezenou kapacitou našeho jazyka a chápání. Ale viděno z druhé strany, je ono „snad“ slovem naděje.