T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2018

Vaše násilí, naše násilí

Odpověď na anketu LN o brněnském uvedení kontroverzní hry Naše násilí a vaše násilí a reakcích na ni

Když mne někteří žádali, abych se „veřejně pobouřil“ nad hrou Naše násilí a vaše násilí, odpověděl jsem, že zásadně neodsuzuji nic, co neznám. Pak jsem na rozdíl od „pobouřených“ celou hru – nejen vytrženou scénu či jednu fotografii – dvakrát v záznamu viděl a přemýšlel o ní. Nejdřív se mi zdálo, že jde jen o lacinou blasfemii typu hloupých a cynických obrázků v Charlie Hebdo, zas jednu ze záměrných provokací, které pak finančně profitují z té laciné reklamy, kterou jí dělají „pobouření“.
Pak jsem snad pochopil – na rozdíl těch od protestujících – smysl té hry: chce drastickými prostředky vykřiknout: Podívejte se, v jak šíleném světě žijeme! V té hře vůbec nejde o „Ježíše znásilňujícího muslimku“, nýbrž o protest proti světu, v němž se vše – i svaté symboly náboženství – zneužívá k rozdmychávání nenávisti jedněch proti druhým. Mně se představení také „nelíbilo“, ale cílem "cool theatre" není se líbit a bavit, nýbrž provokovat k myšlení.
Psychologicky chápu, že lidé, kteří nerozumějí drsnému jazyku postmoderního divadla a nejsou zvyklí příliš nad věcmi přemýšlet z více stran a navíc reagovali na něco vytrženého z kontextu, reagovali emocionálně a prvoplánově. Někteří tzv. „prostí věřící“ tak jistě činili z dobré vůle, mysleli si, že tím brání údajně napadané křesťanství, na jejich svědomí – jak radil už svatý Pavel – bychom měli mít ohled; ti však opravdu na taková představení nemají chodit a nikdo je ostatně k tomu nenutí. Dali se k tomu bohužel strhnout i inteligentní představitelé církví, kteří si snad mohli uvědomit nebezpečí, že se tím de facto octnou v jedné řadě s těmi strašidly před divadlem od Miroslava Sládka po exhibicionistu Libora Halíka. Dalo se čekat, že se na protestech budou přiživovat i náckové – to vtrhnutí na jeviště skutečně připomíná nástup nacismu v Německu a fašismu v Itálii. Obě strany by si však měly uvědomit, že žijeme ve světě podminovaném nebezpečnými emocemi.

Tomáš Halík
- toto vyjádření převzal mj. ChristNet; komentář LN


Na toto vyjádření reagoval na fb Michael Žantovský:

Zase něčemu nerozumím, snad bude fb chytřejší. Po útoku na redakci Charlie Hebdo v Paříži, který si vyžádal dvanáct mrtvých, se Tomáš Halík odmítl solidarizovat s obětmi v článku "Já nejsem Charlie. Ke svobodě totiž patří zodpovědnost." Mj. v něm napsal: "Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury, kterou je úcta k druhým – hodnoty, která není nižší než svoboda tisku.
Přes všechny sympatie k obětem a jejich blízkým bych si osobně nikdy nepřipnul odznáček Já jsem Charlie; hlásím se totiž k jiné tváři naší kultury, k té, která jistě zná laskavý osvobozující humor a ironii, polemiku vůči fanatismu a fundamentalismu, avšak odmítá vulgární projevy neúcty a nezodpovědné přilévání oleje do ohně nenávisti mezi lidmi a kulturami." To bylo 12.1.2015
29,5,2018 Tomáš Halík píše o brněnském představení Vaše násilí, naše násilí toto: "Nejdřív se mi zdálo, že jde jen o lacinou blasfemii typu hloupých a cynických obrázků v Charlie Hebdo, zas jednu ze záměrných provokací, které pak finančně profitují z té laciné reklamy, kterou jí dělají „pobouření“. Pak jsem snad pochopil – na rozdíl těch od protestujících – smysl té hry: chce drastickými prostředky vykřiknout: Podívejte se, v jak šíleném světě žijeme! V té hře vůbec nejde o „Ježíše znásilňujícího muslimku“, nýbrž o protest proti světu, v němž se vše – i svaté symboly náboženství – zneužívá k rozdmychávání nenávisti jedněch proti druhým."
Nějak mi to hlava nebere. Zřejmě má zodpovědnost své meze.
Zveřejněno též v LN 31.5.2018

Tomáš Halík odpovídá:

Milý Michale,
vím, že naše hlavy jsou už šedivé, ale dost mne překvapuje a mrzí, že Tvá chytrá hlava „nebere“ mnou jasně pojmenovaný (a navíc Tebou seriózně citovaný) rozdíl mezi mým postojem k Charlie Hebdo a Frljičově hře. V oplzlých a hloupých karikaturách v Charlie Hebdo jsem nenašel nic jiného než frivolní pokusy provokovat a urážet víru druhých (proto jsem sice zcela jasně odsoudil útoky na redakci i snahy tento typ bulváru zakazovat, ale stejně jasně jsem odmítl vydávat redaktory za hrdiny a „symboly naší civilizace“, jak je nazval tehdejší francouzský prezident). Smyslem mého tehdejšího článku bylo jasně rozlišit lidskou solidaritu s obětmi terorismu od ztotožňování se se stylem jejich publicistiky. Frljičova hra také provokuje a mně se vůbec nelíbí, ale chápu její hlubší smysl, který u Charlie Hebdo zcela postrádám: vnímám ji jako vášnivý protest proti násilí a zneužívání náboženských symbolů, jako drsné nastavení zrcadla šílenému světu, jemuž „nic není svaté“. Můžeš s mou interpretací nesouhlasit a vidět oba fenomény jinak (anebo být slepý k rozdílům mezi nimi), ale proč mne musíš veřejně nařknout z pokrytectví, to zas má hlava nebere, sorry.
Tvůj Tomáš Halík

Oba se pak setkali k dialogu v DVTV u Daniely Drtinové.

(foto: Divadelní svět Brno)

● NOVINKY ●

● NOVINKY ●

Být jako Bůh

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 9. 6. 2024

● NOVINKY ●

Sobota je pro člověka

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 2. 6. 2024

● NOVINKY ●

Robert Fico nie je žiadne neviniatko

Tomáš Halík hostem Rozhovoru so Šimonom - 29. 5. 2024

Celý rozhovor (& další výhody) na platformě HeroHero po registraci a úhradě €5.

● NOVINKY ●

Bůh jako tanec

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 26. 5. 2024

● NOVINKY ●

Dům ze skla?

Tomáš Halík v rozhovoru pro TV Noe - pondělí 20. května 2024

● NOVINKY ●

Letnice

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 19. 5. 2024

● NOVINKY ●

Nanebevstoupení Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 12. 5. 2024

● NOVINKY ●

Uvěřili jsme v lásku

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 5. 5. 2024

● NOVINKY ●

Promluvy na synodálním setkání farních kněží

Mons. Tomáš Halík svými promluvami provázel jednotlivé dni synodálního setkání zástupců farních kněží z celého světa v Římě:

Pondělí 29. 4. 2024: audio - video - VaticanNews
Úterý 30. 4. 2024: audio - video - VaticanNews
Středa 1. 5. 2024: audio - video - VaticanNews

● NOVINKY ●

Pokoj svědomí

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 28. 4. 2024

● NOVINKY ●

Širší horizonty

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 21. 4. 2024

● NOVINKY ●

Tomáš Halík jmenován teologickým poradcem celosvětové synody kněží v Římě

Před druhým zasedáním biskupské synody o synodalitě v říjnu 2024 se bude konat v Římě ve dnech 28. dubna až 2. května synodální setkání zástupců farních kněží z celého světa. Struktura jednání bude stejná jako při biskupském synodu, poslední den budou účastníci diskutovat v aule Pavla VI. ve Vatikánu s papežem Františkem.

Generálním sekretariátem synody byla jmenována pětičlenná skupina teologických expertů z pěti kontinentů, kteří budou uvádět a doprovázet všechny dny zasedání. Kromě mons. Tomáše Halíka to jsou mons. Pablo Virgilio David, prezident filipinské biskupské konference, profesor Benedict Ndubueze Ejeh z Nigerie, děkan fakulty kanonického práva na univerzitě Pia X., prof. Gilles Routhier z Laval University v Kanadě a rektor semináře v Quebecku a Dr. María Lía Zervino z Argentiny, prezidentka Světové unie katolických ženských organizací a členka vatikánského dikastéria pro biskupy. Tématem synodálního setkání, kterého se účastní 300 delegátů z celého světa, bude misijní poslání a synodální charakter lokálních církví.

Prof. Halík, který přednesl teologicko-spirituální úvod při loňském jednání evropské kontinentální synody, bude podobně s prof. Routhierem uvádět a komentovat každý den jednání v Římě.

Ještě před synodou kněží mons. Tomáš Halík promluví na plenárním zasedání COMECE (předsedů biskupských konferencí zemí EU), které se letos koná v Polsku, a na mezinárodní konferenci v Madridu, kterou koná COMECE spolu s Nadací Pavla VI. Tyto konference se konají při příležitosti výročí rozšíření EU a týkají se budoucnosti církve v Evropě.

● NOVINKY ●

Lidé otevřené mysli

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 14. 4. 2024

● NOVINKY ●

Rány Kristovy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 4. 2024

● NOVINKY ●

Rozhodne sa Slovensko pre slobodný svet...?

Předvolební rozhovor Mons. Tomáše Halíka "pod lampou" - 3. 4. 2024

● NOVINKY ●

Vzkříšení

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 31. 3. 2024

● NOVINKY ●

Pozdrav slovenským přátelům

● NOVINKY ●

Dopisy papeži: Povzbuzení na nové cesty

Právě vychází

● NOVINKY ●

Květná neděle

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 3. 2024

● NOVINKY ●

Zrno pšeničné

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 17. 3. 2024

● NOVINKY ●

S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl

Tomáš Halík hostem pořadu Interview Plus

● NOVINKY ●

4. neděle postní

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 10. 3. 2024

● NOVINKY ●

Duch doby a znamení doby

Středa 6. března 2024 - přednáška v Olomouci

● NOVINKY ●

Nevzdávejme se kritického ALE

Horká půda ve Svaté zemi v posledních měsících opět vyvolává řadu zásadních otázek. Dialog o nich pokračuje...

Stručná chronologie:

° 7. 10. 2023: Vpád teroristů z Pásma Gazy do přilehlé oblasti Izraele a brutální masakr půl druhého tisíce izraelských vojáků, ale především civilistů (mj. stovek mladých účastníků festivalu Supernova), žen, dětí, seniorů; odvlečení mnoha rukojmí do Pásma.

° Následná izraelská vojenská akce proti Hamásu (v proměnlivé intenzitě trvá dosud) má za následek desítky tisíc mrtvých Palestinců (s téměř nemožným rozlišením teroristů Hamásu a běžných obyvatel) a statisíce prchajících obyvatel, což vyvolává stoupající zneklidnění světové veřejnosti, ale i tradičních spojenců Izraele.

° 6. 2. 2024 média přinášejí nekompletní informace o "výzvě vládě" či "otevřeném dopisu" desítek osobností žádajících vládu ČR o přehodnocení bezvýhradné podpory izraelské vládě. Mezi 85 "signatáři prvního dne" (nikoliv mezi 11 iniciátory) jsou i prof. Tomáš Halík a biskup Václav Malý.

Následně je dopis publikován formou petice: Výzva ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě

° 11. 2. 2024 je zveřejněna jedna z "opačných" petic: Dopis vládě ČR: PODPORA VLÁDNÍ POLITIKY VŮČI IZRAELI

° 14. 2. 2024 na svém fb-profilu zveřejňuje Dominik Duka "Valentýnskou deklaraci", ve které nepřímo obviňuje biskupa Malého a prof. Halíka z "nedostatečné úcty k pravdě".

Nejnověji pak na přelomu února a března probíhá kultivovaný dialog na webu Christnet.eu:

° 29. 2. 2024 - Tomáš Halík: Politika „zub za zub“ odporuje evangeliu i zdravému rozumu

° 2. 3. 2024 - Věra Tydlitátová: Odpověď profesoru Halíkovi

° 6. 3. 2024 - Tomáš Halík: Nevzdávejme se kritického ALE

● NOVINKY ●

Literární večer u Saleziánů

Úterý 5. března 2024, Praha-Kobylisy

● NOVINKY ●

Vyhnání kupců z chrámu

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 3. 3. 2024

● NOVINKY ●

Svět je blízko světové válce. Rusko musí být zastaveno

Mons. Tomáše Halíka v rozhovoru s Čestmírem Strakatým - 1. 3. 2024

● NOVINKY ●

Out of this darkness

The TABLET k anglickému vydání knihy The Afternoon of Christianity

● NOVINKY ●

Utrpení jako zkouška dospělosti víry

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 25. 2. 2024

● NOVINKY ●

Řekni ďáblovi ne!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 18. 2. 2024

● NOVINKY ●

Následování Krista

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 11. 2. 2024

● NOVINKY ●

Katolicita a ekumenismus

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 4. 2. 2024

● NOVINKY ●

Tomáš Halík u protinožců

V první polovině února 2024 podniká Mons. prof. Tomáš Halík přednáškovou cestu po Novém Zélandu a Austrálii.

Z bohatého programu vybíráme:
5. 2. - St Columba Centre Ponsonby, Auckland
8. 2. - Victoria University, Wellington
12. 2. - St Patrick's Cathederal Cloister Hall, Parramatta NSW
15. 2. - Newman College, Parkville, Melbourne VIC

● NOVINKY ●

Růže pro vraha - růže bez trní?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 28. 1. 2024

TEXT - - Nedělní večerní kázání

● NOVINKY ●

Prorokův hněv a Boží humor

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 21. 1. 2024

● NOVINKY ●

Co hledáte?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 14. 1. 2024

● NOVINKY ●

Zjevení Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 1. 2024

● NOVINKY ●

Na přelomu roku. Svátek Svaté Rodiny

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 31. 12. 2023

24. prosince 2023
Stávat se lidštějšími
.

● NOVINKY ●

Společnosti hrozí, že bude hledat dvě odpovědi

Tomáš Halík a Josef Baxa v pořadu Události, komentáře - 22. 12. 2023

● NOVINKY ●

Rusko je fašistický stát, na olympiádu nepatří

Tomáš Halík hostem pořadu 360° na CNN Prima NEWS - 20. prosince 2023

● NOVINKY ●

Jak se dostal Goliáš do koledy? (3. neděle adventní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 17. 12. 2023

● NOVINKY ●

Dělám, co můžu. Tomáš (2. neděle adventní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 10. 12. 2023

● NOVINKY ●

Requiem za Karla Schwarzenberga (Katedrála)

Promluva Mons. Tomáše Halíka při zádušní mši v Katedrále - 9. 12. 2023

Audio - Text - archiv ČT24

● NOVINKY ●

Stojíme na prahu nové reformace?

Přednáška Mons. Tomáše Halíka pro VKH Brno - 6. 12. 2023

● NOVINKY ●

Jsme vrátní světa (1. neděle adventní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 3. 12. 2023

● NOVINKY ●

International Symposium on Human Flourishing and Spirituality

Tomáš Halík na mezinárodním symposiu pořádaném UniJes ve španělské Seville přednáší v sobotu 18. června 2022 na téma "Spirituality as a healing power for the world"

program: pdf
foto: Twitter
Na leden 2023 je plánováno vydání sborníku příspěvků

● NOVINKY ●

Archiv zpráv

Starší zprávy naleznete v archivu

● NOVINKY ●

“The Trauma of Communism”

The Nanovic Institute for European Studies at the University of Notre Dame will host a three-day virtual academic conference on “The Trauma of Communism” from Tuesday, June 29 to Thursday, July 1, 2021.

● NOVINKY ●

Situation von Kirche und Glauben in der Pandemie

Die digitale Frühjahrs-Vollversammlung 2021 des Zentralkomitees der deutschen Katholiken - 23. und 24. April 2021.
Impulsvortrag von Thomás Halik: www - pdf

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh, o němž mluví Písmo a křesťanská tradice není „nadpřirozená bytost“ kdesi za kulisami viditelného světa, nýbrž tajemství, které je hlubinou a základem vší skutečnosti – a orientujeme-li k němu svůj život, pak se náš život (a náš vztah k životu a skutečnosti) mění z monologu v dialog a to, co se nám jevilo jako nemožné, se stává možným.