T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2020

Fórum dialogu 2020

Již šesté Fórum dialogu, které pořádá Česká křesťanská akademie, má letos téma "Reformní impulsy papeže Františka". S přednáškami a v diskusi vystoupí prof. Tomáš Halík, JUDr. Pavel Vošalík, doc. Jaroslav Šebek, prof. Jiří Hanuš, prof. Tomáš Petráček a doc. Tomáš Machula, moderuje prof. Pavel Hošek.

POZOR ZMĚNA!
Proběhne pouze "distančně", možno sledovat on-line, změna programu! [f]

(Praha-Emauzy, sobota 17. X. 2020 - původní program ke stažení
Vzhledem k omezené kapacitě v době protiepidemických opatření je třeba se registrovat, a to nejpozději do 30. září 2020.)

● NOVINKY ●

● NOVINKY ●

Plemeno zmijí

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 4. 12. 2022 (2. neděle adventní)

● NOVINKY ●

Tomáš Halík uvádí svou knihu v Itálii

Mons. Halík uvádí italské vydání své knihy Odpoledne křesťanství přednáškami
v Milánu (29.XI. - video),
ve Florencii (30.XI. - Vita e Pensiero - plakát - foto - foto)
a Římě (2.XII. - zpráva - cirkev.cz - foto),
počínaje přednáškou na Katolické universitě v Milánu a konče slavnostním uvedením knihy na Papežské Lateránské univerzitě v Římě.

Na slavnostním uvedení knihy ve Vatikánu promluví mj. kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro lidský rozvoj, Mons. Armando Matteo, sekretář Dikasteria pro nauku víry a Philippe Bordeyne, prezident Institutu Jana Pavla II. na Papežské Lateránské univerzitě.

Kniha Tomáše Halíka byla vydána nakladatelstvím Vita e Pensiero, byla již vydána v Polsku, Německu a Portugalsku a v příštím roce se připravují vydání v dalších sedmi jazycích včetně ukrajinštiny a korejštiny.

● NOVINKY ●

Noc pokročila, den se přiblížil

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 27. 11. 2022 (1. neděle adventní)

● NOVINKY ●

Procitají andělé

Pod názvem "Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době" vychází již druhá sbírka (autorsky literárně upravených) "covidových" promluv a kázání Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - tentokrát z druhého nejvýznamnějšího liturgického okruhu - Adventu a Vánoc.

● NOVINKY ●

Tomáš Halík vede exercicie rakouských biskupů

Letošní duchovní cvičení rakouské biskupské konference ve dnech 21.-25. listopadu vede Mons. Tomáš Halík. Duchovních cvičení, která se konají v benediktinském klášteře St. Lambert, se účastní všichni rakouští biskupové včetně kardinála Schönborna. Exercicie jsou zaměřeny na spirituální a teologické aspekty synodální reformy.

● NOVINKY ●

Království pravdy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 20. 11. 2022 (Krista Krále)

● NOVINKY ●

V krizích zvedněte hlavy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 13. 11. 2022 (33. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Má smrt poslední slovo?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 11. 2022 (32. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Křesťanství v postkřesťanské době

Záznam panelové diskuse [f] v Dominikánské 8 - 3. 11. 2022

● NOVINKY ●

Oslovit Zachea / Myslete na chorál

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 30. 10. 2022 (31. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Úskalí náboženských farizeů

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 23. 10. 2022 (30. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Nalezne Syn člověka na zemi víru?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 10. 2022 (29. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

VIII. Fórum dialogu

Česká křesťanská akademie v sobotu 15. října 2022 uspořádala v prostorách emauzského kláštera již osmý ročník Fóra dialogu. Zájemci, kteří se nemohli zúčastnit přímo na místě, měli možnost sledovat on-line přenos (a krátce pak i záznam) celého dne na YouTube.

Jakmile mediální sekce ČKA záznam zpracuje, bude možno jednotlivé přednášky a diskuse i dodatečně zhlédnout

PROGRAM - Úvodní přednáška Tomáše Halíka

● NOVINKY ●

Kde je těch devět?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 9. 10. 2022 (28. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Dej nám více víry

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 2. 10. 2022 (27. neděle v mezidobí)

● NOVINKY ●

Spolu proti nesnášenlivosti a strachu

(TS ČBK) Teolog a sociolog P. Tomáš Halík spolu s několika dalšími osobnostmi světa náboženství i politiky vydal výzvu s názvem Náboženství – naděje pro chvějící se svět. Jak P. Halík sám uvádí „ptáme se, co dělat, aby se náboženství opět stalo zdrojem naděje, řešením problémů, a ne jejich součástí." Cílem výzvy je podnítit náboženské představitele, aby vzájemně spolupracovali v současné době globálních hrozeb, kdy svět potřebuje naději.


Zde uvádíme výzvu v plném znění:

Náboženství - naděje pro chvějící se svět

1. Svět, který se zmítá
Žijeme ve světě, který se zmítá. Výzvy, kterým lidstvo čelí, jsou obrovské:

 • V mnoha částech světa se vedou barbarské války; hrozba přemíry zbraní hromadného ničení (atomových, biologických, chemických) a jaderných katastrof ve válečných zónách je akutní.
 • Citlivý klimatický systém dosáhl mnoha kritických bodů, jejichž překročení ohrožuje životní prostředí Země.
 • Války, beznaděj způsobená chudobou a klimatické katastrofy přiměly k útěku již více než 100 milionů lidí; politické napětí v hostitelských zemích roste.
 • V bohatých zemích probíhá proces informatizace, který mění sociální strukturu podobně jako industrializace.
 • Pandemie tyto procesy zastínila a odsunula do pozadí. Mezitím se dostaly do politiky.

2. Mnoho lidí je znepokojeno, šíří se strach.
Mnozí lidé pociťují tyto hrozby v každodenním životě stále častěji. V Evropě hoří lesy. Řeky mají nebývale nízký stav vody. Jinde jsou záplavy. Vzhledem k tomu, že kukuřice a pšenice z Ukrajiny nemohou být bez překážek přepravovány, je hlad v mnoha částech světa ještě větší. Ceny energií celosvětově rostou. Životní náklady se stávají nedostupnými pro sociálně slabé i v bohatých zemích. Takové zkušenosti lidi zneklidňují. Vyvolávají v lidech strach. Strach však ničí solidaritu a vytváří atmosféru rostoucí rivality.

Někteří političtí populisté a náboženští fundamentalisté využívají strach, lži a chamtivost k prohlubování rozdílů mezi národy, kulturami a náboženstvími, k podněcování nenávisti a násilí, k šíření nacionalismu (národního egoismu) a xenofobie.

3. Hledání zdrojů naděje
V této světové situaci my, signatáři této výzvy, spolu s mnoha lidmi dobré vůle hledáme zdroje, které nám pomohou obstát tváří v tvář strachu a odvážně čelit výzvám. Toho nelze dosáhnout sliby o bezpečnosti. Jedině důvěra nás povzbuzuje k tomu, abychom našli naději a začali jednat. Čím je situace ve světě neutěšenější, tím více naděje svět potřebuje. Jen díky této naději neztratí odpovědné osoby a obyvatelstvo důvěru, že velké výzvy lze překonat.

4. Náboženství jako zdroj naděje
Pro miliony lidí byla a stále jsou světová náboženství zdrojem naděje a síly k překonání strachu, egoismu a rezignace, inspirací pro solidární život.

Velká touha po sjednocení lidstva ve spravedlnosti a míru, za kterou se zasazují náboženství, neztratila nic ze své síly a motivuje stále více lidí, zejména v dobách strachu.

5. Náboženství jsou často součástí problému, nikoli jeho řešením
Zároveň si uvědomujeme, že náboženské komunity jsou v této době, kdy je jich tak naléhavě zapotřebí, v obtížné situaci. Dokonce i mnozí věřící - včetně papeže Františka - bolestně přiznávají, že náboženství (náboženské komunity) jsou často součástí problému, a nikoli součástí řešení.

 • Křesťanské církve v Evropě ztrácejí z řady závažných důvodů důvěru. Často jsou příliš zahleděné do sebe, tedy "nemocné", jak diagnostikoval papež František.
 • Nejen křesťanské církve, ale i islám se celosvětově nachází v hluboké krizi důvěry. Spojení náboženství a násilí již vážně poškodilo křesťanství v Evropě. Nábožensky motivované teroristické násilí ohrožuje důvěryhodnost celosvětové muslimské komunity.
 • Mnohé také právem pobuřuje spojenectví mezi válčícími ruskými politiky a patriarchou ruské pravoslavné církve.

6. Obnova náboženských společenství pro dobro světa
Ve světových náboženstvích však existují účinné síly, které toto tragické spojení mezi Bohem a násilím odmítají a chtějí ho překonat. Náboženství by se ve svém politickém angažmá ve světě měla řídit svými prorockými zdroji, a ne zájmy mocných. Pravé náboženství proměňuje násilí v (univerzální) lásku. V tom je zakořeněna důstojnost, rovnost, svoboda, spravedlnost a mír se všemi lidmi a přírodou.

V této vážné chvíli se my, signatáři této výzvy, kteří patříme k různým náboženským společenstvím, obracíme do vlastních řad a na všechna náboženská společenství a všechny lidi dobré vůle.

Chceme naléhavě připomenout sobě i všem ostatním:

 • Všechna náboženská společenství potřebují kritickou sebereflexi a úsilí o sebeprohloubení a obnovu, aby znovu získala svou často oprávněně ztracenou důvěryhodnost a morální autoritu. Součástí naděje, kterou potřebujeme, je vnitřní reforma a teologická paměť dějin.
 • Mají-li být náboženské komunity nástrojem smíření a míru, musí zejména nyní překonat všechny projevy vzájemné rivality a usilovat o kulturu vzájemného uznání a respektu.
 • Všechna náboženská společenství potřebují odvahu a pokoru k "sebetranscendenci", tj. k tomu, aby se oprostila sama od sebe a překonala svůj "kolektivní narcismus", aby nesledovala pouze své institucionální a ideologické zájmy, ale aby převzala spoluodpovědnost za náš společný svět.

7. Ne smrtelné křeče, nýbrž porodní křeče
Papeži Františkovi – ve shodě s Druhým vatikánským koncilem (Nostrae aetate 2) - velmi záleží na tom, aby náboženství a všichni lidé dobré vůle spolupracovali pro dobro světa. V dokumentu o bratrství všech lidí pro mírové soužití ve světě připomíná spolu s velkým imámem Ahmadem Al-Tayyebem, že Bůh "stvořil všechny lidi se stejnými právy, stejnými povinnostmi a stejnou důstojností a vyzval je, aby žili společně jako bratři a sestry".

Náboženství podporují naději, že současné problémy, které sužují svět, nejsou smrtelnou křečí Země a lidstva, ale porodními bolestmi světa, kde lidé žijí ve spravedlnosti a míru v souladu s přírodou.


Iniciátoři:
Tomáš Halík (sociolog a teolog, Praha)
Annette Schavan (bývalá německá spolková ministryně, Ulm)
Paul M. Zulehner (pastorální teolog, sociolog náboženství a hodnot, Vídeň)
foto

První signatáři:
José Casanova (sociolog náboženství, Georgetown University, Washington)
Massimo Faggioli (teolog a religionista, University of Villanova, Philadelphia)
Kasper Mariusz Kaproń OFM (liturgista, Teologická fakulta San Pablo – Cochabamba, Bolívie)
Azza Karam (generální tajemník Religions for Peace, International, New York)
Alberto Melloni (historik, zakladatel Evropské akademie náboženství, Bologna)
Zbigniew Nosowski (šéfredaktor časopisu “Więź”, spolupředseda Polské rady křesťanů a židů, Varšava)
Wolfgang Schürer (zakladatel "Ring for Peace", Lindau a St. Gallen)
Maram Stern (viceprezidentka Světového židovského kongresu, Brusel a New York)
Hanna Suchocka (bývalá premiérka Polska, Poznaň )
Charles Taylor (filozof, Montreal)
foto


Výzva je zveřejněna u příležitosti 7. kongresu představitelů světových náboženství
(zpráva - zpráva)


PDF: EN - FR - IT - ES - PL

● NOVINKY ●

33 tezí o církvi v době změny epoch

Mons. Tomáš Halík promluví v Římě na kurzu formace pro nové biskupy.
V prvních týdnech září 2022 se v Římě koná v prostorách univerzity Regina Apostolorum každoroční formační kurz pro nové biskupy, který organizuje vatikánské Dikasterium pro biskupy. Začal 1. září a hlavním tématem je „Ohlašovat evangelium v měnící se době: služba biskupa“.
Vzhledem k tomu, že v předchozích letech nebylo možné kurz uspořádat kvůli covidu, koná se letos ve dvou turnusech a dohromady se ho účastní asi 320 biskupů ze všech kontinentů. V rámci druhého týdne – pro biskupy z Evropy, USA, Kanady, Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie – byl Mons. Tomáš Halík pozván pronést 14. září 2022 přednášku o "znameních doby a úloze církve". Svou přednášku nazval „33 tezí o církvi v době změny epoch“.
Na závěr kurzu bude v bazilice sv. Petra kardinál Ouellet předsedat společné mši a poté účastníky přijme papež František.

Církev v době velkých změn

● NOVINKY ●

Zvon #9801

Tomáš Halík v neděli 28. 8. 2022 požehnal slavnostně odhalený Zvon #9801 (fb).

Zprávy & další foto: e-cirkev - Novinky - Dům & zahrada - fb #9801 - video - KT video

foto: Karel Cudlín

● NOVINKY ●

Poslední muž na Měsíci

Nedělní oslavy Proměnění Páně se na pozvání Tomáše Halíka zúčastnil americký astronaut Harrison Schmitt, jeden ze čtyř dosud žijících a poslední z těch, kteří přistáli na Měsíci v rámci programu Apollo.
audio - foto1 - foto2

● NOVINKY ●

Smetanova Litomyšl 2022

Promluva Mons. Tomáše Halíka při děkovné mši sv. na závěr festivalu - 3. 7. 2022

● NOVINKY ●

Byli jste povoláni ke svobodě!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 26. 6. 2022

● NOVINKY ●

International Symposium on Human Flourishing and Spirituality

Tomáš Halík na mezinárodním symposiu pořádaném UniJes ve španělské Seville přednáší v sobotu 18. června 2022 na téma "Spirituality as a healing power for the world"

program: pdf
foto: Twitter
Na leden 2023 je plánováno vydání sborníku příspěvků

● NOVINKY ●

Tělo a krev Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 16. 6. 2022

● NOVINKY ●

Archiv zpráv

Starší zprávy naleznete v archivu

● NOVINKY ●

“The Trauma of Communism”

The Nanovic Institute for European Studies at the University of Notre Dame will host a three-day virtual academic conference on “The Trauma of Communism” from Tuesday, June 29 to Thursday, July 1, 2021.

● NOVINKY ●

Situation von Kirche und Glauben in der Pandemie

Die digitale Frühjahrs-Vollversammlung 2021 des Zentralkomitees der deutschen Katholiken - 23. und 24. April 2021.
Impulsvortrag von Thomás Halik: www - pdf

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Respektujme různost cest a stanovisek, avšak nezůstávejme u konstatování této rozdílnosti. Právě v dialogu, v konfrontaci různých stanovisek a duchovních zkušeností, se snažme společně překročit horizont toho, co jsme již poznali a nechme víc zazářit „světlo pravdy“ – byť jsme si vědomi, že na této zemi a uvnitř dějin nebudeme schopni toto světlo úplně poznat a cele obsáhnout, že se nikdy nemůžeme stát „majiteli pravdy“.