T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2014.3.13

Templetonova cena pro Mons. Halíka - tisková konference

Momenty života

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

Myšlenka na den

Hrozím se zpupnosti víry, ignorující hlas kritického rozumu, stejně jako zpupnosti sekulárního rozumu, pohrdajícího duchovním a mravním poselstvím víry. Vidím v těchto dvou zaslepenostech a jednostrannostech, - které se, odtrženy od sebe, vzájemně napadají, provokují a přitom nevidí, jak hrozivě jsou si vzájemně podobné - největší, skutečně akutní nebezpečí pro náš svět.