T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2014.3.13

Templetonova cena pro Mons. Halíka - tisková konference

Momenty života

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše Halíka

Myšlenka na den

Tam, kde zvítězily snahy nechat víru ztuhnout do podoby hotového, neměnného „světového názoru“, ideologie, tam se tato podoba víry celkem logicky cítí ohrožena a musí se bránit. Já proti tomuto statickému chápání víry kladu obraz víry jako cesty, jako proudu řeky, spěchající členitým korytem dějin do moře eschatologického završení. Nejde však jen o jednosměrný pokrok k lepšímu, existují i různé zákruty, okliky, temnoty a „lsti dějin“.