T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2017

22. dubna 2017

Velikonoční křest a nový život

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - pořad - audio - AFP

Starší komentáře:
Únor 1948 a jeho neblahé dědictví
2017 - rok významných výročí

● NOVINKY ●

● NOVINKY ●

Knižné pódium EBF

Tomáš Halík hostem Knižního pódia s tématem "Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti"
On-line Praha - Bratislava, úterý 13. dubna 2021, od 16 hod. fb-video

● NOVINKY ●

Postní a velikonoční kázání 2021

11.4. - (2) Bílá neděle - video - audio
6.4. - Úterý velikonočního oktávu - audio
4.4. - (1) Zmrtvýchvstání Páně - video - audio odp. - audio več.
3.4. - Bílá sobota - video - audio
2.4. - Velký pátek - video - audio - meditace
1.4. - Zelený čtvrtek - video - audio
28.3. - Květná neděle - video-promluva - video-mše - audio
21.3. - 5. postní neděle - video - audio
14.3. - Neděle Laetare - video - audio
7.3. - 3. postní neděle - video - audio
28.2. - 2. postní neděle - video
23.2. - Modlitba Páně - audio
21.2. - 1. postní neděle - video - audio
17.2. - Popeleční středa - audio

● NOVINKY ●

Bílá neděle

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 11. 4. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.
Odpolední kázání - "z pootevřeného kostela"

● NOVINKY ●

Zakázaný Bůh

13. díl: Generál bez vojska - premiéra 8. 4. 2021 ČT2
Přehled všech dílů na webu ČT

● NOVINKY ●

Radost vzkříšení. Promluva k Velikonoční neděli.

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 4. 4. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.
Odpolední kázání - "z pootevřeného kostela"
Večerní kázání - "z pootevřeného kostela"

● NOVINKY ●

Velikonoční vigilie 2021

Velikonoční vigilie "v pootevřeném kostele" - 3. 4. 2021

● NOVINKY ●

Velkopáteční meditace na Vltavě

Velikonoční meditace Tomáše Halíka: On sám je světlem, v němž se ukazuje pravda o světě i o každém z nás

Pátek 2. 4. 2021 od 18 hod. na ČRo - Vltava

● NOVINKY ●

Velký pátek 2021

Velkopáteční obřady "v pootevřeném kostele" - 2. 4. 2021

● NOVINKY ●

Velikonoce 2020

Rozcestník postních a velikonočních kázání roku 2020

● NOVINKY ●

Zelený čtvrtek 2021

Mše svatá "v pootevřeném kostele" - 1. 4. 2021

● NOVINKY ●

Co je nevěřícím svaté?

Dominikánská 8 - 29. 3. 2021

Co má být cílem dialogu mezi nevěřícími a věřícími? Má takový dialog nějaký význam? Nakolik je takový dialog vždy osobní? Co pro člověka znamená, že je věřící či nevěřící? Je možný humanismus vždy pouze jako sekulární humanismus?

Hosté: Václav Bělohradský, Tomáš Halík, Tomáš Hříbek. Moderuje: Daniela Brůhová

● NOVINKY ●

Květná neděle 2021

Mše svatá "v pootevřeném kostele" - 28. 3. 2021

K poslechu zřetelnější nahrávka v audioarchivu farnosti.

● NOVINKY ●

Květná neděle

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 28. 3. 2021

● NOVINKY ●

Ježíš - Slovo pro všechny národy (5. neděle postní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 21. 3. 2021

● NOVINKY ●

Velikonoční pozdravení Tomáše Halíka

● NOVINKY ●

Deep Talks s Petrem Ludwigem

Kde v dnešní těžké době hledat naději?

● NOVINKY ●

Laetare - Had, kříž & stín (4. neděle postní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 14. 3. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.
Odpolední kázání - "z pootevřeného kostela"

● NOVINKY ●

Victor White - psychologie a teologie

Debata nad novým číslem Salve věnovaným postavě anglického dominikána a tomistického teologa Victora Whitea (1902–1960), blízkého přítele C. G. Junga a jeho mnohaletému dialogu s tímto zakladatelem analytické psychologie.
Dominikánská 8 - pondělí 8. 3. 2021

● NOVINKY ●

Desatero (3. neděle postní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 3. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.
Odpolední kázání - "z pootevřeného kostela"

● NOVINKY ●

Proměnění na hoře (2. neděle postní 2021)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 28. 2. 2021

● NOVINKY ●

Zemřel Jan Sokol; začíná půst (1. neděle postní 2021)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 21. 2. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

Delší verze kázání - "z pootevřeného kostela"

● NOVINKY ●

Die Zeit der leeren Kirchen

"Čas prázdných kostelů" míří i k německým čtenářům. Herder 18.2.2021

● NOVINKY ●

O tempo das igrejas vazias

Popeleční středu 17. 2. 2021 zvolilo nakladatelství Paulinas pro oznámení portugalského vydání Času prázdných kostelů (česky: NLN 2020; polsky: WAM 2020; německy: Herder 2021).
více info - [fb]

● NOVINKY ●

Zemřel Jan Sokol

V úterý 16. února 2021 sloužil Mons. Tomáš Halík
v kostele Nejsvětějšího Salvátora requiem za †Jana Sokola.

Záznam requiem - Osudy Jana Sokola - GEN - rozhovor ČRo - web J.S.

TH: Za Janem Sokolem (aktualne.cz)

(foto: FiLiP - kostel Nejsvětějšího Salvátora)

● NOVINKY ●

Za Janem Sokolem

O Janu Sokolovi bylo v těchto dnech napsáno mnoho krásných a výstižných slov. Je mi ctí připojit k nim osobní svědectví.

Byli jsme přáteli víc než půl století. Jana jsem poznal v polovině šedesátých let v ekumenickém semináři při Evangelické fakultě v Jirchářích, který tehdy byl jedním z mála volně přístupných ostrůvků svobodných diskusí o filozofii a víře. Bylo to krátce po mé konverzi – a Jan Sokol spolu s Jiřím Němcem vtiskli mému chápání křesťanství trvalé rysy.

Byla to zejména snaha o vzájemné porozumění, obohacení i sblížení katolíků s evangelíky, reformní duch Druhého vatikánského koncilu a také inspirace díly moderních náboženských myslitelů – jezuitů Teilharda de Chardina a Karla Rahnera, protestantů Dittricha Bonhoeffera či Paula Tillicha i židovského filozofa dialogu Martina Bubera.

Počínaje památným setkáním katolických aktivistů (včetně několika kněží, nedávno propuštěných z dlouholetého vězení) v pražském bytě manželů Kaplanových na počátku pražského jara 68 jsme se plně zapojili do všech činností, které tehdy probouzely naděje na určité oslabení ideologického monopolu komunistické strany. A spolu s tím i na probuzení zdevastované církve – psaní, překládání a vydávání knih a článků, organizování přednáškových cyklů a panelových diskusí, zakládání klubů katolické inteligence a přípravy celostátního sjezdu katolíků na Velehradě, který zahájil Dílo koncilové obnovy. To vše již v srpnu téhož roku rozdrtily pásy sovětských tanků.

Hned na prahu chmurné doby "normalizace" to byl opět Jan Sokol spolu s Jiřím Němcem, kdo s námi, tehdejšími studenty, začal pracovat během filozofických seminářů v soukromých bytech. Jeden z nich trval každý pátek osm let. Tato skvělá podzemní univerzitní aktivita prohloubila to, co nám stačila dát Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během své krátké "hvězdné hodiny" kolem pražského jara, kdy na ní působil Jan Patočka, Karel Kosík, Milan Machovec, kratičce Václav Černý a mnozí další.

V našem "ilegálním" semináři v malířském ateliéru manželů Brázdových na pražských Vinohradech (blízko vily, kde se scházeli generaci před námi "pátečníci" kolem Karla Čapka a T. G. Masaryka) zazněly i přednášky našeho - tehdy již z univerzity odstraněného - učitele a Janova tchána profesora Jana Patočky, jedné z největších českých intelektuálních osobností 20. století. Pravidelná práce tohoto semináře ustala v roce 1977, kdy se právě tento kruh stal jedním ze zdrojů křesťanské větve hnutí Charta 77.

Pamatuji si, jak nám o přípravách Charty (která tehdy ještě neměla jméno) poprvé řekl jeden z jejích iniciátorů Jiří Němec. A to o půlnoci 21. srpna 1976 (v den osmého výročí okupace) na našem celonočním semináři na hradě Houska, kde byl tehdy kastelánem loni zemřelý evangelický farář a legendární písničkář Svatopluk Karásek.

Z toho semináře (na který navázal kruh kolem Radima Palouše, později prvního polistopadového rektora Univerzity Karlovy) vzešla část generace českých filozofů, kteří se pak podíleli na obnově svobodného univerzitního života a celého vzdělávacího systému – Jan Sokol nejprve v roli zakladatele i děkana Fakulty humanitních studií UK a později také coby ministr školství.

Od založení České křesťanské akademie pak Jan Sokol po celých 30 let ochotně a obětavě jezdil přednášet i do jejích nejmenších místních skupin po celé republice. Jsem přesvědčen, že kdyby nakonec těsně neprohrál prezidentské volby (hlasy komunistů pro ideologa divokého kapitalismu Václava Klause), naše nedávná politická historie a celé morální klima naší společnosti by vypadaly hodně jinak.

Jan Sokol měl nenapodobitelnou schopnost prezentovat i velmi složité otázky průzračně srozumitelným způsobem. Jeho lidská zralost, pokora a vlídnost, ochota vždy a všude účinně a nezištně pomáhat a zastat se těch, kterým se křivdí, stejně jako jeho statečnost a nesmírná pracovitost byly pro nás, kdo jsme měli čest a štěstí ho zblízka znát, ohromnou morální inspirací a povzbuzením i v těch nejhorších dobách.

To, co nyní píšu, nemyslím jako nadsázku: Jan Sokol byl nejčestnějším, nejryzejším, nejvěrohodnějším křesťanem ve veřejném životě, kterého jsem kdy poznal. Dobře to vystihl jeden z nekrologů: Byli lidé, kteří s ním nesouhlasili, ale neznám jediného, který by si ho nevážil jako člověka.

● NOVINKY ●

Masopust a půst (6. neděle v mezidobí)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 14. 2. 2021

● NOVINKY ●

Boží služebník Jób (5. neděle v mezidobí)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 2. 2021

● NOVINKY ●

Pravda a moc (4. neděle v mezidobí)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 31. 1. 2021

● NOVINKY ●

Jonáš (3. neděle v mezidobí)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 1. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

● NOVINKY ●

Dům ze skla?

Tomáš Halík hostem diskusního pořadu TV Noe - premiéra 18. ledna 2021

● NOVINKY ●

Povolání (2. neděle v mezidobí)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 17. 1. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

● NOVINKY ●

Křtu Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 10. 1. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

● NOVINKY ●

Vánoce Tomáše Halíka

10.1.2021 - Křtu Páně ("z prázdného kostela") - video - audio
3.1.2021 - Tento rok bude tvrdý (ČRo Plus) - audio
3.1.2021 - 2. neděle po Narození Páně ("z prázdného kostela") - video - audio
1.1.2021 - Novoroční promluva ("z prázdného kostela") - video - audio
28.12.2020 - O uplynulém roce, strachu, hledání viny (Proglas) - www - audio
27.12.2020 - Svaté Rodiny ("z prázdného kostela") - video - audio - blog
25.12.2020 - Narození Páně "ve dne" (mše v kostele) - audio - foto
25.12.2020 - Rozhovor pro Seznam - www - text
25.12.2020 - Narození Páně: Vánoční meditace (ČRo-Vltava) - www - audio
24.12.2020 - "Půlnoční" odpoledne - foto
24.12.2020 - Vánoční zamyšlení ("z prázdného kostela") - video - blog
23.12.2020 - Pandémia bola aj skúška... (SME) - www - video
23.12.2020 - Hostem "Zátiší" (Radio 1) - www - audio
16.12.2020 - Vánoce v době koronavirové - fb
16.12.2020 - Ten příběh z ticha vánoční noci - www

(Betlém u Nejsv. Salvátora - foto: FiLiP)

● NOVINKY ●

2. neděle po Narození Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 3. 1. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

● NOVINKY ●

Tento rok bude těžký

Tomáš Halík s Pavlem Černým v debatě na ČRo Plus - 3. ledna 2021

● NOVINKY ●

Slavnost Matky Boží 2021

Novoroční promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 1. 1. 2021

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

(novoroční bohoslužba v Katedrále bohužel není přístupná pro veřejnost)

● NOVINKY ●

O uplynulém roce, strachu, hledání viny...

Tomáš Halík v pondělí 28. prosince 2020 hostem pořadu Dopoledne s Proglasem.

● NOVINKY ●

Svaté Rodiny

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 27. 12. 2020

(text na blogu TH)

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

● NOVINKY ●

Vánoční rozhovor pro Seznam Zprávy

Text rozhovoru Nepatrný virus otřásl planetou a ukázal, že nejsme pány světa zařazen v sekci Rozhovory.

● NOVINKY ●

"Půlnoční 2020"

Alespoň malou náplastí za letos nekonanou půlnoční mši sv. u Nejsvětějšího Salvátora budiž o svaté půlnoci vysílaná Vánoční meditace Tomáše Halíka - k poslechu na ČRo-Vltava.
Záznam v archivu ČRo

● NOVINKY ●

Vánoční kázání

Vánoční promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 12. 2020

(text na blogu TH)

Kázání ze slavnosti Narození Páně "ve dne" je k poslechu v audioarchivu farnosti.

● NOVINKY ●

Předvánoční Zátiší

Tomáš Halík hostem Radio 1: Zátiší - rozhovor s J. Janíčkem.

(v archivu k poslechu: 2003 , 2004)

● NOVINKY ●

Dálkový rozhovor pro SME

Pandémia bola aj skúška toho, že viera nespočíva len v chodení do kostola

● NOVINKY ●

4. neděle adventní

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 20. 12. 2020

Delší ("z otevřeného kostela", odpolední) verze kázání je k poslechu v audioarchivu farnosti

● NOVINKY ●

Ten příběh z ticha vánoční noci

● NOVINKY ●

"Vánoce v době koronavirové"

Tomáš Halík & Petr Křížek v on-line debatě - 16. XII. 2020 od 18.30 [f]

● NOVINKY ●

Tomáš Halík & Václav Bělohradský

Jaká je role náboženství v současném světě? Platí teze o tom, že Češi jsou nejvíce ateistickým národem světa? A mají organizované církve budoucnost nebo se forma náboženského vyžití výrazně změní? Otázky přesahující horizont pouze současného dění klade Jan Vávra.
Profesoři Tomáš Halík a Václav Bělohradský hosty diskuzního speciálu Křesťanského magazínu o třetí neděli adventní - Gaudete od 13.25 na ČT2.

● NOVINKY ●

3. neděle adventní - Gaudete

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 13. 12. 2020

● NOVINKY ●

Adventní přání

Promluva Mons. Tomáše Halíka, prezidenta ČKA - 12. 12. 2020

● NOVINKY ●

2. neděle adventní

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 12. 2020

Delší ("z otevřeného kostela", odpolední) verze kázání je k poslechu v audioarchivu farnosti

● NOVINKY ●

Na prahu nového liturgického roku

Promluva Mons. Tomáše Halíka k začátku Adventu - 29. 11. 2020

● NOVINKY ●

Hergot!: Nástrahy pseudonáboženství

Tomáš Halík o fundamentalismu, fanatismu a farizejství na vlnách Radio Wave.
Neděle 29. listopadu od 18 hod.

● NOVINKY ●

Nad knihou „Čas prázdných kostelů“

Debata Damiána Kocha s Tomášem Halíkem v rámci cyklu „Rozhovory v knihovně“.
ČKA - 25. 11. 2020

● NOVINKY ●

Čas prázdných kostelů II.: Slavnost Krista Krále

Promluva Mons. Tomáše Halíka - 22. 11. 2020

Strukturované audio v archivu farnosti

● NOVINKY ●

Pseudonáboženství F – příklad náboženské patologie

● NOVINKY ●

Czas pustych kościołów

Sbírka promluv a kázání z "prázdných kostelů" míří i k polským čtenářům.
Vydává WAM - 18. listopadu 2020

● NOVINKY ●

Čas prázdných kostelů II.: Ženu statečnou kdo nalezne?

Promluva Mons. Tomáše Halíka na 33. neděli v liturgickém mezidobí - 15. 11. 2020

Strukturované audio v archivu farnosti

● NOVINKY ●

Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila

Rozhovor v rámci projektu podnětných rozhovorů Ecclesia Podcast, který si nepochybně zaslouží váš zájem a podporu.
(natočeno 1. října 2020, publikováno 28. října 2020)

● NOVINKY ●

REVOLUCE MILOSRDENSTVÍ A NOVÁ EKUMÉNA

● NOVINKY ●

Čas prázdných kostelů II.: Největší přikázání

Promluva Mons. Tomáše Halíka na 30. neděli v liturgickém mezidobí - 25. 10. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Strukturované audio v archivu farnosti

● NOVINKY ●

Jsme s Tchaj-wanem

Dokument na podporu Tchaj-wanu od jeho přijetí v rámci Fóra2000 podepsalo přes 100 významných osobností.

● NOVINKY ●

Leadership 2020

V letošním "ON-LINE" ročníku konference Leadership zazní 22. října 2020 i přednáška Tomáše Halíka - oproti původně avizované bude tématem "Víra jako důvěra".

● NOVINKY ●

Výzva církevním představeným

Sestry a bratři,

v této náročné době sleduji požadavky vedení krajů, žádajících studenty lékařských fakult, zdravotnických škol a studenty psychologie, aby se zapojili do dobrovolnické služby nemocným. Dosud jsem se nesetkal s tím, že by podobně oslovili studenty teologie, zejména budoucí duchovní; připadá mi to smutně příznačné pro naši společnost a její převažující vztah k církvím. Neměli bychom zavdat příčinu k rozšířené představě, že církvím jde v této době zavřených kostelů především o to, jak nahradit vlastním členům chybějící bohoslužby. Církve tu nejsou jen pro své členy, nýbrž pro všechny, zvláště pro potřebné.

Je mi známo, že už při jarní vlně pandemie se např. některé kněžské semináře do služby v nemocnicích zapojily; nyní je však třeba udělat ještě víc. Chtěl bych v této kritické době požádat představené křesťanských církví, řeholí, teologických fakult a seminářů, aby nyní umožnili a povzbudili dobrovolnickou službu (samozřejmě při pečlivém zachování všech hygienických předpisů) studentů a studentek teologických fakult, seminaristů, noviců a mladé generace institutů zasvěceného života nejen v nemocnicích, nýbrž i v domovech seniorů a podobných zařízeních, kde ohrožení lidé strádají nejen virovým onemocněním, nýbrž také samotou a strachem. Kdo jiný by právě nyní měl stát v přední linii pomoci bližním, projevit konkrétní a účinné formy obětavé lásky, lidské blízkosti, útěchy, povzbuzení a naděje? Může to přinést mnohé plody – předně být pomocí potřebným, avšak zároveň být důležitou přípravou na budoucí povolání ve službě evangeliu a v neposlední řadě znamením pro celou společnost, že církve a křesťané jsou nezastupitelným zdrojem dobra, které je určené všem přes všechny názorové, sociální a politické hranice.
Prosím, odpovězme zodpovědně v duchu evangelia na toto znamení doby.

Bratrsky
Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie

● NOVINKY ●

Zahájení akad. roku v Barceloně

Správní rada Nadace Joana Maragalla [f] zve na zahájení akademického roku 2020–2021, jehož součástí bude video-přednáška Tomáše Halíka "Číst znamení času".
Barcelona, 19. X. 2020, od 19 hod.

● NOVINKY ●

Hranice - filosofický a psychologický pohled

Muzeum paměti XX. století [f] uspořádalo debatní trilogii Československo a fenomén hranic. Ve třetí části v pondělí 19. října 2020 diskutují psycholog Radkin Honzák a filosofové Tomáš Halík a Miroslav Petříček. Moderuje Jan Samohýl. [f]

● NOVINKY ●

Duchovní doprovázení, třetí ekumenismus a křesťanská identita

Na programu výročního volebního shromáždění Asociace nemocničních kaplanů (Praha, 19. října 2020) je i přednáška Tomáše Halíka.
(Způsob konání se odvíjí od aktuální situace!)

● NOVINKY ●

Čas prázdných kostelů II.: Nedávejte císaři, co je Boží

Promluva Mons. Tomáše Halíka na 29. neděli v liturgickém mezidobí - 18. 10. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Strukturované audio v archivu farnosti

● NOVINKY ●

Fórum dialogu 2020

Již šesté Fórum dialogu, které pořádá Česká křesťanská akademie, má letos téma "Reformní impulsy papeže Františka". S přednáškami a v diskusi vystoupí prof. Tomáš Halík, JUDr. Pavel Vošalík, doc. Jaroslav Šebek, prof. Jiří Hanuš, prof. Tomáš Petráček a doc. Tomáš Machula, moderuje prof. Pavel Hošek.

POZOR ZMĚNA!
Proběhne pouze "distančně", možno sledovat on-line, změna programu! [f]

(Praha-Emauzy, sobota 17. X. 2020 - původní program ke stažení
Vzhledem k omezené kapacitě v době protiepidemických opatření je třeba se registrovat, a to nejpozději do 30. září 2020.)

● NOVINKY ●

Modlitba v židovství, křesťanství a islámu

Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů v ČR pořádá ve středu 7. října 2020 od 18 hod. diskuzní panel.
Úvodní zamyšlení nad významem modlitby a meditace v minulosti i současnosti pronesou Prof. Tomáš Halík (křesťanství), Bc. Sylvie Wittmanová (židovství) a RNDr. Vladimír Sáňka (islám).

Možno sledovat přes Microsoft Teams

Záznam:

● NOVINKY ●

Akademický rok zahájen

Mší sv. v kostele Nejsvětějšího Salvátora v úterý 6. října 2020 zahájil Mons. Halík akademický rok 2020/21. Koncelebrovali oba farní vikáři, Marek Orko Vácha a Petr Vacík.

● NOVINKY ●

Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

Přednáška Tomáše Halíka, která měla původně zaznít v pondělí 5. října v Liberci, bude po zrušení letošního TULfestu vysílána on-line. [f]

Záznam:

● NOVINKY ●

Vážení přátelé,

návštěvníci - náhodní i pravidelní - webových stránek Halík.cz

Dovolujeme si vás zdvořile požádat o malou chvilku vašeho času. Na rozdíl od sociálních síti zde totiž nemáme bezprostřední přehled o vašich přáních-potřebách-reakcích, a tak se na vás obracíme s prosbou, abyste nám (prostřednictvím kontaktního formuláře) poskytli jednoduchou zpětnou vazbu.

Zajímá nás především:
- zda tento web navštěvujete nahodile, či pravidelně
- zda také navštěvujete fb-skupinu Tomáše Halíka
- jaké informace zde hledáte
- jestli zde nacházíte informace (texty, odkazy, audio/video ...), které vás zajímají
- co byste zde rádi našli, ale nenacházíte
- jakékoliv další připomínky a vzkazy

Děkujeme!
redakce webu

● NOVINKY ●

Čas prázdných kostelů - knižně

Ještě před zahájením nového akademického roku se do rukou čtenářů dostane toto "neplánované dítě" postního a velikonočního času uzavřených kostelů.
Další informace v sekci Knihy.

● NOVINKY ●

Labyrintem víry s Tomášem Halíkem

Téma "Templetonova cena" v pátek 11. září uzavřelo kompletní reprízu obou řad (2011, 2015) rozhovorů Labyrintem víry s Tomášem Halíkem v TV Noe. V současnosti probíhá jednání o zařazení těchto rozhovorů do video archivu pro možnost zhlédnutí i mimo aktuální program vysílání.

(repro: TV Noe)

● NOVINKY ●

Pastoral talk s Tomášem Halíkem

Pastoral Brothers, evangeličtí faráři a youtubeři, ve středu 9. září 2020 od 20 hod. zkříží své intelektuální i ortopraktické meče s Tomášem Halíkem v první ze série tří rozhovorů; další dva budou se zástupci židů a muslimů. [f]
Událost probíhá za podpory iniciativy Společný hlas.

Možno sledovat živě i ze záznamu na YouTube.

● NOVINKY ●

Labyrintem víry s Tomášem Halíkem

Na sklonku letošního léta TV Noe opět zařadila do vysílání všechny díly obou sérií rozhovorů, v nichž se schází Tomáš Halík s Janem Regnerem nad svými knížkami. (U jednotlivých dílů je uvedeno datum premiéry.)

I. řada:
(1) 8.5.2011 - Co je bez chvění, není pevné
(2) 15.5.2011 - Oslovit Zachea
(3) 22.5.2011 - Vzýván i nevzýván
(4) 29.5.2011 - Noc zpovědníka
(5) 5.6.2011 - Vzdáleným nablízku
(6) 12.6.2011 - Dotkni se ran
(7) 19.6.2011 - Stromu zbývá naděje
(8) 26.6.2011 - Divadlo pro anděly

II. řada:
(1) 6.11.2015 - Úvahy na prahu tisíciletí
(2) 13.11.2015 - Chci, abys byl
(3) 20.11.2015 - Obnovíš tvář země
(4) 27.11.2015 - Ptal jsem se cest, Smířená různost
(5) 4.12.2015 - Prolínání světů
(6) 11.12.2015 - Templetonova cena
(7) 18.12.2015 - Žít v dialogu, Žít s tajemstvím

● NOVINKY ●

Interview ČT24

Tomáš Halík přijal v neděli 23. srpna 2020 pozvání do Interview ČT24.
odkaz - zpráva - odvar

(repro: ČT 24)

● NOVINKY ●

Josef Zvěřina - 30 let

Tomáš Halík je jedním z účastníků Večera s Josefem Zvěřinou, který k 30. výročí úmrtí jednoho z největších českých teologů 20. století připravila TV Noe - živě 18. srpna 2020 od 20 hod. (audio)

(repro: TV Noe)

● NOVINKY ●

Ve stínu mariánského sloupu

V den mariánského svátku nebudu na Staroměstském náměstí ani mezi těmi, kdo protestují proti vztyčení repliky mariánského sloupu, ani mezi těmi, kdo ji okuřují kadidlem a frázemi. Koalice Jan Zahradil - Vojtěch Filip - Marta Semelová - Lenka Procházková je mi stejně cizí jako koalice Dominik Duka - Jana Bobošíková - Miloš Zeman - Ovčáček&Lipovská...
celý text

● NOVINKY ●

Cambiamenti d'epoca

Společná e-publikace autorů E.Castellucci - T.Halík - G.Lafont.

Obsah:
Il «Credo» alla prova del Coronavirus (Erio Castellucci)
In cammino verso la maturità (Tomáš Halík)
La Chiesa che verrà (Ghislain Lafont)
A proposito di questo volume
Gli autori

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

nevěřím proto, že je víra k něčemu dobrá, nýbrž prostě proto, že jsem přesvědčen, že to, čemu věřím, je pravda. Odmítám mluvit o víře jako obchodník, vychvalující výhody koupě zboží, které nabízí. Nezačal jsem věřit proto, že mi to „něco dává“ a „aby mi to něco dávalo“, nýbrž proto, že jsem pochopil určité věci a přijal je i s důsledky, které z toho plynou pro vedení mého života.