T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2017

25. února 2017

Únor 1948 a jeho neblahé dědictví

● NOVINKY ●

● NOVINKY ●

Křesťanství a liberální demokracie

Úvodní přednáškou "Křesťanství a liberalismus" zahájí Tomáš Halík v sobotu 19. října 2019 v pražských Emauzích již pátý ročník Fóra dialogu.
Program a další informace na webu České křesťanské akademie.

● NOVINKY ●

„Národní identita ve sjednocené Evropě“

Ve středu 16. října vystoupí Tomáš Halík na konferenci pořádané plzeňským biskupstvím a ZČU s přednáškou „České křesťanství mezi katolicitou a nacionalismem“. Více informací a program konference na webu biskupství.

● NOVINKY ●

Demokracie a pravda

V rámci Festivalu demokracie se v knihovně Václava Havla v pondělí 14. října 2019 scházejí k diskusi panelisté Tomáš Halík, Miroslav Petříček a Václav Němec. [f]
video

● NOVINKY ●

General Assembly JCEP

V sobotu 12. října 2019 Tomáš Halík přednáší v chorvatském Záhřebu na setkání evropských jezuitských provinciálů.

● NOVINKY ●

Náboženství v postmoderním světě

Tomáš Halík přijal pozvání Common Law Society k přednášce a následné diskusi na půdě Právnické fakulty UK v Praze.
Akce se koná ve středu 9. října od 18 hodin v místnosti č. 300. [f]

● NOVINKY ●

Náboženství - Destruktivní nebo terapeutická síla?

Prvním večerem zahájí Tomáš Halík letošní cyklus "Setkání s osobností" (hosty dalších večerů budou např. Jan Hnízdil, Pavel Klener či Tomáš Sedláček), který pořádá iniciativa Elegantní Česko Pavlíny Kvapilové.
Stane se tak v prostorách Sněmovní 7, v pondělí 7. října 2019 od 18 hodin. [f]

● NOVINKY ●

Šílený a nevkusný nápad

Projevit úctu k uměleckému talentu zemřelého je jedna věc, šílený a nevkusný nápad s národním pohřbem v katedrále věc druhá. V tomto pokusu o mýtizaci hvězdy normalizačního zábavního průmyslu jde nejenom o projev naprosté devalvace hodnot a morální kýč, nýbrž i o politicky účelovou interpretaci našich moderních dějin a také o další pokus zatáhnout náboženské a církevní symboly do politiky zemanovsko-babišovského populismu. Je to zcela v logice Zemanovy devalvace státních vyznamenání a státních svátků. Je to zároveň projev hrubé neúcty nejen vůči hrdinům disentu a skutečným tvůrčím umělcům, nýbrž i vůči ohromnému množství občanů, kteří se před komunistickou mocí nesklonili. Je to zároveň tragikomické poselství o současných národních hodnotách, národním sebepochopení a sebeúctě, které tím ‚Gottland‘ vysílá do zahraničí.

Jsem opravdu zvědav, zda se naše církevní vrchnost propůjčením katedrály zapojí do této blasfémie neo-normalizačního režimu. Je to další morální zkouška církve, dilema mezi věrností prorocké tradici odpůrců zla a kýčové, nemravné servilitě vůči jakékoliv moci. (Beran, Tomášek a Vlk by řekli: Nemlč, arcibiskupe!)

Tomáš Halík

● NOVINKY ●

Nový akademický rok zahájen

V den svátku Terezie z Lisieux, 1. října 2019, byl slavnostní mší v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu zahájen akademický rok 2019/2020.
S Mons. Tomášem Halíkem koncelebrovali mj. otcové jezuité, karmelitáni či křižovníci s červenou hvězdou.
Další informace a promluva k poslechu na webu farnosti.

(foto: FiLiP - Praha, kostel Nejsv. Salvátora, 1. 10. 2019)

● NOVINKY ●

K jádru věci

V pondělí 9. září 2019 večer zahajují Tomáš Halík s Danielou Brůhovou nový cyklus živých besed s významnými osobnostmi. Hosty dalších vysílání Televize Noe budou Pavel Hošek (16.9.) a Tomáš Petráček (23.9.)

(video, repro: web TVNoe.cz)

● NOVINKY ●

Prázdninová kázání ("vzdáleným nablízku")

Již tradičně v době akademických prázdnin přinášíme těm, kdo jsou fyzicky vzdáleni, ale rádi by zůstali "duchem nablízku", plná znění homilií - texty v sekci Proslovy a kázání, k poslechu v audioarchivu farnosti.

18.8.2019 - 20. neděle - Rozdělení [Lk 12,49] - text - audio
25.8.2019 - 21. neděle - Je málo těch, kdo budou spaseni? [Lk 13,22] - text - audio
1.9.2019 - 22. neděle - Pokora, pokora, pokora [Lk 14,7] - text - audio
8.9.2019 - 23. neděle - Následování [Lk 14,25] - text - audio

● NOVINKY ●

Rozhovor pro Aktuálně

Server Aktuálně.cz zveřejnil ve středu 4. září 2019 obsáhlý rozhovor pod titulkem "Odmítám démonizování homosexuálů, říká Halík. Církev má sama kostlivce ve skříni".

● NOVINKY ●

Pozor na katolicismus bez křesťanství

O kázání krakovského arcibiskupa Marka Jedraszewského, o reakci kardinála Duky - ale především o rozporech v církvi, které už nelze zakrývat.
Psáno pro Deník N (publikováno 15.8.2019), celý text zde v sekci Články a eseje.

● NOVINKY ●

Marie & Marta dnes

V neděli 21. července, kdy je čteno evangelium o Marii a Martě, se Tomáš Halík v homilii zevrubně věnoval roli žen (nejen) v církvi v dějinách i dnes - k poslechu.

● NOVINKY ●

Povolání ke svobodě - Smetanova Litomyšl 2019

Mons. Tomáš Halík v neděli 30. června celebroval tradiční děkovnou mši sv. v rámci národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019.
Promluva: video, audio, text, web AFP, web SL, ChristNet

Info z minulých let: 2018 - 2017

● NOVINKY ●

Křesťané a vzedmutí občanské nelhostejnosti

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas 22.6.2019: text - pořad - mp3 - AFP

Starší komentáře:
Rány Kristovy církve
Výkřik do svědomí
Vstupujeme do 30. roku svobody

● NOVINKY ●

Zuzana není sama doma

Slovenská prezidentka paní Zuzana Čaputová dodržela tradici - její první zahraniční cesta směřovala ve čtvrtek 20. června 2019 do Prahy. Během večerního koncertu "Zuzana není sama doma" uspořádaného na její počest (a k zítřejším narozeninám) v parku na Kampě se s paní prezidentkou k dlouhému neformálnímu rozhovoru sešel Tomáš Halík.
Zpráva + video Seznam.cz, Novinky.cz

(repro: video ČTK)

● NOVINKY ●

(IN)TOLERANCE v pohledu teologa a religionisty

Právě před 10 lety - 18.6.2009 - pronesl Tomáš Halík na toto téma přednášku na mezinárodní vědecké konferenci (In)Tolerance v evropských dějinách, kterou uspořádalo Collegium Europaeum – společná výzkumná skupina Filozofické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR spolu s Úřadem vlády ČR.
Zde je k dispozici text.

● NOVINKY ●

Dům ze skla

Tomáš Halík rozmlouval s Danielou Brůhovou v TV Noe o aktuálních tématech.
Vysíláno 10. června 2019, ke zhlédnutí v archivu.

(repro: web TVNoe.cz)

● NOVINKY ●

EEC 2019

Tomáš Halík přijal pozvání na konferenci Evropského týmu pro katechezi (The European Equipe for Catechesis, EEC), která se koná v Praze ve dnech 29.5. - 3.6. 2019.
info: cirkev.cz

● NOVINKY ●

Noc kostelů 2019

Tomáš Halík vystupuje jako první řečník "přednáškového maratonu" v rámci Noci kostelů, letos v kostele sv. Františka z Assisi - téma: současná společnost, církvev a co může církev dneška lidem nabízet. [f]
(organizátoři přislíbili záznam)

● NOVINKY ●

Evangelium musí být hlásáno nově (1989)

Uplynulo již 30 let od chvíle, kdy Tomáš Halík při poutní slavnosti ke cti sv. Klementa Hofbauera 20. května 1989 v Brně přednesl tento slavnostní projev - text byl rozšiřován jako příloha tehdejšího samizdatového periodika Informace o církvi.
Ve zkrácené verzi byl text v následujícím roce publikován v (již legálních) Teologických textech (které jako samizdat v roce 1978 založil Oto Mádr).
Informace o pouti v Křesťanských obzorech 1989 č.8 (vydával A.Navrátil)
Brožura k duchovní přípravě na poutě

● NOVINKY ●

Železnobrodská pouť 2019

Tomáš Halík v sobotu 19. května tradičně celebroval poutní mši sv. v Železném Brodě v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého "Na Poušti".
(video ČKA z roku 2018)

foto: denik.cz, Luboš Tomeček

● NOVINKY ●

Evropská pouť - Mariazell

Ve dnech 3. a 4. května 2019 se krátce před volbami do Evropského parlamentu koná pouť do rakouského poutního místa Mariazell. Zvláště je očekáváno vystoupení Mons. Tomáše Halíka.
plakát , zpráva , video-cz , video-de , zpráva , promluva , Ackermann-Gemeinde , LaCroix , Zbruc.eu

● NOVINKY ●

Tomáš Halík oceněn za aktivní odpor proti komunismu v době normalizace

Náměstek ministra obrany předal 30. dubna 2019 prof. Tomáši Halíkovi dekret a pamětní medaili účastníka odboje a odporu proti komunismu za aktivní protikomunistickou činnost, „spočívající v aktivitách k prosazení svobody náboženského vyznání, v autorském zapojení do tvorby samizdatových periodik, v podílu na tvorbě dokumentů vypovídajících o situaci křesťanů v Československu a v aktivním podílu na vyhlášení a organizaci Desetiletí duchovní obnovy národa“.

Tomáš Halík se v roce 1972 stal členem tajné skupiny kněží podzemní církve, 21. října 1978 byl tajně vysvěcen na kněze, účastnil se přípravy a vzdělávání dalších kněží, působících v ilegalitě, spojoval skupiny náboženského, kulturního a politického disentu a zejména byl od poloviny 80. let spolu s Otou Mádrem a Josefem Zvěřinou hlavní oporou kardinála Tomáška v době, kdy se tento pražský arcibiskup stal symbolem duchovního odporu vůči totalitě. Dochované dokumenty StB označují Halíka spolu s Mádrem za „čelného exponenta nelegální řím. kat. církve“. Protože Tomáš Halík přes nátlak odmítl jakoukoliv spolupráci s StB (která na něj vedla pro podezření z „nepřátelské činnosti v ilegálních strukturách církve“ spis s názvem „Kazatel“), musel opustit své zaměstnání a byl vystaven šikanám.

„Vážím si dnešního ocenění, protože se s nečestnými útoky setkávám i po pádu komunismu,“ říká Tomáš Halík. „V roce 2011 vypustil tehdejší spolupracovník Václava Klause Petr Hájek do bulvárního tisku lživou zprávu, že jsem si své svěcení vymyslel a že užívám neoprávněně akademický titul profesora. Ačkoliv církevní i univerzitní autority obě tvrzení jednoznačně vyvrátily zveřejněním příslušných dokumentů, dodnes se podobné fake-news objevují na dezinformačních serverech i sociálních sítích. Rektorát Univerzity Karlovy, Etická komise UK i děkan FF UK odmítli zpochybňování mé akademické pověsti. Nynější šetření v archivech a výslechy svědků v souvislosti s vydáním osvědčení Ministerstva obrany potvrdily mou účast v odboji proti normalizačnímu režimu. Snad je to dostatečná odpověď dezinformátorům,“ dodává Tomáš Halík.


Zpráva - Seznam vydaných osvědčení MO ČR: pdf

(repro: web Army.cz)

● NOVINKY ●

Interview Plus

Tomáš Halík přijal pozvání ČRo Plus k rozhovoru s redaktorem Janem Bumbou.

Ve vysílání 29. dubna 2019: zpráva - audio - video

(repro: web Rozhlas.cz)

● NOVINKY ●

Theater für Engel

Po titulech Noc zpovědníka (č:2005/n:2012), Vzdáleným nablízku (2007/2010), Dotkni se ran (2008/2013) či Chci, abys byl (2012/2015) přináší nakladatelství Herder německým čtenářům letos i překlad knihy Divadlo pro anděly (NLN, 2010).

(repro: web Herder.de)

● NOVINKY ●

Vigilie 2019

Apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo sloužil 20. dubna 2019 hlavní velikonoční bohoslužbu, při které bylo letos pokřtěno a biřmováno 41 dospělých, v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Přítomné věřící si ihned získal svou bezprostředností, humorem a obdivuhodný zvládnutím našeho jazyka.
Arcibiskup Charles Daniel Balvo se narodil 29. června 1951. Na kněze byl vysvěcen 6. června 1976 v New Yorku. Vystudoval kanonické právo. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil 1. března 1987. V České republice působí jako nuncius od listopadu minulého roku.

foto: archiv T. Halíka (více fotografií v galerii P. Neuberta a na fb)

● NOVINKY ●

Velikonoce 2019

V audio archivu Akademické farnosti jsou k poslechu záznamy všech homilií Svatého týdne:

14.4. - Květná neděle - odp - več
16.4. - Petr & Jidáš - več
18.4. - Poslední večeře Páně - več
19.4. - Velký pátek (vč. pašijí) - več
21.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - odp - več

(foto: FiLiP - velkopáteční obřady, více fotografií v galerii P. Neuberta)

● NOVINKY ●

Rány Kristovy církve

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas 13.4.2019: text - pořad - mp3 - AFP

Starší komentáře:
Výkřik do svědomí
Vstupujeme do 30. roku svobody
Spolupracovat s Bohem na stavbě života

● NOVINKY ●

Zuzana Čaputová v Praze

Na soukromou návštěvu Prahy přijela v úterý 9. dubna 2019 zvolená slovenská prezidentka paní Zuzana Čaputová. Před koncertem Boba Dylana v Lucerně ji pozval na večeři někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg; neformálního setkání se zúčastnili i Michael Žantovský, Tomáš Halík či Michael Kocáb.
zpráva ČTK

(foto: archiv T. Halíka)

● NOVINKY ●

Pastorace Romů - Trogir 2019

Tomáš Halík vystoupil (jako hlavní řečník) na každoročním setkání pracovníků pro pastoraci Romů, které se letos konalo v chorvatském Trogiru ve dnech 5. až 7. dubna 2019.

Setkání skončilo v předvečer Mezinárodního dne Romů, referovala o něm zejména portugalská a chorvatská média.
V roce 2020 by se měl konference zúčastnit i Svatý otec František.

(repro: web Angelus TV)

● NOVINKY ●

Rozhovor pro Seznam.cz

Výzva 3. dubna 2019

Avizováno jako: Kdo nahradí kardinála Duku? Tomáš Halík o rozdělené církvi a sexuálním zneužívání

Po odvysílání titulek upraven: Řada kněží je jako Jekyll a Hyde. Halík o zneužívání v církvi a proč nechce nahradit Duku

audio (bez reklam)

(repro: web Seznam.cz)

● NOVINKY ●

31. března 2019

Paní Zuzana Čaputová zvolena prezidentkou Slovenské republiky

Z celého srdce gratuluji Slovensku - má hlavu státu, kterou mu závidíme, avšak upřímně přejeme!

Vnímám toto vítězství jako signál naděje, že demokracie zvítězí nad populismem krok za krokem i v Polsku, Maďarsku i České republice. Slovensko dalo příklad nám všem.

Věřím, že paní Zuzana nezklame velké naděje, které do ní vkládají nejen slovenští voliči.

A žertovný osobní dovětek: Těší mne, že moje požehnání se ukázalo účinnější než požehnání Miloše Zemana.

Tomáš Halík

(repro: web Tyzden.sk)

● NOVINKY ●

Před slovenskou volbou: Šefčovič učněm Zemana?

Klement Gottwald jezdil do Moskvy se učit, jak oponentům „zakroutit krkem“; pan Šefčovič přijel do Prahy se učit od Zemana, jak vést kampaň a vyhrát volby. To je znepokojující a varovný signál. Nezapomeňme, že k prvnímu vítězství Zemana nemálo přispěl podlý burcující inzerát, který v den voleb v největším bulvárním listu lživě očernil Karla Schwarzenberga. Už se mnohokrát ukázalo, že Ficovo vedení Smeru, které pan Šefčovič reprezentuje a které se právem bojí, že s volbou Zuzany Čaputové přijde na Slovensko kultura práva, je schopné čehokoliv.
Jakoby nebylo už dost, že z bývalého komunisty, který nedovede vyjmenovat ani polovinu přikázání Desatera, dělají „obránce křesťanských hodnot“ a ze Zuzany Čaputové zneužíváním témat, která nemají s výkonem prezidentské funkce nic společného a o nichž prezident vůbec nerozhoduje (kriminalizace potratů a adopce), dělají zlého Heroda. Fico se už v minulosti – podobně jako Orbán v Maďarsku – snažil korumpovat církev a ochočit si ji pro své politické zájmy. Věřím, že Slováci před „katolicismem bez křesťanství“ dají přednost skutečným hodnotám evangelia, jako je spravedlnost a milosrdenství, pravdivost, nenásilí, pomoc pronásledovaným a marginalizovaným, solidární láska a odpovědnost za sociální i přírodní prostředí.
Chtěl bych slovenským demokratům vzkázat to, co znělo v obou částech naší kdysi společné vlasti v listopadu 1989: Jsme s vámi, buďte s námi! Slovensko může dát celému středoevropskému prostoru znamení naděje na vítězství práva a demokracie nad populismem.

Tomáš Halík

● NOVINKY ●

Církev je jako Německo po holocaustu

Prof. Tomáš Halík poskytl rozsáhlý rozhovor týdeníku Respekt.
Text i zde v sekci rozhovory.

(repro: web Respekt.cz)

● NOVINKY ●

Tomáš Halík pod lampou

U příležitosti setkání s prezidentskou kandidátkou paní Zuzanou Čaputovou v Bratislavě přijal Tomáš Halík v úterý 12. března 2019 pozvání do televizního pořadu "Pod lampou".
Video i na [f]

(repro: web Tyzden.sk)

● NOVINKY ●

Tomáš Halík podporuje Zuzanu Čaputovou

V úterý 12. března 2019 se Tomáš Halík v Bratislavě setkal k dlouhému rozhovoru s prezidentskou kandidátkou paní Zuzanou Čaputovou.
Podpora paní Čaputové je i jedním z témat rozhovoru pro Aktuality.sk.

● NOVINKY ●

How to Deal with Misery?

Na pozvání Radboud Universteit (Nijmegen, NL) vystoupí prof. Tomáš Halík v předvečer Popeleční středy s přednáškou na téma vztahu k ranám a bídě světa. Stane se tak jen několik dní poté, co kardinál Tagle při zahajovacím projevu na vatikánském jednání předsedů biskupských konferencí z celého světa obsáhle citoval z knihy Tomáše Halíka Dotkni se ran. Holandský překlad této knihy "Raak de wonden aan" mají místní čtenáři k dispozici od listopadu 2018.
9. března měli diváci v Nizozemsku možnost zhlédnout též televizní rozhovor (TVblik).

● NOVINKY ●

Church as field hospital; crisis and renewal of faith

Večer prvního dne přednáškové cesty do Holandska je věnován tématu papeže Františka "Církev jako polní nemocnice". (plakát, info)

(repro: web Dezinnen.nl)

● NOVINKY ●

Trignis 2019

Mons. Václav Malý a Tomáš Halík se scházejí k "moderovanému dialogu" na téma Přítomnost a budoucnost českého a evropského křesťanství. Stane se tak v sobotu 2. března 2019 jako součást celostátního skautského vzdělávacího setkání Trignis 2019 (pdf), které se koná v Salesiánském divadle v Praze-Kobylisích. [f]

(repro: web Skauting.cz)

● NOVINKY ●

NeruDny2019

Prof. Tomáš Halík přijal pozvání na osmý ročník studentské přednáškové konference na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Tématem jeho přednášky v sobotu 2. března 2019 je "Význam pravdy v postfaktické době". [f]

(repro: web GJN)

● NOVINKY ●

27. února 2019

Profesoři Zulehner a Halík u papeže Františka

Autoři iniciativy Pro Pope Francis, Tomáš Halík s rakouským teologem Paulem Zulehnerem, předali dnes ve Vatikánu papeži Františkovi otevřený dopis na podporu jeho reformního úsilí. Tento dopis podepsalo přes 75 000 signatářů, mezi nimi 2 400 profesorů teologie a osobností veřejného života z pěti kontinentů. Tomáš Halík se v Římě radil o dalším postupu také s blízkými spolupracovníky papeže Františka.

Zprávy: ChristNet Echo24 Aktuálně Proglas Vienna Radio Radio KřesťanDnes KerkNet

(foto: archiv T. Halíka)

● NOVINKY ●

22. února 2019

Kardinál Tagle na summitu biskupů citoval Tomáše Halíka

Filipinský kardinál Tagle při zahajovacím projevu na vatikánském jednání předsedů biskupských konferencí z celého světa obsáhle citoval z knihy Tomáše Halíka Dotkni se ran.

Zprávy z Vatikánu (Vatican News)
Kard. Tagle: Kristovy rány připomínají nevinné utrpení i naši hříšnost

V první relaci hovořil kardinál Luis Antonio Tagle o pastýři, který má znát bolesti svého stádce a léčit jeho rány. Mluvil o církvi jako Kristově těle hluboce zraněném sexuálními skandály jejích členů a pastýřů, kteří se provinili tím, že nedokázali odpovídajícím způsobem zareagovat. Filipínský kardinál poukázal k perspektivě víry a církve na základě perikopy Janova evangelia (20,19-28) o Zmrtvýchvstalém Ježíši, který se ukazuje učedníkům a vybízí Tomáše, aby se dotkl jeho ran. Citoval přitom z výkladu mons. Tomáše Halíka o tom, že kdo zavírá oči před ranami našeho světa nemá právo vyznat: Můj Pán a můj Bůh. Kristovy rány zůstávají na jeho těle i po zmrtvýchvstání a když je Ježíš ukazuje, chce oživit paměť učedníků, připomenout jim, že je nese z lásky ke konkrétním mužům a ženám, ze slitovné lásky k lidstvu. Kardinál Tagle proto vybídl přítomné k odložení obav z přiblížení se ranám lidu. Ježíšovy rány také připomínají, že mnoho ran bylo způsobeno slepou ambicí, legalismem a zneužitím moci, která odsoudila nevinné ke smrti zločinců. Rány Vzkříšeného Krista nás upamatovávají na nevinné utrpení, ale také na naši slabost a hříšnost. V závěrečné části přednášky kardinál Tagle připomněl, že spravedlnost a zadostiučinění pro oběti zneužívání je nezbytná, avšak nepostačuje k udravení zlomeného lidského srdce. Vybídl proto k solidárnímu doprovázení obětí směřujícímu k odpuštění, které jedině může vést k uzdravení bolesti hořkosti a k pokoji lidského srdce.

(citáty od času 7:07)

● NOVINKY ●

21. února 2019

Pozdrav účastníkům vzpomínkových shromáždění k výročí vraždy Jána a Martiny

Drazí slovenští přátelé,

na počátku tohoto roku jsme si připomínali půlstoletí od smrti Jana Palacha. Jan Palach obětoval svůj život ve chvíli, kdy se společnosti po ruské okupaci začínala zmocňovat únava a rezignace, pocit, že odpor vůči moci stejně nemá cenu, že je lepší tiše zalézt do soukromí a o veřejný život se nestarat. Tato rezignace umožnila dvacet let „normalizace“ – doby, kdy lhát, krást a kolaborovat bylo „normální“, zatímco občanská odvaha byla považována za bláznovství. Ta doba morálně rozložila velkou část společnosti. Až dvacet let po Janově smrti, v „Palachově týdnu“ 1989 nastaly masové demonstrace, které pak uvedly do pohybu události, které skončily v listopadu téhož roku porážkou komunismu a vítězstvím demokracie. Podobnou roli sehrála pro celé tehdejší Československo i svíčková manifestace v Bratislavě.

Vidím velké analogie se smrtí Jána Kuciaka, který rovněž obětoval život, aby osvítil pravdu. Tentokrát pravdu o těch, kteří vydobytý prostor demokracie třicet let zneužívali ke svým mafiánským praktikám. Spoléhali na to, že společnost bude unavená, zbabělá, rezignující, lidé budou sledovat jen svůj osobní prospěch, a veřejný život přenechají nakonec populistům a gangsterům. Politická moc nedokázala dosud jasně rozkrýt celé zázemí Janovy vraždy, protože se ukázalo, že chobotnice oné mafie, na kterou Ján ukázal, má svá chapadla v nejvyšších patrech politiky, policie a justice.

Proto je nesmírně důležité, aby slovenská občanská společnost ukázala svou sílu. Aby ukázala své odhodlání bránit svobodu a demokracii. Proto jsou nesmírně důležité vaše protesty. Kéž vaše dnešní statečné NE společenskému zlu je stejně jako „Palachův týden“ v roce 1989 nebo svíčková manifestace v Bratislavě počátkem radikálního obratu ve slovenském veřejném životě. Kéž je počátkem vítězství demokracie nad mafiány, kteří mají na rukou krev, i nad jejich spojenci v nejvyšších patrech politiky.

Ujišťuji vás solidaritou mnoha slušných lidí v Čechách, na Moravě a Slezsku. Myslíme dnes na vás a jsme s vámi. Jako to znělo před třiceti lety na našich náměstích: V jednotě je síla!

Váš Tomáš Halík

(foto: FiLiP - Praha, Václavské náměstí, 21. 2. 2019)

● NOVINKY ●

Prof. Halík v Olomouci

Arcidiecéze olomoucká, VKH, MSKA a Univerzita Palackého zvou na přednášku prof. Tomáše Halíka na téma duchovní diagnóza naší doby. Setkání proběhne ve středu 13. února od 17 hodin v aule filozofické fakulty. Přednáška je volně přístupná jak pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, tak i pro zájemce z veřejnosti.
Od 19 hod. následuje studentská mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné.

Audio záznam

Zpráva VKH a UPOL - Fotogalerie VKH a MSKA

● NOVINKY ●

Primice Jaromíra Odrobiňáka

V neděli 10. února 2019 Mons. Tomáš Halík poslouží homilií při primiční mši svaté novokněze P. Odrobiňáka v kostele sv. Václava v Praze-Bohnicích.

● NOVINKY ●

28. ledna 2019

Děkan Filozofické fakulty UK plně podporuje prof. Tomáše Halíka

V poslední době se v některých bulvárních médiích a na sociálních sítích opět začínají šířit dávno vyvrácené spekulace o tom, že prof. Tomáš Halík neoprávněně používá své akademické tituly. Tímto tvrzením se v minulosti opakovaně zabývaly příslušné orgány Univerzity Karlovy a neshledaly na straně prof. Halíka naprosto žádné pochybení. S jejich závěry se zcela ztotožňuji.

Prof. Halíka si jako vědce, pedagoga, veřejného intelektuála i člověka nesmírně vážím. Je pro nás ctí, že náleží k akademické obci naší fakulty.

doc. Michal Pullmann
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


převzato z webu FF UK

podrobnější komentář přinesl web Forum24 a ChristNet

(screenshot: ParlamentniListy)

● NOVINKY ●

O Janu Palachovi a naší době

V neděli 27. ledna 2019 se Tomáš Halík přednáškou a následnou diskusí v Praze na Habrovce ještě jednou vrátí k letošnímu výročí Jana Palacha. Moderuje Jiří Zajíc. [f]
Audio záznam

● NOVINKY ●

Setkání s Joachimem Gauckem

Prof. Halík se setkal s bývalým prezidentem SRN Joachimem Gauckem, který v Karolinu převzal Mezinárodní cenu Karla IV.

(foto: archiv T. Halíka)

● NOVINKY ●

Výkřik do svědomí - komentář k Palachovu výročí

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas 19.1.2019: text - pořad - mp3 - AFP

Starší komentáře:
Vstupujeme do 30. roku svobody
Spolupracovat s Bohem na stavbě života
Co je pravda?

● NOVINKY ●

Síla činu

Prof. Tomáš Halík, historik Petr Blažek a kurátorka Helena Musilová promluvili v pátek 18. ledna 2019 v pražském Kampa museu při zahájení výstavy uměleckých děl z let 1969-1989 inspirovaných činem Jana Palacha a Jana Zajíce. Večerem provázel Jiří Pospíšil. [f]

(foto: FiLiP - Praha, nádvoří Kampa muzea, 18. 1. 2019)

● NOVINKY ●

Jan Palach - 1969 - 2019

Prof. Tomáš Halík zdůraznil v rámci celodenní připomínky 50. výročí Jana Palacha, která probíhá na pražském Václavském náměstí, především jeho odkaz, který nás i v současné době zavazuje.
Záznam kázání z úterní mše sv., kde se těmto myšlenkám věnoval podrobněji, je k poslechu v archivu farnosti.

(foto: FiLiP - Praha, Václavské náměstí, 16. 1. 2019)

● NOVINKY ●

Čaj o šesté: Politika a společnost

Ve středu 9. ledna 2019 byl Tomáš Halík hostem pražské organizace Mladých lidovců v rámci diskusního cyklu "Čaj o šesté" - tentokrát pro velký zájem na půdě Skautského institutu. Po úvodní přednášce na téma "Politika a společnost" následovala živá debata, během které zazněla řada aktuálních dotazů i názorů. [f]

(foto: FiLiP - Praha, Skautský institut, 9. 1. 2019)

● NOVINKY ●

Slavnost Matky Boží 2019

První mši svatou pro veřejnost v novém občanském roce 2019 celebroval v úterý 1. ledna Mons. Tomáš Halík v zaplněné kapli Nejsvětější svátosti pražské Katedrály.

(foto: FiLiP - Praha, Katedrála, 1. 1. 2019)

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Skutečnost nemá dno, je radikálně otevřená – a tedy i má mysl a mé srdce musí zůstat otevřené. Musím zůstat pozorný, bdělý a respektující Tajemství; nemohu se do něj vlámat, zmocnit se ho, ovládnout ho, odklidit ho, „být s ním hotov“. Mohu být jen tiše otevřený a vědět, že ono tajemství nemá charakter „ono“, není neživé, slepé a hluché, není lhostejné, ani němé.