T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2018

SLOVO K TÉTO DOBĚ

prohlášení prezidenta České křesťanské akademie


Milí přátelé,

obracím se v těchto dramatických dnech před důležitou volbou především – ale nejen – na členy místních skupin naší České křesťanské akademie po celém území Čech a Moravy. Nečekejte ode mne předvolební agitku. Česká biskupská konference vyzvala všechny občany, aby se účastnili druhého kola voleb, Českobratrská církev evangelická výslovně podpořila Jiřího Drahoše, stejně tak se jasně vyjádřil dlouholetý přítel naší akademie Pavel Fischer, první viceprezident ČKA doc. Šebek působí od počátku v nejužším týmu prof. Drahoše – a o mně asi nikdo nepochybuje, koho z nynějších kandidátů budu volit. Chci Vám tedy říci především něco jiného. Chci Vám říci tři slova: Prosím, zvolte změnu.

A myslím tím něco víc, než jen změnu na Pražském hradě. Myslím tím úsilí o změnu morálního klimatu naší společnosti. Na tuto změnu bude mít výsledek prezidentské volby vliv, protože zejména v naší republice, kde na prezidentském stolci seděli Masaryk a Havel, kteří se těšili úctě celého demokratického světa, se od prezidenta očekává, že nebude především politickým profesionálem, nýbrž že bude morální a intelektuální autoritou a bude reprezentovat stát přirozenou noblesou. Že si bude vážit každého občana a vědět, že i dlaždič má svůj rozum a chce, aby jeho prezident nemluvil jako dlaždič, nýbrž jako prezident.

Dosavadní prezident společnost neustále rozděloval, při své několikaleté permanentní kampani objížděl zemi a dělal pravý opak toho, co by měl prezident dělat – utvrzoval lidi v jejich předsudcích, šířil strach a nenávist, arogantně útočil na své protivníky, urážel je a lhal, rozeštvával a rozděloval společnost – zejména štval venkov proti městu, zejména Praze. A protože na stokrát opakovanou lež si lidé zvyknou, vymyslel si fiktivního nepřítele, kterému dával dehonestující nálepku kavárenských povalečů, „pražská lumpenkavárna“, „sluníčkáři“, vítači migrantů apod.

K tomu Vám mohu celkem zasvěceně říci – protože já sám jsem byl Milošem Zemanem do této kategorie zařazován – že tato kategorie je fikce, je to jeho výmysl. Neznám lidi, na které by tato nálepka pasovala. Není pravda, že akademická obec v Praze a dalších velkých městech pohrdá venkovem – takové rozdělování odmítáme. Členové ČKA dobře vědí, kolikrát jsem přijel besedovat i do nejmenších míst a strávil jsem na těchto cestách rozhodně třistakrát více času než v pražských kavárnách. Neznám žádného „vítače“, který by hlásal, že musíme bez výjimky a v jakémkoliv počtu přijmout ilegální migranty. Znám však autory velmi statečného, klidného a rozumného prohlášení akademiků – které vedle mnoha jiných podepsal i prof. Drahoš i já sám – které se obrací proti zneužívání problému migrace k vyvolávání paniky a hysterie, proti nerozlišování mezi obětmi válek a migranty z míst krajní chudoby a těmi, kteří se stali obětmi obchodníků s lidskou nadějí.

Přátelé, nenechme se v těchto dnech zmást a strašit. Buďme připraveni na to, že lidé, pro které pravda a láska jsou sprostá slova, se nebudou nyní štítit žádné špinavosti, aby lež a nenávist neztratily své pozice.

Úmyslem tohoto mého vyjádření je však něco důležitějšího, co dalece přesahuje otázku prezidentské volby. Kdyby šlo pouze o otázky mocenského zápasu mezi politickými stranami, necítil bych povinnost se k nim z pozice prezidenta České křesťanské akademie vyjadřovat. Zde však jde o mnohem víc než o volbu konkrétní osoby prezidenta, jakkoliv je velmi důležitá a bude signálem pro svět, k jaké jeho části a k jaké kultuře se většinově hlásíme. Výzva „zvolte změnu“ bude mít smysl i tehdy, kdyby se změna na Pražském hradě nyní neuskutečnila, resp. o nějaký čas odložila.

V těchto dnech jsem se dvakrát setkal se zástupci několika desítek občanských iniciativ a neziskových organizací, většinou mladých lidí. Měl jsem z nich podobný dojem jako ze setkání zástupců našich místních skupin ČKA z celých Čech a Moravy. V naší zemi je ohromný potenciál dobré vůle, kreativity a obětavosti. Naděje na změnu hlavy státu je povzbudila a dovedla k rozhodnutí široce propojit tyto iniciativy a vzájemně se nejen informovat, ale i aktivně podporovat. Jsem přesvědčen, že pozitivní výsledek druhého kola voleb může být signálem k velkému oživení tohoto potenciálu pozitivní energie, že může zejména v mladé generaci povzbudit vědomí odpovědnosti za společnost a ochotu angažovat se v mnoha oblastech občanské společnosti od ekologie přes vzdělávání a kulturu po péči o hendikepované, marginalizované a sociálně slabé. Měl jsem pocit, že mezi těmito lidmi – ať už jsou věřící křesťané či nikoliv – vane duch papeže Františka, duch pravdivého žitého křesťanství. Máme velikou odpovědnost, aby tento vzmach naděje nebyl frustrován, ať už prezidentské volby dopadnou jakkoliv. Z doby disentu víme, že platí slovo Karla Čapka: „Pravda je víc než moc, protože je trvalá“.

Výzva „zvolte změnu“ je výzvou k životu v pravdě, k společenské odpovědnosti, k tvořivosti, k nelhostejnosti. Kdysi začínalo provolání, podepsané kardinálem Tomáškem, k zahájení díla Desetiletí duchovní obnovy národa, slovy svatého Pavla: „Napřimte se a zvedněte hlavy!“ Tato slova jsou právě teď znovu aktuální. Prosím, zvolme změnu!

Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie

● NOVINKY ●

● NOVINKY ●

Být jako Bůh

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 9. 6. 2024

● NOVINKY ●

Sobota je pro člověka

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 2. 6. 2024

● NOVINKY ●

Robert Fico nie je žiadne neviniatko

Tomáš Halík hostem Rozhovoru so Šimonom - 29. 5. 2024

Celý rozhovor (& další výhody) na platformě HeroHero po registraci a úhradě €5.

● NOVINKY ●

Bůh jako tanec

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 26. 5. 2024

● NOVINKY ●

Dům ze skla?

Tomáš Halík v rozhovoru pro TV Noe - pondělí 20. května 2024

● NOVINKY ●

Letnice

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 19. 5. 2024

● NOVINKY ●

Nanebevstoupení Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 12. 5. 2024

● NOVINKY ●

Uvěřili jsme v lásku

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 5. 5. 2024

● NOVINKY ●

Promluvy na synodálním setkání farních kněží

Mons. Tomáš Halík svými promluvami provázel jednotlivé dni synodálního setkání zástupců farních kněží z celého světa v Římě:

Pondělí 29. 4. 2024: audio - video - VaticanNews
Úterý 30. 4. 2024: audio - video - VaticanNews
Středa 1. 5. 2024: audio - video - VaticanNews

● NOVINKY ●

Pokoj svědomí

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 28. 4. 2024

● NOVINKY ●

Širší horizonty

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 21. 4. 2024

● NOVINKY ●

Tomáš Halík jmenován teologickým poradcem celosvětové synody kněží v Římě

Před druhým zasedáním biskupské synody o synodalitě v říjnu 2024 se bude konat v Římě ve dnech 28. dubna až 2. května synodální setkání zástupců farních kněží z celého světa. Struktura jednání bude stejná jako při biskupském synodu, poslední den budou účastníci diskutovat v aule Pavla VI. ve Vatikánu s papežem Františkem.

Generálním sekretariátem synody byla jmenována pětičlenná skupina teologických expertů z pěti kontinentů, kteří budou uvádět a doprovázet všechny dny zasedání. Kromě mons. Tomáše Halíka to jsou mons. Pablo Virgilio David, prezident filipinské biskupské konference, profesor Benedict Ndubueze Ejeh z Nigerie, děkan fakulty kanonického práva na univerzitě Pia X., prof. Gilles Routhier z Laval University v Kanadě a rektor semináře v Quebecku a Dr. María Lía Zervino z Argentiny, prezidentka Světové unie katolických ženských organizací a členka vatikánského dikastéria pro biskupy. Tématem synodálního setkání, kterého se účastní 300 delegátů z celého světa, bude misijní poslání a synodální charakter lokálních církví.

Prof. Halík, který přednesl teologicko-spirituální úvod při loňském jednání evropské kontinentální synody, bude podobně s prof. Routhierem uvádět a komentovat každý den jednání v Římě.

Ještě před synodou kněží mons. Tomáš Halík promluví na plenárním zasedání COMECE (předsedů biskupských konferencí zemí EU), které se letos koná v Polsku, a na mezinárodní konferenci v Madridu, kterou koná COMECE spolu s Nadací Pavla VI. Tyto konference se konají při příležitosti výročí rozšíření EU a týkají se budoucnosti církve v Evropě.

● NOVINKY ●

Lidé otevřené mysli

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 14. 4. 2024

● NOVINKY ●

Rány Kristovy

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 4. 2024

● NOVINKY ●

Rozhodne sa Slovensko pre slobodný svet...?

Předvolební rozhovor Mons. Tomáše Halíka "pod lampou" - 3. 4. 2024

● NOVINKY ●

Vzkříšení

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 31. 3. 2024

● NOVINKY ●

Pozdrav slovenským přátelům

● NOVINKY ●

Dopisy papeži: Povzbuzení na nové cesty

Právě vychází

● NOVINKY ●

Květná neděle

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 3. 2024

● NOVINKY ●

Zrno pšeničné

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 17. 3. 2024

● NOVINKY ●

S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl

Tomáš Halík hostem pořadu Interview Plus

● NOVINKY ●

4. neděle postní

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 10. 3. 2024

● NOVINKY ●

Duch doby a znamení doby

Středa 6. března 2024 - přednáška v Olomouci

● NOVINKY ●

Nevzdávejme se kritického ALE

Horká půda ve Svaté zemi v posledních měsících opět vyvolává řadu zásadních otázek. Dialog o nich pokračuje...

Stručná chronologie:

° 7. 10. 2023: Vpád teroristů z Pásma Gazy do přilehlé oblasti Izraele a brutální masakr půl druhého tisíce izraelských vojáků, ale především civilistů (mj. stovek mladých účastníků festivalu Supernova), žen, dětí, seniorů; odvlečení mnoha rukojmí do Pásma.

° Následná izraelská vojenská akce proti Hamásu (v proměnlivé intenzitě trvá dosud) má za následek desítky tisíc mrtvých Palestinců (s téměř nemožným rozlišením teroristů Hamásu a běžných obyvatel) a statisíce prchajících obyvatel, což vyvolává stoupající zneklidnění světové veřejnosti, ale i tradičních spojenců Izraele.

° 6. 2. 2024 média přinášejí nekompletní informace o "výzvě vládě" či "otevřeném dopisu" desítek osobností žádajících vládu ČR o přehodnocení bezvýhradné podpory izraelské vládě. Mezi 85 "signatáři prvního dne" (nikoliv mezi 11 iniciátory) jsou i prof. Tomáš Halík a biskup Václav Malý.

Následně je dopis publikován formou petice: Výzva ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě

° 11. 2. 2024 je zveřejněna jedna z "opačných" petic: Dopis vládě ČR: PODPORA VLÁDNÍ POLITIKY VŮČI IZRAELI

° 14. 2. 2024 na svém fb-profilu zveřejňuje Dominik Duka "Valentýnskou deklaraci", ve které nepřímo obviňuje biskupa Malého a prof. Halíka z "nedostatečné úcty k pravdě".

Nejnověji pak na přelomu února a března probíhá kultivovaný dialog na webu Christnet.eu:

° 29. 2. 2024 - Tomáš Halík: Politika „zub za zub“ odporuje evangeliu i zdravému rozumu

° 2. 3. 2024 - Věra Tydlitátová: Odpověď profesoru Halíkovi

° 6. 3. 2024 - Tomáš Halík: Nevzdávejme se kritického ALE

● NOVINKY ●

Literární večer u Saleziánů

Úterý 5. března 2024, Praha-Kobylisy

● NOVINKY ●

Vyhnání kupců z chrámu

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 3. 3. 2024

● NOVINKY ●

Svět je blízko světové válce. Rusko musí být zastaveno

Mons. Tomáše Halíka v rozhovoru s Čestmírem Strakatým - 1. 3. 2024

● NOVINKY ●

Out of this darkness

The TABLET k anglickému vydání knihy The Afternoon of Christianity

● NOVINKY ●

Utrpení jako zkouška dospělosti víry

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 25. 2. 2024

● NOVINKY ●

Řekni ďáblovi ne!

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 18. 2. 2024

● NOVINKY ●

Následování Krista

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 11. 2. 2024

● NOVINKY ●

Katolicita a ekumenismus

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 4. 2. 2024

● NOVINKY ●

Tomáš Halík u protinožců

V první polovině února 2024 podniká Mons. prof. Tomáš Halík přednáškovou cestu po Novém Zélandu a Austrálii.

Z bohatého programu vybíráme:
5. 2. - St Columba Centre Ponsonby, Auckland
8. 2. - Victoria University, Wellington
12. 2. - St Patrick's Cathederal Cloister Hall, Parramatta NSW
15. 2. - Newman College, Parkville, Melbourne VIC

● NOVINKY ●

Růže pro vraha - růže bez trní?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 28. 1. 2024

TEXT - - Nedělní večerní kázání

● NOVINKY ●

Prorokův hněv a Boží humor

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 21. 1. 2024

● NOVINKY ●

Co hledáte?

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 14. 1. 2024

● NOVINKY ●

Zjevení Páně

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 7. 1. 2024

● NOVINKY ●

Na přelomu roku. Svátek Svaté Rodiny

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 31. 12. 2023

24. prosince 2023
Stávat se lidštějšími
.

● NOVINKY ●

Společnosti hrozí, že bude hledat dvě odpovědi

Tomáš Halík a Josef Baxa v pořadu Události, komentáře - 22. 12. 2023

● NOVINKY ●

Rusko je fašistický stát, na olympiádu nepatří

Tomáš Halík hostem pořadu 360° na CNN Prima NEWS - 20. prosince 2023

● NOVINKY ●

Jak se dostal Goliáš do koledy? (3. neděle adventní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 17. 12. 2023

● NOVINKY ●

Dělám, co můžu. Tomáš (2. neděle adventní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 10. 12. 2023

● NOVINKY ●

Requiem za Karla Schwarzenberga (Katedrála)

Promluva Mons. Tomáše Halíka při zádušní mši v Katedrále - 9. 12. 2023

Audio - Text - archiv ČT24

● NOVINKY ●

Stojíme na prahu nové reformace?

Přednáška Mons. Tomáše Halíka pro VKH Brno - 6. 12. 2023

● NOVINKY ●

Jsme vrátní světa (1. neděle adventní)

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 3. 12. 2023

● NOVINKY ●

International Symposium on Human Flourishing and Spirituality

Tomáš Halík na mezinárodním symposiu pořádaném UniJes ve španělské Seville přednáší v sobotu 18. června 2022 na téma "Spirituality as a healing power for the world"

program: pdf
foto: Twitter
Na leden 2023 je plánováno vydání sborníku příspěvků

● NOVINKY ●

Archiv zpráv

Starší zprávy naleznete v archivu

● NOVINKY ●

“The Trauma of Communism”

The Nanovic Institute for European Studies at the University of Notre Dame will host a three-day virtual academic conference on “The Trauma of Communism” from Tuesday, June 29 to Thursday, July 1, 2021.

● NOVINKY ●

Situation von Kirche und Glauben in der Pandemie

Die digitale Frühjahrs-Vollversammlung 2021 des Zentralkomitees der deutschen Katholiken - 23. und 24. April 2021.
Impulsvortrag von Thomás Halik: www - pdf

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh, o němž mluví Písmo a křesťanská tradice není „nadpřirozená bytost“ kdesi za kulisami viditelného světa, nýbrž tajemství, které je hlubinou a základem vší skutečnosti – a orientujeme-li k němu svůj život, pak se náš život (a náš vztah k životu a skutečnosti) mění z monologu v dialog a to, co se nám jevilo jako nemožné, se stává možným.