T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

18. 4. 1997

Předání profesorského jmenování, s ministrem Pilipem (18. 4. 1997)

Momenty života

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Je třeba trpělivě naslouchat druhým a snažit se jim porozumět a lépe je poznat - avšak dialog nastává až tehdy, když také my hovoříme a druzí naslouchají. Snažit se jen vzájemně přizpůsobit, napodobovat jeden druhého, opakovat jen to, co říká druhý nebo zůstat pouze u toho, co máme společné, to by neučinilo dialog opravdu cenným a plodným.