T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2013_Lovan

Výroční přednáška na univerzitě v Lovani (2013)

Momenty života

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Na nepřítomnost Boha můžeme odpovědět dvěma způsoby. Buď ji můžeme chápat jako jeho smrt a vyrovnat se s ní jako s jinou ztrátou: najít si náhradu, anebo můžeme přijmout jeho nepřítomnost jako jiný, nový způsob jeho bytí pro nás.