T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Portrét

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Má víra potřebuje být stále probouzena, oživována a zneklidňována kritickými otázkami. Zároveň si však uvědomuji, že i má skepse a mé tázání předpokládají horizont důvěry, žijí z rozhodnutí víry, která prověřují, promýšlejí i prohlubují. Naučil jsem se žít v dvojdomí skepse a důvěry; stal jsem se sám sobě otázkou. Vím, že ji nemohu zodpovědět bez Toho, který zpochybňuje všechna má pokušení k bohorovnosti ateistů. Ale i On, má naděje a má skála, zůstává ve mně přítomen především ve tvaru trvalé otázky. Otázka, kterou se ptám na Boha a otázka, kterou mi pokládá Bůh, je táž otázka.