T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Cesty

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Říká-li ateista : „Bůh není“, Bůh tu není (there is no God), mohu s ním souhlasit s jedinou velkou výhradou: ještě tu není. Není tady jako tady není budoucnost – avšak je tady už také tak, jak tu již „je“ naše budoucnost: nevidíme ji, neznáme ji, nemáme ji ve své režii. Přesto jsme na ni bytostně odkázáni (být bez budoucnosti znamená vlastně již nebýt, být mrtev) a alespoň podvědomě s ní vždy počítáme a neustále se k ní vztahujeme: naší nadějí či obavami, svými přáními, plány a starostmi, touhou či úzkostí.