T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Cesty

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Skutečnost nemá dno, je radikálně otevřená – a tedy i má mysl a mé srdce musí zůstat otevřené. Musím zůstat pozorný, bdělý a respektující Tajemství; nemohu se do něj vlámat, zmocnit se ho, ovládnout ho, odklidit ho, „být s ním hotov“. Mohu být jen tiše otevřený a vědět, že ono tajemství nemá charakter „ono“, není neživé, slepé a hluché, není lhostejné, ani němé.