T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Cesty

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Víra znamená překonání fixace na sebe, znamená otevřenost – k ní nutně patří otevřenost pro druhé. Víra nevidí jako „humanistická psychologie“, jedna z posledních ideologií pozdní moderny, konečný cíl života v „sebeuskutečnění“. Spíše by se dalo říci, že sebeuskutečněnění vidí v sebepřekročení.