T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Portrét

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše ...

Myšlenka na den

Rozum se stává nerozumným, pokud nedokáže rozumně rozeznat a pokorně uznat hranice své kompetence; tam, kde rozum se chce na vlastních křídlech dostat k samému slunci tajemství, které se dává pouze víře a naději, končí jako bájný Ikaros se spálenými křídly – zřítí se buď do tmy šílenství (vzpomeňme na Nietzscheho!), nebo dopadne ještě hůře, degeneruje v ideologii, která může být démonická či směšná (vzpomeňme na marxistický „vědecký ateismus!).