T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

1999

S Václavem Havlem na konferenci o holokaustu (1999)

Momenty života

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Máloco tolik poukazuje k Bohu a tak naléhavě po Bohu volá, jako právě prožitek jeho nepřítomnosti. Tento prožitek může jedny vést k „obžalobě Boha“, která končí odmítnutím víry. Avšak existuje – zejména v tradici mystiků – řada jiných interpretací této nepřítomnosti, jiných způsobů, jak se s ní vyrovnat. Bez bolestné zkušenosti „bohaprázdného světa“ těžko pochopíme smysl náboženského hledání.