T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Setkání

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše Halíka

Myšlenka na den

Křesťanský teolog není ideolog, je to „církví placený pochybovač“ – nesmí-li přestat pochybovat, musí nakonec pochybovat i o pochybnostech. Nezralá víra (fundamentalismus) pochybnosti potlačuje (a často promítá do těch druhých), zatímco dospělá víra věří i přes pochybnosti. Dělá odvážný krok důvěry do hloubky tajemství a má dost síly unést kritické otázky a pochybnosti, i když na některé z nich zatím nemůže dát uspokojivou odpověď. K víře patří i „eschatologická trpělivost“.