T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Setkání

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Vnímám-li události života nejenom podle kritérií svého prospěchu, úspěchu či neúspěchu, ale také jako určité oslovení, ať už ve smyslu povzbuzení nebo napomenutí, výzvy nebo varování, potom je to něco, co vyžaduje mou odpověď. Odpověď v podobě našeho smýšlení a naší volby, našich činů, našeho mravního života. Druhá věc je pak naše schopnost realitu života, tak, jak k nám přichází, přijímat a vydržet, unést – právě proto, že ji chápu a přijímám jako dar a úkol z Boží ruky.