T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Životopis

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše ...

Myšlenka na den

To, co teologie nazývá slovem hřích, není jen „chyba“ či „porušení pravidel mravního zákona“, nýbrž především čin, jímž se na zas na chvíli v našem životě prosadil onen pohyb, vynášející naše já do jeho ztracené „božské“ pozice. Je to čin, namířený proti živému Bohu, proti „absolutnímu Ty“, které jsme svým obrácením pozvali do středu a ohniska svého života a nyní mu toto postavení znovu upíráme.