T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Životopis

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Víra je pro mne životní postoj, spočívající v ochotě „naslouchat oslovení“ a odpovídat na ně. Zahrnuje tedy pra-důvěru ve smysl, který předchází každý lidsky kladený smysl, ve smysl onoho prapůvodního oslovení božským Logem, důvěru v tento Logos sám. Nevíra pak vychází z opačné zkušenosti se světem a životem: tou je ztráta (nepřítomnost) smyslu, mlčení světa, prožitek absurdity.