T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2012

Vyznamenán Rytířským křížem řádu za zásluhy Polské republiky (2012)

Momenty života

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Skutečnost nemá dno, je radikálně otevřená – a tedy i má mysl a mé srdce musí zůstat otevřené. Musím zůstat pozorný, bdělý a respektující Tajemství; nemohu se do něj vlámat, zmocnit se ho, ovládnout ho, odklidit ho, „být s ním hotov“. Mohu být jen tiše otevřený a vědět, že ono tajemství nemá charakter „ono“, není neživé, slepé a hluché, není lhostejné, ani němé.