T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Knihy v češtině

Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání)

Tomáš Halík

NLN 2003, 499 str. - ISBN 80-7106-547-1

Obsah:
• Cestou k Zacheovi
Příležitostné promluvy
• Adventní promluva v parlamentu
• Křestni kázání pro Niké
• Kázání na svatbě Martiny a Tomáše
• Kázání na pohřbu Zdenky a jejích dětí, zabitých při silničním neštěstí
• Pokání kněží
• Promluva při mši za paní Olgu Havlovou
• Kázání při rekviem za Ivana Diviše
• Což nevíte, že jsem musel hrát ďábla?
• Pocta králi komiků
• Popelec umělců
Postila
Advent a Vánoce
• První neděle adventní
• Druhá neděle adventní
• Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
• Třetí neděle adventní
• Čtvrtá neděle adventní
• Slavnost narození Páně - půlnoční mše
• Slavnost narození Páně - ve dne
• Svátek Svaté rodiny
• Nový rok/ Slavnost Matky Boží, Panny Marie
• Svátek Křtu Páně
Půst a Velikonoce
• Začátek doby postní
• První neděle postní
• Druhá neděle postní
• Třetí neděle postní
• Čtvrtá neděle postní
• Pátá neděle postní
• Květná neděle
• Zelený čtvrtek
• Velký pátek
• Velká noc Vzkříšení
• Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
• Druhá neděle velikonoční
• Třetí neděle velikonoční
• Čtvrtá neděle velikonoční
• Pátá neděle velikonoční
• Šestá neděle velikonoční
• Slavnost Nanebevstoupení Páně
• Sedmá neděle velikonoční
• Slavnost Seslání Ducha svatého
Z nedělí a svátků v mezidobí
• Slavnost Nejsvětější Trojice
• Druhá neděle v mezidobí
• Pátá neděle v mezidobí
• Sedmá neděle v mezidobí
• Osmá neděle v mezidobí
• Desátá neděle v mezidobí
• Dvanáctá neděle v mezidobí
• Dvaadvacátá neděle v mezidobí
• Třiadvacátá neděle v mezidobí
• Čtyřiadvacátá neděle v mezidobí
• Pětadvacátá neděle v mezidobí
• Osmadvacátá neděle v mezidobí
• Třiatřcátá neděle v mezidobí
• Slavnost Těla a krve Páně
• Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
• Slavnost Ježíše Krista Krále
Kázání a tázání

Soubor proslovů při různých příležitostech (mše za Olgu Havlovou, rekviem za Ivana Diviše, uložení ostatků Vlasty Buriana aj.) a kázání na neděle a svátky v univerzitním kostele Nejsv. Salvátora, doplěný úvahou o poslání kázání je příležitostí odpovědět na otázky, které si člověk klade nad texty Bible i na křižovatkách vlastního života. Kázání umožňuje střídat literární styly - od patosu k humoru, od filozofické meditace ke kritickým poznámkám na okraj doby.

Kniha je určena i těm, kteří nezdomácněli v církevních lavicích, avšak přesto se zajímají o zásadní otázky duchovního života.
Některé texty jsou dostupné on-line v sekci Proslovy a kázání a Články a eseje.

Objednat knihu

Knihy v češtině

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dopisy papeži: Povzbuzení na nové cesty
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Via crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Čas prázdných kostelů
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody.
loading...

Objednat knihu

Štefan Hríb Více o knize Skrýt info
Kam se ztratil Bůh
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít s tajemstvím: Podněty k promyšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Více o knize Skrýt info
Smířená různost (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor - 3.vyd.+CD)
loading...

Objednat knihu

Ondřej Krása (ed.) Více o knize Skrýt info
Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Stromu zbývá naděje: Krize jako šance
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík et al. Více o knize Skrýt info
Máš před sebou všechny mé cesty (sborník k 60. narozeninám T. Halíka)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Prolínání světů: Ze života světových náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Víra a kultura - Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Večerní modlitby
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O přítomnou církev a společnost
loading...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Kdyby svět byl bezchybný a dokonalý, sám by byl vlastně bohem. Pak by možná už ani nevzbuzoval otázky, které směřují za horizont již viditelného a dosažitelného. Právě zážitek bolesti znepokojuje naše srdce, probouzí v nás (řečeno s Augustinem) jakýsi svatý nepokoj, pudí hledat dál, od povrchu k hloubce.