T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Knihy v češtině

Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání)

Tomáš Halík

NLN 2003, 499 str. - ISBN 80-7106-547-1

Obsah:
• Cestou k Zacheovi
Příležitostné promluvy
• Adventní promluva v parlamentu
• Křestni kázání pro Niké
• Kázání na svatbě Martiny a Tomáše
• Kázání na pohřbu Zdenky a jejích dětí, zabitých při silničním neštěstí
• Pokání kněží
• Promluva při mši za paní Olgu Havlovou
• Kázání při rekviem za Ivana Diviše
• Což nevíte, že jsem musel hrát ďábla?
• Pocta králi komiků
• Popelec umělců
Postila
Advent a Vánoce
• První neděle adventní
• Druhá neděle adventní
• Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
• Třetí neděle adventní
• Čtvrtá neděle adventní
• Slavnost narození Páně - půlnoční mše
• Slavnost narození Páně - ve dne
• Svátek Svaté rodiny
• Nový rok/ Slavnost Matky Boží, Panny Marie
• Svátek Křtu Páně
Půst a Velikonoce
• Začátek doby postní
• První neděle postní
• Druhá neděle postní
• Třetí neděle postní
• Čtvrtá neděle postní
• Pátá neděle postní
• Květná neděle
• Zelený čtvrtek
• Velký pátek
• Velká noc Vzkříšení
• Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
• Druhá neděle velikonoční
• Třetí neděle velikonoční
• Čtvrtá neděle velikonoční
• Pátá neděle velikonoční
• Šestá neděle velikonoční
• Slavnost Nanebevstoupení Páně
• Sedmá neděle velikonoční
• Slavnost Seslání Ducha svatého
Z nedělí a svátků v mezidobí
• Slavnost Nejsvětější Trojice
• Druhá neděle v mezidobí
• Pátá neděle v mezidobí
• Sedmá neděle v mezidobí
• Osmá neděle v mezidobí
• Desátá neděle v mezidobí
• Dvanáctá neděle v mezidobí
• Dvaadvacátá neděle v mezidobí
• Třiadvacátá neděle v mezidobí
• Čtyřiadvacátá neděle v mezidobí
• Pětadvacátá neděle v mezidobí
• Osmadvacátá neděle v mezidobí
• Třiatřcátá neděle v mezidobí
• Slavnost Těla a krve Páně
• Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
• Slavnost Ježíše Krista Krále
Kázání a tázání

Soubor proslovů při různých příležitostech (mše za Olgu Havlovou, rekviem za Ivana Diviše, uložení ostatků Vlasty Buriana aj.) a kázání na neděle a svátky v univerzitním kostele Nejsv. Salvátora, doplěný úvahou o poslání kázání je příležitostí odpovědět na otázky, které si člověk klade nad texty Bible i na křižovatkách vlastního života. Kázání umožňuje střídat literární styly - od patosu k humoru, od filozofické meditace ke kritickým poznámkám na okraj doby.

Kniha je určena i těm, kteří nezdomácněli v církevních lavicích, avšak přesto se zajímají o zásadní otázky duchovního života.
Některé texty jsou dostupné on-line v sekci Proslovy a kázání a Články a eseje.

Objednat knihu

Knihy v češtině

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Via crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Čas prázdných kostelů
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody.
loading...

Objednat knihu

Štefan Hríb Více o knize Skrýt info
Kam se ztratil Bůh
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít s tajemstvím: Podněty k promyšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Více o knize Skrýt info
Smířená různost (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor - 3.vyd.+CD)
loading...

Objednat knihu

Ondřej Krása (ed.) Více o knize Skrýt info
Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Stromu zbývá naděje: Krize jako šance
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík et al. Více o knize Skrýt info
Máš před sebou všechny mé cesty (sborník k 60. narozeninám T. Halíka)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Prolínání světů: Ze života světových náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Víra a kultura - Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Večerní modlitby
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O přítomnou církev a společnost
loading...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Určitý přístup člověka ke světu, svědčící o tom, že skutečnost chápe jako svěřený dar, lze označit jako postoj víry. A naopak: Určitý „životní styl“ člověka svědčí o tom, že je „sám sobě bohem“ nebo že zbožnil (zabsolutizoval) nějakou dílčí hodnotu - a to obé je „modloslužba“, opak postoje víry.