T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2019 - prezidentské volby SR

S nově zvolenou prezidentkou SR paní Zuzanou Čaputovou (Praha, 9. 4. 2019)

Momenty života

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše Halíka

Myšlenka na den

Prevence a terapie náboženského fanatismu, který je tak velkým problémem naší doby, předpokládá, že si uvědomíme jednu věc: Má osobní víra nesmí mít absolutní nároky, neměl bych si ji plést s plností poznání. Nemusím potlačovat kritické otázky, měl bych však také vědět, že na všechny otázky nemohu v tomto životě dostat úplné odpovědi.