T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

K věcem veřejným

POCHODEŇ 2003? (únor 2002)

Je sebeupálení studenta humpolského gymnásia na Václavské náměstí - při vší míře soustrasti s bolestně zmařeným mladým životem - marginální zprávou pro černou kroniku, anebo nese v sobě nějakou výzvu veřejnosti, kterou bychom neměli přeslechnout?

Čteme-li pozorně text, který mladík po sobě zanechal, jistě můžeme najít náznaky, svědčící pro první možnost - chce se nám rychle odsunout tuto událost do análů patologie. Odkazy na stránky s absurdními výlevy sekty Vesmírní lidé, apokalyptické vidění stavu světa, naivně-utopické návrhy na všenápravu a zmínky o neúnosných osobních problémech opravdu těžko umožňují postavit nešťastného pisatele výzvy do jedné řady s Janem Palachem a Janem Zajícem. Navíc i dějinný kontext je jiný - zejména poměry v naší zemi jsou jistě důvodem k tomu se pořádně dopálit, ne však upálit.

Přesto se přimlouvám za to, abychom s tragickou událostí na Václavském náměstí nebyli tak brzy hotovi. Není to jen jeden výčnělek ledovce, který leží pod hladinou a který bychom opravdu neměli ignorovat? Ten ledovec se jmenuje pocit bezvýchodnosti, ztráta naděje a smyslu a můžeme ho, dokážeme-li pozorně naslouchat, zaregistrovat v myslích nemalé části především nejmladší generace. Některé chlad tohoto ledovce žene k drogám, jiné k sektám, jiné zas do politických uskupení pravého či levého extrémismu. Mnozí raději vegetují na povrchu, z podvědomé úzkosti, aby při trochu důkladnějším ponoru nenarazili na otázky, které by je jen zraňovaly, protože netuší možnost odpovědi.

Netýká se to jen naší společnosti a naší civilizace. Nevede podobné přesvědčení, že náš svět upadl pod vládu Satana, které vyjádřil mladík z Humpolce a jež ho vedlo k agresi vůči sobě samému, jiné mladé muže k tomu, že nasedají do sebevražedných, ale zároveň vraždících letadel a zas jiné k tomu, že obracejí agresivní zbraň vůči svým učitelům a spolužákům?

Jistě: nemáme právo posuzovat mladíka, který - alespoň na té vědomé rovině, kterou vyjádřil svým dopisem - chtěl protestovat proti nárůstu násilí ve virtuálním i faktickém světě kolem nás násilím na sobě samém. Rozhodně ho nechci klást do jedné roviny s teroristy, majícími na svědomí tisíce nevinných životů. Motivy v srdci člověka, který se dobrovolně rozhodne zemřít, bývají spletité a zpravidla ani ten člověk sám, natož kdokoliv druhý, nevidí až na dno duše a není tudíž oprávněn pronášet definitivní mravní soud.

Místo toho bychom však měli hledat odpovědi na onu otázku po smyslu a naději tváří v tvář mnoha zlům našeho světa, kterou komukoli z nás mohou položit jeho děti, žáci či přátelé. Asi bychom neměli předstírat, že vlastníme spolehlivé odpovědi. Určitě bychom neměli nabízet katastrofické vize, jako to dělají ti, kdo vzápětí obratně nabízejí své mesiášské služby. Ale na druhé straně nesmíme ani bagatelizovat tyto otázky, tísnivé pocity a reálné problémy, které mladé lidi - a nejen je - dnes tolik znepokojují. Lidí, kteří - řečeno slovy Ivana Karamazova - chtějí vrátit vstupenku do tohoto světa, kolem nás přibývá. Nemůžeme jim - řečeno slovy jedné poněkud smutné židovské anekdoty - nabídnout nějaký jiný globus. Zkusme pro ně alespoň vytvářet prostředí, kde je o těchto problémech a pocitech možné rozumně a bez zlehčování a zjednodušování mluvit.

Prosloveno v českém vysílání BBC 13.2. 2002, otištěno v čas. Universum, 2002, č. 2 (R XIII)

K věcem veřejným

CO NÁM ŘÍKÁ TENTO ČAS? (březen 2020)
.
KŘESŤANÉ A VZEDMUTÍ OBČANSKÉ NELHOSTEJNOSTI (červen 2019)
.
VÝKŘIK DO SVĚDOMÍ (leden 2019)
.
ČAPEK JAKO VYCHOVATEL (prosinec 2018)
.
VSTUPUJEME DO 30. ROKU SVOBODY (listopad 2018)
.
KLAUS HÁJÍ NEOBHAJITELNÉ (říjen 2018)
.
PRODAVAČI STRACHU (říjen 2018)
.
CO JE PRAVDA? (březen 2018)
.
POVOLEBNÍ ÚVAHA (únor 2018)
.
NAROZENINY PAPEŽE FRANTIŠKA (prosinec 2017)
.
SLOUPOVNÍCI A JEJICH NEPŘÁTELÉ (září 2017)
.
STRAŠIDLO POPULISMU V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ (červen 2017)
.
ÚNOR 1948 A JEHO NEBLAHÉ DĚDICTVÍ (únor 2017)
.
ROK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ (leden 2017)
.
ZÁPAS O NADĚJI PO AMERICKÉ VOLBĚ (listopad 2016)
.
HLAS ZE SRDCE EVROPY - výzva k společné odpovědnosti (červen 2016)
.
15. června 2016
A VOICE FROM THE HEART OF EUROPE – an appeal for joint responsibility
.
Udavačům a mystifikátorům neodpovídám (Otevřený dopis redakci Parlamentních listů)
.
NENÍ ATEISTA JAKO ATEISTA (listopad 2015)
.
O UPRCHLÍCÍCH I SEBEVRAŽEDNÉM DEMOKRATICKÉM SKOKU (říjen 2015)
.
ROZUM A VĚCNOST MÍSTO HYSTERIE A PANIKAŘENÍ (září 2015)
.
PŘÍPAD CHARLIE (únor 2015)
.
10 ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY PETRA HONZEJKA (leden 2015)
.
EVROPA VS. MUSLIMOVÉ. MAŘÍME HISTORICKOU ŠANCI (leden 2015)
.
PROČ NEJSEM CHARLIE (leden 2015)
.
KAMBERSKÝ, PODEJTE MI INDEX! (srpen 2014)
.
DESET ZÁSAD – VIZE PRO BUDOUCNOST DEMOKRACIE V ČR
.
DIALOG O POVOLEBNÍ SITUACI (únor 2013)
.
KLAUS K OLTÁŘI NEPATŘÍ (říjen 2011)
.
PARÁDA RŮŽOVÉ HRDOSTI (srpen 2011)
.
MODLITBA ZA JIŘINU ŠVORCOVOU (srpen 2011)
.
OTÁZKA PILÁTOVA (duben 2011)
.
K VOLEBNÍM VÝSLEDKŮM 2010 (červen 2010)
.
TENTOKRÁT PODPORUJI KLAUSE (únor 2006)
.
VELKÝ BRATR A ZVÍŘECÍ FARMA (září 2005)
.
KLAUSOVA POLITICKÁ FILOZOFIE - A "NĚCO NAVÍC" (únor 2004)
.
VÁLKA MEZI METAFOROU A REALITOU (září 2002)
.
POCHODEŇ 2003? (únor 2002)
.
O (NE)PŘESADITELNOSTI DEMOKRACIE NEBO KULTURNÍ EKOLOGIE OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI (říjen 2001)
.
NEŽ SE NÁM SVĚT ZNOVU STANE DOMOVEM (září 2001)
.
PROČ NEJSEM CTITELEM VÁCLAVA KLAUSE (listopad 2000)
.
ZAMEŤME STŘEPY, NE VŠAK TÉMATA (září 2000)
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

blog Tomáše ...

Myšlenka na den

Křesťanství, jak mu rozumím, je především „náboženství paradoxu“. Je to víra, v jejímž centru stojí kříž a která ani pro jásot ze vzkříšení nezapomíná na Ježíšův výkřik „Bože můj, proč jsi mne opustil“.