T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2018

Olomoucká kavárna

V úterý 29. května 2018 proběhne v Olomouci od 17.30 autogramiáda nové knihy Tomáše Halíka "To že byl život" a v 18.15 bude následovat debata v sále Divadla na cucky. [f]
Video záznam na YouTube

2018

2018

K Istanbulské smlouvě - pro a proti, mýty a fakta

  • Christnet.cz - Pomýlené tažení proti Istanbulské úmluvě (věcné argumenty k debatě o Istanbulské smlouvě)
  • Úřad Vlády ČR - Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta (pdf)
  • Církev.cz - Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové
  • Christnet.cz - Nebojme se pojmu „gender“ a Istanbulské úmluvy
  • Christnet.cz - Úvaha nad smyslem pastýřského listu biskupů ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy
  • Christnet.cz - Proč katolická církev potřebuje gender?
  • Katyd.cz - Gender lze od radikálních ideologií oprostit

2018

Adventní seminář v ÚVN

Na pondělí 17. prosince 2018 přijal prof. Halík pozvání do Ústřední vojenské nemocnice v Praze na tradiční "Adventní seminář".
V audio archivu je k poslechu záznam z letošního, loňského i předloňského setkání.

(foto: FiLiP - Adventní seminář 2017)

2018

Jihočeské adventní zastavení

Ve středu 12. prosince od 18 hodin studentský klub Kampa v Českých Budějovicích. [f]

2018

11. prosince 2018

Prohlášení k písemnému napomenutí ze strany Dominika Duky

Naše různé pohledy s panem kardinálem na společensko-politické otázky, v nichž ovšem panuje ve společnosti i v církvi oprávněná pluralita názorů (nejde naštěstí o různosti v záležitostech víry, kde samozřejmě respektuji autoritu svého biskupa), vyvrcholily kolem politického proslovu kolegy Piťhy v katedrále 28. 9. Ten jsem považoval a považuji za formou i obsahem krajně nevhodný, hodící se spíše do bulváru než do katedrály na velký církevní svátek. Považoval jsem za svou povinnost ukázat i veřejně, že takové proslovy (démonizující názorové oponenty a přičítající jim zločinné úmysly, včetně „zakládání vyhlazovacích koncentračních táborů“), vyvolávající paniku místo naděje a předem diskreditující svou úrovní církev pro potřebnou seriózní debatu o vážných otázkách kolem sociologických teorií genderu, nejsou jediným hlasem v církvi. Velmi mne nepříjemně překvapilo, že se za Piťhova slova postavil pan kardinál. Petr Piťha následně v MF Dnes uvedl zdroje, z nichž svá tvrzení čerpal, a poté proděkan FF UK Daniel Soukup jasně prokázal, že tyto zdroje byly jednak neseriózní, jednak nekorektně interpretované, jednak obsahově irelevantní, že tedy Piťhova tvrzení stála na vodě.

Vždycky jsem chápal různost našich společensko-politických stanovisek s Dominikem Dukou jako příležitost, aby církev jako taková oslovila širší názorové spektrum společnosti, a jako příležitost ukázat, že církev se řídí evangeliem lásky a svobody a nejedná jako totalitní organizace. Po reakcích pana kardinála kolem posledního Kněžského dne, o nichž jste patrně informováni, vidím, že naše pohledy na kulturu dialogu v církvi a výzvu papeže Františka, abychom se vyjadřovali svobodně a otevřeně, jsou odlišné. Na emotivní reakci pana kardinála samozřejmě reagovat budu, rozhodně, klidně a věcně, ale prozatím věc konzultuji s několika právníky a nechci pochopitelně v médiích o tom mluvit dříve, než pan kardinál dostane úředně mé stanovisko. Nepředpokládám, že by pan kardinál chtěl spor dále vyostřovat a chtěl končit své působení na pražském stolci tím, že Tomáše Halíka vyštval z církve nebo že rozbil jednu z nejživějších farností v naší zemi.

S Dominikem Dukou jsme byli 50 let přátelé (a s Petrem Piťhou ještě déle), spolupracovali jsme v „podzemní církvi“, ale nynější doba (včetně celosvětové krize a názorového rozdělení církve), mnohé věci prověřuje; doufám, že po blížícím se Dominikově penzionování (patrně v řádu několika měsíců) zas konečně najdeme chvíli na vyjasňující osobní rozhovor, o nějž jsem ho dlouho marně žádal, a zas k sobě najdeme cestu. Celosvětovou situaci proměn církve sleduji při svých mnoha studijních a přednáškových cestách po několika kontinentech, připravuji o tom – jakožto vicepresident Council for Research in Values and Philosophy (CRVP) ve Washingtonu – mezinárodní výzkumné úkoly a konference a svou novou knihu.

2018

10. prosince 2018

Café Republika: Ztráty a nálezy po roce 1918 – Církve

Další večer z debatního cyklu ke 100. výročí vzniku Československa.
Hosté: Tomáš Halík, Zdeněk Susa a Jaroslav Šebek; moderovala Renata Kalenská.
Video
(foto © Knihovna Václava Havla / Ondřej Němec)

2018

Adventní zastavení v Brně

Ve středu 5. prosince v Místodržitelském paláci MG od 17 hod. zazní přednáška "Současné proměny společnosti" [f] (video), od 20 hod. pak ve vile Tugendhat následuje Mikulášské zastavení [f] s názvem Prolínání světů (video).

2018

"Reifung im Glauben"

V pondělí 26. listopadu přednášel Tomáš Halík v Kolíně nad Rýnem.
Záznam bude publikován 6. 1. 2019 v 19 hod.

2018

Diante de Ti, os meus caminhos

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 Tomáš Halík uvede v Lisabonu portugalské vydání své knihy, kterou 15.10. vydalo nakladatelství Paulinas.
Upoutávka na YouTube

2018

Tomáš Halík v Portugalsku

Prof. Tomáš Halík uskuteční ve dnech 19. až 23. listopadu 2018 již druhou přednáškovou cestu do Portugalska. Kromě několika přednášek pro veřejnost na teologické fakultě Lisabonské univerzity (s názvy "Nechme svět znovu myslet" - o populismu a "Krize a obnova víry" - o současné situaci v církvi) uvede svou již šestou knihu v portugalštině, tentokrát autobiografii "Ty znáš všechny mé cesty", je pozván k soukromému setkání s arcibiskupem kard. Manuelem Clemente a večeři s českým velvyslancem mgr. Petrem Šelepou; proběhne též řada autogramiád a rozhovorů pro média.

2018

O pravých a falešných prorocích

Kázání z 33. neděle v mezidobí (18. XI. 2018) je k poslechu v audio archivu Akademické farnosti, plný text pak v sekci Kázání.

2018

Vstupujeme do 30. roku svobody

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas 17.11.2018: text - pořad - mp3 - AFP

Starší komentáře:
Spolupracovat s Bohem na stavbě života
Co je pravda?
Povolební úvaha

2018

Together for Europe 2018

Ve dnech 15. – 17. listopadu 2018 v Praze proběhlo setkání křesťanských hnutí a komunit „Společně pro Evropu“ s názvem „Po stopách sametové revoluce“. Ve čtvrtek 16. XI. ve svém vystoupení Tomáš Halík prezentoval historický vývoj české církve. Zdůraznil, že "Budoucnost církve závisí na její ochotě komunikovat s hledajícími a doprovázet je."

2018

Resilience Conference

Ve středu 7. listopadu 2018 Tomáš Halík zahajuje na fakultě teologie University of Malta konferenci přednáškou "Resilience in an age of uncertainty". [f]

2018

Council for Research in Values and Philosophy

Ve dnech 3.-5. listopadu 2018 se Tomáš Halík zúčastní porady vedení mezinárodní akademické instituce Council for Research in Values and Philosophy (CRVP), jíž je v současnosti viceprezidentem.

2018

Rozhovor pro Reflex.cz

Pod titulkem "Zeman je škůdce Česka, nikdy se neměl stát prezidentem, nesmíme se podělat strachy" zveřejnil 25.X.2018 Reflex.cz cca půlhodinový video rozhovor s Tomášem Halíkem.

(repro: Reflex.cz)

2018

40 let kněžské služby

Před 40 lety, 21. října 1978 (v předvečer intronizace papeže Jana Pavla II.) přijal Tomáš Halík z rukou biskupa Hugo Aufderbecka (tajně, v tehdejší NDR) kněžské svěcení.

Téhož dne se (v tehdejším Československu) narodila vizionářka Iveta Korčáková.

2018

Tomáš Halík v Maďarsku

Ve dnech 17. až 19. října 2018 přijal Tomáš Halík pozvání do Maďarska. Kromě představení společné knihy s Anselmem Grünem bude též přednášet kněžím a seminaristům a na teologické fakultě. Podrobnější program na serveru bences.hu.

2018

Prodavači strachu

Tomáš Halík ve svém článku pro Lidové noviny (13.10.2018) reaguje na nedávné kázání (pdf, video) mons. Petra Piťhy. V mezičase Petra Piťhu naopak podpořil kard. Dominik Duka a celý IVK, následně reagoval i VK osobně.

2018

Osudové osmičky - Forum dialogu 2018

Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádá v sobotu 13. října 2018 v emauzském klášteře v Praze IV. konferenci z cyklu „Forum dialogu“, tentokrát na téma OSUDOVÉ OSMIČKY.

2018

Zahájení akademického roku 2018/2019

Slavnostní bohoslužbou Veni Creator v úterý 2. října od 18 hod., kterou celebruje Mons. Tomáš Halík a hudebně doprovodí salvátorská schola (Joseph Haydn: Kleine Orgelmesse a Veni Creator Spiritus), bude v Akademické farnosti Praha zahájen nový akademický rok.

2018

Duka a sirotci

Kardinál Duka neví, zda se máme postarat o sirotky ze Sýrie, protože to je třeba vidět především politicky, soudruzi! Počká si na názor mocných, který je pro něj zřejmě směrodatnější než evangelium. Zato má hned jasný názor na divadelní hru, kterou neviděl ani nepochopil, tam je ochoten se angažovat i soudně. V této kauze se chová přesně jako ti, kteří usilují o zpětné zdanění církevních restitucí – on i oni vědí, že nakonec nemohou uspět, protože právo není na jejich straně, ale chtějí si populisticky naklonit veřejné mínění. Začínám si klást otázku, zda Dominik Duka (a jeho ovčáček Badal, který nedávno obohatil církev význačným konvertitou) ještě věří v Soud, který nebere ohled na mínění mocných a vůči němuž není odvolání.
Tomáš Halík

2018

Nádvoří národů v Brazilii

Tomáš Halík se na počátku září aktivně zúčastní projektu Átrio dos Gentios 2018 v brazilském městě Curitiba.

2018

Třeboňské dialogy: Tomáš Halík a Jiří Šesták

Před odletem na "brazilské turné" se Tomáš Halík setkal u diskusního stolu Třeboňských dialogů se senátorem Jiřím Šestákem.

2018

Tomáš Halík vyzývá v Brazílii latinskoamerickou církev k rozhodné obraně papeže

Prof. Tomáš Halík zahajuje na pozvání Papežské univerzity v Paraná 1. září přednáškovou cestu po Brazílii. V jejím rámci bude přednášet na papežských univerzitách v Curitibě (hl. město státu Paraná) a v Rio de Janeiru, účastní se veřejné diskuse v rámci projektu „Nádvoří národů“ (Átrio dos Gentios, iniciativa papeže Benedikta XVI. k podpoře dialogu mezi věřícími a nevěřícími), vystoupí v brazilské televizi a účastní se autogramiády svých knih, vydaných v Brazílii (Paciência com Deus; Toque as feridas; A Noite do Confessor; Livrar-se de Deus?). Své poselství pro církev v Brazílii, která představuje největší počet katolíků na světě, shrnul před odletem těmito slovy: „Katolická církev se právě nachází v kritickém okamžiku svých dějin, v krizi srovnatelné s dobou reformace a Francouzské revoluce. Sexuální zneužívání, jehož rozsah byl nyní dokumentován, je jen jedním aspektem selhání určitého typu církve a toto selhání vyžaduje dalekosáhlou reformu nejen církevních struktur, nýbrž zejména přístupu církve k mnoha oblastem a tématům, včetně otázek moci a autority, chápání sexuality, výchovy a formace kněží, otázky kněžského celibátu a role kněží a laiků v církvi a společnosti. (Charisma celibátu je třeba pěstovat zejména v řeholních společenstvích a spirituálních centrech, která na rozdíl od většiny seminářů mohou k němu důkladně vychovávat a poskytnout pak nutné lidské zázemí). Církev může být církví věrohodně učící jen tehdy, je-li schopna také naslouchat a učit se – a k tomu je nyní nejvyšší čas!
Papež František zahájil nutnou dalekosáhlou reformu, obrat od toho, co bylo v dosavadním modelu církve, v jejím učení i praxi, nevěrohodné, k radikální obnově z ducha evangelia. Papež František se stal -v době celosvětového ohrožení populismem a politickým extrémismem- hlasem naděje, působícím celosvětově i daleko přes hranice církve. Jeho odvaha vyvolala paniku v určitých katolických kruzích, které opakovaně tvrdě útočí na papeže a své útoky v poslední době vystupňovaly. Považuji za povinnost zejména pastýřů a učitelů v církvi, biskupů a teologů, prokázat v této době věrnost a podporu papeži. Domnívám se, že zejména latinskoamerická církev, z jejíchž řad papež František vzešel a jejímž charismatem obohacuje církev a svět, by měla být v prvních řadách těch, kteří budou hájit a rozvíjet jeho reformní poslání. Pokud by hlas papeže Františka měl být umlčen, mělo by to katastrofální následky nejen pro věrohodnost katolické církve, ale také pro všechny, kteří v našem světě, naplněném strachem, násilím a nenávistí, zápasí o naději proti pokušení resignace.“
Profesor Halík spolu s profesorem Zulehnerem z Vídeňské univerzity inicioval v minulém roce otevřený dopis na podporu papeže Františka, který za první půlrok podepsalo přes 70.000 lidí včetně mnoha profesorů teologie ze čtyř kontinentů. Tomáš Halík ve svých knihách rozvíjí určitou analogii teologie osvobození: „Tak jako teologie osvobození zdůrazňuje solidaritu se sociálně marginalizovanými lidmi na okraji společnosti, já se snažím ukázat na potřebu solidarity s lidmi na okraji i za viditelnou hranicí církví, s lidmi duchovně hledajícími, kteří v současné církvi těžko nacházejí věrohodné odpovědi na své existenciální otázky a pochybnosti.“ Reforma církve podle něj nespočívá jen v reformě struktur, nýbrž vyžaduje nové spojení teologie a spirituality a obnovu prorockého poslání „rozeznávat znamení doby“.

2018

50. výročí srpnové okupace Československa

U příležitosti půlstoletí, které uplynulo od okupace Československa, rozmlouval Tomáš Halík s Lubošem Palatou.
Celý text je zařazen v sekci Rozhovory; ve zkrácené verzi jej publikoval Ukrajinský žurnál, převzal 17.8.2018 server SME Plus (slovensky) a 21.8.2018 Forum24 (česky).

Tomuto tématu se Tomáš Halík krátce věnoval i v homilii v neděli 19.8.2018.

2018

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – ženský aspekt Boha

2018

Rozhovor pro Regionální televizi

Po půldruhém roce poskytl Tomáš Halík rozhovor Regionální televizi.

2018

Rozhovor pro DVTV

Babišovi jde jen o hlasy lidí a o to, co lidé chtějí, státník se na rozdíl od populisty dovede lidem postavit, Masaryk a Havel taky šli proti většinovému názoru. Nemůžeme vytvářet bublinu etnické čistoty, je třeba řešit, jak se o uprchlíky postaráme, říká Tomáš Halík v rozhovoru s Danielou Drtinovou 7. srpna 2018.

2018

Člověk nesmí nikdy ztratit naději

V druhém dílu letního seriálu Deníku Referendum se svěřuje Tomáš Halík se svými dvěma dřívějšími omyly v pohledu na společnost a katolickou církev.

2018

Byl jsem uprchlík, a neujali jste se mne...

V sekci Kázání naleznete text homilie z neděle 29. 7. 2018.
K poslechu v audio archivu Akademické farnosti

2018

Akademické prázdniny

Po dobu akademických prázdnin (tedy od konce června do konce září) jsou v Akademické farnosti slouženy pouze večerní nedělní mše svaté. Ostatní pravidelný program bude obnoven (dá-li Bůh) od počátku října 2018. Více viz web farnosti.

2018

Karel Čapek - náš současník?

Tomáš Halík bude ve čtvrtek 12. července 2018 hostem 57. literárního večeru z cyklu "Slova mají křídla", tentokráte na téma: Karel Čapek - náš současník? Čím je literát Čapek moderní i dnes? [f]

2018

Toulovcovy prázdninové pátky 2018

Tomáš Halík se zúčastnil 6. července 2018 ekumenické bohoslužby k památce M. J. Husa na Toulovcově náměstí - na scéně letošní série večerních programů "Toulovcovy prázdninové pátky". ( plakát - [f] )

(foto: Josef Dvořák)

2018

Smetanova Litomyšl 2018

V rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl celebroval již tradičně Tomáš Halík děkovnou bohoslužbu - letos v den svátku věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Text homilie naleznete v sekci Kázání, fotografie z bohoslužby na fb profilu SM.
Město Litomyšl zvažuje vydání knihy "litomyšlských" kázání.

(repro: fb Smetanova Litomyšl)

2018

Růžový palouček 2018

Tomáš Halík se v neděli 1. července 2018 již poněkolikáté zúčastnil slavnostního setkání na Růžovém paloučku u Litomyšle. Text jeho proslovu naleznete v sekci Proslovy. Proslovy z minulých let pak na webu Růžový palouček: 2014, 2000.

(foto: web Růžový palouček)

2018

Uzdravující moc doteku (a celé pravdy)

2018

Osobní přání od dalajlámy

.

2018

Spolupracovat s Bohem na stavbě života

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas u příležitosti 70 narozenin 1.6.2018: pořad - mp3 - AFP

Starší komentáře:
Co je pravda?
Povolební úvaha
Narozeniny papeže Františka

2018

Požehnání papeže Františka

.

2018

Dialog s jinak věřícími

Součástí festivalu Meeting Brno bude ve středu 30. května 2018 diskuse, které se kromě Tomáše Halíka zúčastní i Wael Farouq, Stanisław Krajewski a Mikuláš Bek. [f]
Video záznam na YouTube

2018

Olomoucká kavárna

V úterý 29. května 2018 proběhne v Olomouci od 17.30 autogramiáda nové knihy Tomáše Halíka "To že byl život" a v 18.15 bude následovat debata v sále Divadla na cucky. [f]
Video záznam na YouTube

2018

Vaše násilí, naše násilí

Odpověď na anketu LN o brněnském uvedení kontroverzní hry Naše násilí a vaše násilí a reakcích na ni

Když mne někteří žádali, abych se „veřejně pobouřil“ nad hrou Naše násilí a vaše násilí, odpověděl jsem, že zásadně neodsuzuji nic, co neznám. Pak jsem na rozdíl od „pobouřených“ celou hru – nejen vytrženou scénu či jednu fotografii – dvakrát v záznamu viděl a přemýšlel o ní. Nejdřív se mi zdálo, že jde jen o lacinou blasfemii typu hloupých a cynických obrázků v Charlie Hebdo, zas jednu ze záměrných provokací, které pak finančně profitují z té laciné reklamy, kterou jí dělají „pobouření“.
Pak jsem snad pochopil – na rozdíl těch od protestujících – smysl té hry: chce drastickými prostředky vykřiknout: Podívejte se, v jak šíleném světě žijeme! V té hře vůbec nejde o „Ježíše znásilňujícího muslimku“, nýbrž o protest proti světu, v němž se vše – i svaté symboly náboženství – zneužívá k rozdmychávání nenávisti jedněch proti druhým. Mně se představení také „nelíbilo“, ale cílem "cool theatre" není se líbit a bavit, nýbrž provokovat k myšlení.
Psychologicky chápu, že lidé, kteří nerozumějí drsnému jazyku postmoderního divadla a nejsou zvyklí příliš nad věcmi přemýšlet z více stran a navíc reagovali na něco vytrženého z kontextu, reagovali emocionálně a prvoplánově. Někteří tzv. „prostí věřící“ tak jistě činili z dobré vůle, mysleli si, že tím brání údajně napadané křesťanství, na jejich svědomí – jak radil už svatý Pavel – bychom měli mít ohled; ti však opravdu na taková představení nemají chodit a nikdo je ostatně k tomu nenutí. Dali se k tomu bohužel strhnout i inteligentní představitelé církví, kteří si snad mohli uvědomit nebezpečí, že se tím de facto octnou v jedné řadě s těmi strašidly před divadlem od Miroslava Sládka po exhibicionistu Libora Halíka. Dalo se čekat, že se na protestech budou přiživovat i náckové – to vtrhnutí na jeviště skutečně připomíná nástup nacismu v Německu a fašismu v Itálii. Obě strany by si však měly uvědomit, že žijeme ve světě podminovaném nebezpečnými emocemi.

Tomáš Halík
- toto vyjádření převzal mj. ChristNet; komentář LN


Na toto vyjádření reagoval na fb Michael Žantovský:

Zase něčemu nerozumím, snad bude fb chytřejší. Po útoku na redakci Charlie Hebdo v Paříži, který si vyžádal dvanáct mrtvých, se Tomáš Halík odmítl solidarizovat s obětmi v článku "Já nejsem Charlie. Ke svobodě totiž patří zodpovědnost." Mj. v něm napsal: "Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury, kterou je úcta k druhým – hodnoty, která není nižší než svoboda tisku.
Přes všechny sympatie k obětem a jejich blízkým bych si osobně nikdy nepřipnul odznáček Já jsem Charlie; hlásím se totiž k jiné tváři naší kultury, k té, která jistě zná laskavý osvobozující humor a ironii, polemiku vůči fanatismu a fundamentalismu, avšak odmítá vulgární projevy neúcty a nezodpovědné přilévání oleje do ohně nenávisti mezi lidmi a kulturami." To bylo 12.1.2015
29,5,2018 Tomáš Halík píše o brněnském představení Vaše násilí, naše násilí toto: "Nejdřív se mi zdálo, že jde jen o lacinou blasfemii typu hloupých a cynických obrázků v Charlie Hebdo, zas jednu ze záměrných provokací, které pak finančně profitují z té laciné reklamy, kterou jí dělají „pobouření“. Pak jsem snad pochopil – na rozdíl těch od protestujících – smysl té hry: chce drastickými prostředky vykřiknout: Podívejte se, v jak šíleném světě žijeme! V té hře vůbec nejde o „Ježíše znásilňujícího muslimku“, nýbrž o protest proti světu, v němž se vše – i svaté symboly náboženství – zneužívá k rozdmychávání nenávisti jedněch proti druhým."
Nějak mi to hlava nebere. Zřejmě má zodpovědnost své meze.
Zveřejněno též v LN 31.5.2018

Tomáš Halík odpovídá:

Milý Michale,
vím, že naše hlavy jsou už šedivé, ale dost mne překvapuje a mrzí, že Tvá chytrá hlava „nebere“ mnou jasně pojmenovaný (a navíc Tebou seriózně citovaný) rozdíl mezi mým postojem k Charlie Hebdo a Frljičově hře. V oplzlých a hloupých karikaturách v Charlie Hebdo jsem nenašel nic jiného než frivolní pokusy provokovat a urážet víru druhých (proto jsem sice zcela jasně odsoudil útoky na redakci i snahy tento typ bulváru zakazovat, ale stejně jasně jsem odmítl vydávat redaktory za hrdiny a „symboly naší civilizace“, jak je nazval tehdejší francouzský prezident). Smyslem mého tehdejšího článku bylo jasně rozlišit lidskou solidaritu s obětmi terorismu od ztotožňování se se stylem jejich publicistiky. Frljičova hra také provokuje a mně se vůbec nelíbí, ale chápu její hlubší smysl, který u Charlie Hebdo zcela postrádám: vnímám ji jako vášnivý protest proti násilí a zneužívání náboženských symbolů, jako drsné nastavení zrcadla šílenému světu, jemuž „nic není svaté“. Můžeš s mou interpretací nesouhlasit a vidět oba fenomény jinak (anebo být slepý k rozdílům mezi nimi), ale proč mne musíš veřejně nařknout z pokrytectví, to zas má hlava nebere, sorry.
Tvůj Tomáš Halík

Oba se pak setkali k dialogu v DVTV u Daniely Drtinové.

(foto: Divadelní svět Brno)

2018

Tomáš Halík: Dialogy se světem

Česká křesťanská akademie a Česká televize zve na předpremiéru televizního filmu "Tomáš Halík: Dialogy se světem" k sedmdesátinám Tomáše Halíka, která se koná v pondělí 21. května v 18 hod. v refektáři v Emauzích (Praha 2, Vyšehradská 49).
Promluví režisérka filmu Veronika Sobková - Korčáková.
(Původně oznámené představení autobiografické knihy
To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody
se patrně opozdí.)

Film bude Českou televizí vysílán v těchto termínech:
- v úterý 29.5.2018 od 21.30 hod.
- ve středu 30.5.2018 od 16.20 hod.
- v sobotu 2.6.2018 od 1.10 hod.
/sledujte prosím program ČT, časy vysílání se mohou změnit/

2018

Svatojánská pouť v Železném Brodě

Tomáš Halík bude v sobotu 19. května již tradičně celebrovat mši sv. u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého a obnovené svatojánské pouti v kostele "Na Poušti" v Železném Brodě. V předvečer oslavy se (také tradičně) koná přednáška v KC Kino.

(foto: FiLiP - 2015)

2018

Wroclaw: Rozmluvy o svobodě

Tomáš Halík se ve dnech 7. a 8. května 2018 zúčastnil ve Wroclawi mezinárodní vědecké konference.
Více na webu EWST; fotogalerie; videoreportáž; YouTube

(foto: web EWST)

2018

Stanovisko k prodloužení mandátu kardinála Duky

Oceňuji to, že si kardinál Duka po posledních skandálních krocích Miloše Zemana zřejmě uvědomil, že nekritická loajalita k tomuto člověku má své meze a že tradice jeho předchůdců na vojtěšském stolci, kardinála Berana, Tomáška a Vlka, kteří nemlčeli tváří v tvář hanebnému chování mocných, ho zavazuje k statečnosti, k odvaze otevřeně bez diplomatických kliček nazývat dobro dobrem a zlo zlem, pravdu pravdou a lež lží. Právě v těchto několika měsících jeho "prodloužené" se bude podobně jako v době kardinála Berana rozhodovat o tom, zda chceme patřit k Evropě a Západu, či zda ztratíme důvěru svých spojenců a staneme se trojským koněm nedemokratických mocností divokého Východu. V době nebezpečné infekce populismu, demagogie a kolapsu politické kultury musí být církve, univerzity a veřejnoprávní média pevnou součástí imunitního systému společnosti. Budou vystaveny mnoha útokům i pokušením. Přeju upřímně svému bratru Dominikovi, aby v této době morálně obstál - jde o mnoho.

Tomáš Halík

2018

Sousedská beseda v Jirnech

Jiří Pehe a Tomáš Halík budou "sousedsky besedovat" v pátek 27. 4. 2018 v Jirnech. [f]

2018

THE 2018: Make the world think again

V letošním roce se koná poprvé ve střední Evropě prestižní vědecký summit THE 2018. Vystoupení Tomáše Halíka je na programu ve středu 25. dubna od 16.15.

program - fotogalerie - info v tisku

2018

Politická a duchovní kultura v České republice

Na pozvání iniciativy Studenti pro Hradiště [f] přijede Tomáš Halík 20. dubna 2018 do Uherského Hradiště diskutovat především s mladými lidmi na aktuální témata.
Rozprava se koná v městském kině v rámci cyklu "Hvězda mluví a naslouchá". [f]
Informace v tisku: deník.cz, DobrýDen

2018

Studentský Velehrad 2018

Na letošním ročníku Studentského Velehradu vystoupí Tomáš Halík v pátek 20. dubna s přednáškou nazvanou "Akce a kontemplace - k teologii občanské zodpovědnosti".

Anotace: Sekularizace neodstranila náboženství, avšak zásadně ho proměnila. Tradiční instituční formy slábnou, „náboženská energie“ se přesouvá k dvěma pólům: „politické náboženství“ jako výraz skupinové identity a „spiritualita“ jako výraz touhy po hlubinné dimenzi života. Oba póly mohou nabýt nebezpečných podob, být „drogou“ (v prvém případě k posílení agresivity, v druhém jako anestézie). Je třeba nové politické či občanské teologie („public theology“), která by kladla důraz na občanskou angažovanost, vyrůstající z obratu od „vnějškové religiozity“ k skutečné proměně osobnosti silou evangelia. Proti pokusům o „spojení trůnu a oltáře“ je třeba rozvinout prorocko-kritický aspekt víry.

V sobotu 21. dubna pak bude celebrovat odpolední mši sv.

Videopozvánka: mp4, [f]

2018

Závislosti

Tomáš Halík vystoupí v dubnovém Fokusu Václava Moravce, jehož tématem je závislost. Možno sledovat na ČT24 v úterý 10. dubna 2018 od 20 hod.

2018

Uchem jehly

Na Boží hod velikonoční, v neděli 1.4.2018 přijal Tomáš Halík pozvání evangelického faráře Pavla Klineckého k rozhovoru v pravidelném pořadu ČT2 "Uchem jehly".

(repro: web ČT2)

2018

Máme odvážného papeže

Lidové noviny přinesly na Bílou sobotu 31.3.2018 podstatnou část obsáhlého rozhovoru Ondřeje Koutníka s Tomášem Halíkem.
(později publikováno i na webu LN pod titulkem "Halík: Mám ho lidsky rád, ale Duka ve vstřícnosti ke Klausovi a Zemanovi zašel daleko, dal se vlákat do pasti")
Původní nezkrácený text naleznete zde v sekci Rozhovory.

2018

31. března 2018

Co je pravda?

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas: text - pořad - audio - mp3 - AFP

Starší komentáře:
Povolební úvaha
Narozeniny papeže Františka
Velikonoční křest a nový život

2018

Velikonoční triduum 2018

Kázání Tomáše Halíka v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Poslední večeře Páně: text - audio
Velký pátek: text - audio
Velká noc: text - audio
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: audio - video

2018

Rozhovor pro Týden

Tomáš Halík poskytl rozhovor týdeníku Týden; publikován byl pod titulkem "Koho by dnes Ježíš hnal bičem z chrámu" v č. 14/2018.

2018

Politická role univerzit?

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství (CSPF) uspořádalo ve středu 21.3.2018 ve Foyer Nové scény Národního divadla v Praze veřejnou diskuzi na téma „Politická role univerzit“.
Diskutující:
• Louise Richardson, rektorka Oxford University
• Péter Balázs, ředitel Center for European Neighborhood Studies, CEU
• Stefan Collini, profesor dějin ideí,Cambridge University
• Tomáš Halík, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova

Video záznam

2018

StudentFest 2018

V rámci letošního ročníku StudentFestu přijal Tomáš Halík pozvání na beseda se studenty Gymnázia Budějovická - Praha, 20.3.2018.

2018

„Europa – wohin? Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft“

Tomáš Halík přednesl na konferenci “Quo vadis Europe? Challenges for the Church and Society” nadace PRO ORIENTE konané 14. až 16. března 2018 ve Vídni příspěvek nazvaný "Gedanken zu einer europäischen Politik aus christlichem Antrieb".
Program konference: pdf
Info na webu PRO ORIENTE
Info na webu La Croix International

2018

Pozdravy účastníkům shromáždění

Vzhledem k tomu, že se Tomáš Halík nemohl v těchto dnech zúčastnit dvou významných shromáždění osobně, zaslal jejich účastníkům následující pozdravy, které byly na shromážděních přečteny:

9.3.2018 - Praha: Postavme sa za slušné Slovensko! [f] - Text T.H.
10.3.2018 - 70 let od smrti Jana Masaryka [f] - Text T.H.

2018

Xenofobie a odlišnost – tváří v tvář

V pátek 9. března 2018 vystoupil Tomáš Halík na konferenci celosvětové dobrovolnické organizace AFS, uspořádané v Masarykově koleji ČVUT v Praze.
Video: příspěvek, panelová diskuse

2018

K bouři v naší katolické sklenici

Na stránkách MF Dnes proběhla výměna názorů v souvislosti s otevřeným dopisem skupiny českých věřících papeži Františkovi. Celý text Tomáše Halíka je v sekci Články a eseje.

2018

Mons. Halík v Ingolstadtu

Německá biskupská konference zveřejnila videozáznam ze setkání s novináři:

(foto: screenshot YouTube)

2018

Tomáš Halík promluví na plenárním zasedání Německé biskupské konference

Německá biskupská konference (DBK) pozvala Mons. Tomáše Halíka jako řečníka na svém letošním plenárním zasedání v Ingolstadtu. V rámci plenárního zasedání se koná studijní den biskupů, který bude letos věnován předpokladům dialogu s církvemi v postkomunistickém světě a porozumění aktuálnímu dění v tomto regionu. Kromě Tomáše Halíka promluví ve středu 21. února 2018 arcibiskup Dr. Ludwig Schick, předseda komise pro světovou církev, a maďarský sociolog a teolog Prof. Dr. András Máté-Tóth a společně pak vystoupí na tiskové konferenci (video ).
Plenární zasedání zahájil v pondělí kardinál Reinhard Marx, předseda Německé biskupské konference a prezident Rady evropských biskupských konferencí. Kromě všech německých biskupů jsou přítomni i biskupové z Indie, protože v Německu působí řada indických kněží. Profesor Halík je už řadu let pravidelně zván biskupy německých a rakouských diecézí k přednáškám na diecézních kněžských dnech a na exercicie pro kněze. Před 3 lety jej pozval emeritní papež Benedikt k přednáškám pro své někdejší žáky do papežského letního sídla Castel Gandolfo.

Ve své letošní přednášce se monsignor Halík zaměří na nebezpečí nového populismu v Evropě, na ruskou propagandu, zaměřenou na ovlivnění postojů křesťanů v postkomunistických zemích vůči EU a liberální demokracii, a předestře vizi budoucího působení křesťanů v rámci evropského integračního procesu a v rozvíjení dialogu s duchovně hledajícími v sekularizovaném prostředí. Promluví též o potřebě doplnit sociální nauku církve o sociologicko-teologickou hermeneutiku pronikavých změn v současné civilizaci a kultuře a o roli tzv. „public theologians“, společensky angažovaných teologů, vstupujících kompetentním a srozumitelným způsobem do aktuálních diskusí o podstatných otázkách veřejného života. Tento úkol podle Tomáše Halíka bytostně patří k prorocko-kritickému poslání církve v dnešním světě. Má-li být církev podle papeže Františka „polní nemocnicí“, musí se též věnovat posilování imunitního systému společnosti proti šíření strachu, xenofobie a agresivity, z nichž těží populističtí politici ve svých snahách nahradit parlamentní demokracii tzv. „přímou demokracií“, která ve skutečnosti otvírá cestu k autoritativním režimům.

2018

Václav Moravec & tři profesoři

V neděli 18. února 2018 přijali pozvání do diskusního pořadu ČT Otázky Václava Moravce profesoři Tomáš Halík (FF UK), Cyril Höschl (NÚDZ) a Jan Kysela (PF UK).

(repro: web ČT24)

2018

10. února 2018

Povolební úvaha: Svědomím proti strachu a nenávisti

2018

Politický (ne)klid v Evropě? České a německé vnímání

Profesor Tomáš Halík byl hlavním mluvčím třetího dne konference Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Program: pdf , pdf

2018

K výsledku prezidentské volby 26. a 27. ledna 2018

"Nositelé naděje na změnu ani po těchto volbách nesmí rezignovat. Důležité je to, že tyto volby ukázaly odhodlání nemalé části společnosti, zejména mladé generace, k překonání toho, co představuje Miloš Zeman a jeho okolí," uvedl Tomáš Halík pro denik.cz.
"Je třeba udělat vše proto, aby tento vzmach k lepšímu neochabl a politická, kulturní a duchovní iniciativa k obnově pokračovala a získala si ještě více pochopení a podpory. Klíčová bude podpora vzdělání a kritického myšlení, zejména v zacházení s informacemi. Byli jsme před Zemanem, budeme i po něm."

2018

Zemanovci mi píší, že jsem podzvíře

Prof. Tomáš Halík přijal pozvání do studia EchoTV k rozhovoru na aktuální témata.

2018

Z vtipného Zemana se stal vtip

Prof. Tomáš Halík poskytl obsáhlý rozhovor deníku Lidové noviny.
Publikován byl v pondělí 22.1.2018 pod titulkem "Z vtipného Zemana se stal vtip", str. 4; elektronicky pak 23.1.2018 na webu Lidovky.cz pod titulkem "Halík: Zeman balí agresivitu do formy vtipů. Pravdou se nezdržuje".

2018

SLOVO K TÉTO DOBĚ

prohlášení prezidenta České křesťanské akademie


Milí přátelé,

obracím se v těchto dramatických dnech před důležitou volbou především – ale nejen – na členy místních skupin naší České křesťanské akademie po celém území Čech a Moravy. Nečekejte ode mne předvolební agitku. Česká biskupská konference vyzvala všechny občany, aby se účastnili druhého kola voleb, Českobratrská církev evangelická výslovně podpořila Jiřího Drahoše, stejně tak se jasně vyjádřil dlouholetý přítel naší akademie Pavel Fischer, první viceprezident ČKA doc. Šebek působí od počátku v nejužším týmu prof. Drahoše – a o mně asi nikdo nepochybuje, koho z nynějších kandidátů budu volit. Chci Vám tedy říci především něco jiného. Chci Vám říci tři slova: Prosím, zvolte změnu.

A myslím tím něco víc, než jen změnu na Pražském hradě. Myslím tím úsilí o změnu morálního klimatu naší společnosti. Na tuto změnu bude mít výsledek prezidentské volby vliv, protože zejména v naší republice, kde na prezidentském stolci seděli Masaryk a Havel, kteří se těšili úctě celého demokratického světa, se od prezidenta očekává, že nebude především politickým profesionálem, nýbrž že bude morální a intelektuální autoritou a bude reprezentovat stát přirozenou noblesou. Že si bude vážit každého občana a vědět, že i dlaždič má svůj rozum a chce, aby jeho prezident nemluvil jako dlaždič, nýbrž jako prezident.

Dosavadní prezident společnost neustále rozděloval, při své několikaleté permanentní kampani objížděl zemi a dělal pravý opak toho, co by měl prezident dělat – utvrzoval lidi v jejich předsudcích, šířil strach a nenávist, arogantně útočil na své protivníky, urážel je a lhal, rozeštvával a rozděloval společnost – zejména štval venkov proti městu, zejména Praze. A protože na stokrát opakovanou lež si lidé zvyknou, vymyslel si fiktivního nepřítele, kterému dával dehonestující nálepku kavárenských povalečů, „pražská lumpenkavárna“, „sluníčkáři“, vítači migrantů apod.

K tomu Vám mohu celkem zasvěceně říci – protože já sám jsem byl Milošem Zemanem do této kategorie zařazován – že tato kategorie je fikce, je to jeho výmysl. Neznám lidi, na které by tato nálepka pasovala. Není pravda, že akademická obec v Praze a dalších velkých městech pohrdá venkovem – takové rozdělování odmítáme. Členové ČKA dobře vědí, kolikrát jsem přijel besedovat i do nejmenších míst a strávil jsem na těchto cestách rozhodně třistakrát více času než v pražských kavárnách. Neznám žádného „vítače“, který by hlásal, že musíme bez výjimky a v jakémkoliv počtu přijmout ilegální migranty. Znám však autory velmi statečného, klidného a rozumného prohlášení akademiků – které vedle mnoha jiných podepsal i prof. Drahoš i já sám – které se obrací proti zneužívání problému migrace k vyvolávání paniky a hysterie, proti nerozlišování mezi obětmi válek a migranty z míst krajní chudoby a těmi, kteří se stali obětmi obchodníků s lidskou nadějí.

Přátelé, nenechme se v těchto dnech zmást a strašit. Buďme připraveni na to, že lidé, pro které pravda a láska jsou sprostá slova, se nebudou nyní štítit žádné špinavosti, aby lež a nenávist neztratily své pozice.

Úmyslem tohoto mého vyjádření je však něco důležitějšího, co dalece přesahuje otázku prezidentské volby. Kdyby šlo pouze o otázky mocenského zápasu mezi politickými stranami, necítil bych povinnost se k nim z pozice prezidenta České křesťanské akademie vyjadřovat. Zde však jde o mnohem víc než o volbu konkrétní osoby prezidenta, jakkoliv je velmi důležitá a bude signálem pro svět, k jaké jeho části a k jaké kultuře se většinově hlásíme. Výzva „zvolte změnu“ bude mít smysl i tehdy, kdyby se změna na Pražském hradě nyní neuskutečnila, resp. o nějaký čas odložila.

V těchto dnech jsem se dvakrát setkal se zástupci několika desítek občanských iniciativ a neziskových organizací, většinou mladých lidí. Měl jsem z nich podobný dojem jako ze setkání zástupců našich místních skupin ČKA z celých Čech a Moravy. V naší zemi je ohromný potenciál dobré vůle, kreativity a obětavosti. Naděje na změnu hlavy státu je povzbudila a dovedla k rozhodnutí široce propojit tyto iniciativy a vzájemně se nejen informovat, ale i aktivně podporovat. Jsem přesvědčen, že pozitivní výsledek druhého kola voleb může být signálem k velkému oživení tohoto potenciálu pozitivní energie, že může zejména v mladé generaci povzbudit vědomí odpovědnosti za společnost a ochotu angažovat se v mnoha oblastech občanské společnosti od ekologie přes vzdělávání a kulturu po péči o hendikepované, marginalizované a sociálně slabé. Měl jsem pocit, že mezi těmito lidmi – ať už jsou věřící křesťané či nikoliv – vane duch papeže Františka, duch pravdivého žitého křesťanství. Máme velikou odpovědnost, aby tento vzmach naděje nebyl frustrován, ať už prezidentské volby dopadnou jakkoliv. Z doby disentu víme, že platí slovo Karla Čapka: „Pravda je víc než moc, protože je trvalá“.

Výzva „zvolte změnu“ je výzvou k životu v pravdě, k společenské odpovědnosti, k tvořivosti, k nelhostejnosti. Kdysi začínalo provolání, podepsané kardinálem Tomáškem, k zahájení díla Desetiletí duchovní obnovy národa, slovy svatého Pavla: „Napřimte se a zvedněte hlavy!“ Tato slova jsou právě teď znovu aktuální. Prosím, zvolme změnu!

Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie

2018

Rozhovor pro Echo TV

Rozhovor s profesorem Tomášem Halíkem, o barbarech a džentlmenech, voličích a nevoličích Miloše Zemana. A proč je Miloš Zeman horší zlo než Andrej Babiš. V rozhovoru s Lenkou Zlámalovou.

2018

Vyjádření prof. Halíka k volbám - 13.1.2018

Padl mýtus neporazitelného Zemana. Pokud všichni občané, kteří cítí zodpovědnost za to, abychom patřili k západní demokratické kultuře, se nyní spojí a podpoří profesora Drahoše, máme jedinečnou šanci smýt špínu a hanbu z pražského Hradu a uniknout z pasti zemanovsko-babišovské mafie, která nás táhne z Evropy k divokému Východu. Nadcházející zápas dvou kultur - džentlmenství a barbarství - ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží.

2018

Všimli jsme si

Radio Proglas odvysílalo v pátek 5.1.2018 v rámci cyklu "Všimli jsme si" téměř hodinový rozhovor s prof. Halíkem.

2018

K prezidentským volbám

Prof. Tomáš Halík se připojil k textu provinciála Řádu bratří kazatelů Benedikta Mohelníka tímto komentářem:

Naprosto souhlasím s Benediktem Mohelníkem. Dát hlas pro ing. Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky. Zeman soustavně společnost svým chováním, vystupováním a vyjadřováním táhl dolů, rozděloval a rozeštvával, vážně poškozoval politickou kulturu země, autoritu prezidentského úřadu a pověst republiky v zahraničí, dával občanům špatný příklad, činil nás nevěrohodnými v očích našich spojenců. Musíme se však připravit na to, že nedemokratické země Východu, které potřebují trojského koně v EU a NATO, se nebudou štítit během volby žádné špinavosti, aby udrželi u moci ty, kteří Zemana dnes ovládají.

Text Benedikta Mohelníka z webu OP převzal např. i ChristNet.