T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2017

Jak to vidí...

Po půl roce (a jenom týdnu) zavítal 27.12.2017 prof. Halík do studia Dvojky Českého rozhlasu, aby s Evou Hůlkovou rozmlouval o tom, jak to vidí...

2017

2017

Jak to vidí...

Po půl roce (a jenom týdnu) zavítal 27.12.2017 prof. Halík do studia Dvojky Českého rozhlasu, aby s Evou Hůlkovou rozmlouval o tom, jak to vidí...

2017

Mně nosí dárky Ježíšek pořád

Vánoční poselství Tomáše Halíka - rozhovor pro Seznam Zprávy 23.XII.2017.

Bohoslužby v akademické farnosti o Vánocích 2017:
24.12. - 14.00 - 4. neděle adventní (audio)
24.12. - 24.00 - vigilie Narození Páně - "půlnoční" (audio)
25.12. - 14.00 - slavnost Narození Páně - "ve dne" (audio)
31.12. - 14.00 - svátek Svaté Rodiny (audio)
31.12. - 20.00 - na prahu nového roku (audio)
1.1.2018 - 14.00 - slavnost Matky Boží Panny Marie (audio)
7.1.2018 - 14.00 - slavnost Zjevení Páně + křest dětí (audio)
7.1.2018 - 20.00 - slavnost Zjevení Páně + křest dospělého (audio)

2017

Adventní seminář v ÚVN

Na středu 20. prosince 2017 přijal prof. Halík pozvání do Ústřední vojenské nemocnice v Praze na tradiční "Adventní seminář".
Záznam z loňského setkání je v archivu k poslechu.
edit: záznam z letošního setkání

2017

16. prosince 2017

Narozeniny papeže Františka

2017

Desetiletí duchovní obnovy

U příležitosti 30. výročí vyhlášení projektu Desetiletí duchovní obnovy národa (první adventní neděli - 29. 11. 1987) pořádá Česká křesťanská akademie panelovou diskusi a srdečně zve všechny zájemce.

2017

Trojdňové putovanie s Tomášom Halíkom a niekoľko myšlienok o jeho teológii

Lubomír Martin Ondrášek zachytil v článku pro Denník Postoj třídenní putování po významných místech Chicaga s prof. Tomášem Halíkem.
Publikováno 16.XI.2017, pokračování 15.XII.2017
(Autor je absolventom Northpoint Bible College, Gordon-Conwell Theological Seminary, Harvard University a University of Chicago. V súčasnosti si robí doktorát v transformačnom vodcovstve na Boston University. Je prezidentom a spoluzakladateľom Acta Sanctorum, Inc. a venuje sa najmä otázkam kresťanstva, etiky a verejného života.)

2017

Mons. Halík ve své farnosti

Zcela zaplněný kostel Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu přivítal o druhé neděli adventní Mons. Halíka po tříměsíčním studijním a přednáškovém pobytu v USA.
Kázání z nedělní mše sv. je možno z archivu vyslechnout i zhlédnout.

(foto: FiLiP - Akademická farnost Praha, 10. 12. 2017)

2017

Kam se ztratil Bůh

Štefan Hríb vedl tři provokativní rozhovory o Bohu a světě kolem nás. V této knize najdete překvapující odpovědi na otázky, které položil jinak, než jak jsme zvyklí. Také proto jde o dobrodružnou četbu.

Kam se ztratil Bůh
Marek Vácha
o tom, jak hledat Boha v kráse přírody a jejích zákonech, o božím mlčení i komunikaci s ním, a také o základní otázce: Jakého příběhu jsem součástí?

Bože, kde jsi?
Karel Satoria
o tom, jak si uvědomil, že je schopen jen zbožných frází, a tak odešel hledat Boha do ticha trapistického kláštera, a také o svém mystickém zážitku.

O islámu a společném Bohu
Tomáš Halík
o tom, že je třeba mít odvahu hledat pravdu i v islámu a jiných náboženstvích, a o hluboké spiritualitě, která vyžaduje zbavit se strachu z cizího. Rozhovory Štefana Hríba se vzácnými lidmi o Bohu a víře jsou provokativní a zároveň povzbudivé. Všechny rozhovory se setkaly s velkou odezvou, lidé psali dopisy a e-maily jako děkovné reakce.

Štefan Hríb o knize:
Tyto rozhovory jsou těmi nejhlubšími, které jsem v posledních letech zažil. Marek Orko Vácha, Karel Satoria a Tomáš Halík ve mně ještě dlouho doznívali a všichni tři s něčím jemně pohnuli. Ale pozor, nejde o intelektuálskou knihu. Tři kněží v ní neodhalují své pevné názory, ale naši křehkou realitu. Proto mi nasvítili Boha trošku jinak, než jak je to běžné v kostelích nebo sekulárních arénách. Je to jiný Bůh a jiný svět, než na jaké jsme zvyklí. Je v něm více naděje a je krásnější.

(text a foto: kosmas.cz)

2017

Třetí symposium k teologickým podnětům Tomáše Halíka v USA

Třetí symposium na americké univerzitě Notre Dame, věnované teologickému projektu Tomáše Halíka, se bude konat v pondělí 27.11. od 8.30 a.m. místního času (14.30 - 21.30 středoevropského času) a bude přenášeno on line na YouTube. Tři symposia během letošního podzimního semestru se vztahují jak k myšlenkám knihy Tomáše Halíka Chci, abys byl (kterou pod názvem I Want You to Be publikoval Notre Dame University Press a která získala v letos Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oblasti filozofie a v kanadském Quebecku první cenu v oblasti teologie od asociace katolických médií USA a Kanady), tak k projektu "Teologická hermeneutika současné kultury a společnosti", na němž Tomáš Halík v při akademických v USA v podzimním semestru 2015 a 2017 pracoval. Poslední symposium, nazvané "Jak odpovědět na znamení doby?" bude mít podobu čtyř panelových diskusí, na nichž vystoupí teologové, sociologové a filozofové z několika amerických univerzit, Jižní Ameriky a Afriky. Témata jednotlivých panelů jsou:
1. Teologie pro postsekulární věk: Trendy v současné teologii v Severní a Jižní Americe (15.00 hod.)
2. Spiritualita pro postsekulární věk (16.30 hod.)
3. Spiritualita a teologie při interpretaci "znamení času" (19.15 hod.)
4. Křesťanská identita v multikulturním světě (20.45 hod.)

2017

How to Respond to the Signs of the Times?

Třetí z cyklu letošních konferencí na univerzitě Notre Dame v USA, věnovaných dílu českého teologa Tomáše Halíka, se bude konat v pondělí 27. listopadu 2017

Po "Where to Find the Signs of the Times?" (2.10.2017)
a "How to Interpret the Signs of the Times?" (23.10.2017)
zní téma závěrečné konference "How to Respond to the Signs of the Times?"

Konferenci je možné sledovat on-line:

.

2017

Poselství k 17. listopadu

Prof. Halík adresoval účastníkům akcí pořádaných u příležitosti 17. listopadu toto poselství.

(foto: FiLiP - Praha, Festival svobody, 17. XI. 2016)

2017

III. Fórum dialogu

Letošního Fóra dialogu se prof. Halík nemohl zúčastnit osobně, zaslal však účastníkům tento úvodní proslov:

2017

Pozvání k dialogu s profesorem Sousedíkem

Prof. Sousedík reagoval v magazínu Christnet na článek prof. Halíka Vzpoura proti papeži? (LN 5.10.2017). Dialog nyní pokračuje.

Proběhlo i vyjasnění stanovisek s dr. Petrem Dvořákem.

2017

How to Interpret the Signs of the Times?

Druhá z cyklu tří konferencí na univerzitě Notre Dame v USA, věnovaných dílu českého teologa Tomáše Halíka.

2017

39 let kněžské služby

Před 39 lety, 21. října 1978 (v předvečer intronizace papeže Jana Pavla II.) přijal Tomáš Halík z rukou biskupa Hugo Aufderbecka (tajně, v tehdejší NDR) kněžské svěcení.

Téhož dne se (v tehdejším Československu) narodila vizionářka Iveta Korčáková.

2017

20. října 2017

Předvolební rozhovor pro EuroZprávy.cz

Celý text aktuálního rozhovoru je zařazen v sekci rozhovory.

2017

Mezinárodní iniciativa na podporu papeže Františka

Otevřený dopis na podporu papeže Františka, iniciovanou profesorem Karlovy univerzity Tomášem Halíkem a emeritním profesorem Vídeňské univerzity Paulem Zulehnerem (autorem knihy o reformách papeže Františka, vydané i v češtině), podepsalo již v prvním dni několik desítek signatářů, významných teologů, biskupů a osobností veřejného života z 13 zemí několika kontinentů a přes 350 podporovatelů – ti se mohou volně připojit na www.Pro-Pope-Francis.com. Podpisů signatářů a podporovatelů stále přibývá. Jsou mezi nimi např. bývalý prezident Maďarska László Sólyom, bývalý rakouský vicekancléř Erhard Busek, filozof a politik Rocco Buttiglione, šéfredaktoři mezinárodních teologických časopisů a prezidenti sdružení katolických teologů z několika jazykových oblastí a biskupové z Rakouska, Maďarska, Jižní Afriky, z České republiky (biskup Václav Malý), či Marie-Jo Thiel, prezidentka Evropské společnosti pro katolickou teologii. Iniciativa je odpovědí na nedávné útoky skupiny konzervativních katolíků na papeže Františka.

"Drahý Otče papeži Františku,
nedávno Vaše pastorační iniciativa a její teologické zdůvodnění byly ostře napadnuty jednou skupinou v církvi.
Tímto otevřeným dopisem Vám vyjadřujeme vděčnost za Váš odvážný a teologicky zodpovědný styl papežské služby. Podařilo se Vám v krátké době obnovit pastorační kulturu v římskokatolické církvi z jejích ježíšovských kořenů. Leží Vám na srdci zranění lidé a zraněná příroda. Vidíte církev jako polní nemocnici na okrajích života. Předmětem Vašeho zájmu je každý jednotlivý, Bohem milovaný člověk. Posledním slovem v jednání s lidmi má být milosrdný, ne legalistický výklad zákona. Bůh a jeho milosrdenství určují pastorální kulturu, kterou očekáváte od církve. Vaším snem je církev jako „matka a pastýřka“. Sdílíme tento Váš sen.
Prosíme Vás, abyste se nenechal odvrátit od této nastoupené cesty a ujišťujeme Vás svou plnou podporou a stálou modlitbou."


Po 4 dnech má dopis cca 300 signatářů a 15.000 podporovatelů.

2017

Vzpoura proti papeži?

Lidové noviny 5. 10. 2017 otiskly článek, ve kterém se Mons. Halík vyjadřuje k nejnovější vlně kritiky na adresu papeže Františka. Text převzal ChristNet.

2017

Konference o teologii Tomáše Halíka v USA

Na univerzitě Notre Dame v USA se konala první ze tří letošních konferencí, věnovaných dílu českého teologa Tomáše Halíka. Účastní se jich řada předních filozofů, teologů, sociologů a historiků z různých amerických univerzit. Podobná konference se konala během minulého pobytu Prof. Halíka na této americké univerzitě v r. 2015.

Na této první letošní konferenci představil Tomáš Halík svůj výzkumný projekt „Teologická hermeneutika soudobých dějin, společnosti a kultury“. Tomáš Halík chce navázat na biblickou tradici „rozpoznávání znamení doby“ pomocí soudobé filozofie, fenomenologie a hermeneutiky. Snaží se doplnit sociologickou a politologickou diagnózu doby např. analýzou „prorockých snů“ v kultuře, v soudobé literatuře a filmu.

Tomáš Halík získal letos svou knihou „Chci, abys byl“ („I Want You To Be“, NDUP 2016) dvě významná ocenění, zlatou medaili a titul „Americká kniha roku v oblasti filozofie“ na konferenci amerických vydavatelů a knihkupců v Chicagu a „První místo v oboru teologie“ na konferenci Asociace katolických médií USA a Kanady v kanadském Quebec City.

Tomáš Halík se během letošního pobytu v USA setká 9.10. na pracovním obědě s prezidentem Notre Dame University a s iráckým knězem, který nedávno uprchl z vězení teroristů Islámského státu. Tomáš Halík vystoupí během podzimního semestru na Katolické universitě ve Washingtonu a na univerzitě v Miami na Floridě.

2017

Prof. Halík v USA

Než bude zpracován videozáznam z letošního roku, je možné se na chvíli vrátit do roku 2015:

Na YouTube NotreDameIAS jsou ke zhlédnutí ještě další videa z roku 2015:

2017

Výročí akademické farnosti

U příležitosti výročí zřízení Římskokatolické akademické farnosti Praha (1. X. 2004) se její farář Mons. Tomáš Halík zamýšlí (nejen) nad její historií i současností v článku Tajemství Nejsvětějšího Salvátora.

Více informací o farnosti na jejím webu.

2017

Public Life and Religious Diversity

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství ve spolupráci s University of Oxford organizuje konferenci s názvem „Public Life and Religious Diversity". Konference se uskuteční na Harris Manchester College v Oxfordu od 7. do 9. září 2017.

Tématem konference bude vztah veřejného prostoru a náboženské různorodosti z perspektivy politické teorie, filosofie a dějin politického myšlení. Konference má ambici přinést nové poznatky a vhledy do této mimořádně aktuální a sporné oblastí a tím ovlivnit budoucí výzkum náboženství a politiky.

Víc informací o konferenci na webu University of Oxford. Program (pdf)

Text přednášky Návrat náboženství?

2017

27. srpna 2017

KÝM JSEM PRO VÁS?

Homilie na 21. neděli v mezidobí - Vyznání u Césareje Filipovy

Text - audio - video

2017

27. července 2017

Rozhovor pro ČRo - Vltava

Český rozhlas odvysílal v rámci pořadu Mozaika rozhovor prof. Tomáše Halíka s Markétou Kaňkovou - především o knize "Chci abys byl", která získala již několik mezinárodních ocenění.

K poslechu: Celý pořad Mozaika v archivu ČRo, rozhovor v archivu farnosti

2017

11. července 2017

Rozhovor s Renatou Kalenskou

Tomáš Halík v aktuálním rozhovoru s Renatou Kalenskou pro Seznam-Výzvy.

Text rozhovoru

(repro: web Seznam.cz)

2017

Kniha Tomáše Halíka získala další prestižní ocenění

Kniha Tomáše Halíka I Want You to Be (v originále Chci, abys byl - NLN 2012), vydaná nakladatelstvím Notre Dame University Press v roce 2016, která získala minulý měsíc v USA titul Kniha roku a zlatou medaili od Asociace amerických knihoven, obdržela téměř současně další prestižní mezinárodní ocenění - na výroční konferenci v kanadském Quebecku jí Asociace katolického tisku USA a Kanady (CPA) přiznala první místo v oboru teologie. Porota ocenila Halíkovu knihu jako "závažný a přesvědčivý text pro dobu nejistoty".

(screenshot webu cpa)

2017

Ik wil dat jij bent

Zatímco anglický překlad knihy Chci, abys byl (NLN 2012) přesvědčivě zvítězil minulý měsíc u dvou zámořských porot (ALA, CPA), další z jazykových mutací se uchází o pozornost čtenářů nizozemských.

2017

2. července 2017

Smetanova Litomyšl 2017

Zvolí církev věrnost evangeliu či přízeň mocných a potlesk většiny?
Usnesení vlády, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, je popřením evangelia.

Mons. Halík již tradičně (organizátoři si nejsou jisti, zda po čtrnácté) navštívil Litomyšl v době konání hudebního festivalu a v neděli po poledni sloužil děkovnou mši svatou. V kázání zazněly i některé myšlenky z knihy Chci, abys byl (NLN 2012), jejíž anglické vydání (NDU 2016) bylo minulý měsíc v USA oceněno zlatou medailí za nejlepší knihu roku 2016 v oboru filosofie.

Text homilie v sekci Proslovy a kázání, na stránkách farnosti; záznam k poslechu.

(foto: web Smetanova Litomyšl)

2017

Věčný život

2017

Smysl života

2017

Rozhovory v knihovně: Mons. prof. Tomáš Halík

2017

Kniha roku v oboru filozofie

Kniha Tomáše Halíka I Want You To Be (v originále Chci, abys byl) získala na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul americké Knihy roku v oboru filozofie. Knihu filozofických esejů Chci, abys byl vydalo v roce 2012 Nakladatelství lidové noviny a v anglickém překladu loni nakladatelství Notre Dame University Press.
Knihy Tomáš Halíka byly přeloženy již do 16 jazyků včetně čínštiny a korejštiny a získaly v řadě zemí prestižní ocenění (včetně ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy roku 2010 od Evropské společnosti pro katolickou teologii).

Zpráva ČTK, Cirkev.cz, ChristNet, F24, Echo24, Týden, Aktuálně

2017

24. června 2017

Strašidlo populismu v globalizovaném světě

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - pořad - audio - AFP

Starší komentáře:
Velikonoční křest a nový život
Únor 1948 a jeho neblahé dědictví
2017 - rok významných výročí

2017

20. června 2017

Jak to vidí...

Prof. Halík dnes navštívil studio ČRo2, aby po čase opět rozmlouval se Zitou Senkovou o aktuálních tématech, jako je odkaz zesnulého spolkového kancléře Helmuta Kohla, či vyjadřování církve k politice.
K poslechu v archivu ČRo

2017

Štrunc! Zemana zničil alkohol, jeho pokračování je morbidní představa

Zpravodajský server E15 zveřejnil video rozhovor s Mons. Halíkem o českém "ateismu" a mnoha dalších tématech. K poslechu i v archivu.

(repro: E15.cz)

2017

Meeting Brno: Společný hlas

Radio Proglas odvysílalo rozhovor s Mons. Halíkem o iniciativě Společný hlas, natočený u příležitosti konání festivalu Meeting Brno.

(foto: web Proglas.cz)

2017

Per artem ad Deum (Uměním k Bohu) - letos pro Tomáše Halíka

Mons. Halík převzal 12.6.2017 cenu Papežské rady pro kulturu Per artem ad Deum. Držitel prestižní Templetonovy ceny získal toto ocenění za "svědectví opravdové víry, za svou účast na životě společnosti a veřejná stanoviska proti rasové diskriminaci". V přednášce s názvem Rozeznávat znamení doby vyzval představitele církve, aby nepodporovali autoritativní, populistické a nacionalistické režimy v postkomunistickém světě, které omezují demokratické svobody.

(foto: TargiKielce.pl)

2017

Noc kostelů 2017: Zakotvený kostel František

Mons. Halík byl jedním z hostů "zakotveného kostela". Video v čase cca 3.00 - 3.30

Výřez na fb

2017

Studentská mše sv. za svobodu a demokracii

VKH Praha ve spolupráci s občanskou iniciativou "Proč? Proto!" a Akademickou farností Praha pořádá studentskou mši za svobodu a demokracii. Přijďte do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí ve středu 7. června v 19 hodin. Bohoslužbě předsedá Mons. Tomáš Halík. Hudebně doprovází Rytmig. [f]

Kázání k poslechu v archivu farnosti

2017

Svět bez Boha

Česká křesťanská akademie zve v pondělí 5. června od 17 hod. do emauzského kláštera na setkání s prof. Tomášem Halíkem a benediktinským mnichem Anslem Grünem, kteří uvedou svoji novou knihu.
Záznam: audio , video

(foto: Martin Staněk, AFP)

2017

Bóg zagubiony / Gott los werden? / Svět bez Boha

Mezi německou (Gott los werden? - Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen, 2016) a českou (Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti, 2017) přichází ke čtenářům polská verze společné knihy Anselma Grüna a Tomáše Halíka - pod názvem "Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary". Info: Nakladatelství WAM

2017

Co dokáže lež?

Prof. Halík doporučuje dokumentární film o informační válce a vlivu dezinformací v České republice.

(repro: web ČT)

2017

14. května 2017

Hlas pro Zemana je opravdu špatný vtip

Miloš Zeman v době vážné vládní krize odjel ze země k čínským soudruhům a k Putinovi, aby nám všem názorně ukázal, kam ho srdce táhne a kam by chtěl táhnout naši zemi. Pokus představit sebe jako Trumpova miláčka, stavícího mosty mezi Východem a Západem, se ukázal jako další Zemanův trapný megalomanský výmysl: na Západě ho nikdo nebere vážně. Při každé své zahraniční cestě nás překvapí novou ostudou, kterou dále vrší již nepočitatelnou hromadu, počínající vrávoráním nad korunovačními klenoty a oplzlými výroky v rádiu, od něhož musí rodiče preventivně odtahovat děti, kdykoliv se ujme slova hlava státu. Tentokrát ovšem překonal všechno očekávání svým výrokem vůči Putinovi, že „novináře je třeba likvidovat“. Dokonce sám kremelský diktátor musel ta slova zmírňovat, že je třeba je jen „redukovat“. Sotva to dořekl, mluvčí Ovčáček prohlásil předem za zlomyslné hlupáky všechny, kdo zase určitě nepochopí, jak povedený vtip to byl.

Vtip, jako každý výrok, je třeba chápat v kontextu. Inženýr Zeman řekl ten vtip lídrovi země, kde jsou opoziční novináři opravdu likvidováni – vzpomeňme na zavraždění Anny Politkovské a mnoha a mnoha dalších. Je to projev vrcholné arogance, nebo příznak totální ztráty soudnosti? Zemanovu vtipnost je možné připodobnit k státníkovi demokratické země, který by za Třetí říše přijel do Berlína a k Vůdci frivolně prohodil, že Židé se mají likvidovat. Jeho mluvčí by vzápětí upřesnil, že šlo přece jen o neškodný vtip. Nechal by snad nějaký národ takového vtipálka v čele státu vládnout dál? Je opravdu možné, že se u nás ještě najdou lidé, kteří stále Zemanovi a jeho vtipům tleskají a ani teď se jim neotevřely oči? Můžeme hlas pro takového politika chápat jinak než jako opravdu špatný vtip?

Tentokrát bych parafrázoval spíš zmírňující reakci Zemanova kremelského přítele: Takové politiky jistě nemáme likvidovat, avšak je životně nutné jejich počet na klíčových postech redukovat.

Galerie mrtvých kritiků Putinova režimu


Komentář prof. Halíka převzali: ChristNet , LN , EuroZprávy , Plitky , denik

2017

Cenu Papežské rady pro kulturu obdrží letos Tomáš Halík

Prof. Tomáš Halík obdrží letošní cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu), kterou každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury, zejména za podporu dialogu mezi kulturami. Toto ocenění obdrželi v minulosti např. režisér Krzysztof Zanussi či skladatelé Krzysztof Penderecki a Arvo Pärt.

celá zpráva: Cirkev.cz, ChristNet, PerartemadDeum, ČT24

2017

10. května 2017

Pozdrav účastníkům manifestace "Proč? Proto!"

Vážení spoluobčané, přátelé,

chtěl bych touto cestou pozdravit a podpořit vaše shromáždění a poděkovat jeho organizátorům.

Před několika dny oblétla světem výmluvná fotografie české skautky, která odvážně a klidně diskutuje s rozběsněnými neonacisty. Byl jsem hrdý na české skauty, kteří i tímto způsobem berou vážně slib pomáhat vlasti a bližním. Svým příkladem zavazují i nás, abychom byli více odvážní a rozhodní v občanském životě.

Platí to zejména dnes, kdy nestoudné a nezodpovědné chování politika čelícího vážným obviněním a jeho hradního ochránce hrubě poškozuje politickou kulturu i mravní klima naší země, posouvá nás od Evropy směrem k divokému Východu. Z toho by měl – zejména při volbách – vyvodit důsledky každý, komu záleží na osudu naší vlasti. Po událostech posledních dní už nikdo nemá výmluvu, že neviděl či nevěděl, jak ti lidé jednají a kterým směrem chtějí obrátit kormidlo směřování naší země. Jsme na křižovatce. Dost lhostejnosti: jsme odhodláni se aktivně zasazovat za demokracii, kulturu práva a mravní zásady ve veřejném životě. Ti, kdo tyto zásady hrubě porušují, nemají ve veřejném životě co dělat. Na tom se musíme sjednotit přes všechny názorové hranice.

Tomáš Halík

(foto ČTK/AP)

2017

Společný hlas: spolupráce židů, křesťanů a muslimů v ČR

Společný hlas - neformální iniciativa zástupců tří abrahámovských náboženství – judaismu, křesťanství a islámu v České republice – se už několikrát vyjádřila k aktuálním otázkám. V lednu 2015 vystoupila s protestem proti násilí v redakci Charlie Hebdo, jindy se vymezila proti násilí ve jménu náboženství či ve prospěch hodnot rodiny ve společnosti. Členy iniciativy jsou například rabín Karol Sidon, rabín Ron Hoffberg, imám Samer Shehadeh, kněz Tomáš Halík, předseda pražské muslimské obce Vadimír Sáňka a byl jím i zesnulý Miloslav kardinál Vlk. [f]

Radio Proglas: rozhovor

aktualizováno: video

2017

J. Fingerland rozpráví s T. Halíkem

Prof. Halík bude hostem květnové "Diskuze v Maislovce".

2017

„Hat das Christentum in Europa noch eine Zukunft?“

.

2017

Pozdrav a požehnání od papeže Františka

Jeho svatost je vděčný za Vaši starost a přízeň, které ho stále provázejí. Rád by vyjádřil přání stále plodnější účasti na poli kultury za účelem šíření trvalých hodnot evangelia v dnešní společnosti a uděluje ze srdce Vám a všem těm, kteří pracují v této chválihodné instituci, své apoštolské požehnání, které můžete dále předávat dalším drahým osobám.

Při této příležitosti bych Vám rád i já potvrdil svou podporu.

S oddaností v Kristu

Mons. Paolo Borgia

2017

24. dubna 2017

DVTV Apel

Populismus je nemoc dneška, intelektuálové jsou nepohodlní jako za totality, říká v DVTV Apel Halík

2017

Kniha prof. Halíka mezi finalisty

Kniha Chci, abys byl, jejíž anglický překlad vyšel v University of Notre Dame Press v roce 2016, je nominována v kategorii odborných knih v oboru filozofie. Vítěz bude oznámen v rámci konference Asociace amerických knihoven, která se uskuteční 22.–27. června v Chicagu.

Posláním ocenění Foreword Book of the Year Awards je upozornit knihovníky a knihkupce na výjimečné publikace nezávislých vydavatelů a jejich autory. Vítězné tituly vybírá porota složená ze čtenářů, knihovníků a knihkupců.

2017

22. dubna 2017

Velikonoční křest a nový život

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - pořad - audio - AFP

Starší komentáře:
Únor 1948 a jeho neblahé dědictví
2017 - rok významných výročí

2017

Velikonoční kázání 2017

K jednotlivým homiliím letošního Svatého týdne a Tridua se můžete vrátit jak v audioarchivu, tak i v textové nebo video podobě:

Květná neděle
Poslední večeře Páně - video
Velký pátek - video
Velká noc - video
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - video

2017

Rozhovory v knihovně: Kategoriální pastorace

Dne 5. 4. 2017 se v pražském emauzském klášteře konalo kolokvium s tématem: Kategoriální pastorace - zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR.

2017

1. dubna 2017

Papež jmenoval Halíka svým zpovědníkem, přeje si ho i jako svého nástupce

Papež František doufá, že jeho nástupcem bude zvolen nikoliv kardinál či biskup, nýbrž obyčejný katolický kněz. Tímto kandidátem podle vysokých vatikánských míst by mohl být bývalý blízký přítel nedávno zemřelého Mons. Miloslava kardinála Vlka, neobyčejný kněz Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., který již dnes píše pro papeže většinu kázání, slavnostních projevů, homilií a organizuje jeho zahraničí cesty.

Právě dnes papež Halíka ustanovil svým osobním zpovědníkem. Halík se již k tomu návrhu vyjádřil: "Bude-li mě církev potřebovat, řeknu své ano, abych dal své nadání a schopnosti ve prospěch božího lidu." Podle předběžných průzkumů agentury "Czech Trust", bude-li Halík zvolen papežem, mohutně vzroste i počet nových katolíků v České republice.


(převzato bez laskavého svolení serveru Christnet z aprílového vydání)

2017

Svět na rozcestí - Litomyšl, 22. 3. 2017

Dne 22. března v 17:00 hod. se uskuteční v Klenutém sále Zámeckého návrší v Litomyšli panelová diskuze “Svět na rozcestí” jako vyvrcholení letošního ročníku projektu Světová škola, jehož koordinátorem je společnost Člověk v tísni. Pozvání na ni přijali profesor Tomáš Halík, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, šéfredaktor Respektu Erik Tabery a ředitelka společnosti ARPOK Lenka Pánková. Vstup na diskuzi je volný, všichni srdečně zváni.

2017

19. března 2017

Nazývej dobro dobrem a zlo zlem

Mé vzpomínky na kardinála Vlka


S Miloslavem Vlkem nás pojilo přátelství a spolupráce bezmála půl století, tedy 49 let. Pamatuji si na přesně na naše první setkání za Pražského jara v březnu 1968. Podařilo se mi v nově vzniklé Akademické radě studentů prosadit, že na celouniverzitní studentská setkání byli zváni i studenti cyrilometodějské teologické fakulty, která byla po únoru 1948 vyloučena ze svazku univerzity a vyhnána do Litoměřic. S jedním z těch seminaristů jsme po schůzi skončili ve studentské hospůdce blízko Filozofické fakulty. Ačkoliv byl o patnáct let starší (dříve absolvoval filozofickou fakultu), rychle jsme se spřátelili a vyprávěli si o svých životních plánech.

Řekl, že za rok má být vysvěcen, ale pak půjde ještě postgraduálně na starozákonní studia do Jeruzaléma. Já jsem mu řekl, že mým životním snem je jednou přednášet na filozofické fakultě, a svěřil jsem se mu i se snahou najít kněze, který by se věnoval pastoraci vysokoškolských studentů. Kdyby nám někdo tenkrát ukázal v kouzelném zrcadle naši budoucnost, byli bychom mu těžko věřili. Ruské tanky za několik měsíců rozdrtily naše plány. Do Jeruzaléma jsme vstoupili poprvé spolu, ale až za dvacet čtyři let. Tehdy – na podzim 1992 – jsem tím knězem pro vysokoškoláky byl já sám a můj spolustolovník – Miloslav Vlk – byl mým představeným, pražským arcibiskupem.

Mezitím, během "normalizační" perzekuce církve, se naše cesty intenzivně prolnuly v "ilegalitě", v riskantních aktivitách "podzemní církve", zejména během osmdesátých let. Tenkrát Miloslav Vlk ztratil "státní souhlas" k vykonávání kněžského povolání a mně – tajně vysvěcenému ve východoněmeckém Erfurtu v roce 1978 - se o veřejném kněžském působení nemohlo ani zdát. Oto Mádr, neoficiální hlava církve v ilegalitě, si nás oba povolal do jakéhosi řídícího štábu a brain trustu, který kromě jiného napomohl tomu, že se z kardinála Tomáška, dotud velmi opatrného biskupa, postupně stal viditelný symbol morálního odporu proti totalitě.

Do tohoto týmu, kde byli představení hlavních v ilegalitě působících řeholních řádů a zástupci všech diecézí, jsem přinesl projekt Desetiletí duchovní obnovy národa a Miloslav Vlk, zastupující tam hnutí fokoláre, byl jedním z těch, kteří nám v realizaci této iniciativy pomáhali. Tam se také diskutovalo o možnostech přehodnocení vztahu katolické církve k Janu Husovi. Kardinál Tomášek, který Husa vnímal stále očima předválečného katolictví, k tomu neměl mnoho ochoty, až s nástupem Miloslava Vlka na arcibiskupský stolec došlo k ustavení ekumenické komise, v níž se teologové a historici zabývali Husovým odkazem - a tato naše práce vyvrcholila významnou husovskou konferenci ve Vatikánu v prosinci 1999.

Naše dlouholeté přátelství dokázalo vždy překonat i některé poněkud různé pohledy na vývoj církve na počátku 90. let, ale i tehdy jsem cítil ze strany svého biskupa důvěru, pochopení a podporu. To se prohloubilo zejména poté, kdy se kardinál Vlk sám přesvědčil o neudržitelných poměrech na katolické teologické fakultě a přispěl k její reformě. Díky jeho podpoře se duchovní správa studentů u kostela Nejsvětějšího Salvátora stala první personální farností v České republice, Akademickou farností Praha. Kardinál Vlk byl po mnoho let až do poslední doby svého života každý měsíc pravidelným aktivním účastníkem debat s osobnostmi vědeckého, kulturního i veřejného života v rámci "Laboratoře dialogu" na České křesťanské akademii, kterou výrazně podporoval. Byl také jednou z tváří iniciativy Společný hlas sdružující k spolupráci zástupce křesťanů, Židů a muslimů v České republice.

Nesmírně jsem si vážil jeho statečnosti a přímočarosti, s kterou dokázal bez diplomatických vytáček pozdvihnout hlas k otevřené kritice představitelů politické moci - nejen v době komunistické perzekuce, nýbrž i po roce 1989, kdykoliv cítil, že arogance, populismus a demagogie politiků nebo ideologie "marxismu naruby", přeceňující ekonomii na úkor práva, ohrožuje morální zdraví české společnosti. Neváhal podepsat Impuls 99 a řadu petic vyslovujících se k veřejnému životu, ale neváhal se postavit i proti nespravedlnostem v církvi samé, což dokázal zejména otevřenou podporou odvolaného arcibiskupa Bezáka.

Tím se zařadil do tradice velkých pražských arcibiskupů včetně Berana a Tomáška, kteří v duchu biblických proroků i našich světců odmítli mlčet k zlořádům veřejného života, zejména v zacházení s mocí. Naplnil to, co tradiční obřad biskupského svěcení kladl svěcencům na srdce: Nazývej dobro dobrem a zlo zlem.


Publikováno: Respekt.cz

2017

Make the World Think Again

Mons. Halík bude koncem března přednášet na Universitě v Bostonu na téma:
Make the World Think Again: Reason, Hope, and Faith in an Age of Populism.
BU BU pdf Eventinum [f]

2017

Závěrečná část rozhovoru pro Regionální televizi

Regionální televize odvysílala závěrečnou část třídílného rozhovoru s Mons. Halíkem.

Předchozí díly.

2017

25. února 2017

Únor 1948 a jeho neblahé dědictví

2017

Společný hlas 2017

2017

Křesťané, Židé a muslimové se společně modlili za kardinála Vlka

Na setkání iniciativy Společný hlas, která sdružuje křesťany, Židy a muslimy v České republice k vzájemnému poznávání, dialogu a spolupráci, se věřící těchto tří náboženství společně modlili za nemocného kardinála Vlka a poslali mu společný dopis. Kardinál Vlk, který se po několik let aktivně účastnil všech akcí této iniciativy, uveřejnil na svých internetových stránkách tento dopis i své poděkování.

2017

Tomáš Halík reprezentuje evropskou teologii v Africe

Ve dnech 30. ledna až 5. února 2017 se koná v Angole historické setkání předních afrických a evropských katolických teologů. Na pozvání arcibiskupa z Luandy a prezidenta katolické biskupské konference Angoly mons. Filomena Diase na konferenci vystoupí rovněž český teolog a nositel Templetonovy ceny prof. Tomáš Halík. Tomáš Halík promluví na téma „Umění číst znamení doby. Teologická hermeneutika soudobé kultury.“

Foto 3.2.2017:

2017

Volba prezidenta a viceprezidentů České křesťanské akademie

Na valné hromadě České křesťanské akademie 28. ledna 2017 byl prof. Tomáš Halík, který vykonává funkci prezidenta České křesťanské akademie od roku 1990, znovu zvolen do čela akademie na dalších šest let. Ve svých funkcích byli rovněž potvrzeni oba viceprezidenti ČKA, doc. Jaroslav Šebek a doc. Pavel Hošek. Česká křesťanské akademie má v současné době 1241 členů a 62 místních skupin po celé České republice. Akademie se věnuje přednáškové činnosti, pořádání konferencí, seminářů, kolokvií, výstav a dalších kulturních akcí. Věnuje se výzkumné, poradenské a publikační činnosti a rozsáhlé mezinárodní spolupráci.

2017

Druhá část rozhovoru pro Regionální televizi

Regionální televize odvysílala v pondělí 16. ledna druhou část rozhovoru natočenou tentokrát v domácím prostředí Mons. Halíka.

První část (v kostele Nejsv. Salvátora):

2017

16. ledna 2017

K pozvání papeže Františka do ČR

ČTK: Měl by podle Vašeho názoru papež přijmout pozvání prezidenta Zemana a myslíte, že se návštěva v Lidicích uskuteční?

TH: Jsem hluboce přesvědčen, že by papež rozhodně toto pozvání přijmout neměl a doufám, že ho nepřijme. Miloš Zeman tímto pozváním totiž nesleduje uctění památky lidických obětí, ale jde mu o zneužití popularity papeže k vlastní sebeprezentaci v předvolební prezidentské kampani. Bylo by to o to trapnější, že mezi solidárním postojem papeže Františka k obětem současných válek a populistickým postojem Miloše Zemana je naprostý morální protiklad.
Lidice sice představují symbol dávného utrpení, ale tento symbol byl silně ideologicky zneužíván už v době komunismu a je znovu diskreditován v posledních letech, kdy si památku Lidic „privatizovali“ velmi problematičtí lidé typu Jany Bobošíkové a zkompromitovaného vedení Svazu bojovníků za svobodu, což vedlo k protestu řady skutečných obětí nacismu, včetně posledních přeživších „lidických žen“.
Věřím, že i biskupská konference, pražská nunciatura a papežovi poradci si jsou vědomi toho, že první návštěva papeže Františka by měla být důkladně připravena jako duchovní a pastorační událost a neměla se zvrhnout v prvoplánově zneužitelnou politickou agitku. Navíc, bude-li návštěva o rok či více odložena, je reálná naděje, že se papež na Hradě setká s důstojnějším reprezentantem českého státu.


Z odpovědi Mons. Halíka citoval ChristNet, Echo24, Lidovky, Denik, Novinky, Týden a další média, ohradil se Hrad.

2017

7. ledna 2017

2017 - rok významných výročí

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas - text - pořad - audio - AFP

2017

Zemřela sr. Anna Magdalena Schwarzová

V pondělí 2. ledna 2017 zemřela v Krakově ve věku 95 let sestra karmelitka Anna Magdalena Schwarzová, spolupracovnice tajně vysvěceného kněze Tomáše Halíka v dobách "podzemní církve" a přímluvkyně Akademické farnosti v Praze. Mons. Halík za zesnulou sloužil následujícího dne requiem v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.
Zprávu uveřejnil ChristNet.
K poslechu je zvukový záznam promluvy.

Paměť národa: Příběh Anny Magdaleny Schwarzové - video

Sestra Magdalena na mši sv. v Akademické farnosti 27.12.2015 (foto: FiLiP)