T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

2020

Cena J. A. Komenského pro rok 2020

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík.
Přednášku k poctě J. A. Komenského pronese paní Mpho Tutu van Furth.

Naarden, 7. února 2020 – Podle dnešního oznámení poroty obdrží Tomáš Halík, filozof a teolog, profesor sociologie na Karlově univerzitě v Praze, dne 28. března Cenu J. A. Komenského pro rok 2020. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu. V roce 2019 získala tuto cenu ředitelka Nadace pro studenty-uprchlíky (Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF) Nizozemka s iránskými kořeny Mardjan Seighali. Po předání ceny pronese paní Mpho Tutu van Furth výroční Přednášku k poctě J. A. Komenského s názvem Preacher, Teacher and Public Speaker.
Vstupenky do kostela Grote Kerk v Naardenu, kde se předávání ceny a přednáška konají, jsou k dostání prostřednictvím Comeniusmuseum.

Tomáš Halík převezme Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 v sobotu 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Předseda poroty prof. Dr. Douwe D. Breimer píše: „V letošním roce si připomínáme, že před 350 lety zemřel Jan Amos Komenský. Byl svým původem Čech, a proto nás velmi těší, že jiný Čech, profesor Tomáš Halík z Prahy, obdrží letošní Cenu J. A. Komenského. Je to vynikající vědec a duchovní, který získal světové uznání svým výjimečným životem v různých politických režimech a hlavně svými knihami, které vyšly v mnoha jazycích. Vystupuje do dnešních dnů zcela nezávislým a kritickým způsobem proti bezpráví a omezování svobody a je neochvějným zastáncem solidarity mezi národy světa.“

Cena J. A. Komenského (niz. Comeniusprijs), kterou tvoří pohár z českého křišťálu a diplom, je udělována letos podeváté (seznam laureátů). Je to nizozemské ocenění, které se uděluje každoročně během Dne J. A. Komenského (niz. Comeniusdag) v Naardenu. Cena má za cíl poctít osobnost, která se v duchu Komenského myšlení a činnosti výrazným způsobem angažuje ve prospěch výchovy, vzdělání, vědy a kultury při rozvoji mezinárodního společenství.

Paní Mpho Tutu van Furth se narodila v Jižní Africe, studovala v USA, byla farářkou v Alexandrii (stát Virginia) a v současné době žije v Amsterodamu. Angažuje se v mezinárodním měřítku za ženská práva a za vzdělání pro dívky a mladé ženy.

(tisková zpráva)

info MKČR - ZRUŠENO

2020

2020

O uplynulém roce, strachu, hledání viny...

Tomáš Halík v pondělí 28. prosince 2020 hostem pořadu Dopoledne s Proglasem.

2020

Svaté Rodiny

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 27. 12. 2020

(text na blogu TH)

K poslechu včetně perikop v audioarchivu farnosti.

2020

Vánoční rozhovor pro Seznam Zprávy

Text rozhovoru Nepatrný virus otřásl planetou a ukázal, že nejsme pány světa zařazen v sekci Rozhovory.

2020

"Půlnoční 2020"

Alespoň malou náplastí za letos nekonanou půlnoční mši sv. u Nejsvětějšího Salvátora budiž o svaté půlnoci vysílaná Vánoční meditace Tomáše Halíka - k poslechu na ČRo-Vltava.
Záznam v archivu ČRo

2020

Vánoční kázání

Vánoční promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 24. 12. 2020

(text na blogu TH)

Kázání ze slavnosti Narození Páně "ve dne" je k poslechu v audioarchivu farnosti.

2020

Předvánoční Zátiší

Tomáš Halík hostem Radio 1: Zátiší - rozhovor s J. Janíčkem.

(v archivu k poslechu: 2003 , 2004)

2020

Dálkový rozhovor pro SME

Pandémia bola aj skúška toho, že viera nespočíva len v chodení do kostola

2020

4. neděle adventní

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 20. 12. 2020

Delší ("z otevřeného kostela", odpolední) verze kázání je k poslechu v audioarchivu farnosti

2020

Ten příběh z ticha vánoční noci

2020

"Vánoce v době koronavirové"

Tomáš Halík & Petr Křížek v on-line debatě - 16. XII. 2020 od 18.30 [f]

2020

3. neděle adventní - Gaudete

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 13. 12. 2020

2020

Tomáš Halík & Václav Bělohradský

Jaká je role náboženství v současném světě? Platí teze o tom, že Češi jsou nejvíce ateistickým národem světa? A mají organizované církve budoucnost nebo se forma náboženského vyžití výrazně změní? Otázky přesahující horizont pouze současného dění klade Jan Vávra.
Profesoři Tomáš Halík a Václav Bělohradský hosty diskuzního speciálu Křesťanského magazínu o třetí neděli adventní - Gaudete od 13.25 na ČT2.

2020

Adventní přání

Promluva Mons. Tomáše Halíka, prezidenta ČKA - 12. 12. 2020

2020

2. neděle adventní

Promluva Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" - 6. 12. 2020

Delší ("z otevřeného kostela", odpolední) verze kázání je k poslechu v audioarchivu farnosti

2020

Hergot!: Nástrahy pseudonáboženství

Tomáš Halík o fundamentalismu, fanatismu a farizejství na vlnách Radio Wave.
Neděle 29. listopadu od 18 hod.

2020

Na prahu nového liturgického roku

Promluva Mons. Tomáše Halíka k začátku Adventu - 29. 11. 2020

2020

Nad knihou „Čas prázdných kostelů“

Debata Damiána Kocha s Tomášem Halíkem v rámci cyklu „Rozhovory v knihovně“.
ČKA - 25. 11. 2020

2020

Čas prázdných kostelů II.: Slavnost Krista Krále

Promluva Mons. Tomáše Halíka - 22. 11. 2020

Strukturované audio v archivu farnosti

2020

Pseudonáboženství F – příklad náboženské patologie

2020

Czas pustych kościołów

Sbírka promluv a kázání z "prázdných kostelů" míří i k polským čtenářům.
Vydává WAM - 18. listopadu 2020

2020

Čas prázdných kostelů II.: Ženu statečnou kdo nalezne?

Promluva Mons. Tomáše Halíka na 33. neděli v liturgickém mezidobí - 15. 11. 2020

Strukturované audio v archivu farnosti

2020

Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila

Rozhovor v rámci projektu podnětných rozhovorů Ecclesia Podcast, který si nepochybně zaslouží váš zájem a podporu.
(natočeno 1. října 2020, publikováno 28. října 2020)

2020

REVOLUCE MILOSRDENSTVÍ A NOVÁ EKUMÉNA

2020

Čas prázdných kostelů II.: Největší přikázání

Promluva Mons. Tomáše Halíka na 30. neděli v liturgickém mezidobí - 25. 10. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Strukturované audio v archivu farnosti

2020

Jsme s Tchaj-wanem

Dokument na podporu Tchaj-wanu od jeho přijetí v rámci Fóra2000 podepsalo přes 100 významných osobností.

2020

Leadership 2020

V letošním "ON-LINE" ročníku konference Leadership zazní 22. října 2020 i přednáška Tomáše Halíka - oproti původně avizované bude tématem "Víra jako důvěra".

2020

Výzva církevním představeným

Sestry a bratři,

v této náročné době sleduji požadavky vedení krajů, žádajících studenty lékařských fakult, zdravotnických škol a studenty psychologie, aby se zapojili do dobrovolnické služby nemocným. Dosud jsem se nesetkal s tím, že by podobně oslovili studenty teologie, zejména budoucí duchovní; připadá mi to smutně příznačné pro naši společnost a její převažující vztah k církvím. Neměli bychom zavdat příčinu k rozšířené představě, že církvím jde v této době zavřených kostelů především o to, jak nahradit vlastním členům chybějící bohoslužby. Církve tu nejsou jen pro své členy, nýbrž pro všechny, zvláště pro potřebné.

Je mi známo, že už při jarní vlně pandemie se např. některé kněžské semináře do služby v nemocnicích zapojily; nyní je však třeba udělat ještě víc. Chtěl bych v této kritické době požádat představené křesťanských církví, řeholí, teologických fakult a seminářů, aby nyní umožnili a povzbudili dobrovolnickou službu (samozřejmě při pečlivém zachování všech hygienických předpisů) studentů a studentek teologických fakult, seminaristů, noviců a mladé generace institutů zasvěceného života nejen v nemocnicích, nýbrž i v domovech seniorů a podobných zařízeních, kde ohrožení lidé strádají nejen virovým onemocněním, nýbrž také samotou a strachem. Kdo jiný by právě nyní měl stát v přední linii pomoci bližním, projevit konkrétní a účinné formy obětavé lásky, lidské blízkosti, útěchy, povzbuzení a naděje? Může to přinést mnohé plody – předně být pomocí potřebným, avšak zároveň být důležitou přípravou na budoucí povolání ve službě evangeliu a v neposlední řadě znamením pro celou společnost, že církve a křesťané jsou nezastupitelným zdrojem dobra, které je určené všem přes všechny názorové, sociální a politické hranice.
Prosím, odpovězme zodpovědně v duchu evangelia na toto znamení doby.

Bratrsky
Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie

2020

Duchovní doprovázení, třetí ekumenismus a křesťanská identita

Na programu výročního volebního shromáždění Asociace nemocničních kaplanů (Praha, 19. října 2020) je i přednáška Tomáše Halíka.
(Způsob konání se odvíjí od aktuální situace!)

2020

Zahájení akad. roku v Barceloně

Správní rada Nadace Joana Maragalla [f] zve na zahájení akademického roku 2020–2021, jehož součástí bude video-přednáška Tomáše Halíka "Číst znamení času".
Barcelona, 19. X. 2020, od 19 hod.

2020

Hranice - filosofický a psychologický pohled

Muzeum paměti XX. století [f] uspořádalo debatní trilogii Československo a fenomén hranic. Ve třetí části v pondělí 19. října 2020 diskutují psycholog Radkin Honzák a filosofové Tomáš Halík a Miroslav Petříček. Moderuje Jan Samohýl. [f]

2020

Čas prázdných kostelů II.: Nedávejte císaři, co je Boží

Promluva Mons. Tomáše Halíka na 29. neděli v liturgickém mezidobí - 18. 10. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Strukturované audio v archivu farnosti

2020

Fórum dialogu 2020

Již šesté Fórum dialogu, které pořádá Česká křesťanská akademie, má letos téma "Reformní impulsy papeže Františka". S přednáškami a v diskusi vystoupí prof. Tomáš Halík, JUDr. Pavel Vošalík, doc. Jaroslav Šebek, prof. Jiří Hanuš, prof. Tomáš Petráček a doc. Tomáš Machula, moderuje prof. Pavel Hošek.

POZOR ZMĚNA!
Proběhne pouze "distančně", možno sledovat on-line, změna programu! [f]

(Praha-Emauzy, sobota 17. X. 2020 - původní program ke stažení
Vzhledem k omezené kapacitě v době protiepidemických opatření je třeba se registrovat, a to nejpozději do 30. září 2020.)

2020

Modlitba v židovství, křesťanství a islámu

Společný hlas křesťanů, Židů a muslimů v ČR pořádá ve středu 7. října 2020 od 18 hod. diskuzní panel.
Úvodní zamyšlení nad významem modlitby a meditace v minulosti i současnosti pronesou Prof. Tomáš Halík (křesťanství), Bc. Sylvie Wittmanová (židovství) a RNDr. Vladimír Sáňka (islám).

Možno sledovat přes Microsoft Teams

Záznam:

2020

Akademický rok zahájen

Mší sv. v kostele Nejsvětějšího Salvátora v úterý 6. října 2020 zahájil Mons. Halík akademický rok 2020/21. Koncelebrovali oba farní vikáři, Marek Orko Vácha a Petr Vacík.

2020

Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

Přednáška Tomáše Halíka, která měla původně zaznít v pondělí 5. října v Liberci, bude po zrušení letošního TULfestu vysílána on-line. [f]

Záznam:

2020

Vážení přátelé,

návštěvníci - náhodní i pravidelní - webových stránek Halík.cz

Dovolujeme si vás zdvořile požádat o malou chvilku vašeho času. Na rozdíl od sociálních síti zde totiž nemáme bezprostřední přehled o vašich přáních-potřebách-reakcích, a tak se na vás obracíme s prosbou, abyste nám (prostřednictvím kontaktního formuláře) poskytli jednoduchou zpětnou vazbu.

Zajímá nás především:
- zda tento web navštěvujete nahodile, či pravidelně
- zda také navštěvujete fb-skupinu Tomáše Halíka
- jaké informace zde hledáte
- jestli zde nacházíte informace (texty, odkazy, audio/video ...), které vás zajímají
- co byste zde rádi našli, ale nenacházíte
- jakékoliv další připomínky a vzkazy

Děkujeme!
redakce webu

2020

Čas prázdných kostelů - knižně

Ještě před zahájením nového akademického roku se do rukou čtenářů dostane toto "neplánované dítě" postního a velikonočního času uzavřených kostelů.
Další informace v sekci Knihy.

2020

Labyrintem víry s Tomášem Halíkem

Téma "Templetonova cena" v pátek 11. září uzavřelo kompletní reprízu obou řad (2011, 2015) rozhovorů Labyrintem víry s Tomášem Halíkem v TV Noe. V současnosti probíhá jednání o zařazení těchto rozhovorů do video archivu pro možnost zhlédnutí i mimo aktuální program vysílání.

(repro: TV Noe)

2020

Pastoral talk s Tomášem Halíkem

Pastoral Brothers, evangeličtí faráři a youtubeři, ve středu 9. září 2020 od 20 hod. zkříží své intelektuální i ortopraktické meče s Tomášem Halíkem v první ze série tří rozhovorů; další dva budou se zástupci židů a muslimů. [f]
Událost probíhá za podpory iniciativy Společný hlas.

Možno sledovat živě i ze záznamu na YouTube.

2020

Labyrintem víry s Tomášem Halíkem

Na sklonku letošního léta TV Noe opět zařadila do vysílání všechny díly obou sérií rozhovorů, v nichž se schází Tomáš Halík s Janem Regnerem nad svými knížkami. (U jednotlivých dílů je uvedeno datum premiéry.)

I. řada:
(1) 8.5.2011 - Co je bez chvění, není pevné
(2) 15.5.2011 - Oslovit Zachea
(3) 22.5.2011 - Vzýván i nevzýván
(4) 29.5.2011 - Noc zpovědníka
(5) 5.6.2011 - Vzdáleným nablízku
(6) 12.6.2011 - Dotkni se ran
(7) 19.6.2011 - Stromu zbývá naděje
(8) 26.6.2011 - Divadlo pro anděly

II. řada:
(1) 6.11.2015 - Úvahy na prahu tisíciletí
(2) 13.11.2015 - Chci, abys byl
(3) 20.11.2015 - Obnovíš tvář země
(4) 27.11.2015 - Ptal jsem se cest, Smířená různost
(5) 4.12.2015 - Prolínání světů
(6) 11.12.2015 - Templetonova cena
(7) 18.12.2015 - Žít v dialogu, Žít s tajemstvím

2020

Interview ČT24

Tomáš Halík přijal v neděli 23. srpna 2020 pozvání do Interview ČT24.
odkaz - zpráva - odvar

(repro: ČT 24)

2020

Josef Zvěřina - 30 let

Tomáš Halík je jedním z účastníků Večera s Josefem Zvěřinou, který k 30. výročí úmrtí jednoho z největších českých teologů 20. století připravila TV Noe - živě 18. srpna 2020 od 20 hod. (audio)

(repro: TV Noe)

2020

Ve stínu mariánského sloupu

V den mariánského svátku nebudu na Staroměstském náměstí ani mezi těmi, kdo protestují proti vztyčení repliky mariánského sloupu, ani mezi těmi, kdo ji okuřují kadidlem a frázemi. Koalice Jan Zahradil - Vojtěch Filip - Marta Semelová - Lenka Procházková je mi stejně cizí jako koalice Dominik Duka - Jana Bobošíková - Miloš Zeman - Ovčáček&Lipovská...
celý text

2020

Cambiamenti d'epoca

Společná e-publikace autorů E.Castellucci - T.Halík - G.Lafont.

Obsah:
Il «Credo» alla prova del Coronavirus (Erio Castellucci)
In cammino verso la maturità (Tomáš Halík)
La Chiesa che verrà (Ghislain Lafont)
A proposito di questo volume
Gli autori

2020

Smetanova Litomyšl 2020

V neděli 12. července 2020 Tomáš Halík slouží tradiční děkovnou mši na závěr letošního ročníku významného hudebního festivalu.

2020: Text - Audio - Video - fb-event - fb foto - Foto - Blog
2019: Text - Audio - Video - fb-event - fb-video - AFP - Foto - SL - ChristNet
2018: Text - fb-foto- Foto
2017: Text - Audio - Video - AFP - SL
2016: Text - Video - ChristNet

2010: ČRo

(foto: fb SL2018)

2020

Christsein und die Corona-Krise

Nakladatelství Grünewald (ze skupiny Patmos) uvádí na počátku léta 2020 sborník textů (na téma křesťanství a koronakrize) desítky světových autorů:
Walter Kardinal Kasper + George Augustin (eds.), Bruno Forte (Chieti), Tomáš Halík (Praha), Mark-David Janus (New York), Kurt Kardinal Koch (Roma), Thomas Söding (Bochum), Jan-Heiner Tück (Wien), Karl Wallner (Wien), Holger Zaborowski (Erfurt) & předmluva papeže Františka

2020

Pandemie jako náboženská zkušenost - Neztratit morální kapitál z krize (Proglas)

2020

Kniha roku 2019 v oboru náboženství

Autobiografie Tomáše Halíka From the Underground Church to Freedom (Notre Dame University Press, česky: To že byl život? NLN 2018) získala v USA zlatou medaili za nejlepší knihu roku v oblasti náboženství. Kniha vyšla již česky, polsky, německy, portugalsky a holandsky. Předmluvu k polskému vydání napsal polský primas arcibiskup Stanislaw Polak.
V roce 2016 získal Tomáš Halík v USA zlatou medaili za nejlepší knihu roku v oblasti filozofie za knihu I Want You To Be (NDUP 2016, česky Chci, abys byl, NLN).

Na podzim tohoto roku vydá Tomáš Halík v Nakladatelství Lidové noviny knihu kázání z doby koronaviru Čas prázdných kostelů; kniha vyjde rovněž polsky, německy a portugalsky. Tomáš Halík přispěl rovněž do knihy osmi teologů Křesťanství v době korona-krize, která z iniciativy kardinála Kaspera vyjde na podzim v řadě světových jazyků s předmluvou papeže Františka.

Zpráva ChristNet - Aktualne - TWNews - Radio.cz - Cirkev - Kosmas - UND - FF UK

2020

In het geheim geloven

K nizozemským čtenářům přichází již sedmý titul z pera Tomáše Halíka - vychází 16. června 2020. Podrobnější informace na webu nakladatelství.

(grafika: FiLiP)

2020

Zkušenost pandemie a vztah mezi vírou a nevírou

Kolokvium v rámci badatelského projektu „Faith and Beliefs of ´Nonbelievers´
ČKA, 15. 6. 2020

Tomáš Halík - Vztah mezi vírou a nevírou v době pandemie:

Tomáš Petráček - Církev po pandemii:

Tomáš Sedláček - Výzvy nastávající ekonomické krize:

2020

Společnost a církev v době krize. Poučení z pandemie.

Česká křesťanská akademie - panelová diskuse 6. 6. 2020:

2020

Slavnost Seslání Ducha svatého

Homilií ke slavnosti Seslání Ducha svatého (31. 5. 2020) se uzavírá cyklus promluv Mons. Tomáše Halíka "z prázdného kostela" v době koronavirové krize.
Sbírku literárně přepracovaných kázání a promluv zařadilo do svého plánu NLN.

Rozcestník audio/video nahrávek a textů zde na webu

2020

Salvátor otevřel brány

Slavností Seslání Ducha svatého v neděli 31. května 2020 pražská akademická farnost ukončila vynucenou přestávku. Aktuální informace sledujte na webu farnosti.

Audio záznam odpolední a večerní mše sv.

(foto: FiLiP - kostel Nejsvětějšího Salvátora, 31. 5. 2020)

2020

Připadal jsem si jako v nějakém hororovém filmu

Tomáš Halík a Pavel Hošek v rozhovoru s Evou Hůlkovou.
Vertikála - ČRo Plus, 31. 5. 2020

2020

Zamyšlení k Letnicím - Proglas

Duchovní slovo Mons. Halíka pro Radio Proglas.

2020

Církev musí být pro všechny, nejen pro věřící

Myšlenky Tomáše Halíka zvolna pronikají i do frankofonního prostředí. Magazín LaCroix přináší o "letničním" víkendu tento rozsáhlý rozhovor:

(repro: la-croix.com)

2020

Conversion & Revolution

Magazín Commonweal přináší rozsáhlou recenzi autobiografie Tomáše Halíka ‘From the Underground Church to Freedom’.

2020

Vyjádření k volbě nových členů Rady ČT

Skandální volba odborně nekompetentních a politicky zaujatých kandidátů z určitého okraje politického spektra je nebezpečným útokem na jeden ze základních pilířů demokracie - svobodu a stranicko-politickou nezávislost veřejnoprávních médií. Odporuje duchu zákona o veřejnoprávních médiích, který požaduje politickou nezávislost členů mediálních rad. Režiséři této volby zneužili situaci, v níž platí omezení velkých veřejných demonstrací, protože tento krok směrem k autoritativním režimům by jistě právem takové demonstrace vyvolal.

Zejména mne znepokojuje volba Hany Lipovské, protože její úzké spojení s Janou Bobošíkovou, komunistickou kandidátkou na prezidenta a zároveň souputnicí klausovských protievropských nacionalistů, vzbuzuje nepříjemné vzpomínky na televizní krizi a ostudnou pseudonormalizační "bobovizi" před 20 lety; stydím se za to, že tuto osobu pomohly do rady dosadit jisté církevní kruhy. Snahy politiků ANO, KSČM, SPD a Trikolóry zničit liberálně-demokratickou politickou kulturu a posunovat krok za krokem náš stát nebezpečným směrem, kterým se vydalo Maďarsko a Polsko, nesmí zůstat bez odezvy.

To vše se děje v době, kdy velmocenská arogance Ruska a Číny povzbuzená lokajským chováním našich vysokých politických představitelů a stále vzrůstajícími aktivitami jejich páté kolony v naší zemi překročila už všechny meze. Právě ti, kteří nejhlasitěji volají po "suverenitě" (izolaci) naší země vůči našim spojencům v EU a NATO, nejhorlivěji otvírají vrátka ruským a čínským zájmům na našem území a vyvoláváním nedůvěry vůči EU a povzbuzováním nesolidarity vůči našim spojencům nás vystavují intenzivnímu působení obou nedemokratických velmocí. Ruská propaganda, která nás soustavně bombarduje lží v podobě fake-news, už přináší své plody a naše země se jí nedokáže dostatečně bránit. Ani v době pandemie koronaviru bychom neměli být slepí a hluší k ještě daleko zhoubnějším nákazám: jejich šiřitelé na to spoléhají.

Pokud současná parlamentní opozice není dostatečně rozhodná, jednotná a akční, musí vzniknout nový schopný politický subjekt. Čas nazrál, nelze pasivně přihlížet ani ustupovat.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., dr.h.c.

2020

Postní a velikonoční kázání 2020

31.5. - (8) Seslání Ducha svatého - audio - video
24.5. - (7) Nanebevstoupení Páně - audio - video - text (blog)
17.5. - (6) Třetí osoba Trojice - audio - video - text (blog)
10.5. - (5) Kdo vidí mne, vidí Otce - audio - video - text (blog)
3.5. - (4) Neděle dobrého pastýře - audio - video - text (blog)
26.4. - (3) Cesta do Emauz - audio - video - text (blog)
19.4. - (2) Bílá neděle - audio - video - text (blog)
12.4. - (1) Zmrtvýchvstání Páně - audio - video - text --- ČRo-Vltava - text (blog)
11.4. - Bílá sobota - audio - video (Aktualne) - text (blog)
10.4. - Velký pátek - audio (Proglas) - video (Aktualne) - text (blog) - autorský střih
9.4. - Zelený čtvrtek - audio - video (Aktualne) - text (blog)
5.4. - Květná neděle - audio - video (Aktualne) - text (blog)
2.4. - Předvelikonoční úvaha - audio - video - text (blog)
29.3. - 5. postní neděle - audio - video (Aktualne)
22.3. - Neděle Laetare - audio - video (Aktualne)
15.3. - 3. postní neděle - audio - video - text
8.3. - 2. postní neděle - audio
3.3. - Modlitba Páně - audio
1.3. - 1. postní neděle - audio
26.2. - Popeleční středa - audio

2020

Nanebevstoupení Páně - 7. neděle velikonoční

Homilie Mons. Tomáše Halíka na 7. neděli velikonoční - 24. 5. 2020

Texty v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: 6. neděle vel. , 5. neděle vel. , 4. neděle vel. , 3. neděle vel. , Bílá neděle , Boží hod
Videa alternativně: Aktualne

2020

Třetí osoba Trojice - 6. neděle velikonoční

Homilie Mons. Tomáše Halíka na 6. neděli velikonoční - 17. 5. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: 6. neděle vel. , 5. neděle vel. , 4. neděle vel. , 3. neděle vel. , Bílá neděle , Boží hod
Videa alternativně: Aktualne

2020

Kdo vidí mne, vidí Otce - 5. neděle velikonoční

Homilie Mons. Tomáše Halíka na 5. neděli velikonoční - 10. 5. 2020

Texty v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: 5. neděle vel. , 4. neděle vel. , 3. neděle vel. , Bílá neděle , Boží hod
Videa alternativně: Aktualne

2020

Neděle dobrého pastýře - 4. neděle velikonoční

Homilie Mons. Tomáše Halíka na 4. neděli velikonoční - 3. 5. 2020

Texty v sekci Proslovy a kázání , (polsky)
Audio-archiv: 4. neděle vel. , 3. neděle vel. , Bílá neděle , Boží hod
Videa alternativně: Aktualne

2020

"Dům ze skla?"

Tomáš Halík přijal pozvání do diskuse TV Noe "Dům ze skla?" - živě vysíláno 27.4.2020 od 20.05 hod. (k poslechu též v archivu AFP)

(repro: TV Noe)

2020

Od podziemnego Kościoła do labiryntu wolności

Nakladatelství Znak přináší v dubnu 2020 překlad autobiografie "To že byl život?". Předmluvu Tomáše Halíka publikoval jako samostatnou esej také server WIĘŹ.

Polština je (vedle němčiny) tradičně jazykem, ve kterém se knihám Tomáše Halíka dobře daří.

(grafika: FiLiP)

2020

Cesta do Emauz - 3. neděle velikonoční

Homilie Mons. Tomáše Halíka na 3. neděli velikonoční - 26. 4. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: 3. neděle vel. , Bílá neděle , Boží hod , Bílá sobota
Videa alternativně: Aktualne

2020

Dotkni se ran - 2. neděle velikonoční

Homilie Mons. Tomáše Halíka na Bílou neděli - 19. 4. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání , (italsky)
Audio-archiv: Bílá neděle , Boží hod , Bílá sobota , Velký pátek , Zelený čtvrtek
Video alternativně: Aktualne

2020

"Zeman a Duka úporně brání svět, který mizí"

Prof. Tomáš Halík se ztotožňuje s postoji prof. Tomáše Petráčka (nejnověji
v rozhovoru pro Prostor-X 17.4.2020) a vyjadřuje mu plnou solidaritu.

(repro: Reflex.cz)

2020

Noční show Standy Hrušky

Tomáš Halík on-line hostem "Velikonočního speciálu" TV StandaShow
13. dubna 2020 - od 20 hod.

2020

Sváteční bohoslužba ze studia ČRo

V čase zavřených kostelů sloužil Tomáš Halík v neděli 12. 4. 2020 bohoslužbu slova ve studiu Českého rozhlasu Vltava. K poslechu v archivu ČRo i AFP. Text zde v  sekci Kázání.

(repro: web rozhlas.cz)

2020

Zmrtvýchvstání Páně

Homilie Mons. Tomáše Halíka na Boží hod velikonoční - 12.4. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: Boží hod , Bílá sobota , Velký pátek , Zelený čtvrtek
Video alternativně: Aktualne

2020

Velikonoční komentář (Proglas)

"Komentář týdne" Mons. Halíka pro Radio Proglas 11.4.2020: text - pořad - mp3 - AFP

Starší komentáře:
17. listopad
Křesťané a vzedmutí občanské nelhostejnosti
Rány Kristovy církve
Výkřik do svědomí
Vstupujeme do 30. roku svobody

2020

Svět se změní, ale obrat ke spiritualitě nečekám

Velikonoční rozhovor Tomáš Halík - Emma Smetana DVTV (publikováno 12.4.2020)

(repro: web Aktualne.cz)

2020

Ženská tvář Velikonoc

Úvaha Mons. Tomáše Halíka na Bílou sobotu - 11.4. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: Velký pátek , Zelený čtvrtek , Květná neděle
Video alternativně: Aktualne

2020

Trpělivost, zvaná naděje

Velkopáteční meditace Mons. Tomáše Halíka - 10. 4. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: Velký pátek , Zelený čtvrtek , Květná neděle
Video alternativně: Aktualne

2020

"Kde je obětavá láska, tam se děje Bůh"

Promluva Mons. Tomáše Halíka na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: Zelený čtvrtek , Květná neděle , Předvelikonoční zamyšlení , 5. postní neděle , 4. postní neděle , 3. postní neděle , 2. postní neděle , 1. postní neděle
Video alternativně: Aktualne

2020

Křesťanství v čase nemoci

Esej o možné budoucnosti křesťanství v kontextu aktuální situace přebírají v těchto dnech média v mnoha zemích a jazykových oblastech: česky - slovensky - anglicky - německy (pdf) - španělsky - italsky - polsky - maďarsky - chorvatsky - nizozemsky - francouzsky

2020

Květná neděle - 5. 4. 2020

Promluva Mons. Tomáše Halíka na Květnou neděli 5. 4. 2020

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio-archiv: 6. postní neděle , Předvelikonoční zamyšlení , 5. postní neděle , 4. postní neděle , 3. postní neděle , 2. postní neděle , 1. postní neděle
Video alternativně: Aktualne

2020

Co je důležité, je očím neviditelné

Předvelikonoční zamyšlení Tomáše Halíka

Text v sekci Proslovy a kázání
Audio: AFP

2020

Kázání na 5. neděli postní - 29. 3. 2020

2020

Proustův koronavirový dotazník

Co uděláte první, až to skončí? Kam se vypravíte?
Ke svým povinnostem na fakultě a ve farnosti.

Díváte se častěji z okna? Popište, co z okna vidíte?
Na to opravdu čas nemám. Dívám se do knížek a na monitor počítače při práci. Bratr koronavirus mi daroval to, čeho si na světě nejvíc cením a co jsem druhým záviděl: trochu víc času bez presu každodenních povinností.

Co jste měl udělat či si pořídit a teď vám to chybí?
Naprosto nic mi nechybí. Knihovnu mám zásobenou na několik životů a jídlo k přežití mi donesou přátelé.

Kdo je pro vás hrdina této doby?
Zdravotní personál a všichni, kteří se teď starají o nemocné a ohrožené.

Do čeho se určitě nepustíte, i když třeba máte pocit, že byste mohl či měl?
Asi do generálního úklidu bytu, vyhazování zbytečností, utřídění písemností a knih, pro které už nemám kam šlápnout.

Napadlo vás už, že byste to také mohl chytit?
Jistě, ale na něco člověk umřít musí. Až tu nebudu zapotřebí, Hospodin mne přeřadí do jiného řádu reality, plného překvapení. Nespěchám tam, ale neděsím se té představy.

Bojíte se, že přiberete? Nebo něčeho jiného?
Tak toho se opravdu nebojím, konečně nejsem v čase postním odkázán na menzu a restaurace a za telefonické asistence zkušené kuchařky si dělám jednoduchá postní jídla a celkem mne to baví.
Bojím se toho, že nestačím naplnit svá předsevzetí a velká očekávání, která mám od této mně velkoryse darované doby: že budu víc v klidu přemýšlet a meditovat, že konečně dopíšu několik věcí, k nimž jsem se nemohl odhodlat a přečtu aspoň kus z té pyramidy knih, které si vždy šetřím na vánoční prázdniny, i když vím, že je to četba aspoň na půl roku.

Co alkohol?
To není můj problém, mám báječnou zásobu dobrých čajů.

Může ta věc být taky k něčemu dobrá?
Pro mne určitě, jak jsem už prozradil. Ale může být velmi užitečná lidstvu jako celku: snad pochopíme, že nejsme suverénními vládci ani nad přírodou, ani nad dějinami, ani nad svými vlastními životy. Náš svět a náš život je zranitelný, i bohaté společnosti zchudnou, bude třeba změnit životní styl a pořadí hodnot. Ne samým chlebem živ je člověk.

Až to bude příště, budete na to líp připraven?
Skaut je vždy připraven, paní redaktorko! A život v nejskromnějších podmínkách a neustálém ohrožení jsem si už nacvičil před 19 lety na expedici v Antarktidě a samotu si užívám téměř každý rok během 5 týdnů rozjímání a psaní v lesní poustevně v Německu.

Na jak dlouho to ještě tipujete?
Dokud aspoň určitému počtu lidí nedojde, co nám tím má být řečeno (a nezavážou se vnitřně toto poznání předávat dál), tak to neskončí. Vzpomeňte na starou židovskou legendu o 36 skrytých spravedlivých, na nichž stojí svět (ani oni sami o sobě nevědí, že patří k tomuto počtu).
Anebo se takoví lidé nenajdou a pak to bylo celé nadarmo a za čas musí přijít něco ještě horšího. Bůh nás netrestá a neposílá na nás pohromy, avšak uprostřed pohrom (z nichž většinu jsme si sami zavinili) nás učí mnohé věci hlouběji pochopit.
Já neumím šít roušky a jako senior nesmím vycházet, abych ostatním seniorům nakupoval či venčil psy, tak se snažím dělat to, co umím: myslet a druhé povzbuzovat a inspirovat k myšlení.


Tomáš Halík odpovídal pro Echo24, publikováno 26. 3. 2020

2020

Kázání na 4. neděli postní - 22. 3. 2020

2020

Dopis členům ČKA a farníkům Akademické farnosti

Mons. prof. Tomáš Halík aktuálně adresuje členům ČKA a farníkům Akademické farnosti dopis toho znění.

2020

Náš svět je ne-mocný. Češi to ale v těžkých časech umí

Tomáš Halík poskytl serveru Seznam Zprávy obsáhlý rozhovor především k aktuální situaci. Publikováno 17. března 2020. Plný text zde v sekci Rozhovory.

2020

Kázání na 3. neděli postní - 15. 3. 2020

2020

Spor víry a nevíry - TEDx Prague 2019

Na YouTube kanálu TEDx Talks byl zveřejněn záznam přednášky "Spor víry a nevíry", která zazněla v listopadu 2019 na TEDx Prague. Odkaz zařazen v sekci Video.

2020

Preventivní opatření v Akademické farnosti

S ohledem na epidemiologickou situaci se od 10. března 2020 do odvolání ruší mše v kostele Nejsvětějšího Salvatora i úterní kurz Základy víry v sakristii. Případné konání některých menších akcí si ověřte na webu farnosti v sekci [Kalendář].

2020

Víra a nevíra v naší globální době

Přední americký sociolog náboženství José Casanova odhalí některé podstatné aspekty víry a nevíry v naší globální době a to včetně rozdílů mezi Evropou a Amerikou, Východem a Západem a různými kulturami, kde křesťanství není dominantním náboženstvím.
Organizátorem vystoupení je prof. Halík- v rámci templetonského projektu "Faith and Beliefs of ‚Unbelievers‘".
Pondělí 9. března 2020, Dominikánská 8

info: FF UK - D8 - [f] - (XII. 2019: prof. Paul Zulehner)

video - video - YouTube

2020

Přátelské setkání

Kromě cyklu přednášek využívá prof. Halík pobyt na Boston College k řadě setkání a rozhovorů.

Do příjemného domácího prostředí jej pozval např. prof. Richard Kearney:
(foto: archiv T. Halíka)

2020

Cena J. A. Komenského pro rok 2020

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík.
Přednášku k poctě J. A. Komenského pronese paní Mpho Tutu van Furth.

Naarden, 7. února 2020 – Podle dnešního oznámení poroty obdrží Tomáš Halík, filozof a teolog, profesor sociologie na Karlově univerzitě v Praze, dne 28. března Cenu J. A. Komenského pro rok 2020. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu. V roce 2019 získala tuto cenu ředitelka Nadace pro studenty-uprchlíky (Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF) Nizozemka s iránskými kořeny Mardjan Seighali. Po předání ceny pronese paní Mpho Tutu van Furth výroční Přednášku k poctě J. A. Komenského s názvem Preacher, Teacher and Public Speaker.
Vstupenky do kostela Grote Kerk v Naardenu, kde se předávání ceny a přednáška konají, jsou k dostání prostřednictvím Comeniusmuseum.

Tomáš Halík převezme Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 v sobotu 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Předseda poroty prof. Dr. Douwe D. Breimer píše: „V letošním roce si připomínáme, že před 350 lety zemřel Jan Amos Komenský. Byl svým původem Čech, a proto nás velmi těší, že jiný Čech, profesor Tomáš Halík z Prahy, obdrží letošní Cenu J. A. Komenského. Je to vynikající vědec a duchovní, který získal světové uznání svým výjimečným životem v různých politických režimech a hlavně svými knihami, které vyšly v mnoha jazycích. Vystupuje do dnešních dnů zcela nezávislým a kritickým způsobem proti bezpráví a omezování svobody a je neochvějným zastáncem solidarity mezi národy světa.“

Cena J. A. Komenského (niz. Comeniusprijs), kterou tvoří pohár z českého křišťálu a diplom, je udělována letos podeváté (seznam laureátů). Je to nizozemské ocenění, které se uděluje každoročně během Dne J. A. Komenského (niz. Comeniusdag) v Naardenu. Cena má za cíl poctít osobnost, která se v duchu Komenského myšlení a činnosti výrazným způsobem angažuje ve prospěch výchovy, vzdělání, vědy a kultury při rozvoji mezinárodního společenství.

Paní Mpho Tutu van Furth se narodila v Jižní Africe, studovala v USA, byla farářkou v Alexandrii (stát Virginia) a v současné době žije v Amsterodamu. Angažuje se v mezinárodním měřítku za ženská práva a za vzdělání pro dívky a mladé ženy.

(tisková zpráva)

info MKČR - ZRUŠENO

2020

ČKA k nominaci do rady ČT

Stanovisko prezidia České křesťanské akademie k nominaci H. Lipovské

Prezidium ČKA se připojuje k otevřenému dopisu 19 senátorů, vyzývajícímu Českou biskupskou konferenci, aby stáhla nominaci Hany Lipovské do rady ČT. V době, kdy dochází k nebezpečnému omezování svobody médií v Polsku a Maďarsku a i u nás se objevuje tlak populistických politiků, zpochybňujících samu existenci nezávislých veřejnoprávních médií, je nominace osoby, která veřejně sdílí takové postoje a navíc přiznává svou nekompetenci, neznalost a nezájem o televizní tvorbu, neomluvitelnou chybou. Dávat lidem, veřejně zpochybňujícím existenci veřejnoprávních médií, do rukou moc kontrolovat tato média, nemůže být pokládáno za podporu demokratické plurality, nýbrž za její ohrožení. Církev má stát na straně svobody a nesmí se nechat zmanipulovat zájmy populistických politických subjektů. Žádáme ČBK, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipovské stáhla.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., prezident ČKA
Prof. Pavel Hošek Th.D., 1. viceprezident ČKA
Doc. Jaroslav Šebek Ph.D., 2. viceprezident ČKA
Ilona Trnková, ředitelka ČKA
PhDr. Petra Oulíková Ph.D., členka prezidia
Ing. arch. Aleš Brotánek, člen prezidia

2020

Tomáš Halík převezme profesuru na univerzitě v USA

Americká jezuitská univerzita Boston College založila před několika lety na své teologické fakultě profesorské místo (tzv. Duffy Chair in Global Christianity), které je každý rok obsazeno jedním teologem z jednoho kontinentu. Podle regulí má univerzitou vybraný „internationally recognized scholar“ přednést na počátku kalendářního roku „sérii pěti veřejných přednášek, zaměřených na aktuální teologické výzvy daného kontinentu; nemají pouze informovat o stavu teologického bádání na daném kontinentu, nýbrž především nastolit nové otázky a nabídnout nové vhledy pro teologické uvažování v Severní Americe a ve světě.“ Přednášky jsou pak publikovány formou knihy v USA, případně v dalších zemích. Letos tuto katedru převezme profesor Tomáš Halík z Karlovy univerzity v Praze.

Tomáš Halík nazval sérii pěti přednášek „Křesťanství v Evropě. Hledání identity v postreligiózní a postsekulární době.“ Témata jednotlivých přednášek jsou:

1) Poslání veřejné teologie: číst znamení doby
(„Kairologie“ jako teologická hermeneutika soudobé kultury)

2) Návrat nebo proměna náboženství?
(Je postmoderní doba postsekulární?)

3) Východ a Západ: dvojí zkušenost evropského křesťanství
(„Tvrdá“ a „měkká“ sekularizace)

4) Identita křesťanství v proměnách dějin
(Dějiny víry jako „resurrectio continua“)

5) Objevit nové dimenze katolicity a ekumény
(Destruktivní či terapeutická podoba náboženství? Diagnostická, preventivní, terapeutická a rehabilitační role společenství víry)

Podle T. Halíka je sekularizace důležitou, nikoliv však konečnou fází dějin náboženství; sekularizace jako důsledek změny společensko-kulturního kontextu přinesla spíše než oslabení hlubokou transformaci společenské role náboženství.

Posílila se politická role náboženství jako nositele ohrožené skupinové identity a rovněž role spirituality jako hledání osobní identity a životního zakotvení. Vztah náboženství a politiky už nelze vnímat pouze optikou vztahu církve a státu, protože církve ztratily monopol na náboženství a národní státy monopol na politiku.

Teologie osvobození se zaměřila na situaci lidí na okraji společnosti; avšak také zkušenost lidí na okraji či za hranicemi náboženských institucí je „locus theologicus“. Lidi dnes nelze jednoduše dělit na věřící a nevěřící – obě skupiny jsou uvnitř pestré a oba postoje se prolínají.

Dějinné zkušenosti pozdní moderny otřásly nejen tradičním náboženstvím, ale i sekulárním humanismem; je třeba budovat „solidaritu otřesených“ (Patočka). Budoucnost církví závisí na schopnosti vyjít za stávající institucionální i mentální hranice a solidárně, bez proselytismu, doprovázet „hledající“ a učit se i od nich.

Je třeba rozvinout vizi papeže Františka - vizi „církve jako polní nemocnice“. Součástí teologie má být „kairologie“ – teologická hermeneutika proměn v kultuře a společnosti a rovněž vytváření „imunitního systému“ vůči populismu a zneužívání náboženství; součástí pastorace také terapie traumat a jizev osobní i dějinné minulosti.

Teologicky viděno, krize víry a církve a permanentní úsilí o reformu jsou účastí na pokračujícím tajemství velikonočního dramatu smrti a vzkříšení, který je srdcem křesťanství. Ze současné krize evropského křesťanství mohou vzejít překvapivě nové podoby křesťanství: budoucnost přinese více různých podob, jak být křesťanem.

ChristNet


Rozhovor pro iForum UK

2020

30 let veřejné kněžské služby

V den svátku obrácení svatého apoštola Pavla, 25.  ledna 1990 sloužil Tomáš Halík v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze (po více než 11 letech služby v "podzemní" církvi) svoji "opožděnou primici".

A 1. únorem se završuje 30 let novodobé akademické pastorace (od roku 2004 Akademická farnost Praha) v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu.

2020

30 let České křesťanské akademie

Valná hromada při příležitosti 30. výročí vzniku ČKA schválila vznik sekce pro křesťanskou spiritualitu, která zahrne Asociaci duchovně doprovázejících a převezme záštitu nad Centrem spirituality v Kolíně.
Členové rovněž schválili dopis prezidentce Slovenské republiky Zuzaně Čaputové, v níž vyjadřují podporu její výzvě, aby se křesťané stavěli proti jazyku nenávisti a usilovali o spojení v rozdělené společnosti.
Dále odeslali dopis prezidentu Německé biskupské konference kardinálu Reinhardu Marxovi a prezidentu Centrálního výboru německých katolíků prof. Thomasi Sternbergovi, v němž vyjádřili hlubokou sympatii a podporu iniciativě katolické církve v Německu „synodální proces“.

Info: Blog TH , Cirkev.cz , ChristNet.cz

2020

Výročí Jana Palacha

V rámci debaty v Klubu Pátečníků 16. ledna 2020 vzpomněl na Jana Palacha i Tomáš Halík.

fb-video

2020

Dva papežové a božský smysl pro humor

Dostávám mnoho dotazů, co říkám filmu Dva papežové – především od lidí, kteří vědí, že jak papeže Františka, tak zejména papeže Benedikta znám nejen z knih a obrázků, ale měl jsem možnost se s nimi oběma opakovaně osobně setkat a hovořit. Film vřele doporučuji: Je plný laskavého humoru, moudrých postřehů a především skvělých hereckých výkonů, režie a scénické hudby. Jen v některých scénách je tak pohodově líbivý, že se až trochu ocitá v nebezpečí kýče.

Zajímavý je nejen film, ale zejména reakce na něj. Jeden americký biskup, který oba papeže zná jistě ještě mnohem déle a lépe, než já, tvrdí, že zatímco osoba a postoje papeže Františka jsou zobrazeny poměrně věrně (dokonce herec je papeži Františkovi nápadně podobný), v první části filmu je papež Benedikt zobrazen spíše jako karikatura.

Avšak neměli bychom snad diváky tak podceňovat: Každý trochu inteligentní člověk brzy pochopí, že nejde o dokument, že ve skutečnosti František s Benediktem na vatikánském nádvoří patrně netančí tango a že spolu nevýskají při přenosu fotbalových utkání v televizi. Podobně v kontroverzní hře „Vaše násilí, naše násilí“ Ježíš neznásilňuje muslimku, jak notoricky tvrdí ti, kdo hru neviděli, protože tam žádný historický Ježíš vůbec nevystupuje a smyslem hry je protest proti zneužívání náboženských symbolů ve zmateném a nemocném světě chaosu a násilí. Smyslem filmu „Dva papežové“ – alespoň jak já jsem ho pochopil – je ukázat ustrašenou strnulost a obranné postoje konzervativního křesťanství jako dětskou nemoc víry, jako temnou noc vzdálenosti od Boha, z níž člověk může procitnout k zralosti víry, spojené s humorem, láskou, svobodou, odvahou a tolerancí. Autor filmu je jemným přímluvcem tohoto typu křesťanství, tak potřebného pro dnešní svět.

Chce-li kdo pochopit umělecké dílo, musí nejprve rozeznat žánr a být si vědom nejen „básnické licence“, nýbrž základní skutečnosti, že umění nám nepředkládá historické protokoly, nýbrž symboly, které je třeba v klidu promeditovat, a často také nadsázky i absurdity, které nás mají vyprovokovat k zamyšlení. Ostatně kdosi nedávno tvrdil, že nadsázky jsou typickým žánrem prorocké řeči. Už velký teolog starověku Origénes tvrdil, že Bůh ponechal v Bibli mnoho protimluvů a zdánlivých absurdit, aby nás odvrátil od prvoplánového fundamentalistického čtení Písma.

Povrchní emocionální protesty lidí, kteří při zhlédnutí filmu „Dva papežové“ zapojili jen „první signální soustavu“ a okamžitě pobouřeně reagují, vypovídají více než o filmu o nich samotných: o míře jejich smyslu pro humor a pro moderní umění a nejspíš také o tom, že jim karikaturní zobrazení konzervativního papeže nastavilo zrcadlo. Upřímně bych jim přál, aby také oni prošli tou osvobozující konverzí, prozřením a nabytím laskavé moudrosti jako filmová postava papeže Benedikta. Z řady svých osobních setkání s kardinálem Ratzingerem a pozdějším papežem Benediktem vím, že on tu laskavou moudrost, jemnost a smysl pro humor (přinejmenším v posledních třiceti letech) má. Nevím, zda při sledování filmu „Dva papežové“ tak nadšeně výskal jako jeho představitel při výhře německých fotbalistů, ale tipoval bych, že se spíš pobaveně usmíval, než rozhořčeně soptil.

To je mé doporučení: Jděte na film, bavte se, nesoptěte – a přemýšlejte.

(psáno pro Seznam.cz - publikováno 15. 1. 2020)

2020

Advent a Vánoce 2019

Svátkem křtu Páně 12. ledna 2020 skončila doba vánoční.
V audio archivu jsou nyní k poslechu všechna adventní a vánoční kázání:

První neděle adventní
Druhá neděle adventní
Třetí neděle adventní
Čtvrtá neděle adventní
Narození Páně - o půlnoci
Narození Páně - ve dne
Svaté rodiny
Matky Boží, Panny Marie
Zjevení Páně
Křtu Páně

2020

Karel Čapek - 130 let

Tomáš Halík se zúčastní ve velkém sále kulturního klubu v Malých Svatoňovicích slavnostního večera ke 130. výročí narození KARLA ČAPKA - vystoupí zde s přednáškou „Plachá zbožnost Karla Čapka“. Po skončení hlavního programu bude následovat volná diskuze.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Tříkrálovou sbírku.

2020

Církev si musí uvědomit, že je tady pro všechny

Tomáš Halík přijal pozvání Českého rozhlasu k "bilančnímu" rozhovoru (v rámci pravidelného pořadu Osobnost Plus) na přelomu let 2019 a 2020.

K poslechu: Rozhlas.cz - YouTube - [f]

(repro: web Rozhlas.cz)

2020

Slavnost Matky Boží 2020

První ranní mši svatou pro veřejnost v novém občanském roce 2020 celebroval ve středu 1. ledna Mons. Tomáš Halík již tradičně (50 let jako účastník, z toho 30 let jako celebrant) v zaplněné kapli Nejsvětější svátosti pražské Katedrály.

(foto: FiLiP - Praha, Katedrála, 1. 1. 2020)