T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)

OTÁZKA (adam) Dobrý den pane Halíku, patřím mezi čtenáře Vašich knih, rád si čtu vaše příspěvky do sdělovacích prostředků..ale abychom se vrátili k téma: nemyslíte si, že je této výstavě připisovaná až nepřiměřená pozornost? nesouvisí to s jistou zvláštní fascinací lidí smrtí? proč se kupříkladu takto nereferuje o jiných výstavách. Děkuji za zodpovězení ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:30 ) Zájem o tu výstavu je skutečně projevem fascinace smrtí , která tu do jisté míry byla vždy, ale v naší době – podívejte se oblibu hororů, nekrofilní symboliku mnoha hard-rockových skupin, třeštění při svátku halloween atd. – svědčí o snaze lidí, kteří mají děs ze smrti, protože v ní většinou vidí konec všech nadějí, paradoxně se otupit jejím virtuálním přesycením, banalizací, chtějí z ní udělat show… Pak je to dáno „překročením dalšího tabu“ – na šokujících věcech se přece velmi dobře vydělává. Ale ono nejde o tu výstavu samu – čert ji vem, ať si tam chodí, kdo má na tyto věci žaludek, třeba desetkrát za sebou. Ani mně přece nešlo o to, jim v tom jakkoli bránit (to bych ostatně ani nemohl) - ale o spoustu podstatných otázek o důstojnosti člověka, o kultuře vztahu k tělu, smrti apod. – já sám jsem se k tomu vyjádřil především proto, aby se otevřela solidní diskuse právě o těchto důležitých otázkách, k nimž tyto jevy poukazují.

OTÁZKA (Hana) Otče, dlouho jste se mi jako prostému katolíkovi zdál až příliš liberální, než mě napadlo přečíst si několik Vašich knížek a pochopit, že jste skutečně pravým služebníkem Božím, pravějším než farizejsky kritizující "já". Denně se setkávám s názorem, že církev (zj. katolická) je přežitek, Vy se snažíte dokázat, že tomu tak není a je nádhrené, že se Vám to daří, i za cenu toho, že mi, kdož nedosahujeme Vašeho rozhledu se proti Vám v dobré vůli stavíme. Tímto se chci omluvit za předsudky, které jsem vůči Vám měla. Ale teď k otázce - kontroverzní výstava už prošla více zeměmi, ale přesto jsem neslyšela, že by se proti ní někdo z Církve postavil. I u nás jste, jak se zdá, první. Existuji nějaké jiné oficiální církevní vyjádření? Nebo bojujete s větrnými mlýny? Přeji hodně zdaru a hlavně síly ve službě Pánu. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:31 ) Jsem rád, že mi teď skutečně lépe rozumíte. „Liberál“ je v církevním prostředí nálepka (či nadávka), kterou křesťanští fundamentalisté ukazují svůj odpor vůči jiným křesťanům, kteří o své víře (a nejen o ní) přemýšlejí. Křesťané – ale i mnoho dalších slušných a rozumných lidí jiného přesvědčení – se proti této výstavě ozývali na celém světě, mám o tom bohatou dokumentaci. Naše církev vydala oficiální prohlášení, které formuloval můj vzácný kolega, morální teolog doc. Skoblík. Ale to se mi tentokrát zdálo nepříliš informované a příliš měkké. Proto jsem v osobním dopise rektorovi – který jsem zároveň poskytl médiím – vyjádřil své osobní stanovisko. Ano, chtěl jsem tím vyvolat debatu o morálních hodnotách – nejen o této výstavě, která sama o sobě zas tak důležitá není.

OTÁZKA (JiKu) Předesílám, že s Vaším odsouzením výstavy souhlasím. Vaše odsouzení se však neslo v obecně lidské (a ne specificky křesťanské) rovině. Jaké argumenty byste v této rovině uvedl, když by se někdo ptal a) proč je to vlastně neetické? b) jaký je rozdíl mezi touto výstavou a katolickou úctou k ostatkům svatých (přenášení a vystavování lebek)? Předem děkuji za odpovědi. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:32 ) Hlavní argument: s lidskými těly je třeba zacházet i po smrti s úctou a respektovat přání zesnulých. Nakoupit těla bez písemného souhlasu (ten opravdu nemají) a vystavit je v takových pozicích s úmyslem šokovat a vydělávat na tom peníze je nízkost. Předesílám, že (jako asi většina dnešních katolíků) nejsem žádným fanouškem relikvií, vnímám je jako historický doklad doby středověku a baroka, kdy křesťané touto formou chtěli jednak uctít osobnost světce nebo (v případě barokních kostnic aj.) poukázat na pomíjivost života a jasně poukázat k starosti o věčnost (toto opravdu nebyl úmysl této výstavy , přečteme-li si vyjádření jejích tvůrců). Vše je třeba posuzovat vzhledem ke kulturnímu a dobovému kontextu. Rozdíl je ohromný: když přijdete třeba do kláštera v˙Lisieux, tak tam s velkou úctou uchováváno tělo svaté Terezie v˙řeholním rouchu s˙posmrtnou maskou v˙křišťálové rakvi. Lidé tam chodí meditovat. Je to trošku něco jiného, než kdybychom ji vysvlékli z˙kůže, dali ji basketbalový míč , vyfotili na billboardy na dálnice a vozili ji od města k˙městu za poplatky. Jestli člověk nevidí rozdíl mezi těmito dvěma způsoby zacházení s˙mrtvým tělem, tak je pak debata těžká.

OTÁZKA (Mira) Pane profesore, vysvětlete všem bez rozdílu vyznání co je to úcta k životu. Děkuji a přeji Vám v celém Vašem teologickém, akademickém i osobním životě mnoho úspěchů a dopomáhej Vám k tomu náš pán Ježíš Kristus. Zdraví Míra ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:33 ) K úctě k životu patří i neničit přírodu a rozumně a s ohledem na příští generace zacházet k jejímu zdroji. K úctě k individuálnímu lidskému životu, patří si uvědomit, že začíná početím (neexistuje vědecký důkaz o tom, že byl začínal někdy později), že i embryo je nositelem jedinečné genetické informace a nemůže s ním být bezohledně nakládáno jako s neživým materiálem, patří k němu povinnost respektovat práva a svobodu lidské bytosti proti vší rasové, náboženské, národnostní, pohlavní, sociální či kulturní diskriminaci a také povinnost zacházet s pietou a podle výslovného přání člověka i s jeho tělem po smrti.

OTÁZKA (franta) Pane Halíku, Vy jste pro mne a mé nejbližší okolí, ačkoli nejsem věřící, osobností, kterou bych si přál mít svým prezidentem. Uvažoval byste o kandidatuře v případě, že by se změnil současný volební systém založený na několika zprofanovaných stranách? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:34 ) Ne, v současné době nikoliv. Naše země teď víc než šikovné politiky potřebuje morální autority a ti budou tím věrohodnější, čím víc budou nezávislí na jakékoliv moci. Nikdy jsem neusiloval o moc, ale jde mi o duchovní vliv – mít možnost věrohodně lidem předkládat myšlenky, bez jakéhokoliv donucování, k svobodnému zvážení , zda se jimi chtějí nechat inspirovat či nikoliv. Otvírat veřejnou demokratickou diskusi o podstatných věcech, nejen o jednotlivých skandálech. Myslím, že tímto způsobem mohu postavit všechno své vzdělání a životní zkušenosti do služeb druhých lidí více – politické funkce dnes v lidech budí apriori nedůvěru (není divu) a jeden prezident, byť sebelepší, to v této době nezmění.

OTÁZKA (Petr Svoboda) Vážený pane Halíku, myslíte si, že je šance, aby se v České republice konečně zakázaly interrupce? Je chyba, že to tak ještě není. Kromě všech negativních jevů, s interrupcí souvisejících musíme vzít v potaz i nízkou porodnost v ČR. Co s tím? Děkuji za odpověd. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:34 ) Ne, není. Jsem odpůrcem interrupcí, ale víc než na zákazy sázím na výchovu, argumenty a zejména pomoc těhotným ženám v nouzi. A v politice je třeba být realističtí – pokud se do veřejného mínění nedostanou poznatky genetiky o počátku lidského života, nelze očekávat, že v parlamentu převáží odpůrci potratů a my musíme respektovat demokratickou tvorbu zákonů. Zákon to umožňuje – ale my se musíme snažit přesvědčit rodiče, aby ho nevyužívali a nezneužívali.

OTÁZKA (Jarda) Rozhořčení nad výstavou The Bodies ze strany církve považuji za velice pokrytecké. V čem si pane Halíku myslíte, že se výstava liší od mumifikovaných těl v Klatovech či snad ještě morbidnějších exponátů v Sedlci u Kutné Hory? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:35 ) Odpověděl jsem na to Mírovi. Osobně mám velmi traumatický zážitek z dětství z klatovských mumií – už proto bych prosil rodiče, aby ani na Bodies ani na klatovské mumie nevodili alespoň děti. Jako dospělý bych mumie chápal jako doklad doby – přece jen uspořádaný pietněji než je lunapark v Lucerně (z kůže stažené házenkáře tam nenajdete). P.S. Mám hodně chyb, ale pokrytec opravdu nejsem.

OTÁZKA (marta) Děkuji Vám za to, že jste odvážně vystoupil proti této ",pouťové atrakci", neboť nic jiného to není. Předseda České anatomické společnosti tam také nebyl a výstavu odsoudil.Viděl obrazové materiály jihočínské univerzity, která těla a části zemřelých prodává do celého světa.Jsou to pouze Číňané, a souhlas nedali.Možná by se ti hlasití obhájci svobod měli zamyslet nad tím, kde se ty stovky těl stále berou...? A za zdravotní sestry:Milý "mediku",kolik lidí jste viděl umírat?Já desítky, a taky jsem je všechny myla od výkalů, oblékala a uváděla do takového stavu, aby se s nimi rodina mohla hezky rozloučit.Pracovala jsem 3,5 roku v hospicu s umírajícími na rakovinu.Bylo to důstojné umírání,bez samoty a bolesti.A pak mi nechali na jedné pražské interní klinice zemřít babičku,za kterou jsem chodila a byla jsem 24 hod. na mobilu, abych s ní ve chvíli smrti byla.Věděli, že jsem sestra, v kartě to bylo napsané a slíbené.Domů jsem ji vzít nesměla. A pak přijdete na návštěvu, a lůžko je prázdné, babička v márnici, kam Vás nepustí, do ruky Vám arogantní sestra vrazí igelitový pytel s věcmi, podepíšete, že Vám všechno dali...a jdete.Pana doktora nemohli sehnat, a věřte, že jste v takovém šoku, že si už ani nechcete stěžovat.Pacient je u nás jenom rodné číslo,lékaře zajímají body, a sestry to, aby nikdo moc neobtěžoval.Možná to vypadá, že přeháním, ale uvidíte v praxi. A léčit byste se u takových zdravotníků asi také nechtěl, že? Nechybí odbornost, ale úcta k člověku, ať mrtvému nebo živému. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:36 ) Díky za vaše cenné osobní svědectví. Ano, ta výstava je možná, protože to jsou „jenom Číňané“. Kdyby takto bez souhlasu vystavovali Američany, měli by na krku bezpočet žalob a soudních sporů. I tenhle rasistický aspekt výstavy mi silně vadí.

OTÁZKA (rob) Řádová sestra by dle Vás neměla být terčem posměchu apod., nicméně vyznavač např. diamant. stezky ze Žižkova je poněkud, dle Vás, směšnou figurou. Je to jako když slovutný p. Grygar hlásá rácio a klaní se kultu neposkvrněného početí. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:37 ) Doporučuji Vám poučit se, jak se píše slovo ratio a co je nauka o neposkvrněném početí (neplést si to, jak je u teologicky nevzdělaných lidí časté, z narozením z panny). Učit se, učit se, učit se! Jinak vám každý trochu informovaný katolík dá v debatě druhým tahem mat a směšným byste se mohl stát vy.

OTÁZKA (robho) Vzpomíná katolická církev svých obětí a jakým způsobem? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:37 ) Myslíte-li statisíce katolíků, kteří obětovali své životy za víru, spravedlnost a lásku k bližnímu ve všech dvaceti stoletích lidských dějin (i u nás nedávno za komunistického teroru) , pak alespoň ty kanonizované z nich vzpomíná podle církevního kalendáře každý den. Myslíte-li ty, kteří se stali obětí těch, kdo zneužívali víru k mocenským účelům (jak se od toho naprosto výrazně církev mnohokrát distancovala od II. vatikánského koncilu), tak samozřejmě také: např. na Popeleční středu 2000 papež poprosil před celým světem Boha i lidstvo za odpuštění všech těchto činů (výslovně pronásledování židů, jinověrců, oběti inkvizice a křížových válek) a modlil se za tyto oběti. Víc asi církev, která se na rozdíl od mnohých velmi poučila ze svých dějin, dnes asi už udělat nemůže. Snad jen to, že dnes katolíci (vzpomeńte na Jana Pavla II.) patří k nejvýraznějším bojovníkům za svobodu, lidská práva, toleranci a mezináboženský dialog. Předhazovat dnešním katolíkům viny inkvizice je stejně absurdní, jako dnešní Židy vinit z ukřižování Krista nebo dnešní Praženy za to, že Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce.

OTÁZKA (Student FFUK) Kdy budete tento semestr zkoušet z dějin filosofie? A co s těma prácema? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:38 ) Budu zkoušet celý červen, často až 12 hodin denně. Termíny najdete na webu FF.

OTÁZKA (Jana) Dobrý den. Co tak čtu na internetu, tak u některých lidí, kteří se prezentují jako katoličtí věřící, nejste příliš oblíben. V souvislosti se jmenováním nástupce kardinála Vlka se Vás chci zeptat, jestli se srovnáváte s možností Vašeho přeložení do nějaké menší okrajové farnosti a případného souvisejícího praktického znemožnění Vaší práce na fakultě (např. Vám dají několik farností), a to v případě, že by byl jmenován nástupcem kard. Vlka někdo, kdo Vás nemá rád nebo nesouhlasí s Vašimi názory a stylem Vašeho působení. Jak byste se v této situaci zachoval (nechal se přeložit a rezignoval na práci na fakultě nebo byste požádal o uvolnění z kněžských povinností atd.) ? Ptám se ze dvou důvodů. Za prvé, ukončení duchovní služby jakéhokoli katolického kněze z jiných příčin nežli nastoupení důchodu či úmrtí, je v katolické církvi třaskavým tématem, často příležitostí k nepřátelské polarizaci a pro mnohé možná i definitivní ztrátou důvěry v katolickou církev, ať už se vina klade knězi či jeho nadřízeným. Za druhé, toto téma otevírám také proto, protože si přeji, abyste, ať bude Vaším nadřízeným kdokoli a zachová se k Vám jakkoli, situaci dobře zvládl. V minulosti jsem s Vámi sice měla špatnou osobní zkušenost , ale chápu, že jiným Váš přístup vyhovuje a že tak mají schůdnou cestu k poznání bohatství evangelia a k Ježíši Kristu. Držím Vám palce a přeji Vám dobrého „šéfa“ a pražské arcidiecézi pastýře. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:38 ) Přeložení do pohraniční farnosti se neobávám. I když by přišel na arcibiskupský stolec někdo, kdo mne z té duše nemá rád, asi to nebude úplný pitomec, který by si nespočítal, že je pro hierarchii velmi výhodné mít mne v té dosavadní pozici „na okraji“, na níž jsem si za ta mnohá léta zvykl: mám-li v cizině a také doma mimo církev a v části církve určitou prestiž a něco se mi podaří, i vedení církve za to rádo sbírá body. Kdyby se mi něco nepodařilo nebo bych řekl něco „nepatřičného“, může se od toho hierarchie vždy jednoduše distancovat, protože jsem koneckonců jen farář na částečný úvazek a mluvím za sebe jako profesor Filozofické fakulty, tedy soukromá osoba. Tato pozice je samozřejmě výhodná i pro mne: já nemám žádné ambice na církevní kariéru a požaduji za to (že neruším a nikoho neohrožuji) svobodu, obvyklou v akademickém prostředí. Ano, kdyby mne snad někdo v církvi nutil dělat něco, co by bylo proti mému svědomí, nebo říkat něco, co si nemyslím a nebyl by přístupný dialogu (což se mi dosud nikdy nestalo), tehdy bych – i když by mi to bylo líto kvůli mým farníkům – požádal o okamžité uvolnění z duchovní správy (knězem bych stejně zůstal navěky) a věnoval se plně univerzitní a literární práci buď doma nebo v zahraničí. Ale počítám, že v této kombinaci univerzitního kazatele u Salvátora a univerzitního profesora na Filozofické fakultě vydržím do penze a pak se budu věnovat už jen psaní knih, které mne těší stále víc.

OTÁZKA (Neo) Existuje v katolicke cirkvi nejaky vyrazny proud, ktery nestavi kvantitu nad kvalitu, tj. ze neusiluje o dalsi sireni viry a nabor ovecek , ale ma vizi ze staci malo krestanu ale kvalitnich, a malo knezi ale tech co jsou skutecne blizko Bohu? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:39 ) Já jsem individualista, mám rád svobodu a asi bych v žádném z těch nových „církevních hnutí“ být nemohl ( i když chápu, že pro mnoho lidí jsou důležitá) , mám spíš rád staré řeholní řády. K tomu ideálu hnutí, o jakém mluvíte, se asi nejvíc blíží San Egido (zeměřené na pomoc chudým a na mezináboženský dialog) a ovšem skvělé ekumenické hnutí Taize, jehož zakladatel bratr Roger (zavražděný před 2 lety) byl jedním z velkých světců naší doby. OTÁZKA (platon) Vážený pane Halíku,křestanských teologů Vás oslovil nejvíce a čím?ke kterému z antických filozofů máte nejblíže?Čím může dnešního moderního člověka oslovit toto moudro časů minulých? děkuji za odpověd a přeji Vám příjemný den. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:39 ) Z protestantských teologů mne nejvíce ovlivnili Tillich a Bonhoeffer, z katolických Rahner a Metz, z pravoslavných Evdokimov. Z antických filozof miluji Herakleita pro jeho princip endiadromie (doplňování se protikladů) a k antice svým způsobem patří i můj milovaný svatý Augustin, jeden z největších myslitelů lidstva.

OTÁZKA (clay) nezdá se vám, že paradoxně materializujete podstatu lidského bytí? Tělo je jen schránka, jakýsi nosič života /po vašem ducha/. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:40 ) Křesťanství vždy bojovalo proti extrémům: proti materialistům (kteří si pletou hmotu s materiálem a člověka redukují na maso + socio-ekonomické podmínky) a ještě více proti idealistům (ať už gnostikům nebo určitým orientálním proudům), kteří neberou vážně tělo, redukují člověka jen na duši a tělo mají jen za kufr pro mysl či duši. Křesťanství bere člověka celistvě a vážně s tělem, duší i duchem, s kontextem sociálním, kulturním i přírodním. Mohl bych proto snést bezpočet dokladů. Vybral jsem si po mnohaletém hledání katolicismus právě proto, že katolický znamená celistvý.

OTÁZKA (Medik) "K těm medikům, kteří s tou výstavou „nemají žádný problém“, bych se v budoucnosti nerad šel léčit a nerad je viděl rozhodovat o aplikaci stále výkonnější techniky." Nepripada Vam to jako prezitek ze stredoveku, kritizovat jako vysoky cirkevni predstavitel nazory, ktere se Vam nelibi? Prece kdyby byl na vystavu jednotny odsuzujici nazor, tak ji pozitri zavrou. V cirkvi neni nazorova tolerance? A co zdravotni sestry nebo sanitari, na ty jste zapomnel? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:42 ) Mediku, mediku! Zaprvé: Já opravdu nejsem „vysoký církevní představitel“, jsem trvale a rád na nejnižším stupni církevního žebříčku. A na čem stojí demokracie než na diskusi, v níž vzájemně kritizujeme názory, které se nám nelíbí? Přikazujete nám mlčet nebo snad souhlasit s tím, co se nám nelíbí? Ani mně jako univerzitnímu učiteli, ani církvi nemůžete upírat právo vyslovit svůj názor. Copak jste si nevšiml, že církev nemá ve světě už několik staletí naprosto žádnou jinou moc, než moc přesvědčujícího slova a argumentů? (Nepleťme si moc a morální vliv) Ani papež nemůže žádného obyčejného katolíka (natož jinověrce nebo nevěrce) donutit, aby dělal a myslel si to, k čemu ho nabádá. Bude-li hřešit, dá ho snad papež či biskup zavřít do nějakého církevního vězení nebo ho dát upálit? Kde to žijete? Nežijte spíš Vy v středověkých představách, milý mediku? Nikdo Vaši krásnou výstavu dát zavřít nemůže, pouze její provozovatel anebo soud, zjistí-li se, že porušuje zákony. „Kdyby byl na výstavu jednotný odsuzující názor“ – to hrozí? a jak by ho někdo mohl lidem vnutit? možná tím, že by je přesvědčil ve svobodné diskusi – a to by bylo špatné? (Ale nebojte se, lidé nevnímající žádné rozumné argumenty a milovníci laciných senzací jsou v silné převaze – podívejte se někdy na běžné chaty na internetu!)

OTÁZKA (Radim) Dobry den. Nejsem vericim, coz bych rad predeslal. Vzdy, kdyz Vas vidim vystupovat, pusobite na mne velmi sympaticky, pripadate mi tzv. "nad veci" atd. Pokud se nepletu, pri poslednich prezidentskych volbach jste kandidoval nebo jste o tom minimalne uvazoval. Nechcete byt kandidatem do pristich prezidentskych voleb? Nepremyslel jste o tom? Sel byste do toho? Osobne si Vas umim jako prezidenta predstavit a verim, ze byste mne ani jine nezklamal v teto roli. Dekuji za odpoved. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:43 ) Lidé (i na ulici a v metru, protože já žádné auto nemám) mi kladou tuhle otázku skoro denně a většinou dodávají, že jsou nevěřící. Ale nedám se ani tentokrát přesvědčit – proč, na to jsem už odpověděl Frantovi.

OTÁZKA (Houmer) Pane Halíku, co je tedy důležitější duše/myšlenka/, nebo tělo bez života/prázdnej futrál bez nástroje/? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:44 ) Myšlenkám jsem vždycky dával přednost – ale to neznamená, že tělo zemřelého se má považovat za pouhý futrál, s kterým je možná nakládat bez úcty.

OTÁZKA (CTOKOKOTOB) A ještě jeden dotaz: Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že na výstavé nejsou mrtvoly, ale exponáty. Znáte nebo jste schopen si představit důvody tohoto rozhodnutí ? Myslím smysluplné důvody, ne takové, kterých s oblibou užívá pan kardinál Vlk ohledně sporu o katedrálu (totiž že soudci nevěděli a nepochopili tohle a tamhleto, případně jsou to rovnou "soudruzi soudci", kteří ani vědět a pochopit nechtěli) ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:45 ) Možná si ctihodnosti myslí, že jde o zebry. Manažer výstavy mi v neděli před kamerou tvrdil, že nejde o výstavu těl. Proto se asi jmenuje „Bodies – the Exhibition“ – asi pořadatelé doufají, že Čecháčci nerozumějí anglicky. ( S tou katedrálou je to trochu složitější, ale to by bylo jiné téma.)

OTÁZKA (Tomáš) Pane profesore, do jaké míry lze pochybovat o pravách víry? Vše dobré, Tomáš ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:47 ) Odkazuji na svou knížku „Co je bez chvění, není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností“ (a ostatní knížky). Jejich hlavní poselství je: víra a pochybnost jsou jako dvě sestry, které musí jít spolu, vzájemně se doplňovat a korigovat. Víra bez pochybností by vedla k fanatismu, samé pochybování k zahořklé skepsi. Já jsem rozený skeptik, ale nikoliv zahořklý: ke své víře jsem se propochyboval – šel jsem tak daleko, že jsem neváhal nakonec zpochybnit i své pochybnosti. Proto je mi odporný jakýkoliv fanatismus, náboženský i protináboženský. Jana Pavel II. nás učil: víra bez myšlení i myšlení bez víry jsou jednostranné a proto nebezpečné.

OTÁZKA (CTOKOKOTOB) Dobrý den. Liberálové se moc často s aktivitami církve neshodnou. Nicméně s Vaším názorem na onu freak show se plně ztotožňuji (a nejen já). Nemohu se smířit s tím, co prof. Glover eufemicky popisuje slovy, že "nemá od všech poskytovatelů písemný souhlas" - přeloženo do češtiny postižení se ocitli v Lucerně i v této situaci zcela nedobrovolně. V kombinaci se zjištěním země původu těl (Čína = víc trestů smrti než v ostatním světě dohromady + popravy i za zcela neadekvátní zločiny + nucený prodej těl po popravách + nepříliš důvěryhodný justiční i vyšetřovatelský systém + mučení) to vyznívá až hororově a na rozdíl od Vás se přidávám k neumírněným hlasům pro zákaz. Nicméně: Co byste si myslel (eticky, ne esteticky), kdyby celá tato výstava stála na bázi plně a bezpochybně prokazatelné dobrovolnosti? A co byste řekl svému farníkovi, který by poskytl takovýto souhlas ohledně svého těla? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:50 ) Výstava by mne nenadchla ani tehdy. Svého farníka, který by se chtěl dát takto vycpat, bych jako bývalý klinický psycholog rád vyšetřil: morbidní exhibicionismus + nekrofilní narcismus je poměrně vzácná kombinace psychické úchylnosti.

OTÁZKA (divabara) Vážený pane Halíku, 1) co si myslíte o současné politické situaci? 2) Mně se také nelíbí Bodies v Lucerně i z toho důvodu, že těla nemají doklady, čí jsou. Hlavně si myslím, že se jedná o popravené politické vězně v Číně. A já jsem proti popravám jako trestu. 3) Kdy by měl být podle Vás prezidentem typ HAVEL (selsky řečeno) nebo typ KLAUS. Byl byste pro přímou volbu hlavy státu? Já bych byla spíš pro typ HAVEL. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:51 ) Já také. „Lidé typu Havel“ mohou mít hodně chyb, ale jedna důležitá věc jim neschází: neustále se ptají, zda to, co dělají, je správné. „Lidé typu Klaus“ se touto otázkou nezdržují, ptají se jen, přinese-li jim to úspěch a prospěch. Mohou být chytří, ale nejsou moudří – k tomu jim chybí právě ten odstup od sebe sama, vnitřní svoboda a humor. Moc je pro ně jako droga. Čím jsou výš, tím víc jsou nebezpeční.

OTÁZKA (Bára) Vážený pane Halíku, vážím si Vašich slov, nevypouštíte je zbůhdarma.Máte jistě právo na svůj názor a dokonce máte plné právo jej veřejně prezentovat.Přesto: nepohlížíte na celou věc příliš osobně a jen přes filtr křesťanství? Zažíváme dost turbulentní návrat dekadence ale zároveň otevřenosti témat a tedy i témat smrti, viz zřizování hospiců kontra krádeže na hřbitovech ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:51 ) No, právě o to mi jde, rozlišit tyto dvě podoby zájmu o smrt : kritizovat dekadenci typu krádeže na hřbitov nebo zakupování mrtvol pro šokující lunaparky a posílit seriózní debatu o filozofických a mravních otázkách, které s tématem smrti souvisejí.

OTÁZKA (Nikolaj) Vážený pane profesore, můžete mi prosím nějak přijatelně vysvětlit Váš často prezentovaný odpor k Panslavismu? Můžete mi prosím také říci, jaký je Váš vztah k Pravoslaví? Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:52 ) Panslavismus podobně jako pangermanismus byla nebezpečná ideologie, zastírající imperialistické choutky jedné velmoci (zda Ruska a pak SSSR) a nivelizující kulturní pluralitu menších národů. U nás jedovatost panslavismu (po své návštěvě Ruska) odhalil už Havlíček Borovský. Na pravoslaví miluji výtvarné umění (ikony), církevní hudbu, liturgii, kláštery (pobýval jsem i v Meteoře a na hoře Athos), mystiku a některé moderní autory. Nemám rád přilnavost pravoslaví k nacionalismu a politické moci. Na Západě boj papežství proti císařství rozbil hegemonii moci a dal tak základ pluralitní společnosti, v Byzanci ( a Rusku) převládla vždy škodlivá „jednota trůnu a oltáře“.

OTÁZKA (Houmer) Dobrý den. Pane Halíku, byl jste na výstavě? A co konkrétně se Vám na "modelech" nelíbilo? A naopak. Teologie mne ale nezajímá. Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:54 ) S výstavou jsem se dostatečně seznámil prostřednictvím fotodokumentace a všech možných odborných argumentů pro i proti v mezinárodní debatě. Nebyl jsem tam, také proto, že osobní účast by mi přinesla jen subjektivní emocionální zážitek, a o ten přece vůbec nejde. Já nemluvím na základě toho, co se mně osobně líbilo nebo nelíbilo – o to přece nejde ( tím bych nikoho neobtěžoval, to je krajně subjektivní dojem, který by vypovídal o mně a ne o výstavě) – jde o princip, zda je možné vystavovat za účelem zisku z kůže stažená těla (zakoupená v Číně bez souhlasu zemřelých) ve „sportovních pozicích“ . Odpovídám: je to neetické (a to je jiná otázka,než kolika lidem to přijde líbivé – veřejné popravy by se mnoha lidem také zajisté líbily) Mnoho lidí si plete kategorie: líbí – nelíbí se správné – nesprávné. A o tom, co je správné, je třeba vést diskusi – a jen o to mi jde.

OTÁZKA (Jiří) mluvíte o úctě k mrtvým k pokoře ke smrti. Jakoby vám ale chyběla pokora, úcta a respekt k živým, těm co mají náhodou jiný názor a nepřijímají slepě ten váš. Kde berete tu drzost hodnotit jejich morálku či etiku? Vlastníte nějaký edikt? Jste pro mě jedním z nositelů intolerance a nesnášenlivosti u nás ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:54 ) Snad je Vám z předchozích odpovědí dostatečně jasné, že mi křivdíte. Netolerance je spíš na Vaší straně, když mi upíráte právo otevřít svobodnou veřejnou debatu tím, že vyslovím svůj názor – aniž bych ho samozřejmě komukoliv vnucoval ( k tomu opravdu nemám nejmenší chuť ani jakékoliv prostředky.) Ostatně nazvete-li někoho proto, že má na tu výstavu jiný názor a veřejně ho řekne (je-li tázán médii) nositelem intolerance, obviníte ho z drzosti etc. – to není hodnocení? Kdo Vám dal k němu právo?

OTÁZKA (Ivan Mls) Jste pane Halíku takový prospěchář, nebo jen tak vypadáne. Všude byl, všechno zná, všemu rozumí. Proč se více nezabýváte Vaší duchovní činností a řešíte události, o kterých nevíte nic, nebo málo. Na té výstavě jste nebyl a především, jste kněz, asi Vám právě by mělo záležet na tom, udělat si obrázek z toho so vidíte, ne z toho, co se dočtete, nebo slyšíte ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:55 ) Proč jsem nebyl na výstavě a co o ní vím, viz např. odpověď Houmerovi. K duchovní činnosti právě neoddělitelně patří povinnost vyjádřit se jasně k etickým otázkám ve společnosti (pokud si pod duchovní – anebo spíš „duchovenskou“ činností nepředstavujte jen to, k čemu zahnal kněze totalitní režim, k roli obřadníků a opravářů památek). Ano, věnoval jsem skutečně léta pečlivému studiu různých oborů, které s touto problematikou souvisejí (jako je etika, dějiny náboženství a filozofie kultury) a tak se cítím kompetentní k tomu říci svůj názor a mám možnost jej doplnit diskusí s jinými kolegy z univerzity, kteří znají to mnohé, co neznám já.. A vy zas můžete místo osobních urážek předložit své, třeba více kompetentní a více věcné argumenty. Obvinění z „prospěchářství“ opravdu nerozumím. Kauza mrtvoly mi pouze vzala mnoho času a energie – myslíte, že z reakcí, jako je Vaše, mám nějaký prospěch? Nerozumím. .

OTÁZKA (pavliCZECH) Osobně s vámi v postoji na výstavu Bodies souhlasím, avšak mám jeden problém. Ti lidé s tím podle všeho sami souhlasili a již teď existuje databáze lidí, kteří jsou ochotni po své smrti poskytnout tělo k těmto účelům. Nevím jak se k tomu mám postavit. Kde končí možnost svobodné volby člověka, kterou musíme akceptovat a kde křesťan má říct "ne, takhle to prostě nejde!" ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:56 ) Samozřejmě, že musíme respektovat svobodnou vůli a svědomí člověka, byť jsme přesvědčeni, že se mýlí ( to je jedna ze základních zásad katolické morálky už od Tomáše Akvinského, bohužel ne vždy v minulosti církví respektovaná). Ale zároveň máme právo a povinnost říct rozhodné ne – ovšem toto ne není (nemůže a nechce) být podloženo jakýmkoli donucením. Pokud je porušeno právo, pak je možné a nutné postupovat podle práva. Pokud nebylo porušeno právo, ještě to znamená, že ta věc je mravně správná (např. podvádění manželského partnera a různé typy lží nejsou, nemohou a nemají být „trestné“, což neznamená, že jsou správné). Proto je třeba vstupovat do diskuse, přesvědčovat, argumentovat. ( O co více je člověk v té věci odborně kompetentní a zabýval se studiem etiky, o to víc je to nejen jeho právo, ale přímo jeho morální a profesní povinnost vstoupit svým hlasem do diskuse). Nepatřím k těm křesťanům, kteří tvrdí: o pravdě se nedá diskutovat, máme ji! O čem by se mělo diskutovat, ne-li o pravdě? Musíme o ní diskutovat. Vidíte, kolik lidí v té diskusi o výstavě má v tomhle zmatek a ve jménu svobody a tolerance by chtěli netolerantně upřít druhým svobodu říci na něco kritický názor. (Možná, že je to další nevědomý důsledek komunistického vymývání mozků, podobně jako ty jejich černobílé obrazy církve a fanatická nenávist vůči všemu křesťanskému). Je někdy hrozně těžké tváří v tvář fanatické zášti, předsudkům, vulgaritě a nebetyčné hlouposti si neříci: kašlu na to, vám nic vysvětlovat nebudu, kapituluji před barbarstvím. Hloupost a nenávist nelze porazit, ale nesmí se v zápase s nimi rezignovat.

OTÁZKA (clay) proč pan Halík vyhrožoval panu Zelinkovi kvůli jeho názorům disencí a zničením rodiny v době televizní krize? je pan Halík současně Pan Etika a Pan Morálka? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:57 ) Tu zprávu jste zřejmě získal z rádia Jerevan. Ten pán se nejmenuje Zelinka, nýbrž Zelenka, nevyhrožoval jsem mu ničím (natož zničením rodiny, už proto, že je svobodný) , pouze jsem mu do telefonu jednou řekl, že podle mého názoru stojí na nesprávné straně (protože se se mnou dřív v osobních věcech radíval). Ale v tom, že to bylo v době televizní krize, máte pravdu.

OTÁZKA (Martin H.) Vazeny pane profesore, vychazim ve svem dotazu z Vaseho otevreneho dopisu. Opravdu myslite, ze eticke principy UK jsou natolik zretelne, at jiz z kreditu pedagogu ci pristupu studujicich, ze se na ne lze odvolavat ve stiznosti rektorovi ? Myslite, ze nase kultura ma natolik vyraznou humanistickou tradici, ze ji vystava porusuje ? Mohl byste se mi pokusit vyvratit nazor, ze v prostredi univerzity - vedecke etiky - se pokousite uplatnovat etiku krestanskeho duchovniho ? Na zaver - velmi me Vas nazor prekvapil, cekal jsem strizlivejsi reakci. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:58 ) „Etiku křesťanského duchovního“ bych sem nepletl, byl to můj občanský postoj, dovolávající se skutečně především humanistické tradice (kterou jistě významně poznamenala judeo-křesťanská tradice, nicméně úctu k mrtvým zná také antika – vzpomeňte na slavnou scénu z bitvy o Tróju) , z níž vznikla sama idea univerzity (nehledě na Komenského pojetí školy jako dílny lidskosti). Šlo mi o to, aby ten, kdo podniká s mrtvolami, měl dost cti, aby jasně řekl „šokuji, překračuji tabu“ (ani by nemusel dodávat, že kvůli zisku) – ale jsem připraven čelit kritice, případně se bránit v soudní při právnímu postihu. Aby se neschovával pokrytecky za masku vědy či umění – a aby mu studenti svou spoluprací nepomáhali k tomuto falešnému morálnímu alibi. Kdybych znal jména těch studentů, obrátil bych se přímo na ně nebo na konkrétní fakultu. Neznal jsem je, tedy jsem se obrátil na rektora – nevolal jsem po žádné jejich represi, byl jsem zcela spokojen s rektorovou reakcí: distancovat se od výstavy, prohlásit jí za neetickou a studentům nedoporučit aktivní účast . Jsem přesvědčen, že univerzita má nejen předávat poznatky, ale učit zamýšlet se nad etickými problémy a dopady svých aktivit. Nyní jsem přijal pozvání na besedu s mediky o těchto věcech a těším se na diskusi. Kdyby má reakce byla „střízlivější“, nevyprovokovala by debatu, v níž už zaznělo mnoho cenných názorů – viz např. příspěvek prof. Pafka a dalších.

OTÁZKA (Václav Wachtl) Čím to ,že naše současná většinová společnost nemá ráda církev,šlechtu,sudetské Němce,restituenty a celkem jí nevadí komunisti,dnešní Rusko,tuneláři apod.Alespoň to tak dělá dojem (dokonce i některá rozhodnutí úřadů).Jde o pouhou závist nebo je v tom něco hlubšího?Děkuji za odpověď a přeji vše dobré. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:03 ) Z velké části jde o echo někdejší i dnešní komunistické propagandy, pro které byly právě tyto tři skupiny strašáky a strach z nich měl morálně legitimizovat komunistický režim. Musím říct, že jsem málo kde v posledních letech potkal tolik slušných lidí, jako právě mezi šlechtici, kněžími a sudetskými Němci (např. v křesťanském sudetoněmeckém sdružení Ackermann Gemeinde). Většinou se ovšem jednalo o velmi staré pány. Z těchto skupin naší společnosti dnes opravdu žádné nebezpečí nehrozí.

OTÁZKA (tomáš šmilauer) Můžete mi vysvětlit stručně a výstižně existenci dědičného hříchu a přesný smysl Ježíšova obětování se za lidstvo? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:05 ) To opravdu stručně zodpovědět nelze, existují o tom celé knihovny. Poměrně stručné vysvětlení - na několika stranách - najdete např. v posledním Katechismu katolické církve.

OTÁZKA (Josef Dolejš) Víte, že Vaše organizace hází klacky pod nohy kampani WHO vedené v Africe proti epidemii AIDS? Víte, že díky zneužití římských kněží ve Vaší propagační kampani v Africe, v níž zakazujete použití kondomu zdůvodněním, že jde o těžký hřích, zemřou tisíce možná miliony lidí? Víte, že Vaše církev svého času protestovala také proti očkování? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:09 ) To je opravdu často opakovaný nesmysl. Církev pouze tvrdí, že manželská věrnost a ukázněnost v sexuálním životě je spolehlivější ochrana proti AIDS než kondomy, což je s odpuštěním pravda. Ti, kdo ignorují Desatero (a k jeho plnění církev nemůže nikoho "donutit"), stejně a o to více budou přeci ignorovat to, co církev říká o kondomech a těžkých hříších.

OTÁZKA (Josef Hurt) Zdravím pěkně z našeho pohraničí. Jak vidíte další vývoj česko-německého smíření? Řada osobností vnímá další cestu spíše skrze další spolupráci a obohacování mezi našimi národy ale řada lidí ještě stále se pohybuje v "zděděných stereotypech" značně netolerantních. Asi jako národ máme trocha těžkostí se smířením i s našimi dějinami ve společnosti i v církvi. Děkuji. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:13 ) Bohužel musíme počítat s tím, že desetiletí do vědomí společnosti předsudky, zjednodušené stereotypy a "obrazy nepřítele" (vůči Němcům, církvi atd.) budou dlouho přetrvávat - stačí se podívat na nenávistné výlevy na chatech. Opakuji: Boj s hloupostí a zavilostí nelze nikdy vyhrát, přesto slušný člověk ho nesmí nikdy vzdát.

OTÁZKA (Petr Jiránek) Dobrý den, pane profesore. Domníváte se, že je slučitelná služba občanům v politice a služba kněze coby druhého Krista? Neškodí Vám ti, kteří Vás navrhují na prezidenta? Byl byste ochoten kvůli výkonu funkce prezidenta požádat o dočasnou laicizaci? Děkuji zdvořile za odpověď. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:16 ) Z hlediska české Ústavy samozřejmě slučitelná je. Z hlediska církevního práva by kněz pro politickou činnost musel požádat o povolení církevní autoritu, případně o dočasné či trvalé uvolnění z duchovní služby či kněžského stavu (laicizaci). Kdybych byl přesvědčen, že je opravdu správné, abych kandidoval, pak bych o dočasnou laicizaci požádal. Protože o tom přesvědčen nejsem, v roce 2008 to docela jistě neudělám.

OTÁZKA (Barbora) Dobrý den,jak Vy osobně, pane Halíku, vnímáte pozemské poslání lidí tělesně, nebo mentálně postižených? Mají podle Vás "vyšší poslání" dané od Boha, nebo jen mají geneticky smůlu? S pozdravem Barbora. Děkuji. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:20 ) Naprosto každý člověk má své poslaní a svoji důstojnost. Vím od řady rodičů tělesně nebo mentálně postižených dětí, jakým obohacením (i když samozřejmě zároveň křížem) pro ně tyto jejich děti jsou. Stojí za to, někdy osobně vejít v kontakt s mentálně postiženými dětmi, o které se dobře pečuje a člověk se nestačí divit, jakou kapacitu citu (asi kompenzující nedostatky intelektu) tito lidé mají, jak někdy dovedou být něžní a radostní.

OTÁZKA (kubik) Dobry den, cim to, ze lide jakekoli narodnosti a barvy pleti maji potrebu verit v nejakou vyssi silu? A proc je treba k tomu vzdy vytvaret nejakou instituci? Dekuji VAm za odvahu jit do on-line rozhovoru. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:24 ) To, že náboženská víra trvale provází lidstvo po celé dějiny a ve všech kulturách, je jistě hodné zamyšlení. To, že lidé stejného přesvědčení mají potřebu se sdružovat a vytvářet instituce, je přirozený, sociology mnohokrát analyzovaný jev. Více o tom v každé učebnici sociologie náboženství.

OTÁZKA (Bartoloměj) Dobrý den. Jak může církev mluvit něco o důstojnosti člověka, když sama nic takového jako důstojnost člověka neuznává - vidí člověka jako člověka podřízeného v úplnosti mystickým silám, zkaženého prvotním hříchem, v zásadě zlého. člověk ve vašem podání není důstojným tvorem, ale shrbeným a pokorným mrzákem. Takže pokud kritizujete údajné zneuctění člověka výstavou Bodies, zameťte si před vlastním prahem. Díky. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:26 ) Vidím, že jsme za komunismu chodili do podobných škol. Jsem moc rád, že jsem dostal později možnost studovat tyto věci přímo z pramenů a nezůstal u černobílých stereotypů ideologických učebnic. Smím vám doporučit totéž? Byl byste překvapen jako kdysi já.

OTÁZKA (Dušan D.) Vážený pane Halíku, chápu Váš postoj a je mi jasné, že jako představitel katolické církve jste měl skoro i povinnost své stanovisko (jako stanovisko celé církve) veřejně prezentovat. Avšak stále nechápu, proč se stále ohrazujete proti lidské přirozenosti. Přece tak nás bůh stvořil. Fascinace smrtí a nadruhé straně nutkání se na tom obohatit je lidské, i když nízké, ale pochopitelné. Přilišné moralizování a opakování Vašich dogmat je to co Vás archivuje a oddaluje od obyčejných lidí. Kde je Vaše tolerance. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:31 ) Zkuste si nestraně přečíst mé dosavadní odpovědi a námitku netolerantnosti asi stáhnete. Nereagoval jsem oficiálně za církev, mluvil jako obvykle sám za sebe. To, že je něco přirozené (jídlo, sex, zájem o smrt), ještě neznamená, že to nesmí podléhat kritériím etiky a kulturnosti. Jíst je jistě přirozené, ale je rozdíl, jím-li z talíře či z podlahy, z vlastního nebo z cizího talíře. Něco podobného platí i v dalších oblastech.

OTÁZKA (Cernas) Pane profesore, snazim se byt tolerantnim clovekem a ne vse se divat s nadhledem. Tesim se na diskutovanou vystavu Bodies a mrzi me, ze se najdou takovi jako jste vy a kritizuji, co nevideli. Doufam, ze vystava nebude diky vam podobnym odpurcum uzavrena predcasne! Vase argumenty o lidskych ostatcich a souhlasech zemrelych k nakladani s jejich telem mi vyznivaji jako velice ucelove. Ptal se nekdy nekdo Vatikanu, jak je to se souhlasy svatych, jejichz ostatky se vystavuji jako relikvie po kostelech po celem svete? Chtel nekdo souhlas Egyptskych vladcu, jijch hroby se vyrabovali a jejichz ostatky si nyni prohlizeji lide na celem svete? Jediny rozdil je ve stari, pripadne v pravosti techto ostatku. Proc tedy tolik humbuku kolem teto vystavy? Ve škole jsme mely umelu model a musim rict, ze vypadal spise jako skladacka pro deti a ne studijni model - nikoho nezaujal. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:39 ) Dovolte protiotázky. Musím zažít na vlastní kůži únos letadla, abych směl říct, že unášet letadla je špatné? Kolik lidí by se tísnilo na té výstavě, kdyby tam byly vámi zmiňované i ty nejdokonalejší modely těl? (Proti tomu bych samozřejmě nic nenamítal, to by se jednalo opravdu o osvětu a nikoliv výdělečný lunapark s mrtvolami) O relikviích jsem se již několikrát vyjádřil, o předběžných písemných souhlasech světců vám toho mnoho nepovím, mohu snad jen dodat, že pokud budu svatořečen, vystavení svých ostatků si nepřeji. Děkuji, že jste mě inspiroval k tomuto důležitému dodatku k mé závěti.

A s touto myšlenkou se s úsměvem loučím se všemi účastníky této debaty a upřímně jim přeji pěkný den.

Rozhovor pro www.lidovky.cz 16. května 2007

Rozhovory

TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.
30. března 2024 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila... (repríza z 2.4.2023)
.
29. března 2024 ČRo Plus
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii... (repríza z 15.5.2022)
.
15. března 2024 ČRo Plus
S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl, protože porušuje všechny dohody
.
2. dubna 2023 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila, jen ho proměnila
.
2. dubna 2023 ČRo2
Úžasné životy: Jan Sokol podle Tomáše Halíka
.
6. února 2023 Proglas
Je třeba změnit církev z rigidní instituce a dát lidi dohromady
.
5. ledna 2023 ČRo
O Benediktu XVI. (Vinohradská 12)
.
15. května 2022 ČRo Plus, 10.07
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku
.
16. března 2022 Pijavice
Cítím morální povinnost ukázat české společnosti jinou tvář křesťanství
.
19. prosince 2021 ČRo Plus
Nejblíž Ježíškovi a svaté rodině dnes mají migranti na hranicích mezi Polskem a Běloruskem
.
6. října 2021 Proglas
Dopoledne s Proglasem: In animo contrito
.
28. prosince 2020 Proglas
Dopoledne s Proglasem
.
23. prosince 2020 Radio 1
Hostem "Zátiší" (J.Janíček)
.
29. listopadu 2020 ČRo Wave
Nástrahy pseudonáboženství. O fundamentalismu, fanatismu a farizejství
.
28. října 2020 Ecclesia Podcast
Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila
.
31. května 2020 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Pavel Hošek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
1. ledna 2020 ČRo Plus
Církev si musí uvědomit, že je tady pro všechny
.
29. dubna 2019 ČRo Plus
Hostem pořadu "Interview Plus" - s Janem Bumbou
.
17. března 2019 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Jan Jandourek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
3. března 2019 YT - Trignis
Trignis 2019 - s V. Malým
.
4. listopadu 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
3. června 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
5. ledna 2018 Radio Proglas
Hostem pořadu "Všimli jsme si"
.
27. prosince 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
20. června 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
24. dubna 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. února 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. ledna 2017 ČRo2, 10.30
Na návštěvě u Karla Čapka
.
21. prosince 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
19. prosince 2016 ČRo Brno, 15.04
Hostem "Rendez-vous s Marcelou Antošovou"
.
16. listopadu 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
10. srpna 2016 ČRo Plus 7.10
DUEL: Tomáš Halík a Milan Badal
.
1. července 2016 ČRo Plus 11.34
Interview Plus
.
28. června 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. května 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
26. dubna 2016 ČRo1 17.05
Hostem pořadu "20 minut Radiožurnálu"
.
30. března 2016 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. března 2016 ČRo2, 22.30
Hostem Nočního mikrofóra
.
13. března 2016 ČRo Plus 22.35
Hostem pořadu "Hovory"
.
17. února 2016 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
25. prosince 2015 ČRo Plus 14.05
Hostem E. Hůlkové ve specálu Studia Leonardo
.
23. prosince 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
19. prosince 2015 ČRo Plus 11.10
Hostem pořadu "Osobnost Plus"
.
12. června 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. května 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. dubna 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
11. března 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
30. ledna 2015 Frekvence 1
Zeman? Po Klausovi nemohlo přijít nic horšího!
.
29. ledna 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. ledna 2015 ČRo1 17.05
Tomáš Halík není Charlie. Novinář by měl umět rozlišit mezi satirou a urážkou (Dvacet minut)
.
25. prosince 2014 ČRo2 11.05
Hostem pořadu Host do domu (25.12.2014 11:05)
.
21. prosince 2014 ČRo Brno 15.05
Hostem Rendez-vous s Marcelou Antošovou 2014
.
23. října 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
25. června 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
28. května 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
24. dubna 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. dubna 2014 ČRo HK
Hostem pořadu "Návštěva"
.
6. dubna 2014 Frekvence 1
Hostem "PressKlubu"
.
25. března 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
15. března 2014 ČRo 1
Hostem "Doteků víry" - 22.05
.
3. ledna 2014 ČRo 1
Hostem pořadu "Host Radiožurnálu"
.
21. prosince 2013 ČRo Brno
Rendez-vous s Marcelou Antošovou (21.12.2013)
.
18. prosince 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí Václava Havla
.
20. listopadu 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí sv.Anežky a 17.listopadu
.
30. října 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Česko po volbách, potřebovali bychom svého Františka...
.
18. září 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Forum 2000 v roce 2013 (audio, přepis)
.
18. prosince 2011 Frekvence 1
Hostem Press klubu F1
.
1. ledna 2011 ČRo 1
Hostem Lucie Výborné
.
25. února 2009 ČRo2
Poprvé hostem "Jak to vidí..."
.
6. ledna 2008 ČRo Regina Praha
Hostem pořadu "Nedělní siesta"
.
25. listopadu 2004 ČRo 6
Studio STOP: Česká a evropská politická scéna
.
14. dubna 1990 ČRo
Káva u Kische
.

20. května 2024

Dům ze skla? TV Noe

27. listopadu 2023

Dům ze skla? TV Noe

16. listopadu 2023

Interview ČT24

29. května 2023

Jak to vidí... (TV NOE)

27. května 2022

Máte knihovnu...?

13. prosince 2021

Pod lampou

13. prosince 2021

Dům ze skla? TV Noe

22. října 2021

Stredoeurópské fórum 2021

20. října 2021

D8: Znamení neznámého

14. března 2021

Deep Talks s Petrem Ludwigem

9. září 2019

TV Noe: K jádru věci

10. června 2019

TV Noe: Dům ze skla

29. dubna 2019

ČRo: Interview Plus

12. března 2019

Pod lampou

16. srpna 2018

Rozhovor pro StylTip

10. dubna 2018

Fokus VM: Závislosti

17. ledna 2018

Rozhovor pro Echo TV

26. června 2017

Rozhovory v knihovně: ČKA

9. června 2017

Noc kostelů 2017

5. března 2017

Rozhovor pro StylTip 3/3

16. ledna 2017

Rozhovor pro StylTip 2/3

16. prosince 2016

Rozhovor pro StylTip 1/3

15. června 2016

Hovory o nás

22. dubna 2016

Hostem "Interview ČT24"

29. listopadu 2015

ČT1: 168 hodin: Oleandr moci

17. března 2015

Hostem TN.cz

14. března 2014

Hostem "Interview ČT24"

11. února 2013

Hostem "Interview ČT24"

1. ledna 1996

7 čili 7 dní

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh, o němž mluví Písmo a křesťanská tradice není „nadpřirozená bytost“ kdesi za kulisami viditelného světa, nýbrž tajemství, které je hlubinou a základem vší skutečnosti – a orientujeme-li k němu svůj život, pak se náš život (a náš vztah k životu a skutečnosti) mění z monologu v dialog a to, co se nám jevilo jako nemožné, se stává možným.