T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)

V úterý odpoledne na vaše otázky odpovídal teolog Tomáš Halík. V moderovaném online chatu 23. 8. 2011 od 16:30 do 17:30 hodin.

Dobrý den, pane profesore. Jaký je váš vztah i islámu? I přesto, že u nás nemá pevné kořeny, tak v Evropě je mnoho jeho vyznavačů. Jaké má jako monoteistické náboženství styčné body s křesťanstvím. Děkuji za odpověď.(Bronislav.Poul) Odpověď: Islám je mnohovrstevná kulturní a duchovní tradice, která má s křesťanstvím a židovstvím společnou víru v jednoho Boha a řadu etických zásad. Jako v každém náboženství se v něm vyskytují lidé a směry, které víru zneužívají k politickým účelům.

Přeji hezký den. Co si myslíte o průvodech homosexuálů a berte v úvahu i gay věřící? (ni66a) Odpověď: Ze své praxe zpovědníka znám problémy věřících gayů a vždy jsem se snažil o to, aby nikdo nebyl znevažován kvůli své sexuální orientaci. Myslím, že česká společnost je k homosexuálům ve své většině velmi tolerantní a proto průvody, které by měly být demonstrací za práva utiskované menšiny, považují za zbytečné. Ale rozhodně bych takové akce nezakazoval ani nenapadal.

Dobrý den, mohl byste se vyjádřit ke skutečnosti, že ve Vás mnoho katolíků spatřuje heretika? Já k nim rozhodně nepatřím, ale zajímalo by mne, jak reagovat na takové úvahy. Děkuji - Jana (jana417) Odpověď: Můžete jim doporučit, aby si pořádně přečetli mé knížky a vzdělali se v katolické víře. Kdybych byl heretikem, asi by mne současný papež nejmenoval čestným papežským prelátem, Jan Pavel II. by si mne nevybral za poradce papežské rady a od evropské společnosti katolických teologů bych nyní nedostal Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy. Ale na většinu těch, kteří mne za heretika označují, žádné rozumné argumenty neplatí a proto nemá moc smyslu s nimi diskutovat.

Dobrý den, Monsignore. Jak se stavíte k problematice pana Bátory? (tre.cool) Odpověď: Pan Bátora je představitelem skupiny, která se názorově nápadně shoduje s českým předválečným fašismem. Nechci mu brát jeho extrémní názory, ale to, že je projevuje jako vysoký státní úředník, považuji za neslýchané a jeho setrvání v tak vysoké funkci za opravdu neúnosné.

Dobrý den, nemáte někdy obavy z faktu, že Arcibiskupství pražské si "rozumí" s Hradem? Mám na mysli jistou názorovou blízkost arcibiskupa Duky a prezidenta Klause. Neměla by na některé "nepatřičnosti" pana prezidenta katolická církev reagovat? Děkuji M.Bazika (mirek.bazika) Odpověď: Chápu, že se arcibiskup snaží diplomaticky vycházet s představiteli státu a o to více se snažím ukázat, že jeho názor na prezidenta Klause není jediným možným stanoviskem v církvi a ony "příliš vstřícné kroky" trochu vyvažovat navázáním na politicky kritickou roli, která církvi náleží už od časů biblických proroků.

Taky si myslíte že bratři Mašínové nejsou vrazi ale hrdinové? (radomir32) Odpověď: Byla to složitá doba a neodvažuji se styl zápasu Mašínů zpětně morálně hodnotit.

Dobrý den, Vaše "Modlitba za Jiřinu Švorcovou" byl zamyšleníhodný a vskutku nepřehlédnutelný text. Jakou modlitbu byste vyslovil za Ctirada Mašína ? Děkuji. (Vhailor) Odpověď: Platí totéž, co jsem řekl v případě Jiřiny Švorcové - nikdo z nás nevidí do svědomí a srdce druhého člověka a soud nad lidmi, i těmi, kteří byli našimi politickými protivníky, nenáleží nám, nýbrž Bohu. Jak v případě Švorcové, tak v případě Mašína se modlím za zemřelé, aby byl Bůh k nim milosrdný.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na Váš názor týkající se zákazu nošení burek ve Francii a s tím související omezení nošení symbolů různých náboženství na veřejnosti, jak moc si myslíte že je to správné?. Velice děkuji za Vaši odpověd. J.Karnoub (Josef_Karnoub) Odpověď: Pokud mají mladí ve Francii svobodu nosit trička se srpem a kladivem a portrétem Che Gevary, nechápu, proč by měla být omezována svoboda nosit náboženské symboly. Snad bych chápal zákaz burek (úplného zahalení obličeje), pokud znemožňuje identifikaci.

Dobré odpoledne, zajímao by mne, za jakých podmínek se dá anulovat církevní sňatek. Např. u člënů špan ělské královské rodinay byla důvodem nevyzrálost partnera - po 12 letech manželství. Doufám, že to takto platí i pro "normální" smrtelníky. Přeji krásný den, hodně zdraví a děkujji za odpověď. (igi.san) Odpověď: Ano, existuje řada kanonyckých důvodů, pro které je možné prohlásit církevně uzavřený sňatek za neplatný, vážná psychická nevyzrálost a psychologická či tělesná neschopnost života v manželství k nim patří. Ostatní si můžete najít v kodexu církevního práva nebo konzultovat pracovníky arcidiecézního církevního soudu.

Dobrý den . Trápí mne fakt,že je ČR jednou z nejateističtějších zemí.Kde jsou příčiny tohoto stavu? (petrkvap) Odpověď: Mne utěšuje, že řada lidí, kteří se považují za ateisty, vlastně popírají jen svou vlastní naivní představu o Bohu, náboženství a církvi - a v tom mají pravdu. Kdyby náboženství bylo vskutku tím, co o něm oni soudí, i já bych se od něho distancoval. U nás převažuje spíše neinformovanost, náboženský analfabetismus, směs přežitků z komunistické propagandy a bulvárních zpráv o církvi. Pro věřící to má ale i určitou výhodu - pokud nevěřící skutečně poznají poctivého věřícího a věrohodnou formu církve, jsou často velice překvapeni jak se mýlili.

Dobrý den otče, rád bych se zeptal proč jste konvertoval ke katolicismu? Váš původ je židovský. Díky (Dan.Kocka) Odpověď: Bohužel se mýlíte, mám rodokmen do 17. století a ani kapku židovské krve, byť bych byl hrdý na to, být i tělesně příbuzný s Ježíšem. K mé konverzi přispělo studium filozofie, obdiv ke katolické kultuře, překvapení, že dějiny církve jsou zcela jiné, než jak nám je líčili v komunistické škole, a nakonec setkání s řadou vynikajících kněží, jejichž víra uzrála během mnohaletého věznění a mučení v komunistických žalářích.

Dobrý den pane profesore. Zajímá mne Váš názor na husitství i když v krátkosti to lze stěží zodpovědět. (iphigenia) Odpověď: Láska k husitství provázela mou pubertu a i když jsem později při pečlivějším studiu dějin poznal i jeho mnohé stinné stránky, úcta k mistru Janu Husovi a například "husitskému králi" Jiřímu z Poděbrad u mne stále trvá. Vynaložil jsem mnoho úsilí na změnu postoje katolické církve k Husovi, podrobně jsem o tom hovořil i s Janem Pavlem II.

Dobrý den, jak se díváte na hlásání evangelia které kážou Svědkové Jehovovi? (pafka1970) Odpověď: Svědkové Jehovovi nekážou evangelium, ale svou vlastní nauku založenou na vytržených a nepochopených biblických citátech (např. lpění na jméně "Jehova" je prostě jazykovědný omyl - vzniklo to při středověkých přepisech hebrejských textů).

Dobrý den,jaký máte názor na vrácení ukradeného majetku církve,je dohoda se státem dostačující?díky (Cichral) Odpověď: Zajímají mne filozofické a duchovní aspekty víry, o problémy restitucí se nezajímám a příliš jim nerozumím. Mrzí mne, že ve veřejnosti stále trvá omyl, že církev je placena z daní občanů, včetně nevěřících. Ve skutečnosti stát dává na církev jen část z výnosu, který má ze zadržovaného církevního majetku. (Konfiskace majetku byla odůvodněna tím, že stát na sebe dosud platným zákonem vzal povinnost hradit veškeré náklady církevního života.) Dnes církví přibývá a nutnost plnit tento závazek nadále by stát stál velmi mnoho. Řešení, které navrhují mnozí lidé u nás, žádný majetek nevrátit, ani církev neplatit, není reálné, protože tím by Česká republika přestala být právním státem. Jestliže byly provedeny restituce majetku šlechticů a řady organizací, není důvodu, aby jediná církev byla vyloučena. Navrhované řešení je výhodné především pro stát a obce, ale jsem rád, že církve na tento kompromis přistoupily. Doufám, že populismus opozice nebude toto řešení donekonečna oddalovat.

Vážený pane doktore, papež nedávno označil ve Španělsku současnou jako zvláště požitkářskou. Máte v tomto kontextu stejný názor, uvážíme-li, že se ve světě spíše zvyšuje počet chudých lidí, který ani o dobré vůli požitkářství podlehnou nemoho - v samotném Španělsku jsou desítky procent nezaměstnaných mladých lidí. Zdrvím Vás Václav Grepl (vaclavgrepl) Odpověď: Papež odsuzuje poživačnost bohaté části světa právě proto, že znemožňuje solidaritu s chudými.

Dobrý den. Prosím o jasné vyjádření k tématu homosexuality? Registrované partnerství ano, možnost adopce dětí stejnopohlavními páry ne. Taková je Vaše názorová pozice, nebo nějak odlišná od mé představy? Měla by katolická církev žehnat stejnopohlavním partnerstvím tak jak to praktikují např. některé evangelické církve? A dále: co se dá udělat - z pozice laika - pro to, aby se homosexuálně citící duchovní mohli v katolické církvi outovat a neznamenalo to konec jejich duchovenské kariéry? Děkuji. Milan Kasimír (Kasimir) Odpověď: Lidé s homosexuální orientací mají stejnou hodnotu jako kdokoliv jiný. Homosexuální svazky však nelze klást na stejnou rovinu jako manželství muže a ženy, které naplňuje bytostné poslání člověka (Bůh učinil člověka jako muže a ženu) a umožňuje předávání života. Proto katolická církev nemůže homosexuální svazky klást na rovinu svátosti manželství. Adopci dětí homosexuálními páry považuji za rizikové experimentování s dětmi.

Dobrý den. V letošním sčítání mě zaujal dotaz vyznání, a sice oproti letitému "bez vyznání" nebo uvedení konkrétní církve možnost uvést něco jako neorganizovaný věřící. S pousmáním a chutí jsem tuto možnost využil. Myslíte, že je v naší údajně ateistické zemi hodně takových lidí? (Roman.Homola) Odpověď: Ano, v celém západním světě ubývá "věřících" (pokud tímto pojmem míníme pouze lidi plně identifikované s učením a praxí církevních institucí), ubývá však také počet přesvědčených ateistů. Přibývá celosvětově "hledačů" -a tyto lidi, ať už se subjektivně považují za nevěřící nebo věřící, se snažím svými knihami především oslovit. Chci jim ukázat, že živá víra je také neustálým hledáním a vážím si těch, kteří hledají také za hradbou dogmat materialistického ateismu.

Dobrý dne, chtěl bych se zeptat jak se stavíte k problematice antikoncepce a církve. Zvláště v zemích trpících akutní přelidněností. Osobně mám pocit že neustálé zvyšování populace země není trvale udržitelná cesta. Děkuji za odpověď. (mardvorak) Odpověď: Problém je v tom, že antikoncepci především používají lidé v ekonomicky vyspělých zemích a také proto tyto národy téměř vymírají. Církev byla dlouho obviňována, že odmítavým postojem ke kondomům zavinila smrt miliónů lidí nakažených AIDS v rozvojových zemích. Zdůrazňoval jsem, že tento argument je zcela nepravdivý, protože lidé, kteří ignorují při svém sexuálním životě Desatero, se stejně neřídí názory papeže na prezervativy. To se nyní zcela potvrdilo - když papež uznal, že ohrožení AIDS mají raději používat kondomy, počet nakažených nijak nepoklesl.

Dobrý den, považuji se za křesťana (přestože se k žádné církvi otevřeně nehlásím), ale poslední dobou mě trápí nejnovější vědecké objevy. Konkrétně téměř úspěšně laboratorně vytvořený život z "ničeho". Nedokáže něco takového otřást vírou v jejích základech? Děkuji za případnou odpověď. (stepanek.jan9) Odpověď: Naprosto ne, přírodovědecké výzkumy počátku života pouze ukazují, že stvoření není něco jako "zhotovování života".

Dobrý den, Myslíte že pokud si ateista nepřeje aby se z jeho peněz platila ,,nepolitická'' návštěva papeže, mělo by mu být dáno zapravdu? Nebo je např. v těchto dnech Španělsko tak silně katolickou zemí že i v době krize, je návštěva a sloužení mše papežem pomoc,nezbytnost nebo nějaká morální vzpruha když to stálo tolik peněz....Děkuji. (Dorag) Odpověď: Mluvčí španělské vlády jasně vyčíslil, že příjem, který španělská republika měla ze záplavy poutníků, daleko převažoval náklady, které na návštěvu věnovala španělská vláda. Tyto náklady byly většinou na policejní ochranu - a demonstranti proti papežově návštěvě paradoxně svými akcemi tyto náklady jen zvyšovali.

Zrazoval byste věřícího od sňatku s nevěřící a jaký dopad by případně mohla mít jejich názorová rozdílnost při výchově dětí? (messer52) Odpověď: Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Jak mezi věřícími, tak i mezi nevěřícími jsou lidé naprosto rozdílných charakterů, stupně tolerance i netolerance. Jde o to, o jakého věřícího a jakého nevěřícího konkrétně jde.

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat na váš postoj k novopohanství, novodobému náboženskému fenoménu Evropy, kdy se lidé vracejí k předkřesťanské tradici. Děkuji. (LukasHrych) Odpověď: Lidé jsou zkrátka bytosti "nevyléčitelně náboženské". Kdo odmítá kulturu křesťanství, která je bytostnou součástí naší evropské identity, často degeneruje k nejrůznějším kultům. Vážím si ostatních živých náboženství, ale v případě těchto kultů jde většinou jen o povrchní koketérii.

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na váš názor ohledně celibátu u římskokatolických kněží. Nemyslíte si, že jeho zdobrovolnění by mohl být ten správný krok naplnit poloprázdné kněžské semináře a přiblížit kněze více k lidem? Děkuji za odpověď (Mr.Vamp) Odpověď: Nemyslím, že by odstranění celibátu naplnilo kněžské semináře. Církve, které celibát nemají, mají obdobné potíže s dorostem duchovních. Problémy leží hlouběji, v hlubším sebepochopení úlohy duchovního v moderní společnosti. Pokud se však církev rozhodne vrátit k původní praxi ženatých kněží, nebudu proti.

Vážený pane profesore, předem bych Vám rád poděkoval za moudrá slova a střízlivý pohled na svět kolem nás. Ač nejsem věřící, téměř vždy s Vámi souhlasím. Rád bych se Vás zeptal na Váš pohled na následující názor, se kterým se často setkávám a do určité míry s ním souhlasím. Když odhlédnu od svého přesvědčení, že Bůh v tom smyslu, který Křesťanství, resp. církev předkládá neexistuje, vadí mi na Křesťanství jiná věc. Mám z křesťanství (a především asi z katolické církve) pocit, že jde o velmi negativní víru/vyznání, kde je člověk neustále omezován a strašen. Kdykoli "šlápne vedle" poměrně tvrdých pravidel, musí prosit o odpuštění. Můj pohled nevěřícího je ten, že Křesťan se neustále jen za něco omlouvá, odprošuje a bojí se aby opět neudělal chybu. Žije v permanentním strachu a obavách. Na druhou stranu, když už něco provede, vyzpovídá se, pomodlí se a vše je v pořádku. To je jistě velmi zjednodušený pohled, ale obávám se, že mnozí věřící to tak berou a jsou schopni se se svým hříchem takto srovnat, což mi nepřijde správné. Předem velice děkuji za odpověď a přeji krásný den. - Jan Richter (johneer) Odpověď: Ano, existují jistě i patologické formy náboženskosti a náboženské výchovy, vedoucí k přehnané úzkostlivosti. Jsem však přesvědčen, že dnes tento typ neurotické náboženskosti přece jenom ustupuje. Ovšem praxe pokání, jak ji vyžaduje církev, rozhodně není jen mechanické zašeptání hříchu do ucha zpovědníkovi. Předpokládá sebekritickou reflexi a vůli k trvalému zlepšování svého života. Pak nepůsobí úzkost, nýbrž radost a osvobození, jak vám dosvědčí mnozí lidé, kteří se zpovídají u rozumných zpovědníků.

Dobry den pane profesore, chodivali jsme s manzelkou na Vase nedelni odpoledni studentske odpoeldni mse do Sv. Salvatora. Kdyz se nam pak narodily deti, ktere v kostele obcas trochu zazlobily, shledali jsme nevuli ze strany ostatnich navstevniku mse. Tak jsme k Vam radeji prestali chodit. Jak jsou nyni Sv. Salvator a jeho navstevnici "privetivi" k detskym navstevnikum bohosluzeb? Dekuji Roman Dvorak (dvorak_roman) Odpověď: Pokud rodiče znají rozumnou míru, to jest, když dítě opravdu nezvladatelně křičí (věřte, že při tom se opravdu nesnadno káže), tak přejdou do zákristie, kam je mše přenášena rozhlasem, nevidím v tom velký problém.

Pane Halíku, k Bátorovi jste se vyjádřil naprosto jasně, u Mašínů, promiňte mi ten výraz, kličkujete. Jako uznávaná morální autorita přece musíte mít svůj názor. Nebo se už zase máme bát vyslovit se nahlas? (Ticholovec483) Odpověď: S historií Mašínů prostě nejsem tak podrobně obeznámen jako s názory pana Bátory. Dopouštěli se násilí na představitelích totalitního režimu, podobně jako mnozí partyzáni za války i po ní. I tam často docházelo k postižení nevinných. Proto se spíš kloním k neutrálnímu postoji, neodvážil bych se jejich boj odsuzovat, ale nevím, zda opravdu nepřekročili únosnou míru a zda tedy mají být kladeni za příklad jako hrdinové.

Vážený pane profesore , jaký je Váš názor na tragedii v Norsku cca před měsícem a myslíte si, že i hlavnímu akterovi/ jméno bych asi zkomolil/ Bůh může odpustit ? (zdislav.stovicek) Odpověď: Nikdo z nás nevíme, do jaké míry je mysl zločince zatemněna šílenstvím a nakolik nese totální odpovědnost za své zločiny. Světský soud musí vynést rozsudek podle práva, míru božího milosrdenství však nikdo z nás nezná.

Dobrý den, ráda bych znala Váš názor na Darwinovu evoluci. V jednom pořadu jsem o ní slyšela mluvit kněze Czendlika, přišlo mi, že si to přizpůsobil tak, aby výklad neodporoval víře. Děkuji, S. (di.lajla) Odpověď: Nemyslím, že by Darwinova teorie v čemkoli odporovala víře a nemyslel si to ani sám Darwin. Odporuje pouze primitivnímu fundamentalistickému výkladu biblických míst u těch lidí, kteří si pletou bibli s učebnicí přírodovědy. Darwinova teorie je důležitou součástí vývoje vědy, ale v lecčems je už také překonaná.

Dobrý den, nemáte pocit, že to, co se v naší civilizaci odehrává v poslední době, se podobá konci Římské říše ? Morální úpadek, blahobyt a ztráta dalekých obzorů ? Jsem ateista, ale nepyšný... Díky... (olavhotovson) Odpověď: Ano, ta podobnost mne také naplňuje úzkostí.

Hezký, parný den, trápí mě dilema, do jaké míry hledat v jednotlivých biblických textech (pouhou) symboliku a co brát naopak opravdu doslova? (M.Bimbos) Odpověď: O tom existuje rozsáhlá literatura (u nás například profesorů Pokorného, Hellera aj.), to přesahuje možnost krátké odpovědi. Biblický jazyk je symbolický a metaforický, ovšem symbol bych si nikdy neodvažoval označit znevažujícím přídomkem "pouhý".

Co říkáte totálním majetkovým vyvlastněním protestantů po roce 1620 ??? Neměla by těmto postiženým rodinám katolická církev vrátit, co jim ukradla ??? Pro upřesnění, protestantů byla drtivá většina , asi 97 procent obyvatelstva. (kavkajana) Odpověď: Pak by zase husité museli zaplatit katolické církvi všechen zničený majetek vypálených kostelů a klášterů. Asi nemůžeme jít dál než do roku 1948 jako u všech ostatních restitucí.

Dobrý den. Myslíte si, že nový trend, kdy se lidé snaží nalézt přímou cestu k Bohu, lze skloubit s ideou hlavního smyslu církve jako prostředníka mezi lidmi a Bohem? Kněží jsou přece také lidé, tudíž jako "překladatelé" omylní. .:-) (milarei) Odpověď: I katolík a kněz si musí najít svým způsobem "přímou cestu" k Bohu. Ale "provozovat víru bez církve", by mělo stejné následky jako pěstování vědy mimo vědeckou komunitu - vedlo by to k diletantismu a zbytečnému opakování chyb. Ve vědě, v umění, ve filozofii i v náboženství prostě navazujeme na to, co zde bylo a respektujeme instituce, které v té oblasti mají dlouhodobé zkušenosti. Téměř všechno, co tvoří obsah našeho vzdělání, jsme převzali od určitých institucí a nezískali přímým osobním poznáním.

Pane doktore,je pravda, že jste nějaký čas působil v Církvi československé husitské a pozdějí zakotvil v katolické církvi, kde jste dodnes?Ve Vašem životopise o tom zmínka není, ale je to dost rozšířená informace mezi věřícími CČSH.Mám Vás ráda za Váš laskavý pohled na svět a gratuluji k ceně.Zasloužíte si ji.Iva Štěpánková (step.iva) Odpověď: Ne, byl jsem pokřtěn v katolické církvi, vyrůstal jsem bez náboženské výchovy a katolickou církev jsem objevil na prahu svých univerzitních studií. K Církvi československé jsem nikdy nepatřil, i když mám řadu přátel mezi jejími věřícími, duchovními i biskupy.

Dobrý den, zajímalo by mě, proč, dle bible, byla pravda potrestána samotným bohem - had přišel Adamovi a Evě říct, že když si vezmou jablko, tak nezemřou, ale prohlédnou a milostivý bůh je poté všechny potrestal a ještě pomstychtivě určil, že žena bude rodit v bolestech. Proč? (airavata) Odpověď: Smyslem tohoto vyprávění je, že člověk si nemá hrát na Boha, nemá se pasovat do role toho, který rozhoduje o tom, co je dobré a zlé.

Srdečně Vám všem děkuji za otázky, především za jejich slušný tón. To mne vždy při internetových chatech dojme až k slzám. Jsem rád, že jsme si mohli rozumě popovídat a přeji Vám všem hezký večer.

Rozhovory

TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.
30. března 2024 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila... (repríza z 2.4.2023)
.
29. března 2024 ČRo Plus
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii... (repríza z 15.5.2022)
.
15. března 2024 ČRo Plus
S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl, protože porušuje všechny dohody
.
2. dubna 2023 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila, jen ho proměnila
.
2. dubna 2023 ČRo2
Úžasné životy: Jan Sokol podle Tomáše Halíka
.
6. února 2023 Proglas
Je třeba změnit církev z rigidní instituce a dát lidi dohromady
.
5. ledna 2023 ČRo
O Benediktu XVI. (Vinohradská 12)
.
15. května 2022 ČRo Plus, 10.07
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku
.
16. března 2022 Pijavice
Cítím morální povinnost ukázat české společnosti jinou tvář křesťanství
.
19. prosince 2021 ČRo Plus
Nejblíž Ježíškovi a svaté rodině dnes mají migranti na hranicích mezi Polskem a Běloruskem
.
6. října 2021 Proglas
Dopoledne s Proglasem: In animo contrito
.
28. prosince 2020 Proglas
Dopoledne s Proglasem
.
23. prosince 2020 Radio 1
Hostem "Zátiší" (J.Janíček)
.
29. listopadu 2020 ČRo Wave
Nástrahy pseudonáboženství. O fundamentalismu, fanatismu a farizejství
.
28. října 2020 Ecclesia Podcast
Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila
.
31. května 2020 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Pavel Hošek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
1. ledna 2020 ČRo Plus
Církev si musí uvědomit, že je tady pro všechny
.
29. dubna 2019 ČRo Plus
Hostem pořadu "Interview Plus" - s Janem Bumbou
.
17. března 2019 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Jan Jandourek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
3. března 2019 YT - Trignis
Trignis 2019 - s V. Malým
.
4. listopadu 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
3. června 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
5. ledna 2018 Radio Proglas
Hostem pořadu "Všimli jsme si"
.
27. prosince 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
20. června 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
24. dubna 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. února 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. ledna 2017 ČRo2, 10.30
Na návštěvě u Karla Čapka
.
21. prosince 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
19. prosince 2016 ČRo Brno, 15.04
Hostem "Rendez-vous s Marcelou Antošovou"
.
16. listopadu 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
10. srpna 2016 ČRo Plus 7.10
DUEL: Tomáš Halík a Milan Badal
.
1. července 2016 ČRo Plus 11.34
Interview Plus
.
28. června 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. května 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
26. dubna 2016 ČRo1 17.05
Hostem pořadu "20 minut Radiožurnálu"
.
30. března 2016 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. března 2016 ČRo2, 22.30
Hostem Nočního mikrofóra
.
13. března 2016 ČRo Plus 22.35
Hostem pořadu "Hovory"
.
17. února 2016 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
25. prosince 2015 ČRo Plus 14.05
Hostem E. Hůlkové ve specálu Studia Leonardo
.
23. prosince 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
19. prosince 2015 ČRo Plus 11.10
Hostem pořadu "Osobnost Plus"
.
12. června 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. května 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. dubna 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
11. března 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
30. ledna 2015 Frekvence 1
Zeman? Po Klausovi nemohlo přijít nic horšího!
.
29. ledna 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. ledna 2015 ČRo1 17.05
Tomáš Halík není Charlie. Novinář by měl umět rozlišit mezi satirou a urážkou (Dvacet minut)
.
25. prosince 2014 ČRo2 11.05
Hostem pořadu Host do domu (25.12.2014 11:05)
.
21. prosince 2014 ČRo Brno 15.05
Hostem Rendez-vous s Marcelou Antošovou 2014
.
23. října 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
25. června 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
28. května 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
24. dubna 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. dubna 2014 ČRo HK
Hostem pořadu "Návštěva"
.
6. dubna 2014 Frekvence 1
Hostem "PressKlubu"
.
25. března 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
15. března 2014 ČRo 1
Hostem "Doteků víry" - 22.05
.
3. ledna 2014 ČRo 1
Hostem pořadu "Host Radiožurnálu"
.
21. prosince 2013 ČRo Brno
Rendez-vous s Marcelou Antošovou (21.12.2013)
.
18. prosince 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí Václava Havla
.
20. listopadu 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí sv.Anežky a 17.listopadu
.
30. října 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Česko po volbách, potřebovali bychom svého Františka...
.
18. září 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Forum 2000 v roce 2013 (audio, přepis)
.
18. prosince 2011 Frekvence 1
Hostem Press klubu F1
.
1. ledna 2011 ČRo 1
Hostem Lucie Výborné
.
25. února 2009 ČRo2
Poprvé hostem "Jak to vidí..."
.
6. ledna 2008 ČRo Regina Praha
Hostem pořadu "Nedělní siesta"
.
25. listopadu 2004 ČRo 6
Studio STOP: Česká a evropská politická scéna
.
14. dubna 1990 ČRo
Káva u Kische
.

20. května 2024

Dům ze skla? TV Noe

27. listopadu 2023

Dům ze skla? TV Noe

16. listopadu 2023

Interview ČT24

29. května 2023

Jak to vidí... (TV NOE)

27. května 2022

Máte knihovnu...?

13. prosince 2021

Pod lampou

13. prosince 2021

Dům ze skla? TV Noe

22. října 2021

Stredoeurópské fórum 2021

20. října 2021

D8: Znamení neznámého

14. března 2021

Deep Talks s Petrem Ludwigem

9. září 2019

TV Noe: K jádru věci

10. června 2019

TV Noe: Dům ze skla

29. dubna 2019

ČRo: Interview Plus

12. března 2019

Pod lampou

16. srpna 2018

Rozhovor pro StylTip

10. dubna 2018

Fokus VM: Závislosti

17. ledna 2018

Rozhovor pro Echo TV

26. června 2017

Rozhovory v knihovně: ČKA

9. června 2017

Noc kostelů 2017

5. března 2017

Rozhovor pro StylTip 3/3

16. ledna 2017

Rozhovor pro StylTip 2/3

16. prosince 2016

Rozhovor pro StylTip 1/3

15. června 2016

Hovory o nás

22. dubna 2016

Hostem "Interview ČT24"

29. listopadu 2015

ČT1: 168 hodin: Oleandr moci

17. března 2015

Hostem TN.cz

14. března 2014

Hostem "Interview ČT24"

11. února 2013

Hostem "Interview ČT24"

1. ledna 1996

7 čili 7 dní

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh, o němž mluví Písmo a křesťanská tradice není „nadpřirozená bytost“ kdesi za kulisami viditelného světa, nýbrž tajemství, které je hlubinou a základem vší skutečnosti – a orientujeme-li k němu svůj život, pak se náš život (a náš vztah k životu a skutečnosti) mění z monologu v dialog a to, co se nám jevilo jako nemožné, se stává možným.