T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)

OTÁZKA (adam) Dobrý den pane Halíku, patřím mezi čtenáře Vašich knih, rád si čtu vaše příspěvky do sdělovacích prostředků..ale abychom se vrátili k téma: nemyslíte si, že je této výstavě připisovaná až nepřiměřená pozornost? nesouvisí to s jistou zvláštní fascinací lidí smrtí? proč se kupříkladu takto nereferuje o jiných výstavách. Děkuji za zodpovězení ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:30 ) Zájem o tu výstavu je skutečně projevem fascinace smrtí , která tu do jisté míry byla vždy, ale v naší době – podívejte se oblibu hororů, nekrofilní symboliku mnoha hard-rockových skupin, třeštění při svátku halloween atd. – svědčí o snaze lidí, kteří mají děs ze smrti, protože v ní většinou vidí konec všech nadějí, paradoxně se otupit jejím virtuálním přesycením, banalizací, chtějí z ní udělat show… Pak je to dáno „překročením dalšího tabu“ – na šokujících věcech se přece velmi dobře vydělává. Ale ono nejde o tu výstavu samu – čert ji vem, ať si tam chodí, kdo má na tyto věci žaludek, třeba desetkrát za sebou. Ani mně přece nešlo o to, jim v tom jakkoli bránit (to bych ostatně ani nemohl) - ale o spoustu podstatných otázek o důstojnosti člověka, o kultuře vztahu k tělu, smrti apod. – já sám jsem se k tomu vyjádřil především proto, aby se otevřela solidní diskuse právě o těchto důležitých otázkách, k nimž tyto jevy poukazují.

OTÁZKA (Hana) Otče, dlouho jste se mi jako prostému katolíkovi zdál až příliš liberální, než mě napadlo přečíst si několik Vašich knížek a pochopit, že jste skutečně pravým služebníkem Božím, pravějším než farizejsky kritizující "já". Denně se setkávám s názorem, že církev (zj. katolická) je přežitek, Vy se snažíte dokázat, že tomu tak není a je nádhrené, že se Vám to daří, i za cenu toho, že mi, kdož nedosahujeme Vašeho rozhledu se proti Vám v dobré vůli stavíme. Tímto se chci omluvit za předsudky, které jsem vůči Vám měla. Ale teď k otázce - kontroverzní výstava už prošla více zeměmi, ale přesto jsem neslyšela, že by se proti ní někdo z Církve postavil. I u nás jste, jak se zdá, první. Existuji nějaké jiné oficiální církevní vyjádření? Nebo bojujete s větrnými mlýny? Přeji hodně zdaru a hlavně síly ve službě Pánu. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:31 ) Jsem rád, že mi teď skutečně lépe rozumíte. „Liberál“ je v církevním prostředí nálepka (či nadávka), kterou křesťanští fundamentalisté ukazují svůj odpor vůči jiným křesťanům, kteří o své víře (a nejen o ní) přemýšlejí. Křesťané – ale i mnoho dalších slušných a rozumných lidí jiného přesvědčení – se proti této výstavě ozývali na celém světě, mám o tom bohatou dokumentaci. Naše církev vydala oficiální prohlášení, které formuloval můj vzácný kolega, morální teolog doc. Skoblík. Ale to se mi tentokrát zdálo nepříliš informované a příliš měkké. Proto jsem v osobním dopise rektorovi – který jsem zároveň poskytl médiím – vyjádřil své osobní stanovisko. Ano, chtěl jsem tím vyvolat debatu o morálních hodnotách – nejen o této výstavě, která sama o sobě zas tak důležitá není.

OTÁZKA (JiKu) Předesílám, že s Vaším odsouzením výstavy souhlasím. Vaše odsouzení se však neslo v obecně lidské (a ne specificky křesťanské) rovině. Jaké argumenty byste v této rovině uvedl, když by se někdo ptal a) proč je to vlastně neetické? b) jaký je rozdíl mezi touto výstavou a katolickou úctou k ostatkům svatých (přenášení a vystavování lebek)? Předem děkuji za odpovědi. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:32 ) Hlavní argument: s lidskými těly je třeba zacházet i po smrti s úctou a respektovat přání zesnulých. Nakoupit těla bez písemného souhlasu (ten opravdu nemají) a vystavit je v takových pozicích s úmyslem šokovat a vydělávat na tom peníze je nízkost. Předesílám, že (jako asi většina dnešních katolíků) nejsem žádným fanouškem relikvií, vnímám je jako historický doklad doby středověku a baroka, kdy křesťané touto formou chtěli jednak uctít osobnost světce nebo (v případě barokních kostnic aj.) poukázat na pomíjivost života a jasně poukázat k starosti o věčnost (toto opravdu nebyl úmysl této výstavy , přečteme-li si vyjádření jejích tvůrců). Vše je třeba posuzovat vzhledem ke kulturnímu a dobovému kontextu. Rozdíl je ohromný: když přijdete třeba do kláštera v˙Lisieux, tak tam s velkou úctou uchováváno tělo svaté Terezie v˙řeholním rouchu s˙posmrtnou maskou v˙křišťálové rakvi. Lidé tam chodí meditovat. Je to trošku něco jiného, než kdybychom ji vysvlékli z˙kůže, dali ji basketbalový míč , vyfotili na billboardy na dálnice a vozili ji od města k˙městu za poplatky. Jestli člověk nevidí rozdíl mezi těmito dvěma způsoby zacházení s˙mrtvým tělem, tak je pak debata těžká.

OTÁZKA (Mira) Pane profesore, vysvětlete všem bez rozdílu vyznání co je to úcta k životu. Děkuji a přeji Vám v celém Vašem teologickém, akademickém i osobním životě mnoho úspěchů a dopomáhej Vám k tomu náš pán Ježíš Kristus. Zdraví Míra ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:33 ) K úctě k životu patří i neničit přírodu a rozumně a s ohledem na příští generace zacházet k jejímu zdroji. K úctě k individuálnímu lidskému životu, patří si uvědomit, že začíná početím (neexistuje vědecký důkaz o tom, že byl začínal někdy později), že i embryo je nositelem jedinečné genetické informace a nemůže s ním být bezohledně nakládáno jako s neživým materiálem, patří k němu povinnost respektovat práva a svobodu lidské bytosti proti vší rasové, náboženské, národnostní, pohlavní, sociální či kulturní diskriminaci a také povinnost zacházet s pietou a podle výslovného přání člověka i s jeho tělem po smrti.

OTÁZKA (franta) Pane Halíku, Vy jste pro mne a mé nejbližší okolí, ačkoli nejsem věřící, osobností, kterou bych si přál mít svým prezidentem. Uvažoval byste o kandidatuře v případě, že by se změnil současný volební systém založený na několika zprofanovaných stranách? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:34 ) Ne, v současné době nikoliv. Naše země teď víc než šikovné politiky potřebuje morální autority a ti budou tím věrohodnější, čím víc budou nezávislí na jakékoliv moci. Nikdy jsem neusiloval o moc, ale jde mi o duchovní vliv – mít možnost věrohodně lidem předkládat myšlenky, bez jakéhokoliv donucování, k svobodnému zvážení , zda se jimi chtějí nechat inspirovat či nikoliv. Otvírat veřejnou demokratickou diskusi o podstatných věcech, nejen o jednotlivých skandálech. Myslím, že tímto způsobem mohu postavit všechno své vzdělání a životní zkušenosti do služeb druhých lidí více – politické funkce dnes v lidech budí apriori nedůvěru (není divu) a jeden prezident, byť sebelepší, to v této době nezmění.

OTÁZKA (Petr Svoboda) Vážený pane Halíku, myslíte si, že je šance, aby se v České republice konečně zakázaly interrupce? Je chyba, že to tak ještě není. Kromě všech negativních jevů, s interrupcí souvisejících musíme vzít v potaz i nízkou porodnost v ČR. Co s tím? Děkuji za odpověd. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:34 ) Ne, není. Jsem odpůrcem interrupcí, ale víc než na zákazy sázím na výchovu, argumenty a zejména pomoc těhotným ženám v nouzi. A v politice je třeba být realističtí – pokud se do veřejného mínění nedostanou poznatky genetiky o počátku lidského života, nelze očekávat, že v parlamentu převáží odpůrci potratů a my musíme respektovat demokratickou tvorbu zákonů. Zákon to umožňuje – ale my se musíme snažit přesvědčit rodiče, aby ho nevyužívali a nezneužívali.

OTÁZKA (Jarda) Rozhořčení nad výstavou The Bodies ze strany církve považuji za velice pokrytecké. V čem si pane Halíku myslíte, že se výstava liší od mumifikovaných těl v Klatovech či snad ještě morbidnějších exponátů v Sedlci u Kutné Hory? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:35 ) Odpověděl jsem na to Mírovi. Osobně mám velmi traumatický zážitek z dětství z klatovských mumií – už proto bych prosil rodiče, aby ani na Bodies ani na klatovské mumie nevodili alespoň děti. Jako dospělý bych mumie chápal jako doklad doby – přece jen uspořádaný pietněji než je lunapark v Lucerně (z kůže stažené házenkáře tam nenajdete). P.S. Mám hodně chyb, ale pokrytec opravdu nejsem.

OTÁZKA (marta) Děkuji Vám za to, že jste odvážně vystoupil proti této ",pouťové atrakci", neboť nic jiného to není. Předseda České anatomické společnosti tam také nebyl a výstavu odsoudil.Viděl obrazové materiály jihočínské univerzity, která těla a části zemřelých prodává do celého světa.Jsou to pouze Číňané, a souhlas nedali.Možná by se ti hlasití obhájci svobod měli zamyslet nad tím, kde se ty stovky těl stále berou...? A za zdravotní sestry:Milý "mediku",kolik lidí jste viděl umírat?Já desítky, a taky jsem je všechny myla od výkalů, oblékala a uváděla do takového stavu, aby se s nimi rodina mohla hezky rozloučit.Pracovala jsem 3,5 roku v hospicu s umírajícími na rakovinu.Bylo to důstojné umírání,bez samoty a bolesti.A pak mi nechali na jedné pražské interní klinice zemřít babičku,za kterou jsem chodila a byla jsem 24 hod. na mobilu, abych s ní ve chvíli smrti byla.Věděli, že jsem sestra, v kartě to bylo napsané a slíbené.Domů jsem ji vzít nesměla. A pak přijdete na návštěvu, a lůžko je prázdné, babička v márnici, kam Vás nepustí, do ruky Vám arogantní sestra vrazí igelitový pytel s věcmi, podepíšete, že Vám všechno dali...a jdete.Pana doktora nemohli sehnat, a věřte, že jste v takovém šoku, že si už ani nechcete stěžovat.Pacient je u nás jenom rodné číslo,lékaře zajímají body, a sestry to, aby nikdo moc neobtěžoval.Možná to vypadá, že přeháním, ale uvidíte v praxi. A léčit byste se u takových zdravotníků asi také nechtěl, že? Nechybí odbornost, ale úcta k člověku, ať mrtvému nebo živému. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:36 ) Díky za vaše cenné osobní svědectví. Ano, ta výstava je možná, protože to jsou „jenom Číňané“. Kdyby takto bez souhlasu vystavovali Američany, měli by na krku bezpočet žalob a soudních sporů. I tenhle rasistický aspekt výstavy mi silně vadí.

OTÁZKA (rob) Řádová sestra by dle Vás neměla být terčem posměchu apod., nicméně vyznavač např. diamant. stezky ze Žižkova je poněkud, dle Vás, směšnou figurou. Je to jako když slovutný p. Grygar hlásá rácio a klaní se kultu neposkvrněného početí. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:37 ) Doporučuji Vám poučit se, jak se píše slovo ratio a co je nauka o neposkvrněném početí (neplést si to, jak je u teologicky nevzdělaných lidí časté, z narozením z panny). Učit se, učit se, učit se! Jinak vám každý trochu informovaný katolík dá v debatě druhým tahem mat a směšným byste se mohl stát vy.

OTÁZKA (robho) Vzpomíná katolická církev svých obětí a jakým způsobem? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:37 ) Myslíte-li statisíce katolíků, kteří obětovali své životy za víru, spravedlnost a lásku k bližnímu ve všech dvaceti stoletích lidských dějin (i u nás nedávno za komunistického teroru) , pak alespoň ty kanonizované z nich vzpomíná podle církevního kalendáře každý den. Myslíte-li ty, kteří se stali obětí těch, kdo zneužívali víru k mocenským účelům (jak se od toho naprosto výrazně církev mnohokrát distancovala od II. vatikánského koncilu), tak samozřejmě také: např. na Popeleční středu 2000 papež poprosil před celým světem Boha i lidstvo za odpuštění všech těchto činů (výslovně pronásledování židů, jinověrců, oběti inkvizice a křížových válek) a modlil se za tyto oběti. Víc asi církev, která se na rozdíl od mnohých velmi poučila ze svých dějin, dnes asi už udělat nemůže. Snad jen to, že dnes katolíci (vzpomeńte na Jana Pavla II.) patří k nejvýraznějším bojovníkům za svobodu, lidská práva, toleranci a mezináboženský dialog. Předhazovat dnešním katolíkům viny inkvizice je stejně absurdní, jako dnešní Židy vinit z ukřižování Krista nebo dnešní Praženy za to, že Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce.

OTÁZKA (Student FFUK) Kdy budete tento semestr zkoušet z dějin filosofie? A co s těma prácema? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:38 ) Budu zkoušet celý červen, často až 12 hodin denně. Termíny najdete na webu FF.

OTÁZKA (Jana) Dobrý den. Co tak čtu na internetu, tak u některých lidí, kteří se prezentují jako katoličtí věřící, nejste příliš oblíben. V souvislosti se jmenováním nástupce kardinála Vlka se Vás chci zeptat, jestli se srovnáváte s možností Vašeho přeložení do nějaké menší okrajové farnosti a případného souvisejícího praktického znemožnění Vaší práce na fakultě (např. Vám dají několik farností), a to v případě, že by byl jmenován nástupcem kard. Vlka někdo, kdo Vás nemá rád nebo nesouhlasí s Vašimi názory a stylem Vašeho působení. Jak byste se v této situaci zachoval (nechal se přeložit a rezignoval na práci na fakultě nebo byste požádal o uvolnění z kněžských povinností atd.) ? Ptám se ze dvou důvodů. Za prvé, ukončení duchovní služby jakéhokoli katolického kněze z jiných příčin nežli nastoupení důchodu či úmrtí, je v katolické církvi třaskavým tématem, často příležitostí k nepřátelské polarizaci a pro mnohé možná i definitivní ztrátou důvěry v katolickou církev, ať už se vina klade knězi či jeho nadřízeným. Za druhé, toto téma otevírám také proto, protože si přeji, abyste, ať bude Vaším nadřízeným kdokoli a zachová se k Vám jakkoli, situaci dobře zvládl. V minulosti jsem s Vámi sice měla špatnou osobní zkušenost , ale chápu, že jiným Váš přístup vyhovuje a že tak mají schůdnou cestu k poznání bohatství evangelia a k Ježíši Kristu. Držím Vám palce a přeji Vám dobrého „šéfa“ a pražské arcidiecézi pastýře. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:38 ) Přeložení do pohraniční farnosti se neobávám. I když by přišel na arcibiskupský stolec někdo, kdo mne z té duše nemá rád, asi to nebude úplný pitomec, který by si nespočítal, že je pro hierarchii velmi výhodné mít mne v té dosavadní pozici „na okraji“, na níž jsem si za ta mnohá léta zvykl: mám-li v cizině a také doma mimo církev a v části církve určitou prestiž a něco se mi podaří, i vedení církve za to rádo sbírá body. Kdyby se mi něco nepodařilo nebo bych řekl něco „nepatřičného“, může se od toho hierarchie vždy jednoduše distancovat, protože jsem koneckonců jen farář na částečný úvazek a mluvím za sebe jako profesor Filozofické fakulty, tedy soukromá osoba. Tato pozice je samozřejmě výhodná i pro mne: já nemám žádné ambice na církevní kariéru a požaduji za to (že neruším a nikoho neohrožuji) svobodu, obvyklou v akademickém prostředí. Ano, kdyby mne snad někdo v církvi nutil dělat něco, co by bylo proti mému svědomí, nebo říkat něco, co si nemyslím a nebyl by přístupný dialogu (což se mi dosud nikdy nestalo), tehdy bych – i když by mi to bylo líto kvůli mým farníkům – požádal o okamžité uvolnění z duchovní správy (knězem bych stejně zůstal navěky) a věnoval se plně univerzitní a literární práci buď doma nebo v zahraničí. Ale počítám, že v této kombinaci univerzitního kazatele u Salvátora a univerzitního profesora na Filozofické fakultě vydržím do penze a pak se budu věnovat už jen psaní knih, které mne těší stále víc.

OTÁZKA (Neo) Existuje v katolicke cirkvi nejaky vyrazny proud, ktery nestavi kvantitu nad kvalitu, tj. ze neusiluje o dalsi sireni viry a nabor ovecek , ale ma vizi ze staci malo krestanu ale kvalitnich, a malo knezi ale tech co jsou skutecne blizko Bohu? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:39 ) Já jsem individualista, mám rád svobodu a asi bych v žádném z těch nových „církevních hnutí“ být nemohl ( i když chápu, že pro mnoho lidí jsou důležitá) , mám spíš rád staré řeholní řády. K tomu ideálu hnutí, o jakém mluvíte, se asi nejvíc blíží San Egido (zeměřené na pomoc chudým a na mezináboženský dialog) a ovšem skvělé ekumenické hnutí Taize, jehož zakladatel bratr Roger (zavražděný před 2 lety) byl jedním z velkých světců naší doby. OTÁZKA (platon) Vážený pane Halíku,křestanských teologů Vás oslovil nejvíce a čím?ke kterému z antických filozofů máte nejblíže?Čím může dnešního moderního člověka oslovit toto moudro časů minulých? děkuji za odpověd a přeji Vám příjemný den. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:39 ) Z protestantských teologů mne nejvíce ovlivnili Tillich a Bonhoeffer, z katolických Rahner a Metz, z pravoslavných Evdokimov. Z antických filozof miluji Herakleita pro jeho princip endiadromie (doplňování se protikladů) a k antice svým způsobem patří i můj milovaný svatý Augustin, jeden z největších myslitelů lidstva.

OTÁZKA (clay) nezdá se vám, že paradoxně materializujete podstatu lidského bytí? Tělo je jen schránka, jakýsi nosič života /po vašem ducha/. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:40 ) Křesťanství vždy bojovalo proti extrémům: proti materialistům (kteří si pletou hmotu s materiálem a člověka redukují na maso + socio-ekonomické podmínky) a ještě více proti idealistům (ať už gnostikům nebo určitým orientálním proudům), kteří neberou vážně tělo, redukují člověka jen na duši a tělo mají jen za kufr pro mysl či duši. Křesťanství bere člověka celistvě a vážně s tělem, duší i duchem, s kontextem sociálním, kulturním i přírodním. Mohl bych proto snést bezpočet dokladů. Vybral jsem si po mnohaletém hledání katolicismus právě proto, že katolický znamená celistvý.

OTÁZKA (Medik) "K těm medikům, kteří s tou výstavou „nemají žádný problém“, bych se v budoucnosti nerad šel léčit a nerad je viděl rozhodovat o aplikaci stále výkonnější techniky." Nepripada Vam to jako prezitek ze stredoveku, kritizovat jako vysoky cirkevni predstavitel nazory, ktere se Vam nelibi? Prece kdyby byl na vystavu jednotny odsuzujici nazor, tak ji pozitri zavrou. V cirkvi neni nazorova tolerance? A co zdravotni sestry nebo sanitari, na ty jste zapomnel? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:42 ) Mediku, mediku! Zaprvé: Já opravdu nejsem „vysoký církevní představitel“, jsem trvale a rád na nejnižším stupni církevního žebříčku. A na čem stojí demokracie než na diskusi, v níž vzájemně kritizujeme názory, které se nám nelíbí? Přikazujete nám mlčet nebo snad souhlasit s tím, co se nám nelíbí? Ani mně jako univerzitnímu učiteli, ani církvi nemůžete upírat právo vyslovit svůj názor. Copak jste si nevšiml, že církev nemá ve světě už několik staletí naprosto žádnou jinou moc, než moc přesvědčujícího slova a argumentů? (Nepleťme si moc a morální vliv) Ani papež nemůže žádného obyčejného katolíka (natož jinověrce nebo nevěrce) donutit, aby dělal a myslel si to, k čemu ho nabádá. Bude-li hřešit, dá ho snad papež či biskup zavřít do nějakého církevního vězení nebo ho dát upálit? Kde to žijete? Nežijte spíš Vy v středověkých představách, milý mediku? Nikdo Vaši krásnou výstavu dát zavřít nemůže, pouze její provozovatel anebo soud, zjistí-li se, že porušuje zákony. „Kdyby byl na výstavu jednotný odsuzující názor“ – to hrozí? a jak by ho někdo mohl lidem vnutit? možná tím, že by je přesvědčil ve svobodné diskusi – a to by bylo špatné? (Ale nebojte se, lidé nevnímající žádné rozumné argumenty a milovníci laciných senzací jsou v silné převaze – podívejte se někdy na běžné chaty na internetu!)

OTÁZKA (Radim) Dobry den. Nejsem vericim, coz bych rad predeslal. Vzdy, kdyz Vas vidim vystupovat, pusobite na mne velmi sympaticky, pripadate mi tzv. "nad veci" atd. Pokud se nepletu, pri poslednich prezidentskych volbach jste kandidoval nebo jste o tom minimalne uvazoval. Nechcete byt kandidatem do pristich prezidentskych voleb? Nepremyslel jste o tom? Sel byste do toho? Osobne si Vas umim jako prezidenta predstavit a verim, ze byste mne ani jine nezklamal v teto roli. Dekuji za odpoved. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:43 ) Lidé (i na ulici a v metru, protože já žádné auto nemám) mi kladou tuhle otázku skoro denně a většinou dodávají, že jsou nevěřící. Ale nedám se ani tentokrát přesvědčit – proč, na to jsem už odpověděl Frantovi.

OTÁZKA (Houmer) Pane Halíku, co je tedy důležitější duše/myšlenka/, nebo tělo bez života/prázdnej futrál bez nástroje/? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:44 ) Myšlenkám jsem vždycky dával přednost – ale to neznamená, že tělo zemřelého se má považovat za pouhý futrál, s kterým je možná nakládat bez úcty.

OTÁZKA (CTOKOKOTOB) A ještě jeden dotaz: Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že na výstavé nejsou mrtvoly, ale exponáty. Znáte nebo jste schopen si představit důvody tohoto rozhodnutí ? Myslím smysluplné důvody, ne takové, kterých s oblibou užívá pan kardinál Vlk ohledně sporu o katedrálu (totiž že soudci nevěděli a nepochopili tohle a tamhleto, případně jsou to rovnou "soudruzi soudci", kteří ani vědět a pochopit nechtěli) ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:45 ) Možná si ctihodnosti myslí, že jde o zebry. Manažer výstavy mi v neděli před kamerou tvrdil, že nejde o výstavu těl. Proto se asi jmenuje „Bodies – the Exhibition“ – asi pořadatelé doufají, že Čecháčci nerozumějí anglicky. ( S tou katedrálou je to trochu složitější, ale to by bylo jiné téma.)

OTÁZKA (Tomáš) Pane profesore, do jaké míry lze pochybovat o pravách víry? Vše dobré, Tomáš ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:47 ) Odkazuji na svou knížku „Co je bez chvění, není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností“ (a ostatní knížky). Jejich hlavní poselství je: víra a pochybnost jsou jako dvě sestry, které musí jít spolu, vzájemně se doplňovat a korigovat. Víra bez pochybností by vedla k fanatismu, samé pochybování k zahořklé skepsi. Já jsem rozený skeptik, ale nikoliv zahořklý: ke své víře jsem se propochyboval – šel jsem tak daleko, že jsem neváhal nakonec zpochybnit i své pochybnosti. Proto je mi odporný jakýkoliv fanatismus, náboženský i protináboženský. Jana Pavel II. nás učil: víra bez myšlení i myšlení bez víry jsou jednostranné a proto nebezpečné.

OTÁZKA (CTOKOKOTOB) Dobrý den. Liberálové se moc často s aktivitami církve neshodnou. Nicméně s Vaším názorem na onu freak show se plně ztotožňuji (a nejen já). Nemohu se smířit s tím, co prof. Glover eufemicky popisuje slovy, že "nemá od všech poskytovatelů písemný souhlas" - přeloženo do češtiny postižení se ocitli v Lucerně i v této situaci zcela nedobrovolně. V kombinaci se zjištěním země původu těl (Čína = víc trestů smrti než v ostatním světě dohromady + popravy i za zcela neadekvátní zločiny + nucený prodej těl po popravách + nepříliš důvěryhodný justiční i vyšetřovatelský systém + mučení) to vyznívá až hororově a na rozdíl od Vás se přidávám k neumírněným hlasům pro zákaz. Nicméně: Co byste si myslel (eticky, ne esteticky), kdyby celá tato výstava stála na bázi plně a bezpochybně prokazatelné dobrovolnosti? A co byste řekl svému farníkovi, který by poskytl takovýto souhlas ohledně svého těla? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:50 ) Výstava by mne nenadchla ani tehdy. Svého farníka, který by se chtěl dát takto vycpat, bych jako bývalý klinický psycholog rád vyšetřil: morbidní exhibicionismus + nekrofilní narcismus je poměrně vzácná kombinace psychické úchylnosti.

OTÁZKA (divabara) Vážený pane Halíku, 1) co si myslíte o současné politické situaci? 2) Mně se také nelíbí Bodies v Lucerně i z toho důvodu, že těla nemají doklady, čí jsou. Hlavně si myslím, že se jedná o popravené politické vězně v Číně. A já jsem proti popravám jako trestu. 3) Kdy by měl být podle Vás prezidentem typ HAVEL (selsky řečeno) nebo typ KLAUS. Byl byste pro přímou volbu hlavy státu? Já bych byla spíš pro typ HAVEL. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:51 ) Já také. „Lidé typu Havel“ mohou mít hodně chyb, ale jedna důležitá věc jim neschází: neustále se ptají, zda to, co dělají, je správné. „Lidé typu Klaus“ se touto otázkou nezdržují, ptají se jen, přinese-li jim to úspěch a prospěch. Mohou být chytří, ale nejsou moudří – k tomu jim chybí právě ten odstup od sebe sama, vnitřní svoboda a humor. Moc je pro ně jako droga. Čím jsou výš, tím víc jsou nebezpeční.

OTÁZKA (Bára) Vážený pane Halíku, vážím si Vašich slov, nevypouštíte je zbůhdarma.Máte jistě právo na svůj názor a dokonce máte plné právo jej veřejně prezentovat.Přesto: nepohlížíte na celou věc příliš osobně a jen přes filtr křesťanství? Zažíváme dost turbulentní návrat dekadence ale zároveň otevřenosti témat a tedy i témat smrti, viz zřizování hospiců kontra krádeže na hřbitovech ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:51 ) No, právě o to mi jde, rozlišit tyto dvě podoby zájmu o smrt : kritizovat dekadenci typu krádeže na hřbitov nebo zakupování mrtvol pro šokující lunaparky a posílit seriózní debatu o filozofických a mravních otázkách, které s tématem smrti souvisejí.

OTÁZKA (Nikolaj) Vážený pane profesore, můžete mi prosím nějak přijatelně vysvětlit Váš často prezentovaný odpor k Panslavismu? Můžete mi prosím také říci, jaký je Váš vztah k Pravoslaví? Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:52 ) Panslavismus podobně jako pangermanismus byla nebezpečná ideologie, zastírající imperialistické choutky jedné velmoci (zda Ruska a pak SSSR) a nivelizující kulturní pluralitu menších národů. U nás jedovatost panslavismu (po své návštěvě Ruska) odhalil už Havlíček Borovský. Na pravoslaví miluji výtvarné umění (ikony), církevní hudbu, liturgii, kláštery (pobýval jsem i v Meteoře a na hoře Athos), mystiku a některé moderní autory. Nemám rád přilnavost pravoslaví k nacionalismu a politické moci. Na Západě boj papežství proti císařství rozbil hegemonii moci a dal tak základ pluralitní společnosti, v Byzanci ( a Rusku) převládla vždy škodlivá „jednota trůnu a oltáře“.

OTÁZKA (Houmer) Dobrý den. Pane Halíku, byl jste na výstavě? A co konkrétně se Vám na "modelech" nelíbilo? A naopak. Teologie mne ale nezajímá. Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:54 ) S výstavou jsem se dostatečně seznámil prostřednictvím fotodokumentace a všech možných odborných argumentů pro i proti v mezinárodní debatě. Nebyl jsem tam, také proto, že osobní účast by mi přinesla jen subjektivní emocionální zážitek, a o ten přece vůbec nejde. Já nemluvím na základě toho, co se mně osobně líbilo nebo nelíbilo – o to přece nejde ( tím bych nikoho neobtěžoval, to je krajně subjektivní dojem, který by vypovídal o mně a ne o výstavě) – jde o princip, zda je možné vystavovat za účelem zisku z kůže stažená těla (zakoupená v Číně bez souhlasu zemřelých) ve „sportovních pozicích“ . Odpovídám: je to neetické (a to je jiná otázka,než kolika lidem to přijde líbivé – veřejné popravy by se mnoha lidem také zajisté líbily) Mnoho lidí si plete kategorie: líbí – nelíbí se správné – nesprávné. A o tom, co je správné, je třeba vést diskusi – a jen o to mi jde.

OTÁZKA (Jiří) mluvíte o úctě k mrtvým k pokoře ke smrti. Jakoby vám ale chyběla pokora, úcta a respekt k živým, těm co mají náhodou jiný názor a nepřijímají slepě ten váš. Kde berete tu drzost hodnotit jejich morálku či etiku? Vlastníte nějaký edikt? Jste pro mě jedním z nositelů intolerance a nesnášenlivosti u nás ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:54 ) Snad je Vám z předchozích odpovědí dostatečně jasné, že mi křivdíte. Netolerance je spíš na Vaší straně, když mi upíráte právo otevřít svobodnou veřejnou debatu tím, že vyslovím svůj názor – aniž bych ho samozřejmě komukoliv vnucoval ( k tomu opravdu nemám nejmenší chuť ani jakékoliv prostředky.) Ostatně nazvete-li někoho proto, že má na tu výstavu jiný názor a veřejně ho řekne (je-li tázán médii) nositelem intolerance, obviníte ho z drzosti etc. – to není hodnocení? Kdo Vám dal k němu právo?

OTÁZKA (Ivan Mls) Jste pane Halíku takový prospěchář, nebo jen tak vypadáne. Všude byl, všechno zná, všemu rozumí. Proč se více nezabýváte Vaší duchovní činností a řešíte události, o kterých nevíte nic, nebo málo. Na té výstavě jste nebyl a především, jste kněz, asi Vám právě by mělo záležet na tom, udělat si obrázek z toho so vidíte, ne z toho, co se dočtete, nebo slyšíte ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:55 ) Proč jsem nebyl na výstavě a co o ní vím, viz např. odpověď Houmerovi. K duchovní činnosti právě neoddělitelně patří povinnost vyjádřit se jasně k etickým otázkám ve společnosti (pokud si pod duchovní – anebo spíš „duchovenskou“ činností nepředstavujte jen to, k čemu zahnal kněze totalitní režim, k roli obřadníků a opravářů památek). Ano, věnoval jsem skutečně léta pečlivému studiu různých oborů, které s touto problematikou souvisejí (jako je etika, dějiny náboženství a filozofie kultury) a tak se cítím kompetentní k tomu říci svůj názor a mám možnost jej doplnit diskusí s jinými kolegy z univerzity, kteří znají to mnohé, co neznám já.. A vy zas můžete místo osobních urážek předložit své, třeba více kompetentní a více věcné argumenty. Obvinění z „prospěchářství“ opravdu nerozumím. Kauza mrtvoly mi pouze vzala mnoho času a energie – myslíte, že z reakcí, jako je Vaše, mám nějaký prospěch? Nerozumím. .

OTÁZKA (pavliCZECH) Osobně s vámi v postoji na výstavu Bodies souhlasím, avšak mám jeden problém. Ti lidé s tím podle všeho sami souhlasili a již teď existuje databáze lidí, kteří jsou ochotni po své smrti poskytnout tělo k těmto účelům. Nevím jak se k tomu mám postavit. Kde končí možnost svobodné volby člověka, kterou musíme akceptovat a kde křesťan má říct "ne, takhle to prostě nejde!" ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:56 ) Samozřejmě, že musíme respektovat svobodnou vůli a svědomí člověka, byť jsme přesvědčeni, že se mýlí ( to je jedna ze základních zásad katolické morálky už od Tomáše Akvinského, bohužel ne vždy v minulosti církví respektovaná). Ale zároveň máme právo a povinnost říct rozhodné ne – ovšem toto ne není (nemůže a nechce) být podloženo jakýmkoli donucením. Pokud je porušeno právo, pak je možné a nutné postupovat podle práva. Pokud nebylo porušeno právo, ještě to znamená, že ta věc je mravně správná (např. podvádění manželského partnera a různé typy lží nejsou, nemohou a nemají být „trestné“, což neznamená, že jsou správné). Proto je třeba vstupovat do diskuse, přesvědčovat, argumentovat. ( O co více je člověk v té věci odborně kompetentní a zabýval se studiem etiky, o to víc je to nejen jeho právo, ale přímo jeho morální a profesní povinnost vstoupit svým hlasem do diskuse). Nepatřím k těm křesťanům, kteří tvrdí: o pravdě se nedá diskutovat, máme ji! O čem by se mělo diskutovat, ne-li o pravdě? Musíme o ní diskutovat. Vidíte, kolik lidí v té diskusi o výstavě má v tomhle zmatek a ve jménu svobody a tolerance by chtěli netolerantně upřít druhým svobodu říci na něco kritický názor. (Možná, že je to další nevědomý důsledek komunistického vymývání mozků, podobně jako ty jejich černobílé obrazy církve a fanatická nenávist vůči všemu křesťanskému). Je někdy hrozně těžké tváří v tvář fanatické zášti, předsudkům, vulgaritě a nebetyčné hlouposti si neříci: kašlu na to, vám nic vysvětlovat nebudu, kapituluji před barbarstvím. Hloupost a nenávist nelze porazit, ale nesmí se v zápase s nimi rezignovat.

OTÁZKA (clay) proč pan Halík vyhrožoval panu Zelinkovi kvůli jeho názorům disencí a zničením rodiny v době televizní krize? je pan Halík současně Pan Etika a Pan Morálka? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:57 ) Tu zprávu jste zřejmě získal z rádia Jerevan. Ten pán se nejmenuje Zelinka, nýbrž Zelenka, nevyhrožoval jsem mu ničím (natož zničením rodiny, už proto, že je svobodný) , pouze jsem mu do telefonu jednou řekl, že podle mého názoru stojí na nesprávné straně (protože se se mnou dřív v osobních věcech radíval). Ale v tom, že to bylo v době televizní krize, máte pravdu.

OTÁZKA (Martin H.) Vazeny pane profesore, vychazim ve svem dotazu z Vaseho otevreneho dopisu. Opravdu myslite, ze eticke principy UK jsou natolik zretelne, at jiz z kreditu pedagogu ci pristupu studujicich, ze se na ne lze odvolavat ve stiznosti rektorovi ? Myslite, ze nase kultura ma natolik vyraznou humanistickou tradici, ze ji vystava porusuje ? Mohl byste se mi pokusit vyvratit nazor, ze v prostredi univerzity - vedecke etiky - se pokousite uplatnovat etiku krestanskeho duchovniho ? Na zaver - velmi me Vas nazor prekvapil, cekal jsem strizlivejsi reakci. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 08:58 ) „Etiku křesťanského duchovního“ bych sem nepletl, byl to můj občanský postoj, dovolávající se skutečně především humanistické tradice (kterou jistě významně poznamenala judeo-křesťanská tradice, nicméně úctu k mrtvým zná také antika – vzpomeňte na slavnou scénu z bitvy o Tróju) , z níž vznikla sama idea univerzity (nehledě na Komenského pojetí školy jako dílny lidskosti). Šlo mi o to, aby ten, kdo podniká s mrtvolami, měl dost cti, aby jasně řekl „šokuji, překračuji tabu“ (ani by nemusel dodávat, že kvůli zisku) – ale jsem připraven čelit kritice, případně se bránit v soudní při právnímu postihu. Aby se neschovával pokrytecky za masku vědy či umění – a aby mu studenti svou spoluprací nepomáhali k tomuto falešnému morálnímu alibi. Kdybych znal jména těch studentů, obrátil bych se přímo na ně nebo na konkrétní fakultu. Neznal jsem je, tedy jsem se obrátil na rektora – nevolal jsem po žádné jejich represi, byl jsem zcela spokojen s rektorovou reakcí: distancovat se od výstavy, prohlásit jí za neetickou a studentům nedoporučit aktivní účast . Jsem přesvědčen, že univerzita má nejen předávat poznatky, ale učit zamýšlet se nad etickými problémy a dopady svých aktivit. Nyní jsem přijal pozvání na besedu s mediky o těchto věcech a těším se na diskusi. Kdyby má reakce byla „střízlivější“, nevyprovokovala by debatu, v níž už zaznělo mnoho cenných názorů – viz např. příspěvek prof. Pafka a dalších.

OTÁZKA (Václav Wachtl) Čím to ,že naše současná většinová společnost nemá ráda církev,šlechtu,sudetské Němce,restituenty a celkem jí nevadí komunisti,dnešní Rusko,tuneláři apod.Alespoň to tak dělá dojem (dokonce i některá rozhodnutí úřadů).Jde o pouhou závist nebo je v tom něco hlubšího?Děkuji za odpověď a přeji vše dobré. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:03 ) Z velké části jde o echo někdejší i dnešní komunistické propagandy, pro které byly právě tyto tři skupiny strašáky a strach z nich měl morálně legitimizovat komunistický režim. Musím říct, že jsem málo kde v posledních letech potkal tolik slušných lidí, jako právě mezi šlechtici, kněžími a sudetskými Němci (např. v křesťanském sudetoněmeckém sdružení Ackermann Gemeinde). Většinou se ovšem jednalo o velmi staré pány. Z těchto skupin naší společnosti dnes opravdu žádné nebezpečí nehrozí.

OTÁZKA (tomáš šmilauer) Můžete mi vysvětlit stručně a výstižně existenci dědičného hříchu a přesný smysl Ježíšova obětování se za lidstvo? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:05 ) To opravdu stručně zodpovědět nelze, existují o tom celé knihovny. Poměrně stručné vysvětlení - na několika stranách - najdete např. v posledním Katechismu katolické církve.

OTÁZKA (Josef Dolejš) Víte, že Vaše organizace hází klacky pod nohy kampani WHO vedené v Africe proti epidemii AIDS? Víte, že díky zneužití římských kněží ve Vaší propagační kampani v Africe, v níž zakazujete použití kondomu zdůvodněním, že jde o těžký hřích, zemřou tisíce možná miliony lidí? Víte, že Vaše církev svého času protestovala také proti očkování? ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:09 ) To je opravdu často opakovaný nesmysl. Církev pouze tvrdí, že manželská věrnost a ukázněnost v sexuálním životě je spolehlivější ochrana proti AIDS než kondomy, což je s odpuštěním pravda. Ti, kdo ignorují Desatero (a k jeho plnění církev nemůže nikoho "donutit"), stejně a o to více budou přeci ignorovat to, co církev říká o kondomech a těžkých hříších.

OTÁZKA (Josef Hurt) Zdravím pěkně z našeho pohraničí. Jak vidíte další vývoj česko-německého smíření? Řada osobností vnímá další cestu spíše skrze další spolupráci a obohacování mezi našimi národy ale řada lidí ještě stále se pohybuje v "zděděných stereotypech" značně netolerantních. Asi jako národ máme trocha těžkostí se smířením i s našimi dějinami ve společnosti i v církvi. Děkuji. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:13 ) Bohužel musíme počítat s tím, že desetiletí do vědomí společnosti předsudky, zjednodušené stereotypy a "obrazy nepřítele" (vůči Němcům, církvi atd.) budou dlouho přetrvávat - stačí se podívat na nenávistné výlevy na chatech. Opakuji: Boj s hloupostí a zavilostí nelze nikdy vyhrát, přesto slušný člověk ho nesmí nikdy vzdát.

OTÁZKA (Petr Jiránek) Dobrý den, pane profesore. Domníváte se, že je slučitelná služba občanům v politice a služba kněze coby druhého Krista? Neškodí Vám ti, kteří Vás navrhují na prezidenta? Byl byste ochoten kvůli výkonu funkce prezidenta požádat o dočasnou laicizaci? Děkuji zdvořile za odpověď. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:16 ) Z hlediska české Ústavy samozřejmě slučitelná je. Z hlediska církevního práva by kněz pro politickou činnost musel požádat o povolení církevní autoritu, případně o dočasné či trvalé uvolnění z duchovní služby či kněžského stavu (laicizaci). Kdybych byl přesvědčen, že je opravdu správné, abych kandidoval, pak bych o dočasnou laicizaci požádal. Protože o tom přesvědčen nejsem, v roce 2008 to docela jistě neudělám.

OTÁZKA (Barbora) Dobrý den,jak Vy osobně, pane Halíku, vnímáte pozemské poslání lidí tělesně, nebo mentálně postižených? Mají podle Vás "vyšší poslání" dané od Boha, nebo jen mají geneticky smůlu? S pozdravem Barbora. Děkuji. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:20 ) Naprosto každý člověk má své poslaní a svoji důstojnost. Vím od řady rodičů tělesně nebo mentálně postižených dětí, jakým obohacením (i když samozřejmě zároveň křížem) pro ně tyto jejich děti jsou. Stojí za to, někdy osobně vejít v kontakt s mentálně postiženými dětmi, o které se dobře pečuje a člověk se nestačí divit, jakou kapacitu citu (asi kompenzující nedostatky intelektu) tito lidé mají, jak někdy dovedou být něžní a radostní.

OTÁZKA (kubik) Dobry den, cim to, ze lide jakekoli narodnosti a barvy pleti maji potrebu verit v nejakou vyssi silu? A proc je treba k tomu vzdy vytvaret nejakou instituci? Dekuji VAm za odvahu jit do on-line rozhovoru. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:24 ) To, že náboženská víra trvale provází lidstvo po celé dějiny a ve všech kulturách, je jistě hodné zamyšlení. To, že lidé stejného přesvědčení mají potřebu se sdružovat a vytvářet instituce, je přirozený, sociology mnohokrát analyzovaný jev. Více o tom v každé učebnici sociologie náboženství.

OTÁZKA (Bartoloměj) Dobrý den. Jak může církev mluvit něco o důstojnosti člověka, když sama nic takového jako důstojnost člověka neuznává - vidí člověka jako člověka podřízeného v úplnosti mystickým silám, zkaženého prvotním hříchem, v zásadě zlého. člověk ve vašem podání není důstojným tvorem, ale shrbeným a pokorným mrzákem. Takže pokud kritizujete údajné zneuctění člověka výstavou Bodies, zameťte si před vlastním prahem. Díky. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:26 ) Vidím, že jsme za komunismu chodili do podobných škol. Jsem moc rád, že jsem dostal později možnost studovat tyto věci přímo z pramenů a nezůstal u černobílých stereotypů ideologických učebnic. Smím vám doporučit totéž? Byl byste překvapen jako kdysi já.

OTÁZKA (Dušan D.) Vážený pane Halíku, chápu Váš postoj a je mi jasné, že jako představitel katolické církve jste měl skoro i povinnost své stanovisko (jako stanovisko celé církve) veřejně prezentovat. Avšak stále nechápu, proč se stále ohrazujete proti lidské přirozenosti. Přece tak nás bůh stvořil. Fascinace smrtí a nadruhé straně nutkání se na tom obohatit je lidské, i když nízké, ale pochopitelné. Přilišné moralizování a opakování Vašich dogmat je to co Vás archivuje a oddaluje od obyčejných lidí. Kde je Vaše tolerance. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:31 ) Zkuste si nestraně přečíst mé dosavadní odpovědi a námitku netolerantnosti asi stáhnete. Nereagoval jsem oficiálně za církev, mluvil jako obvykle sám za sebe. To, že je něco přirozené (jídlo, sex, zájem o smrt), ještě neznamená, že to nesmí podléhat kritériím etiky a kulturnosti. Jíst je jistě přirozené, ale je rozdíl, jím-li z talíře či z podlahy, z vlastního nebo z cizího talíře. Něco podobného platí i v dalších oblastech.

OTÁZKA (Cernas) Pane profesore, snazim se byt tolerantnim clovekem a ne vse se divat s nadhledem. Tesim se na diskutovanou vystavu Bodies a mrzi me, ze se najdou takovi jako jste vy a kritizuji, co nevideli. Doufam, ze vystava nebude diky vam podobnym odpurcum uzavrena predcasne! Vase argumenty o lidskych ostatcich a souhlasech zemrelych k nakladani s jejich telem mi vyznivaji jako velice ucelove. Ptal se nekdy nekdo Vatikanu, jak je to se souhlasy svatych, jejichz ostatky se vystavuji jako relikvie po kostelech po celem svete? Chtel nekdo souhlas Egyptskych vladcu, jijch hroby se vyrabovali a jejichz ostatky si nyni prohlizeji lide na celem svete? Jediny rozdil je ve stari, pripadne v pravosti techto ostatku. Proc tedy tolik humbuku kolem teto vystavy? Ve škole jsme mely umelu model a musim rict, ze vypadal spise jako skladacka pro deti a ne studijni model - nikoho nezaujal. ODPOVĚĎ ( 16.05.2007 09:39 ) Dovolte protiotázky. Musím zažít na vlastní kůži únos letadla, abych směl říct, že unášet letadla je špatné? Kolik lidí by se tísnilo na té výstavě, kdyby tam byly vámi zmiňované i ty nejdokonalejší modely těl? (Proti tomu bych samozřejmě nic nenamítal, to by se jednalo opravdu o osvětu a nikoliv výdělečný lunapark s mrtvolami) O relikviích jsem se již několikrát vyjádřil, o předběžných písemných souhlasech světců vám toho mnoho nepovím, mohu snad jen dodat, že pokud budu svatořečen, vystavení svých ostatků si nepřeji. Děkuji, že jste mě inspiroval k tomuto důležitému dodatku k mé závěti.

A s touto myšlenkou se s úsměvem loučím se všemi účastníky této debaty a upřímně jim přeji pěkný den.

Rozhovor pro www.lidovky.cz 16. května 2007

Tvorba

Kdy? 14. dubna 2024
Kde? Praha
Co? Evropské setkání zdravotnických kaplanů (ENHCC)
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dopisy papeži: Povzbuzení na nové cesty
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Via crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Čas prázdných kostelů
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody.
loading...

Objednat knihu

Štefan Hríb Více o knize Skrýt info
Kam se ztratil Bůh
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít s tajemstvím: Podněty k promyšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Více o knize Skrýt info
Smířená různost (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor - 3.vyd.+CD)
loading...

Objednat knihu

Ondřej Krása (ed.) Více o knize Skrýt info
Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Stromu zbývá naděje: Krize jako šance
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík et al. Více o knize Skrýt info
Máš před sebou všechny mé cesty (sborník k 60. narozeninám T. Halíka)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Prolínání světů: Ze života světových náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Víra a kultura - Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Večerní modlitby
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O přítomnou církev a společnost
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
The Afternoon of Christianity: The Courage to Change
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
The Way of the Cross
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Touch the Wounds: On Suffering, Trust, and Transformation
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
From the Underground Church to Freedom
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Is Got absent? Faith, Atheism, and Our Search for Meaning
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
I Want You to Be: On the God of Love
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Pavel Hošek (eds.) Více o knize Skrýt info
A Czech Perspective on Faith in a Secular Age
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Patience with God: The story of Zacchaeus continuing in us
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Das Geheimnis der Weihnacht: Advents- und Weihnachtspredigten voller Hoffnung
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Der Nachmittag des Christentums: Eine Zeitansage
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Weil Gott sich sehnt, Mensch zu sein
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Die Zeit der leeren Kirchen: Von der Krise zur Vertiefung des Glaubens
loading...

Objednat knihu

Walter Kasper, George Augustin (eds.) Více o knize Skrýt info
Christsein und die Corona-Krise - Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment
loading...

Objednat knihu

P. Zulehner, T. Halík Více o knize Skrýt info
Wir teilen diesen Traum: Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren "Pro Pope Francis"
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Gott los werden: Warum der Glaube den Unglauben braucht
loading...
P. Zulehner, T. Halík Více o knize Skrýt info
Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Glaube und sein Bruder Zweifel
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Gott los werden? Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Ich will, dass du bist. Über den Gott der Liebe
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Nicht ohne Hoffnung. Glaube im postoptimistischen Zeitalter
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Geduld mit Gott (Die Geschichte von Zachäeus heute)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Du wirst das Angesicht der erde erneuern - Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Un tempo per piantare e un tempo per sradicare
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Si destano gli angeli: Avvento e Natale di un‘epoca inquieta
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Verso una nuova riforma del cristianesimo?
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Pomeriggio del cristianesimo. Il coraggio di cambiare
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Incontrare il crocifisso. Via Crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Tocca le ferite: Per una spiritualità della non-indifferenza
loading...

Objednat knihu

E.Castellucci - T.Halík - G.Lafont Více o knize Skrýt info
Cambiamenti d'epoca
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Pazienza con Dio
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Il segno delle chiese vuote
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
"Mistica, anima della filosofia?"
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chemin de croix
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
La tarde del cristianismo: Valor para la transformación
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Viacrucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Quiero que seas: Sobre el Dios del amor.
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paradojas de la fe en tiempos posoptimistas
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciencia con Dios: Cerca de los lejanos
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Un proyecto de renovación espiritual
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A Tarde do Cristianismo: O tempo da transformação
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciência com Deus (Kindle Edition)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O tempo das igrejas vazias
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Via Crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O sinal das igrejas vazias
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Diante de Ti, os meus caminhos.
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor?
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O Meu Deus é um Deus Ferido
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A noite do Confessor: A fé cristã numa era de incerteza
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciência com Deus: Oportunidade para um encontro
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O entardecer do cristianismo: A coragem de mudar
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Não sem esperança. O retorno da religiao em tempos pos-otimistas
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Quero que sejas: Podemos acreditar no Deus do amor?
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A Noite do Confessor. A Fé Cristã Num Mundo de Incerteza.
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação.
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciência com Deus. Oportunidade Para Um Encontro
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Przebudzenie aniołów: Kazania o bliskości Boga w niespokojnych czasach
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Popołudnie chrześcijaństwa
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Zamyślenia na Wielki Tydzień
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Czas pustych kościołów
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Od Podziemnego Kościoła do labiryntu wolności. Autobiografia
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Bóg zagubiony: Wiara w objęciach niewiary
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą.
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Zacheuszu! 44 kazania o sensie życia
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chcę, abyś był
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Více o knize Skrýt info
Różnorodność pojednana. Rozmowy
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Hurra, nie jestem Bogiem!
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Przenikanie światów: Z życia pięciu wielkich religii
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Teatr dla aniołów. Życie jako religijny eksperyment
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotknij ran
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Drzewo ma jeszcze nadzieje
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta.
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Wzywany czy niewzywany - Bóg się tutaj zjawi
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Przemowic do Zacheusza
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe
loading...
Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Radzilem sie dróg
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Znebimo se Boga: ko se vera in nevera objameta
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Spovednikova noč: krščanska vera v času negotovosti in novega upanja
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Blizu pola: Molk na Antarktiki
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Strpljenje s Bogom: Pripovijest o Zakeju danas
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Пополудень християнства: Відвага змінюватися / Popoludeň christianstva
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Життя без Бога/Žittja bez Boga
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Час порожніх храмів/Čas porožnich chramiv
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Терпеливість із Богом/Terpelivist iz Bogom: zуstrič viri z neviroju
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
НІЧ СПОВІДНИКА/Nič spovidnika
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A távollévők közelében
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Távol az Isten
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A gyóntató éjszakája: A kishitűség ellentmondásai posztoptimista korunkban
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
De namiddag van het christendom: Op weg naar een nieuw tijdperk
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Omdat God ernaar verlangt mens te zijn
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Theater voor engelen: Het leven als een religieus experiment
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
In het geheim geloven. Autobiografie
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Niet zonder hoop. Religieuze crisis als kans
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Raak de wonden aan van. Over niet zien en toch geloven
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Ik wil dat jij bent: over God van liefde
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Geduld met God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Tålamod med Gud
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Kantrybės su Dievu
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Tanriyi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
그리스도교의 오후 (Odpoledne křesťanství)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
고해 사제의 밤 (Noc zpovědníka)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
상처 입은 신앙 - “내 상처를 보고 만져라"
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Godless World
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
하느님을 기다리는 시간
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
擁抱懷疑的信仰
loading...

Objednat knihu

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.
NEVZDÁVEJME SE KRITICKÉHO "ALE" (březen 2024)
.
POLITIKA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU I ZDRAVÉMU ROZUMU (únor 2024)
.
CO NÁM ŘÍKÁ TENTO ČAS? (březen 2020)
.
KŘESŤANÉ A VZEDMUTÍ OBČANSKÉ NELHOSTEJNOSTI (červen 2019)
.
VÝKŘIK DO SVĚDOMÍ (leden 2019)
.
ČAPEK JAKO VYCHOVATEL (prosinec 2018)
.
VSTUPUJEME DO 30. ROKU SVOBODY (listopad 2018)
.
KLAUS HÁJÍ NEOBHAJITELNÉ (říjen 2018)
.
PRODAVAČI STRACHU (říjen 2018)
.
CO JE PRAVDA? (březen 2018)
.
POVOLEBNÍ ÚVAHA (únor 2018)
.
NAROZENINY PAPEŽE FRANTIŠKA (prosinec 2017)
.
SLOUPOVNÍCI A JEJICH NEPŘÁTELÉ (září 2017)
.
STRAŠIDLO POPULISMU V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ (červen 2017)
.
ÚNOR 1948 A JEHO NEBLAHÉ DĚDICTVÍ (únor 2017)
.
ROK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ (leden 2017)
.
ZÁPAS O NADĚJI PO AMERICKÉ VOLBĚ (listopad 2016)
.
HLAS ZE SRDCE EVROPY - výzva k společné odpovědnosti (červen 2016)
.
15. června 2016
A VOICE FROM THE HEART OF EUROPE – an appeal for joint responsibility
.
Udavačům a mystifikátorům neodpovídám (Otevřený dopis redakci Parlamentních listů)
.
NENÍ ATEISTA JAKO ATEISTA (listopad 2015)
.
O UPRCHLÍCÍCH I SEBEVRAŽEDNÉM DEMOKRATICKÉM SKOKU (říjen 2015)
.
ROZUM A VĚCNOST MÍSTO HYSTERIE A PANIKAŘENÍ (září 2015)
.
PŘÍPAD CHARLIE (únor 2015)
.
10 ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY PETRA HONZEJKA (leden 2015)
.
EVROPA VS. MUSLIMOVÉ. MAŘÍME HISTORICKOU ŠANCI (leden 2015)
.
PROČ NEJSEM CHARLIE (leden 2015)
.
KAMBERSKÝ, PODEJTE MI INDEX! (srpen 2014)
.
DESET ZÁSAD – VIZE PRO BUDOUCNOST DEMOKRACIE V ČR
.
DIALOG O POVOLEBNÍ SITUACI (únor 2013)
.
KLAUS K OLTÁŘI NEPATŘÍ (říjen 2011)
.
PARÁDA RŮŽOVÉ HRDOSTI (srpen 2011)
.
MODLITBA ZA JIŘINU ŠVORCOVOU (srpen 2011)
.
OTÁZKA PILÁTOVA (duben 2011)
.
K VOLEBNÍM VÝSLEDKŮM 2010 (červen 2010)
.
TENTOKRÁT PODPORUJI KLAUSE (únor 2006)
.
VELKÝ BRATR A ZVÍŘECÍ FARMA (září 2005)
.
KLAUSOVA POLITICKÁ FILOZOFIE - A "NĚCO NAVÍC" (únor 2004)
.
VÁLKA MEZI METAFOROU A REALITOU (září 2002)
.
POCHODEŇ 2003? (únor 2002)
.
O (NE)PŘESADITELNOSTI DEMOKRACIE NEBO KULTURNÍ EKOLOGIE OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI (říjen 2001)
.
NEŽ SE NÁM SVĚT ZNOVU STANE DOMOVEM (září 2001)
.
PROČ NEJSEM CTITELEM VÁCLAVA KLAUSE (listopad 2000)
.
ZAMEŤME STŘEPY, NE VŠAK TÉMATA (září 2000)
.
K SYNODÁLNÍ PROMĚNĚ CÍRKVE (leden 2022)
.
IN ANIMO CONTRITO: FENOMÉN ZNEUŽÍVÁNÍ V ŠIRŠÍM KONTEXTU (září 2021)
.
PSEUDONÁBOŽENSTVÍ F – PŘÍKLAD NÁBOŽENSKÉ PATOLOGIE (listopad 2020)
.
REVOLUCE MILOSRDENSTVÍ A NOVÁ EKUMÉNA (říjen 2020)
.
VYKROČENÍ Z AGRESIVNÍ NEVĚDOMOSTI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI (A CÍRKVI)
.
VE STÍNU MARIÁNSKÉHO SLOUPU (srpen 2020)
.
PANDEMIE JAKO NÁBOŽENSKÁ ZKUŠENOST (červen 2020)
.
PŘEDMLUVA K POLSKÉMU VYDÁNÍ KNIHY „Z PODZEMNÍ CÍRKVE DO LABYRINTU SVOBODY“ (duben 2020)
.
KORONAVIRUS NEODMODLÍTE (duben 2020)
.
KŘESŤANSTVÍ V ČASE NEMOCI (duben 2020)
.
DOPIS ČLENŮM ČKA A FARNÍKŮM AKADEMICKÉ FARNOSTI (březen 2020)
.
ROZPOR V CÍRKVI NELZE SKRÝVAT (srpen 2019)
.
RÁNY KRISTOVY CÍRKVE (duben 2019)
.
JE ČESKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV „DŮM ZE SKLA“? (leden 2019)
.
OD NAPOMÍNÁNÍ K POROZUMĚNÍ (leden 2019)
.
K BOUŘI V NAŠÍ KATOLICKÉ SKLENICI (únor 2018)
.
VYJASNĚNÍ STANOVISEK S PETREM DVOŘÁKEM (říjen 2017)
.
POZVÁNÍ K DIALOGU (říjen 2017)
.
VZPOURA PROTI PAPEŽI? (říjen 2017)
.
TAJEMSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA (září 2017)
.
NÁVRAT NÁBOŽENSTVÍ? (září 2017)
.
ANKETA MESAČNÍKA EVÝCHOD (září 2017)
.
VELIKONOČNÍ KŘEST A NOVÝ ŽIVOT (duben 2017)
.
11. ZÁŘÍ – VAROVÁNÍ PŘED GLOBÁLNÍM TERORISMEM (září 2016)
.
VZPOMÍNKY NA PŮSOBENÍ V PODZEMNÍ CÍRKVI BĚHEM NORMALIZAČNÍHO REŽIMU (srpen 2016)
.
MÁME S MUSLIMY STEJNÉHO BOHA? (prosinec 2015)
.
The Afternoon of Christianity: Church and Theology for a Post-Secular Age
.
DLOUHÁ CESTA UZDRAVOVÁNÍ (říjen 2015)
.
KDO JE TADY UVĚDOMĚLÝ? (listopad 2014)
.
OTEVŘENÝ DOPIS MUSLIMSKÉ KOMUNITĚ V ČR (květen 2013)
.
PŘEKVAPENÍ NA PAPEŽSKÉM STOLCI (duben 2013)
.
POLEMIKA O VÍŘE A ATEISMU POKRAČUJE (říjen 2010)
.
PŘEDPOKLADEM DIALOGU JE OCHOTA POROZUMĚT (říjen 2010)
.
ZAČ KŘESŤANÉ VDĚČÍ ATEISTŮM (září 2010)
.
"KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA PŘÍTOMNOST KŘESŤANSTVÍ" (září 2010)
.
STRUČNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ČTK KE KAUZÁM ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ (březen 2010)
.
20 LET AKADEMICKÉ PASTORACE V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA (únor 2010)
.
CO ČEKÁ NOVÉHO PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA? (únor 2010)
.
KULATÝ STŮL: PŘIBLÍŽILA SE ZA POSLEDNÍ LÉTA (leden 2010)
.
PATNÁCT PURPUROVÝCH LET A CO BYLO PŘEDTÍM (listopad 2009)
.
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO KLÍČE (říjen 2009)
.
SETKÁNÍ PAPEŽE BENEDIKTA S AKADEMICKOU OBCÍ (říjen 2009)
.
PAPEŽOVA LEKCE ČESKÉ CÍRKVI I SPOLEČNOSTI (říjen 2009)
.
MÉDIA – NÁBOŽENSTVÍ NAŠÍ DOBY? (podzim 2009)
.
PŘÍSPĚVEK PRO MEZINÁBOŽENSKÝ PANEL NA KONFERENCI FORUM 2000 (říjen 2009)
.
ROZPAKY Z JEDNÉ VELKORYSOSTI (únor 2009)
.
CO SE DĚJE V HLAVÁCH NÁBOŽENSKÝCH FANATIKŮ (prosinec 2008)
.
ROLE CÍRKVÍ V UDÁLOSTECH ROKU 1989 (říjen 2008)
.
PROMĚNY SVĚTOVÉ NÁBOŽENSKÉ SCÉNY (prosinec 2007)
.
OSLOVIT VZDÁLENÉ (říjen 2007)
.
PAPEŽSKÝ SKANDÁL (září 2006)
.
O TOM NAŠEM BEZBOŽECTVÍ (léto 2005)
.
MYSLITEL „NENÁBOŽENSKÉHO KŘESŤANSTVÍ“ (duben 2005)
.
O ATEISMU, POCHYBNOSTECH A VÍŘE (leden 2005)
.
CÍRKEV A "ČÁSTEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ" (květen 2004)
.
JE POSTMODERNÍ KULTURA POSTSEKULÁRNÍ? (říjen 2003)
.
CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (únor 2002)
.
SPOR O NÁBOŽENSTVÍ? ()
.
STÁTEM VNUCENÝ ATEISMUS (srpen 2000)
.
KATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 (2000)
.
NÁBOŽENSTVÍ - POLITIKA - VĚDA: PROMĚNY VE VZTAZÍCH (září 1998)
.
JAK PROMĚNIT TRAGÉDII CÍRKVE V BOŽSKOU KOMEDII? (duben 1998)
.
TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.
30. března 2024 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila... (repríza z 2.4.2023)
.
29. března 2024 ČRo Plus
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii... (repríza z 15.5.2022)
.
15. března 2024 ČRo Plus
S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl, protože porušuje všechny dohody
.
2. dubna 2023 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila, jen ho proměnila
.
2. dubna 2023 ČRo2
Úžasné životy: Jan Sokol podle Tomáše Halíka
.
6. února 2023 Proglas
Je třeba změnit církev z rigidní instituce a dát lidi dohromady
.
5. ledna 2023 ČRo
O Benediktu XVI. (Vinohradská 12)
.
15. května 2022 ČRo Plus, 10.07
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku
.
16. března 2022 Pijavice
Cítím morální povinnost ukázat české společnosti jinou tvář křesťanství
.
19. prosince 2021 ČRo Plus
Nejblíž Ježíškovi a svaté rodině dnes mají migranti na hranicích mezi Polskem a Běloruskem
.
6. října 2021 Proglas
Dopoledne s Proglasem: In animo contrito
.
28. prosince 2020 Proglas
Dopoledne s Proglasem
.
23. prosince 2020 Radio 1
Hostem "Zátiší" (J.Janíček)
.
29. listopadu 2020 ČRo Wave
Nástrahy pseudonáboženství. O fundamentalismu, fanatismu a farizejství
.
28. října 2020 Ecclesia Podcast
Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila
.
31. května 2020 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Pavel Hošek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
1. ledna 2020 ČRo Plus
Církev si musí uvědomit, že je tady pro všechny
.
29. dubna 2019 ČRo Plus
Hostem pořadu "Interview Plus" - s Janem Bumbou
.
17. března 2019 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Jan Jandourek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
3. března 2019 YT - Trignis
Trignis 2019 - s V. Malým
.
4. listopadu 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
3. června 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
5. ledna 2018 Radio Proglas
Hostem pořadu "Všimli jsme si"
.
27. prosince 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
20. června 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
24. dubna 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. února 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. ledna 2017 ČRo2, 10.30
Na návštěvě u Karla Čapka
.
21. prosince 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
19. prosince 2016 ČRo Brno, 15.04
Hostem "Rendez-vous s Marcelou Antošovou"
.
16. listopadu 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
10. srpna 2016 ČRo Plus 7.10
DUEL: Tomáš Halík a Milan Badal
.
1. července 2016 ČRo Plus 11.34
Interview Plus
.
28. června 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. května 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
26. dubna 2016 ČRo1 17.05
Hostem pořadu "20 minut Radiožurnálu"
.
30. března 2016 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. března 2016 ČRo2, 22.30
Hostem Nočního mikrofóra
.
13. března 2016 ČRo Plus 22.35
Hostem pořadu "Hovory"
.
17. února 2016 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
25. prosince 2015 ČRo Plus 14.05
Hostem E. Hůlkové ve specálu Studia Leonardo
.
23. prosince 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
19. prosince 2015 ČRo Plus 11.10
Hostem pořadu "Osobnost Plus"
.
12. června 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. května 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. dubna 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
11. března 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
30. ledna 2015 Frekvence 1
Zeman? Po Klausovi nemohlo přijít nic horšího!
.
29. ledna 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. ledna 2015 ČRo1 17.05
Tomáš Halík není Charlie. Novinář by měl umět rozlišit mezi satirou a urážkou (Dvacet minut)
.
25. prosince 2014 ČRo2 11.05
Hostem pořadu Host do domu (25.12.2014 11:05)
.
21. prosince 2014 ČRo Brno 15.05
Hostem Rendez-vous s Marcelou Antošovou 2014
.
23. října 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
25. června 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
28. května 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
24. dubna 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. dubna 2014 ČRo HK
Hostem pořadu "Návštěva"
.
6. dubna 2014 Frekvence 1
Hostem "PressKlubu"
.
25. března 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
15. března 2014 ČRo 1
Hostem "Doteků víry" - 22.05
.
3. ledna 2014 ČRo 1
Hostem pořadu "Host Radiožurnálu"
.
21. prosince 2013 ČRo Brno
Rendez-vous s Marcelou Antošovou (21.12.2013)
.
18. prosince 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí Václava Havla
.
20. listopadu 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí sv.Anežky a 17.listopadu
.
30. října 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Česko po volbách, potřebovali bychom svého Františka...
.
18. září 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Forum 2000 v roce 2013 (audio, přepis)
.
18. prosince 2011 Frekvence 1
Hostem Press klubu F1
.
1. ledna 2011 ČRo 1
Hostem Lucie Výborné
.
25. února 2009 ČRo2
Poprvé hostem "Jak to vidí..."
.
6. ledna 2008 ČRo Regina Praha
Hostem pořadu "Nedělní siesta"
.
25. listopadu 2004 ČRo 6
Studio STOP: Česká a evropská politická scéna
.
14. dubna 1990 ČRo
Káva u Kische
.

20. května 2024

Dům ze skla? TV Noe

27. listopadu 2023

Dům ze skla? TV Noe

16. listopadu 2023

Interview ČT24

29. května 2023

Jak to vidí... (TV NOE)

27. května 2022

Máte knihovnu...?

13. prosince 2021

Pod lampou

13. prosince 2021

Dům ze skla? TV Noe

22. října 2021

Stredoeurópské fórum 2021

20. října 2021

D8: Znamení neznámého

14. března 2021

Deep Talks s Petrem Ludwigem

9. září 2019

TV Noe: K jádru věci

10. června 2019

TV Noe: Dům ze skla

29. dubna 2019

ČRo: Interview Plus

12. března 2019

Pod lampou

16. srpna 2018

Rozhovor pro StylTip

10. dubna 2018

Fokus VM: Závislosti

17. ledna 2018

Rozhovor pro Echo TV

26. června 2017

Rozhovory v knihovně: ČKA

9. června 2017

Noc kostelů 2017

5. března 2017

Rozhovor pro StylTip 3/3

16. ledna 2017

Rozhovor pro StylTip 2/3

16. prosince 2016

Rozhovor pro StylTip 1/3

15. června 2016

Hovory o nás

22. dubna 2016

Hostem "Interview ČT24"

29. listopadu 2015

ČT1: 168 hodin: Oleandr moci

17. března 2015

Hostem TN.cz

14. března 2014

Hostem "Interview ČT24"

11. února 2013

Hostem "Interview ČT24"

1. ledna 1996

7 čili 7 dní

19. května 2024

Letnice

10. března 2024

(4. neděle postní)

7. ledna 2024

Zjevení Páně

31. prosince 2023

Svaté Rodiny

10. prosince 2023

2. neděle adventní

9. listopadu 2023

10. Broumovské diskuse

27. září 2023

Bděte a modlete se

14. září 2023

LWF Thirteenth Assembly 2023

13. září 2023

Rekolekce v Lodži - den 3

12. září 2023

Rekolekce v Lodži - den 2

11. září 2023

Rekolekce v Lodži - den 1

28. května 2023

Letnice

8. ledna 2023

Zjevení Páně

24. prosince 2022

Svatá noc

16. června 2022

Tělo a krev Páně

5. června 2022

Čas druhých letnic?

30. března 2022

Via crucis

4. března 2022

Evropa stojí za Ukrajinou

2. března 2022

Popeleční mše sv.

1. března 2022

Via crucis

9. ledna 2022

Svátek Křtu Páně

26. prosince 2021

Svátek Svaté Rodiny

25. prosince 2021

Slavnost Narození Páně

25. listopadu 2021

Cena Józefa Tischnera

4. října 2021

Cena Prahy 1

10. září 2021

Církev bez zdí (Lodž)

30. května 2021

Biřmování 2021

23. května 2021

Letnice

11. dubna 2021

Bílá neděle

3. dubna 2021

Velikonoční vigilie

2. dubna 2021

Velký pátek 2021

1. dubna 2021

Zelený čtvrtek 2021

28. března 2021

Květná neděle

14. března 2021

Laetare (4. neděle postní)

10. ledna 2021

Křtu Páně

1. ledna 2021

Slavnost Matky Boží

27. prosince 2020

Svaté Rodiny

24. prosince 2020

Vánoční kázání 2020

20. prosince 2020

4. neděle adventní

13. prosince 2020

3. neděle adventní

12. prosince 2020

Adventní přání

6. prosince 2020

2. neděle adventní

7. září 2020

Hat die Kirche zukunft?

12. července 2020

Smetanova Litomyšl 2020

9. dubna 2020

Zelený čtvrtek 2020

29. března 2020

5. neděle postní 2020

22. března 2020

4. neděle postní 2020

15. března 2020

3. neděle postní 2020

18. listopadu 2019

Strach a Nádej (CEF2019)

4. listopadu 2019

Tábor, Jednota:

6. března 2019

Popelec umělců 2019

3. března 2019

Trignis 2019 - s V. Malým

1. června 2018

Dialogy se světem

29. května 2018

"Olomoucká kavárna"

25. března 2018

Květná neděle 2018

13. března 2018

4. úterý postní

10. listopadu 2017

III. Fórum dialogu

15. září 2017

Víra

30. června 2017

Věčný život

29. června 2017

Smysl života

15. dubna 2017

Velká noc 2017

14. dubna 2017

Velký pátek 2017

5. dubna 2017

Kategoriální pastorace

16. února 2017

Společný hlas 2017

23. listopadu 2016

Den Unglauben umarmen

3. července 2016

Smetanova Litomyšl 2016

22. března 2016

Does Society Need Scruples?

16. března 2016

Je smrt stále tabu?

10. února 2016

XXI. Popelec umělců

16. ledna 2016

Odkaz Jana Palacha, FF UK

27. března 2013

Tajemství rodu - bonus

30. října 2012

Chci, abys byl

9. března 2011

Popelec umělců 2011 (ČT)

8. srpna 2010

Úryvek kázání

25. února 2009

Popelec umělců 2009 (ČT)

31. prosince 2022

Archiv kázání

11. září 2021

Odstup, Satane! (R.Vaticana)

16. listopadu 2019

17. listopad (Proglas)

31. března 2018

Co je pravda? (Proglas)

10. února 2018

Povolební úvaha (Proglas)

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh se ještě skrývá v ambivalenci světa, za paravanem dvoznačného slůvka snad, které může znamenat jak pochybnost (o víře či ateismu), tak naději. Víra ještě nemůže líně spočinout a ztučnět v lůžku jistot, nemůže být zbavena rizik, musí zůstat odvahou „vskočit do paradoxu“, vydržet tíhu nejistot a osvědčit vytrvalost v čekání před branou Tajemství, čekání, které má v sobě jak trýzeň nenaplněné touhy, tak hřejivý pokoj nekonečné důvěry.