T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)

„Nejen jedovatá ideologie panslovanství, ale i Benešova poválečná utopie o mostu mezi ‚Východem a Západem‘ byly a jsou neobyčejně nebezpečné,“ říká profesor Tomáš Halík v rozhovoru, který LN poskytl před vzpomínkovou akcí na Oxfordské univerzitě u příležitosti 25. výročí pádu komunismu. Úřad prezidenta? Spíš někdo jiný.

„Vyvětrat důkladně Hrad a vrátit Masarykovu stolci jeho důstojnost, to bude těžká práce. Měl by se jí spíš ujmout někdo mladší,“ říká o své případné kandidatuře Tomáš Halík.


rozhovor s Ondřejem Koutníkem pro LN

Nevyděsil jste se – v uvozovkách tedy –, když jste se dozvěděl, že oxfordská posluchárna byla pojmenována podle vás? Nestává se často, že nějaká instituce či lokalita nese jméno žijícího člověka.

Okamžitě mne napadla první věta proslovu, který mě čeká při té příležitosti: Domnívám se, že takové pocty se mají udělovat učencům již dlouho mrtvým; rád bych se vám proto omluvil, že dosud žiju.

Co pro vás tento akt znamená? Zavazuje vás k častějším návštěvám Oxfordu?

Oxford je po Praze mé nejmilovanější město. Poprvé jsem sem putoval v létě 1968, shodou okolností dva dny před ruskou okupací. Když jsem pak dvacet let nesměl působit na žádné univerzitě a cestovat na Západ, po léta se mi několikrát týdně o Oxfordu zdálo. V roce 2001 se mi splnil životní sen, když jsem byl pozván působit jeden semestr v Oxfordu jako hostující profesor. Přijedu sem rád, kdykoliv to bude možné.

Teď se mi těch závazků ale nahromadilo přespříliš, nevím, kdy se sem příště dostanu. Tak aspoň tady bude viset můj obraz. V Oxfordu se vše dělá na staletí, takže možná za čtyři století, když sem zase přijde nějaký student z Čech, potěší ho, že na zdi v koleji Harris-Manchester najde svého krajana z dávné minulosti.

Jak byste popsal svůj vztah k podnikateli Luďku Sekyrovi, který tuto akci zastřešil organizačně i finančně?

S doktorem Sekyrou mne spojuje hlavně láska k Oxfordu. Vážím si toho, když podnikatel věnuje peníze na tak ušlechtilou věc, jako je univerzita, a když tím vpisuje české jméno do historie tak slavné univerzity. Oceňuji také to, že doktor Sekyra celou tuto akci skvěle zorganizoval.

V té budově bude také jeho obraz coby mecenáše univerzity. Někteří lidé se ptají, zda vám to nevadí, protože jste byl disident a pan Sekyra v mládí člen komunistické strany?

Z dějin víme, že člověk si zřídka vybírá lidi, vedle kterých bude viset.

Jak hodnotíte obrat vlády a Hradu v zahraniční politice, vezmeme-li v potaz například návštěvu prezidenta v Číně?

Mým nejhlubším politickým a kulturním vyznáním je přesvědčení, že naše země bytostně patří k Západu a ne k Východu, že nejen jedovatá ideologie panslovanství (z níž nás už léčil Karel Havlíček Borovský po své návštěvě Ruska), ale i poválečná utopie Edvarda Beneše o „mostu mezi Východem a Západem“ byly a jsou neobyčejně nebezpečné.

Nedovedu si představit, že by například představitel Polska úplně ztratil hrdost, ostražitost a pevnost ve vztahu k Rusku, vedoucímu podlou agresivní válku na Ukrajině, že by se servilně podbízel čínským médiím a tvrdil, že se jezdí do Číny učit, jak stabilizovat ze mi!

Nejvýznamnějším plodem pádu komunistického režimu v roce 1989 bylo naše přijetí do svazku evropského a severoatlantického spojenectví a nyní, místo abychom byli zde aktivními činiteli, se chováním a projevy některých našich politiků stáváme stále více nevěrohodnými partnery v očích našich spojenců.

V Oxfordu byla odhalena lavička Václava Havla. Co říkáte na výrok Václava Klause, který svého předchůdce označil za reformního komunistu?

Při výročí listopadu ’ 89 si svět znovu připomíná s úctou Václava Havla a jeho nástupce se nikdy nevyrovnal s tím, že ve srovnání s ním působí jako trpaslík. TH Dnes už na sebe nedokáže obrátit pozornost jinak než nehoráznými výroky. Pobavila mne pohotovost novinářů, kteří ho filmovým záběrem okamžitě usvědčili ze lži, že Havlovu projevu v americkém Kongresu netleskal. Myslím, že se pomalu připodobňuje lidem, jimiž se v závěru své dráhy obklopil, a to je opravdu smutný konec. Dřív jsem se na něho hodně zlobil, teď už je mi ho spíš líto.

Nakolik jsou pro společnost škodlivé vulgární výroky Miloše Zemana v Českém rozhlasu? Prý se tím snažil přiblížit myšlení a vyjadřování svých odpůrců…

Pokud se Zeman chtěl přiblížit úrovni myšlení svých odpůrců, neměl si po léta ničit mozek alkoholem. Teď se spíš přiblížil úrovni společenské a mravní spodiny. Lokajská nahrbenost v Číně ak Rusku a hulvátská arogance doma. Inu, Havel neměl štěstí ani na předchůdce, ani na následovníky. Tak má aspoň lavičku v Oxfordu.

Když vidíte, co předvádí bývalý a současný hradní pán, nesvrbí vás ruce a neposunul jste se kupředu v případě rozhodování o prezidentské kandidatuře?

Vyvětrat pak důkladně Hrad a vrátit Masarykovu stolci jeho důstojnost, to bude těžká práce. Měl by se jí spíš ujmout někdo mladší.

Jak hodnotíte duchovně-společensko-politickou situaci v České republice v předvečer 25. výročí od zhroucení komunismu?

Zdá se mi, že většina lidí vnímá subjektivně stav společnosti a státu jako mnohem horší, než ve skutečnosti je. Ano, je tu hodně špíny ve veřejném životě, zejména znepokojivě stoupá bláto barbarství a hrubosti v mezilidských vztazích – proto tak zazlívám prezidentovi, který by měl být arbitrem noblesy, že tyto věci svým příkladem ještě povzbuzuje a legitimizuje. Ale podívejte se na to, co se děje na Ukrajině, jaké strašné věci se dějí pod rozpínající se nadvládou arabských extremistů, jak Rusko pod masáží prolhané putinovské propagandy propadá nacionalismu a jak se putinizuje i Maďarsko!

V tomto srovnání děkujme, že žijeme tady, ale dávejme pozor: demokracie je křehká, a kdo narušuje mravní klima společnosti, podkopává její základy. Demokracie je určitá kultura mezilidských vztahů. Kde chybí morální vzory a přirozené autority a lidé ztrácejí důvěru k institucím a zejména k vymahatelnosti práva, tam se otvírají dveře populismu a sílí volání po diktatuře.

Ve svém nedávném článku „Kdo je tady uvědomělý“ jste napsal, že duchovní krajina se u nás zpestřuje. Vidíte vývoj země do budoucna optimisticky?

Říká se, že optimista je člověk, kterému chybí informace. Člověk, který ve zpovědní místnosti hodiny a hodiny naslouchá lidským bolestem a problémům – v poslední době zejména rozpadům dlouholetých manželství –, dostává hlavně ty nepotěšující informace, takže pokud z našeho rozhovoru dýchá dost podzimní melancholie, i když bych čtenáře raději potěšil a povzbudil, snad to připište tomu, že i já občas musím dost těžce bojovat o naději.

Radost mi dělají někteří mladí Češi, studenti, hlavně ti, s nimiž se setkávám na zahraničních univerzitách – v poslední době v Lovani, ve Skotsku, na mnoha německých univerzitách a teď tady v Oxfordu. Jsou to Evropani – a češství vynikne vždycky až tehdy, když dostane evropský kontext a rozměr, když se nenechá zpráchnivět v zápecnickém provincionalismu, když se nadechne Evropy a světa. Snad se nám tihle mladí vrátí domů. A když chci získat hodně inspirace a naděje, podívám se na papeže Františka. Takové lidi potřebuje svět, takové bychom potřebovali i doma!

Změnil se váš život značně po získání Templetonovy ceny letos na jaře?

Ano, zkomplikoval se. Dostávám ze zahraničí množství pozvání k přednáškám a článkům a ne všechny lze odmítnout. Už ani nepamatuji, kdy jsem skončil práci u počítače před jednou hodinou po půlnoci. Jistěže mne těší, že všude možně vycházejí mé knížky – naposled ve Španělsku, Turecku a Číně –, ale pak ze všech těch míst přicházejí pozvání k přednáškám a já opravdu nemohu všechno stačit.

Také si uvědomuji, že být nositelem Templetonovy ceny je zavazující, tak ve svých filozofických a teologických textech vážím slova pečlivěji a pomaleji než dřív. Takže vám děkuji za možnost odlehčení a ulevení si při pohledu na domácí politický dvorek.

(publikováno v LN 7.11.2014, str.2)

Text

TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Když Bohu zabarikádujeme přístup - zbožněním sebe sama či čehokoliv jiného, „co není Bůh“ (a toto je vymezení pojmu „svět“, stvoření) - pak ho neuslyšíme. Jestliže ten, kdo sám sebe či jakoukoliv relativní hodnotu zabsolutizoval, zbožštil, tvrdí, že „Bůh není“, přiznejme mu, že to může být výpověď, která čestně a realisticky obráží jeho momentální zkušenost Boží nepřítomnosti, odtrženosti od Boha. Bylo by ovšem přesnější a střízlivější říci, že ho nevnímá, „neslyší jeho hlas“.