T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

9. března 2003

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

Gn 9,8-15 1 Petr 3,18 - 22 Mk 1,12-15

Žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili

Na první neděli postní zpravidla rozjímáme o třech pokušeních, kterým byl - podle Lukášova a Matoušova podání - náš Pán vystaven na poušti. Dvě z nich měly za cíl zkorumpovat jeho poslání, učinit z něj mesiáše "veřejného úspěchu" a laciných efektů; třetí pokušení jej chtělo lapit do démonie touhy po moci a světovládě. Jak víme, Ježíš tomu všemu dokázal říci NE. Jeho církev jako celek a patrně každý z nás celoživotně zakoušíme, jak je důležité, a zároveň leckdy nesnadné, jít v jeho stopách a umět vždy znovu v podobných situacích říci odejdi, satane.

V dnešním evangeliu, Markově, je celá scéna pokušení na poušti vylíčena velice stručně: Ježíš byl na poušti zkoušen satanem, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Stará asketická tradice církve i nás zve v postní době "na poušť". Znamená to na čtyřicet dní poodstoupit od všeho, co nás pouze baví, ukolébává a rozptyluje. Udělat si v sobě ticho, prostor k rozlišení, abychom mohli pozorně naslouchat "hlasům" okolo nás i v našem nitru. Jsou tam totiž promíšeny, a je třeba pečlivě rozeznávat - vzpomeňme na dnešní evangelium - které pocházejí od divoké zvěře, a které jsou andělské. Smyslem postu je také rozlišit, čemu musíme říci NE, a co jsou naopak ony výzvy a inspirace, kterým bychom se měli otevřít. To mnohdy není tak jednoduché, jak se na prvý pohled zdá.

Ježíš šel na poušť, jako to činili někteří proroci před ním a mnozí poustevníci a jiní lidé víry a Ducha ve staletích po něm, včetně naší doby. Duchovní člověk nejde na poušť proto, "aby tam měl klid". Duchovně zkušení lidé vždy věděli, že poušť je spíše místo obývané démony. Přišli tam, aby tam s duchy zla takříkajíc "bojovali na jejich vlastním hřišti". V tichu pouště, v mlčení, v samotě, v postu se totiž někdy uvnitř člověka rozezní i věci, které až dosud úspěšně přehlušoval a vytěsňoval. Dokáže tam pak zpravidla pozorněji posoudit i to, co přichází "zvenčí" a také to, co si přinesl ve svých vzpomínkách. Ani my -zejména v době postní -neutíkejme před tím, co se ozývá v nás a kolem nás.

xxx

Možná, že jedním takovým "signálem", jehož obsah a smysl bychom měli pozorně zkoumat, je událost, která se stala tento týden. Na Václavském náměstí se ve čtvrtek ráno upálil osmnáctiletý student gymnázia z Humpolce.

Je to událost, která při vší soustrasti s bolestně zmařeným mladým životem patří spíše do černé kroniky? Je to událost, kterou můžeme zaznamenat stejně, jako mnoho neštěstí a lidských tragedii kolem nás - to znamená, už druhý den na ní zapomenout? Anebo má smysl nějaké výzvy pro celou společnost? O tom se snažím v těchto dnech přemýšlet před Hospodinem - a nyní se o to pokusím také před vámi a s vámi.

Ten student si pro svůj čin, pro svou smrt, vybral symbolické místo, místo sebeupálení Jana Palacha. Smrt Jana Palacha byla pro mnohé lidi - zejména mé generace, neboť jsme tenkrát byli stejně mladí jako on - jednou z přelomových životních událostí. Mnozí jsme si v následujících dvaceti letech "normalizace", kdykoliv se nás snažili zastrašováním či sliby pohnout ke kolaboraci, vzpomněli na Palacha a dostali sílu říci NE. Pro mě osobně znamenala oběť Jana Palacha velmi mnoho.

Jistě je mnoho důvodů, abychom čin studenta z Humpolce, Zdenka Adamce, nestavěli do stejné řady s činem Palachovým. Dnes žijeme ve zcela jiné době a situaci než v roce 1969. Jistě mnoho věcí v naší společnosti může být důvodem k tomu, abychom se dopálili, ne však upálili. Sám obsah poselství, které Zdeněk po sobě nechal - a já jsem se snažil jeho dopis na rozloučenou číst velmi pečlivě - příliš vážnosti nebudí: celé to poukazuje na nějakou podivnou sektu, která nabízí na jedné straně katastrofický, apokalyptický scénář vidění světa a na druhé straně naivní a utopistická řešení. Média k tomu všemu ochotně přidávají další důvěrné informace o osobních těžkostech toho chlapce - ale kdo v tom věku neprochází krizemi a průšvihy? - a jak se dalo čekat, mnozí zpochybňují jeho duševní zdraví. Ano, zdá se, že máme spoustu důvodů k tomu, abychom s tou čtvrteční událostí byli brzo hotovi, zbagatelizovaly jí a rychle zapomenuli. Média se už ostatně po třech dnech živí zas jinými vzrušujícími skandály.

Přesto mi dovolte, abych s vámi o tom všem ještě chvíli přemýšlel. Vidět do spleti subjektivních motivu takového činu je obtížné, zpravidla to nedokáže ani ten člověk sám. Kdo z nás se dokonale vyzná ve svém vlastním srdci? Proto je dobré nesoudit , soud nechat na Bohu. Nebudu se pokoušet o mravní hodnocení toho činu, chtěl bych porozumět jeho smyslu pro nás.

Nemohu se totiž zbavit otázky, zda takový čin není jeden z vrcholků ledovce. Ledovce, jehož obrovská část je pod povrchem. Pod povrchem myšlení a chování zejména té nejmladší generace, která může působit bezstarostně - přinejmenším na ty, kteří se dívají právě jen na ten povrch. Netvoří skrytou část tohoto ledovce pocity beznaděje, bezbrannosti vůči zlu, ztráty smyslu? Obávám se, že právě chlad tohoto ledovce některé mladé lidi žene k drogám, jiné k nejrůznějším sektám nebo extremistickým politickým skupinám napravo i nalevo.

Podívejme se na chvíli přes hranice naší civilizace, také do sousedních zemí a kontinentů. Nebylo to právě přesvědčení, které student z Humpolce vyjádřil ve svém dopise slovy, že náš svět je v moci satana, tím, co vedlo nedávno jiné mladé muže k tomu, aby nasedli do sebevražedných, -ale zároveň i vražedných letadel? Jiné vede podobný pocit k tomu, že obracejí násilí nejen proti sobě, ale i proti svým učitelům a svým spolužákům. Takových alarmujících činů, jakým byly nedávné sebevražedné útoky arabských teroristů i vraždy a sebevraždy školáků v Americe a nyní v Německu, v našem světě v poslední době lavinovitě přibývá. Patrně jsou to symptomy něčeho, co bychom neměli brát na lehkou váhu. Znepokojivě přibývá lidí, kteří by nejraději chtěli - řečeno slovy Ivana Karamazova - vrátit Bohu vstupenku do tohoto světa. A příliš často to spojují s nenapravitelnými akty násilí na sobě a mnohdy také na druhých; ostatně, i každá sebevražda je násilím také na těch druhých.

Co říci lidem, které jejich zkušenosti s naším světem - jakkoliv krátké, omezené, ale přece jen strašně bolavé - vedly k podobnému zoufalému závěru. Co jim odpovědět, když se ptají, co udělat s tímto světem, aby byl vytržen z moci zla? Každý z nás může být vystaven takovým otázkám ze strany svých přátel, spolužáků, žáků, anebo jednou i svých vlastních dětí.

Napadají mne tři věci. Zaprvé je hrozně důležité, abychom tyto otázky nezlehčovali a nebagatelizovali ani problémy, které jsou za nimi. Zadruhé je však třeba, abychom se my sami nenechali uhranout zlem, nepropadali panice a beznaději a nešířili takové apokalyptické vidění světa. Všimněte si, že takové katastrofické scénáře nejraději šíří ti, kteří si myslí, že okamžitě mohou nabídnout svá jednoduchá mesiánská řešení. Bohužel, někdy to provozují i pod praporem křesťanství.

A zatřetí: musíme mít odvahu říci, že s mnohými těmi problémy které ten student pojmenoval - ať už je to zhrubnutí společnosti, všudypřítomné násilí ve virtuálním i faktickém světě, nebezpečí velmi problematické války v Iráku, úpadek našeho životního i mravního prostředí - si prostě nevíme rady. Nedisponujeme odpověďmi a řešeními, která by toto vše rychle odklidila ze světa. I zdánlivě zbožné odpovědi - "stačí, kdyby všichni lidé dodržovali Desatero, uvěřili v Pána Ježíše, a hned by všechny tyto problémy zmizely" - jsou jen nebezpečné fráze, protože víme - a to dokonce z Písma svatého - že tato podmínka nikdy splněna nebude. Vždycky budeme žít ve světě, kde se bude prolínat svatost s hříšností a kde platí, že "i spravedlivý hřeší sedmkrát denně". Důležité je alespoň vytvořit prostředí, kde bychom o těch složitých problémech naší doby mohli seriózně přemýšlet, navzájem hovořit a společně hledat různá řešení - byť to vždycky budou řešení jen částečná a nedokonalá. Ti, kdo slibují, že na zemi rychle zařídí ráj, obvykle z něj udělají dřív nebo později peklo.

Jak už jsem řekl, chodí kolem nás mnoho lidí, kteří by nejraději chtěli vrátit Bohu vstupenku do tohoto světa. Ale my jim nemůžeme - narážím na pointu jedné velmi smutné židovské anekdoty o muži, který se chtěl vystěhovat ze Sovětského svazu - nabídnout jiný globus, nemůžeme nabídnout jiný svět, než je ten, jehož jsme součástí.

O to víc je potřeba uchovávat místa, kde o těchto věcech alespoň můžeme otevřeně mluvit, přemýšlet, a také se modlit: tam svítá paprsek naděje, tam se snad může rodit ten kvalitativně jiný styl života a myšlení, který nabídne určité alternativy - byť nezmění zemi v ráj a ani se o to nebude pokoušet.

Ano, je to apel i na nás křesťany. Možná, my, kteří jsme zde, tak bolestně neprožíváme a tak negativně nehodnotíme svět; možná, že na nás tíže dneška natolik nedoléhají, protože máme určité struktury, které nás chrání před těmi pocity beznaděje - ať už jsou to duchovní hodnoty, o které se opíráme, nebo naše rodiny či nejrůznější společenství. Lidé, kteří žijí ve svém mikroklimatu bez velkých konfliktů, pochopitelně prožívají a hodnotí svět jinak, než ti, kteří se cítí sami, nezajištění a znejistění ve svém osobním životě. Nicméně onen pocit beznaděje ze světa kolem nás není jen projevem osobních frustrací a depresí několika deviantů. My ho nesmíme brát na lehkou váhu.

xxx

Když jsem druhý den po onom tragickém činu šel po Václavském náměstí a myslel na tohoto chlapce, po náměstí se z mikrofonu rozléhal zajíkavý hlas dívky z nějaké evangelizační skupiny. Stylem, který mi příliš připomínal tón moderátorů televizních soutěží nebo reklamních agentů, nás ujišťovala, že Kristus žije a miluje nás. Podíval jsem se kolem do tváří chodců, kteří spěchali v pátek večer z práce domů, co to s nimi dělá; vskutku nevypadali příliš nakaženi dívčiným zbožným nadšením. Řekl jsem si: Uměla by tato slova včera zadržet chlapce, který si pod zimníkem nesl sirky a láhev z hořlavinou?

Obávám se, že tento způsob evangelizace asi moc nepomáhá. Je třeba hledat a stavět most mezi zvěstí, že Kristus je živý a miluje nás a mez pocitem úzkosti ze světa, do něhož jsme dnes postaveni. Stavět tento most není tak jednoduché, jak si snad mnozí myslí. Skandovat zbožná hesla do megafonu je trochu málo, ba může to spíš od Krista odradit. Je třeba zvěst evangelia, která nám byla svěřena, znova promýšlet, věrohodně předávat, především tím, co vyzařujeme ze svého vlastního života. A nesmíme vycouvat ze světa, byť se nám jevil jako divoká poušť. Je třeba v něm vytrvat, mít odvahu jít mezi divoká zvířata a mít trpělivost čekat na ten andělský hlas, který nám přinese boží odpověď. Nesmíme lidem nabízet zkratky, nýbrž spíš blízkost a snahu rozumět.

A proto nepřeslechněme ani ten čtvrteční zoufalý výkřik hořícího těla. Modleme se, aby Bůh přijal tento čin jako volání touhy po světě, který by nebyl naplněn jen řevem divoké zvěře, a aby tomto chlapci, Zdeňku Adamcovi, dal alespoň za hranicemi tohoto našeho bolavého světa účast na pokoji a radosti andělů. Amen.

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Víra neznamená přiznat biblickému textu statut přesného záznamu neotřesitelných „fakt“, nýbrž právě vejít do příběhu – vznikne tak hermeneutický kruh mezi naším vlastním příběhem a biblickým příběhem, oba se vzájemně osvětlují a vykládají. Bible není „fotografií světa“, informující člověka o tom, jaký svět je, nýbrž zrcadlem, nastaveným jemu samému, pomáhajícím mu porozumět sobě a tím měnit sebe i svět.