T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

1. září 2019

POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)

Když se svatého Augustina ptali, které tři cesty vedou nejjistěji k Bohu, odpověděl: Zaprvé je to pokora, zadruhé je to pokora – a zatřetí je to pokora. (Kdysi se ptal jednoho profesora papežské lateránské univerzity student: Pane profesore, mohl byste mi poradit, která je nejlepší knížka o pokoře v naší knihovně? A on říká: Ta moje přece!)
Také texty této neděle hovoří především o pokoře. V dnešním evangeliu dává Ježíš takovou jednoduchou praktickou radu: Necpi se příliš dopředu (tedy neaplikujte to v kostele – aby člověk se potom díval na prázdné první lavice, protože někdo z pokory sedí vzadu…), mohl bys mít nakonec ostudu – počkej, až tam budeš pozván. Tuto radu by jistě bylo možné také zneužít: Sednout si dozadu a kalkulovat s tím, že pak budu vyznamenán pozváním do první řady – tak to by patrně nesvědčilo o vysoce morální motivaci.
Ježíš však hovoří o pýše a pokoře mnohokrát, zejména při své kritice farizeů. Vzpomeňme například na podobenství o farizeovi a celníkovi v chrámě: Ten pokorný celník, hříšník, odešel ospravedlněn, a ten na sebe pyšný farizeus nikoliv.
Ježíš vytýkal farizeům to, o čem dodnes velmi často hovoří papež František a nazývá to klerikalismus. To je speciální pokušení náboženských profesionálů: Když vykonávají posvátný obřad, nosí posvátný oděv a říkají posvátná slova, tak mohou snadno zapomenout, že jsou stále jen obyčejní lidé a hříšníci a nemají žádný nárok na to, aby se povyšovali nad druhé.
V Písmu čteme hrozivá slova na adresu pyšných: Pro ránu domýšlivce není uzdravení, v jeho srdci se uchytilo ošklivé býlí. Teprve dnes (když jsem se připravoval a přemýšlel nad tím textem) mi došlo, co vlastně říká to české slovo domýšlivec. Když bude domýšlivec o něčem vyprávět, nepopíše to pravdivě, nýbrž si k tomu ještě něco domyslí, přimyslí, přidá něco, čím zdůrazní svou důležitost. Pyšný člověk, narcis, domýšlivec – pokud se to stane jeho špatným návykem, neřestí – pak už to dělá spontánně a vlastně už si to neuvědomuje. Nejen mluví o skutečnosti zkresleně, ale on ji už vidí zkresleně. Přestává žít v pravdě, začíná žít ve lži. Pokora totiž bytostně souvisí s pravdou.

Pokora je schopnost vidět pravdu, přijímat pravdu a žít pravdu.
Pokora se otvírá celé skutečnosti, nic neubírá a nic nepřidává.
Pokorný člověk je bytostný realista: říká ano skutečnosti, jaká opravdu je, jak jí zakouší.
„Přijmi to s pokorou“ znamená: Přijmi to takové, jaké to je, pravdivě.

Proto Bible tolikrát říká, že Bůh miluje pokorné, že shlédl na pokorného (na svou nepatrnou služebnici v Magnificat), že pokorného vyslyšel, pozvedl ho a pomohl mu. Jen pokorný – to jest pravdivý, realistický člověk – otevírá svou skutečnou situaci Božímu působení. Pyšný zaplňuje své srdce a svůj život svým nafouklým egem, takže neponechává Bohu žádný prostor.

Považuji za velké znamení doby, že náš papež František má slovo pokora ve svém znaku a o pokoře nejen stále mluví, nýbrž ji osvědčuje celým svým vystupováním. (Vzpomeňme na to mytí nohou vězňům a vězeňkyním – to není prázdné gesto. Já mám tu nepatrnou zkušenost s tím mytím nohou, to je určitý prožitek, jestliže to konáte s usebráním. A papež tím dává jisté znamení.) Dnes je totiž nedostatek pokory, egománie, opilost vlastní mocí, nejen častým hříchem jednotlivců, nýbrž infekční chorobou naší civilizace. Například bezohledné ničení životního prostředí je výrazem pýchy, arogance, nedostatku pokory vůči stvoření, vůči přírodě, která nám byla darovaná. Podobně to platí i o nejrůznějších nebezpečných manipulacích, které umožňuje technický pokrok včetně lékařského výzkumu: Myslíme si, že všechno, co můžeme (ve smyslu, že to umíme a jsme toho schopní), také můžeme ve smyslu, že to smíme udělat. Pokora nám dává moudrost k rozlišení, že ne všechno, co dokážeme udělat, také smíme a máme udělat.

Martin Luther napsal skvělou definici pokory: Pokorný člověk je ten, který na svém přestati umí. V ekonomickém a politickém životě – a nemusíme chodit moc daleko – se setkáváme stále častěji s lidmi nenasytnými, kteří v honbě za majetkem a mocí nedokážou přestat. Zde se ovšem dřív nebo později ukáže to, co je pro náš svět spásnou pojistkou: bezuzdnost nese v sobě sebezáhubný mechanismus. Kdo neví, kdy má dost, kdo se v honbě za majetkem a mocí nedokáže zastavit, ten skončí špatně. (Ostatně v malém to vidíme už na konzumaci jídla a pití – i zde je zdravá střídmost výrazem pokory a zároveň prozíravosti.)

Pokora bytostně souvisí s moudrostí. Pýcha s sebou nese ještě jeden nebezpečný sebezáhubný mechanismus: Pyšný člověk zákonitě hloupne.

Pyšný, do sebe zahleděný člověk, na rozdíl od pokorného, cenzuruje i sám před sebou nepříjemné, avšak nesmírně důležité podněty z okolního světa. Nenaslouchá druhým, neslyší ani dobře míněná kritická slova, která by mu pomohla předejít mnoha nebezpečím. Pokorný tu kritiku naopak přijímá pozorně a vděčně. Pokorný se stále učí; pyšný se domnívá, že už to nepotřebuje.

Pravou pokoru, která je základem vší moudrosti, ctnosti a skutečné zbožnosti, je třeba odlišit od falešné pokory, hrané, povrchní, která je její karikaturou. Pokorný není ten, kdo stojí v koutě, mačká čepici a prohlašuje, že nic není, nic neznamená, nic nemá a nic neumí. To je často trestuhodný projev duševní a duchovní lenosti a nevděčnosti, která je urážkou Boha.
Bůh nám každému dal – podle míry, kterou zná a které rozumí jen on sám – řadu darů, talentů, charismat, příležitostí. Je naší povinností je objevovat a rozvíjet. A je velkým hříchem svěřené hřivny zakopávat.
Objevíme-li množství darů, které nám Bůh dal, není to žádný důvod k tomu, abychom se pyšně vyvyšovali nad druhé. Je to důvod k vděčnosti a zodpovědnosti.
„Nemáš nic, co bys nebyl dostal,“ připomíná Bible. I k tomu, co je zdánlivě tvým vlastním výkonem a zásluhou, jsi dostal řadu darů, předpokladů, podmínek a okolností. Je velmi užitečné o tom taky někdy přemýšlet.
A Bible dále říká: Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno! Pokušení pýchy nad vlastními schopnostmi a úspěchy zažeňme radikálně vědomím hluboké vděčnosti a zároveň závazku, odpovědnosti.
Celý náš život, se vším, co obsahuje a co přináší, je dar a úkol. Právě tomuto vědomí nás učí naše víra. A je to možná podstatnější morální část naší víry než nejrůznější parciální přikázání – že vnímáme život jako dar a poslání, úkol.

A ještě něco: Nemarněme čas tím vůbec nejhloupějším podnikáním, kterým je srovnávání se s druhými, ať už ve smyslu závisti, nebo pohrdání druhými. Jeden moudrý rabín říká: Smíš si myslet, že jsi chytrý, krásný, morální a zbožný – a možná je to i pravda. Ale nesmíš si myslet, že někdo jiný je méně než ty.
Nesrovnávejme se, do srdce a života druhých stejně nikdy dostatečně nevidíme, tam vidí jenom Bůh! „My můžeme třídit leda brambory, nás si nakonec roztřídí Bůh“ – zpívá Sváťa Karásek v jedné své písni.
Učme se pokoře. Je to trojí nejjistější cesta k Bohu. Amen.


audio

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Kdyby svět byl bezchybný a dokonalý, sám by byl vlastně bohem. Pak by možná už ani nevzbuzoval otázky, které směřují za horizont již viditelného a dosažitelného. Právě zážitek bolesti znepokojuje naše srdce, probouzí v nás (řečeno s Augustinem) jakýsi svatý nepokoj, pudí hledat dál, od povrchu k hloubce.